Đang tải...
Tìm thấy 36 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Airpods® GLAMIRA Manaaki

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  22.425.175,00 ₫
  8.375.054  - 109.315.517  8.375.054 ₫ - 109.315.517 ₫
 2. Kẹp tóc GLAMIRA Dirgelwch

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.549 crt - AAA

  30.951.926,00 ₫
  10.375.422  - 170.065.227  10.375.422 ₫ - 170.065.227 ₫
 3. Kẹp tóc GLAMIRA Symagic

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.234 crt - AAA

  22.608.570,00 ₫
  8.102.791  - 110.023.056  8.102.791 ₫ - 110.023.056 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - A

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  14.247.100,00 ₫
  5.624.973  - 68.023.259  5.624.973 ₫ - 68.023.259 ₫
 5. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - B

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  17.119.162,00 ₫
  6.887.514  - 73.952.476  6.887.514 ₫ - 73.952.476 ₫
 6. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - C

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  11.121.456,00 ₫
  4.753.562  - 48.212.032  4.753.562 ₫ - 48.212.032 ₫
 7. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - D

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AA

  14.086.347,00 ₫
  4.712.241  - 1.493.285.374  4.712.241 ₫ - 1.493.285.374 ₫
 8. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - SET

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.564 crt - AA

  42.954.134,00 ₫
  13.764.840  - 1.623.756.453  13.764.840 ₫ - 1.623.756.453 ₫
 9. Airpods® GLAMIRA Entrancement

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  12.256.922,00 ₫
  4.945.731  - 56.815.765  4.945.731 ₫ - 56.815.765 ₫
 10. Airpods® GLAMIRA Dalitsani

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  26.873.078,00 ₫
  9.945.235  - 117.763.586  9.945.235 ₫ - 117.763.586 ₫
 11. Airpods® GLAMIRA Witchery

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  21.390.463,00 ₫
  7.743.359  - 108.622.126  7.743.359 ₫ - 108.622.126 ₫
 12. Airpods® GLAMIRA Witchcraft

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  23.840.263,00 ₫
  8.142.414  - 98.645.755  8.142.414 ₫ - 98.645.755 ₫
 13. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - A

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  15.848.980,00 ₫
  6.367.893  - 70.301.547  6.367.893 ₫ - 70.301.547 ₫
 14. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - B

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  12.736.920,00 ₫
  5.391.483  - 54.650.682  5.391.483 ₫ - 54.650.682 ₫
 15. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - C

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  11.807.489,00 ₫
  4.732.052  - 56.263.879  4.732.052 ₫ - 56.263.879 ₫
 16. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - D

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  12.261.449,00 ₫
  4.818.089  - 60.056.314  4.818.089 ₫ - 60.056.314 ₫
 17. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - SET

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  38.368.119,00 ₫
  12.802.014  - 181.838.757  12.802.014 ₫ - 181.838.757 ₫
 18. Kẹp tóc GLAMIRA Periapt

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.782 crt - AAA

  35.237.944,00 ₫
  11.184.852  - 203.744.311  11.184.852 ₫ - 203.744.311 ₫
 19. Airpods® GLAMIRA Ireti

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  19.810.092,00 ₫
  7.050.532  - 99.197.639  7.050.532 ₫ - 99.197.639 ₫
 20. Airpods® GLAMIRA Gilt

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  21.779.894,00 ₫
  7.763.736  - 108.834.383  7.763.736 ₫ - 108.834.383 ₫
 21. Airpods® GLAMIRA Busis

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  15.237.662,00 ₫
  6.155.631  - 72.226.069  6.155.631 ₫ - 72.226.069 ₫
 22. Airpods® GLAMIRA Bariki

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  23.684.036,00 ₫
  8.598.072  - 213.338.605  8.598.072 ₫ - 213.338.605 ₫
 23. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - A

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  17.833.498,00 ₫
  6.867.136  - 83.306.204  6.867.136 ₫ - 83.306.204 ₫
 24. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - B

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  15.555.773,00 ₫
  6.134.404  - 74.560.962  6.134.404 ₫ - 74.560.962 ₫
 25. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - C

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  10.556.552,00 ₫
  4.301.866  - 48.197.880  4.301.866 ₫ - 48.197.880 ₫
 26. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - D

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  10.733.154,00 ₫
  4.280.356  - 48.127.124  4.280.356 ₫ - 48.127.124 ₫
 27. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - SET

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  40.626.596,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.336.917  - 177.904.808  13.336.917 ₫ - 177.904.808 ₫
 28. Airpods® GLAMIRA Viltus

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  16.284.827,00 ₫
  6.418.837  - 72.608.145  6.418.837 ₫ - 72.608.145 ₫
 29. Airpods® GLAMIRA Itseka

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  13.031.256,00 ₫
  5.179.220  - 61.754.418  5.179.220 ₫ - 61.754.418 ₫
 30. Kẹp tóc GLAMIRA Gehemmish

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.852 crt - AAA

  25.404.784,00 ₫
  8.697.128  - 178.371.791  8.697.128 ₫ - 178.371.791 ₫
 31. Airpods® GLAMIRA Beneir

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  17.795.009,00 ₫
  7.152.418  - 78.608.115  7.152.418 ₫ - 78.608.115 ₫
 32. Airpods® GLAMIRA Captivated

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  13.359.558,00 ₫
  5.463.370  - 62.009.138  5.463.370 ₫ - 62.009.138 ₫
 33. Airpods® GLAMIRA Hagid

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  21.391.594,00 ₫
  8.334.299  - 95.504.257  8.334.299 ₫ - 95.504.257 ₫
 34. Airpods® GLAMIRA Anwansi

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  22.909.701,00 ₫
  8.875.429  - 100.839.142  8.875.429 ₫ - 100.839.142 ₫
 35. Kẹp tóc GLAMIRA Coctus

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  21.530.840,00 ₫
  7.450.436  - 120.126.787  7.450.436 ₫ - 120.126.787 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  45.923.555,00 ₫
  14.089.744  - 205.116.951  14.089.744 ₫ - 205.116.951 ₫

You’ve viewed 36 of 36 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng