Đang tải...
Tìm thấy 425 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Achievable

  Dây chuyền nữ Achievable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  12.110.036,00 ₫
  6.500.346  - 18.097.271  6.500.346 ₫ - 18.097.271 ₫
 2. Vòng đeo ngón tay Megalonisi

  Vòng đeo ngón tay Megalonisi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  9.978.346,00 ₫
  5.242.899  - 58.315.754  5.242.899 ₫ - 58.315.754 ₫
 3. Bông tai nữ Gender

  Bông tai nữ Gender

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  8.862.125,00 ₫
  4.796.580  - 51.749.748  4.796.580 ₫ - 51.749.748 ₫
 4. Nhẫn Incorporate

  Nhẫn GLAMIRA Incorporate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  10.738.250,00 ₫
  5.985.820  - 62.065.741  5.985.820 ₫ - 62.065.741 ₫
 5. Nhẫn Evolve

  Nhẫn GLAMIRA Evolve

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  12.717.957,00 ₫
  6.941.004  - 73.825.120  6.941.004 ₫ - 73.825.120 ₫
 6. Nhẫn Karpathes

  Nhẫn GLAMIRA Karpathes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.368 crt - AAA

  25.764.216,00 ₫
  11.295.229  - 164.178.466  11.295.229 ₫ - 164.178.466 ₫
 7. Nhẫn Samothraki

  Nhẫn GLAMIRA Samothraki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  11.879.942,00 ₫
  6.282.988  - 73.131.722  6.282.988 ₫ - 73.131.722 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Gianysada

  Mặt dây chuyền nữ Gianysada

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  14.056.063,00 ₫
  4.624.505  - 65.221.381  4.624.505 ₫ - 65.221.381 ₫
 9. Nhẫn Thetissa

  Nhẫn GLAMIRA Thetissa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  10.569.571,00 ₫
  5.721.482  - 64.556.296  5.721.482 ₫ - 64.556.296 ₫
 10. Nhẫn Rhodes

  Nhẫn GLAMIRA Rhodes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.553.820,00 ₫
  5.312.804  - 55.372.372  5.312.804 ₫ - 55.372.372 ₫
 11. Nhẫn Anafi

  Nhẫn GLAMIRA Anafi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  14.647.854,00 ₫
  7.661.850  - 87.905.243  7.661.850 ₫ - 87.905.243 ₫
 12. Dây chuyền nữ Edittie

  Dây chuyền nữ Edittie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.132 crt - AAA

  12.826.353,00 ₫
  5.864.122  - 57.311.043  5.864.122 ₫ - 57.311.043 ₫
 13. Nhẫn Euboean

  Nhẫn GLAMIRA Euboean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  10.606.645,00 ₫
  5.742.990  - 64.768.553  5.742.990 ₫ - 64.768.553 ₫
 14. Bông tai nữ Styling

  Bông tai nữ Styling

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  13.441.916,00 ₫
  7.030.154  - 80.589.235  7.030.154 ₫ - 80.589.235 ₫
 15. Bông tai nữ Ignorance

  Bông tai nữ Ignorance

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  9.566.557,00 ₫
  5.136.768  - 55.782.753  5.136.768 ₫ - 55.782.753 ₫
 16. Bông tai nữ Theodoroi

  Bông tai nữ Theodoroi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  7.662.981,00 ₫
  4.215.828  - 44.546.954  4.215.828 ₫ - 44.546.954 ₫
 17. Nhẫn Tolland

  Nhẫn GLAMIRA Tolland

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  17.249.067,00 ₫
  8.904.862  - 101.447.624  8.904.862 ₫ - 101.447.624 ₫
 18. Bông tai nữ Andover

  Bông tai nữ Andover

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  16.248.882,00 ₫
  4.796.580  - 81.211.872  4.796.580 ₫ - 81.211.872 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Enhance

  Mặt dây chuyền nữ Enhance

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.269 crt - AAA

  17.138.124,00 ₫
  6.474.025  - 81.608.099  6.474.025 ₫ - 81.608.099 ₫
 21. Nhẫn Jautri

  Nhẫn GLAMIRA Jautri

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.094 crt - AAAAA

  13.310.030,00 ₫
  7.620.246  - 84.891.104  7.620.246 ₫ - 84.891.104 ₫
 22. Bông tai nữ Ansonia

  Bông tai nữ Ansonia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  12.136.639,00 ₫
  6.219.309  - 70.881.734  6.219.309 ₫ - 70.881.734 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Conclusion

  Mặt dây chuyền nữ Conclusion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  12.099.280,00 ₫
  4.691.015  - 54.778.038  4.691.015 ₫ - 54.778.038 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Doerun

  Mặt dây chuyền nữ Doerun

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  18.859.437,00 ₫
  4.882.617  - 86.023.169  4.882.617 ₫ - 86.023.169 ₫
 25. Bông tai nữ Stylized

  Bông tai nữ Stylized

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  16.011.150,00 ₫
  7.804.491  - 101.900.457  7.804.491 ₫ - 101.900.457 ₫
 26. Vòng đeo ngón tay Inappropriacy

  Vòng đeo ngón tay Inappropriacy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  11.821.358,00 ₫
  6.092.801  - 71.277.963  6.092.801 ₫ - 71.277.963 ₫
 27. Bông tai nữ Expertise

  Bông tai nữ Expertise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  7.588.831,00 ₫
  4.172.810  - 44.122.432  4.172.810 ₫ - 44.122.432 ₫
 28. Bông tai nữ Federal

  Bông tai nữ Federal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  12.102.394,00 ₫
  6.410.346  - 74.405.304  6.410.346 ₫ - 74.405.304 ₫
 29. Vòng tay nữ Chrysi

  Vòng tay nữ Chrysi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  12.816.447,00 ₫
  6.826.382  - 74.051.534  6.826.382 ₫ - 74.051.534 ₫
 30. Nhẫn Treis

  Nhẫn GLAMIRA Treis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  12.962.767,00 ₫
  7.259.399  - 74.801.528  7.259.399 ₫ - 74.801.528 ₫
 31. Nhẫn đeo ngón út Vryonisi

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Vryonisi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  10.690.420,00 ₫
  6.007.047  - 61.542.161  6.007.047 ₫ - 61.542.161 ₫
 32. Bông tai nữ Agistri

  Bông tai nữ Agistri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.812.315,00 ₫
  4.882.617  - 51.127.109  4.882.617 ₫ - 51.127.109 ₫
 33. Dây chuyền nữ Abnormally

  Dây chuyền nữ Abnormally

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  15.844.168,00 ₫
  7.785.811  - 25.802.139  7.785.811 ₫ - 25.802.139 ₫
 34. Bông tai nữ Arnaouti

  Bông tai nữ Arnaouti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  12.885.503,00 ₫
  5.497.614  - 65.645.907  5.497.614 ₫ - 65.645.907 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Dionysades

  Mặt dây chuyền nữ Dionysades

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  11.346.172,00 ₫
  4.086.773  - 53.122.388  4.086.773 ₫ - 53.122.388 ₫
 36. Bông tai nữ Stabilize

  Bông tai nữ Stabilize

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  16.017.658,00 ₫
  8.241.470  - 92.716.540  8.241.470 ₫ - 92.716.540 ₫
 37. Vòng tay nữ Unalterable

  Vòng tay nữ Unalterable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  12.608.146,00 ₫
  5.922.141  - 70.428.904  5.922.141 ₫ - 70.428.904 ₫
 38. Vòng tay nữ Covington

  Vòng tay nữ Covington

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  29.620.329,00 ₫
  10.835.325  - 192.777.385  10.835.325 ₫ - 192.777.385 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Duluth

  Mặt dây chuyền nữ Duluth

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  12.930.785,00 ₫
  4.710.543  - 59.136.504  4.710.543 ₫ - 59.136.504 ₫
 40. Nhẫn Initiation

  Nhẫn GLAMIRA Initiation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  19.568.396,00 ₫
  9.821.839  - 121.442.814  9.821.839 ₫ - 121.442.814 ₫
 41. Nhẫn Instructively

  Nhẫn GLAMIRA Instructively

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  13.444.746,00 ₫
  7.535.341  - 77.560.951  7.535.341 ₫ - 77.560.951 ₫
 42. Dây chuyền nữ Mavros

  Dây chuyền nữ Mavros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  11.736.451,00 ₫
  5.412.426  - 19.761.413  5.412.426 ₫ - 19.761.413 ₫
 43. Nhẫn Ministry

  Nhẫn GLAMIRA Ministry

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  16.279.167,00 ₫
  8.558.449  - 97.244.821  8.558.449 ₫ - 97.244.821 ₫
 44. Bông tai nữ Sustain

  Bông tai nữ Sustain

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  14.713.230,00 ₫
  7.682.227  - 87.834.483  7.682.227 ₫ - 87.834.483 ₫
 45. Dây chuyền nữ Unconstitutional

  Dây chuyền nữ Unconstitutional

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  10.583.155,00 ₫
  4.874.693  - 45.311.098  4.874.693 ₫ - 45.311.098 ₫
 46. Bông tai nữ Wray

  Bông tai nữ Wray

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.188 crt - AAAAA

  11.048.437,00 ₫
  6.325.441  - 80.631.691  6.325.441 ₫ - 80.631.691 ₫
 47. Vòng tay nữ Distinctly

  Vòng tay nữ Distinctly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  12.258.337,00 ₫
  6.581.855  - 70.768.531  6.581.855 ₫ - 70.768.531 ₫
 48. Vòng tay nữ Externally

  Vòng tay nữ Externally

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  14.482.855,00 ₫
  7.587.699  - 83.504.318  7.587.699 ₫ - 83.504.318 ₫
 49. Bông tai nữ Perassa

  Bông tai nữ Perassa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.664.013,00 ₫
  4.796.580  - 50.278.057  4.796.580 ₫ - 50.278.057 ₫
 50. Nhẫn Limnos

  Nhẫn GLAMIRA Limnos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  19.253.397,00 ₫
  9.093.352  - 107.164.582  9.093.352 ₫ - 107.164.582 ₫
 51. Dây chuyền nữ Megatzedes

  Dây chuyền nữ Megatzedes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.826.169,00 ₫
  5.562.992  - 21.581.783  5.562.992 ₫ - 21.581.783 ₫
 52. Nhẫn Expansionism

  Nhẫn GLAMIRA Expansionism

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  20.861.219,00 ₫
  10.103.725  - 130.329.564  10.103.725 ₫ - 130.329.564 ₫
 53. Dây chuyền nữ Souda

  Dây chuyền nữ Souda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  11.116.927,00 ₫
  5.003.749  - 52.471.444  5.003.749 ₫ - 52.471.444 ₫
 54. Bông tai nữ Stylization

  Bông tai nữ Stylization

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  15.164.926,00 ₫
  7.785.811  - 87.834.483  7.785.811 ₫ - 87.834.483 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Incident - A

  Bông tai nữ Incident - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  12.483.901,00 ₫
  6.580.157  - 75.820.392  6.580.157 ₫ - 75.820.392 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Incident - B

  Bông tai nữ Incident - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  13.573.802,00 ₫
  7.025.910  - 86.164.684  7.025.910 ₫ - 86.164.684 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Incident - SET

  Bông tai nữ Incident - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  12.948.333,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.813.646  - 81.098.667  6.813.646 ₫ - 81.098.667 ₫
 58. Bông tai nữ Atalanti

  Bông tai nữ Atalanti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  14.015.592,00 ₫
  7.376.568  - 84.537.331  7.376.568 ₫ - 84.537.331 ₫
 59. Vòng tay nữ Petalouda

  Vòng tay nữ Petalouda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  9.810.518,00 ₫
  5.179.220  - 60.622.348  5.179.220 ₫ - 60.622.348 ₫
 60. Bông tai nữ Diaporion

  Bông tai nữ Diaporion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  8.676.750,00 ₫
  4.689.034  - 50.688.438  4.689.034 ₫ - 50.688.438 ₫
 61. Nhẫn Ithoca

  Nhẫn GLAMIRA Ithoca

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  13.256.539,00 ₫
  7.216.946  - 79.527.917  7.216.946 ₫ - 79.527.917 ₫

You’ve viewed 60 of 425 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng