Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Bông Tai GLAMIRA Fegegita
  Mới

 2. Bông Tai GLAMIRA Feja
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Feja

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  16.435.419,00 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Lathyrus
  Mới

 4. Bông Tai GLAMIRA Lerato
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Lerato

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.744 crt - AAA

  27.453.831,00 ₫
 5. Bông Tai GLAMIRA Fugacious
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Fugacious

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  18.100.049,00 ₫
 6. Bông Tai GLAMIRA Furtive
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Furtive

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  13.440.599,00 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Embrocation
  Mới

 8. Bông Tai GLAMIRA Justice
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Justice

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  13.998.090,00 ₫
 9. Bông Tai GLAMIRA Kantana
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Kantana

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  11.333.112,00 ₫
 10. Bông Tai GLAMIRA Kenshutsu
  Mới

 11. Bông Tai GLAMIRA Languor
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Languor

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  12.840.392,00 ₫
 12. Bông Tai GLAMIRA Inariye
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Inariye

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  20.401.659,00 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Inconsistency
  Mới

 14. Bông Tai GLAMIRA Infrastructure
  Mới

 15. Bông Tai GLAMIRA Inglenook
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Inglenook

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  13.566.588,00 ₫
 16. Bông Tai GLAMIRA Tingnan
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Tingnan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  10.292.752,00 ₫
 17. Bông Tai GLAMIRA Aroharoh
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Aroharoh

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.339.020,00 ₫
 18. Thiết kế mới nhất
 19. Bông Tai GLAMIRA Hisia
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Hisia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.512 crt - AAA

  17.141.341,00 ₫
 20. Bông Tai GLAMIRA Ratatouille
  Mới

 21. Bông Tai GLAMIRA Riya
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Riya

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  11.707.296,00 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Samovila
  Mới

 23. Bông Tai GLAMIRA Insouciance
  Mới

 24. Bông Tai GLAMIRA Kitaen
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Kitaen

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  13.316.502,00 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Inuree
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Inuree

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  12.944.751,00 ₫
 26. Xem Bộ Set
  Bông Tai GLAMIRA Lilt - A
  Mới

 27. Xem Bộ Set
  Bông Tai GLAMIRA Lilt - B
  Mới

 28. Bông Tai GLAMIRA Lilt SET
  Mới

 29. Bông Tai GLAMIRA Maplene
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Maplene

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  10.215.429,00 ₫
 30. Bông Tai GLAMIRA Otsjaj
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Otsjaj

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.795.359,00 ₫
 31. Bông Tai GLAMIRA Schittering
  Mới

 32. Bông Tai GLAMIRA Diaphanous
  Mới

 33. Bông Tai GLAMIRA Dissemble
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Dissemble

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  14.680.217,00 ₫
 34. Bông Tai GLAMIRA Dulcet
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Dulcet

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  14.786.471,00 ₫
 35. Bông Tai GLAMIRA Feino
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Feino

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  12.113.924,00 ₫
 36. Bông Tai GLAMIRA Somriure
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Somriure

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  13.382.742,00 ₫
 37. Bông Tai GLAMIRA Labyrinthine
  Mới

 38. Bông Tai GLAMIRA Lagniappe
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Lagniappe

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.315.192,00 ₫
 39. Bông Tai GLAMIRA Lassitude
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Lassitude

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.244.358,00 ₫
 40. Bông Tai GLAMIRA Lilijaj
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Lilijaj

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.373.126,00 ₫
 41. Bông Tai GLAMIRA Lithe
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Lithe

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.425.154,00 ₫
 42. Bông Tai GLAMIRA Eiche
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Eiche

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  10.151.081,00 ₫
 43. Bông Tai GLAMIRA Ekla
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Ekla

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.476 crt - AAA

  16.953.978,00 ₫
 44. Bông Tai GLAMIRA Keiju
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Keiju

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  15.636.495,00 ₫
 45. Bông Tai GLAMIRA Nangfa
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Nangfa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAA

  22.250.137,00 ₫
 46. Bông Tai GLAMIRA Oneira
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Oneira

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  9.532.219,00 ₫
 47. Bông Tai GLAMIRA Provokasyona
  Mới

 48. Bông Tai GLAMIRA Egao
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Egao

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  17.469.021,00 ₫
 49. Bông Tai GLAMIRA Laachen
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Laachen

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  10.948.115,00 ₫
 50. Bông Tai GLAMIRA Magtiayona
  Mới

 51. Bông Tai GLAMIRA Merupu
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Merupu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.512 crt - AAA

  16.185.063,00 ₫
 52. Bông Tai GLAMIRA Ragyogas
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Ragyogas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  11.505.605,00 ₫
 53. Bông Tai GLAMIRA Risus
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Risus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.673.078,00 ₫
 54. Bông Tai GLAMIRA Sentit
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Sentit

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  16.320.515,00 ₫
 55. Bông Tai GLAMIRA Senyum
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Senyum

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.077.466,00 ₫
 56. Bông Tai GLAMIRA Seomgwang
  Mới

 57. Bông Tai GLAMIRA Shoghal
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Shoghal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  13.369.764,00 ₫
 58. Bông Tai GLAMIRA Smisla
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Smisla

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  10.735.608,00 ₫
 59. Bông Tai GLAMIRA Surrisu
  Mới

 60. Bông Tai GLAMIRA Susquehanna
  Mới

You’ve viewed 60 of 221 products