Đang tải...
Tìm thấy 99 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Yibariki

  Nhẫn GLAMIRA Yibariki

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  10.780.218,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Valsigna

  Nhẫn GLAMIRA Valsigna

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  11.460.724,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  11.005.703,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Mugisha

  Nhẫn GLAMIRA Mugisha

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  20.167.253,00 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  13.281.085,00 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  16.696.862,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  12.382.395,00 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  14.021.071,00 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Dateless

  Nhẫn GLAMIRA Dateless

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  18.297.687,00 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Boundless

  Nhẫn GLAMIRA Boundless

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  13.939.961,00 ₫
 11. Thiết kế mới nhất
 12. Nhẫn GLAMIRA Benedica

  Nhẫn GLAMIRA Benedica

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  10.484.710,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Beannaigh

  Nhẫn GLAMIRA Beannaigh

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  15.396.953,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  14.538.547,00 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Zegenen

  Nhẫn GLAMIRA Zegenen

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  14.795.392,00 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Manus

  Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.798.138,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Lingua

  Nhẫn GLAMIRA Lingua

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  14.522.595,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  10.451.185,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  9.291.595,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Harena

  Nhẫn GLAMIRA Harena

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.572.884,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Estrange

  Nhẫn GLAMIRA Estrange

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.558 crt - AAA

  24.532.549,00 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Castout

  Nhẫn GLAMIRA Castout

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - AAA

  15.091.982,00 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  18.972.244,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Puipui

  Nhẫn GLAMIRA Puipui

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  19.864.175,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Poverenje

  Nhẫn GLAMIRA Poverenje

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  17.875.378,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Muhofiz

  Nhẫn GLAMIRA Muhofiz

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  14.602.622,00 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  15.471.302,00 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Kaitiaki

  Nhẫn GLAMIRA Kaitiaki

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  17.658.276,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Babeslea

  Nhẫn GLAMIRA Babeslea

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  17.061.582,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  18.875.996,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Oomph

  Nhẫn GLAMIRA Oomph

  Vàng 585

  11.829.501,00 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Epistula

  Nhẫn GLAMIRA Epistula

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.141 crt - AAA

  10.023.470,00 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  11.053.286,00 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.316 crt - AAA

  14.607.760,00 ₫

You’ve viewed 60 of 99 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng