Đang tải...
Tìm thấy 134 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Bông Tai GLAMIRA Twyla

  Bông Tai GLAMIRA Twyla

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  17.482.000,00 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Tehoa

  Bông Tai GLAMIRA Tehoa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  10.963.796,00 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Svitlo

  Bông Tai GLAMIRA Svitlo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  11.575.358,00 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Snaga

  Bông Tai GLAMIRA Snaga

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  12.740.357,00 ₫
 5. Bông Tai GLAMIRA Shakti

  Bông Tai GLAMIRA Shakti

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  16.494.630,00 ₫
 6. Bông Tai GLAMIRA Ringan

  Bông Tai GLAMIRA Ringan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.740.205,00 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Muki

  Bông Tai GLAMIRA Muki

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.526 crt - AAA

  21.432.285,00 ₫
 8. Thiết kế mới nhất
 9. Bông Tai GLAMIRA Liek

  Bông Tai GLAMIRA Liek

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  14.474.201,00 ₫
 10. Bông Tai GLAMIRA Lente

  Bông Tai GLAMIRA Lente

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  8.593.514,00 ₫
 11. Bông Tai GLAMIRA Kuvva

  Bông Tai GLAMIRA Kuvva

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.118 crt - AAA

  16.955.059,00 ₫
 12. Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  13.282.707,00 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Hasker

  Bông Tai GLAMIRA Hasker

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  16.855.835,00 ₫
 14. Bông Tai GLAMIRA Golau

  Bông Tai GLAMIRA Golau

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.728 crt - AAA

  15.742.476,00 ₫
 15. Bông Tai GLAMIRA Gawwa

  Bông Tai GLAMIRA Gawwa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  17.041.847,00 ₫
 16. Bông Tai GLAMIRA Fjader

  Bông Tai GLAMIRA Fjader

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  13.612.010,00 ₫
 17. Bông Tai GLAMIRA Clavis

  Bông Tai GLAMIRA Clavis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  11.539.941,00 ₫
 18. Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  10.959.200,00 ₫
 19. Bông Tai GLAMIRA Awood

  Bông Tai GLAMIRA Awood

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  17.449.283,00 ₫
 20. Bông Tai GLAMIRA Argia

  Bông Tai GLAMIRA Argia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.616 crt - AAA

  18.118.165,00 ₫
 21. Bông Tai GLAMIRA Arawn

  Bông Tai GLAMIRA Arawn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  14.002.416,00 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Rieka

  Bông Tai GLAMIRA Rieka

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  12.562.458,00 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Jeject

  Bông Tai GLAMIRA Jeject

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.856 crt - AAA

  21.952.465,00 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Emmera

  Bông Tai GLAMIRA Emmera

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.632 crt - AAA

  22.316.105,00 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Waiwai

  Bông Tai GLAMIRA Waiwai

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  15.476.709,00 ₫
 26. Bông Tai GLAMIRA Vlust

  Bông Tai GLAMIRA Vlust

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  20.612.272,00 ₫

You’ve viewed 60 of 134 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng