Đang tải...
Tìm thấy 217 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Dianas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  7.477.604,00 ₫
  4.108.281  - 43.485.637  4.108.281 ₫ - 43.485.637 ₫
 2. Bông tai nữ Keiju

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  17.777.178,00 ₫
  8.619.581  - 113.334.365  8.619.581 ₫ - 113.334.365 ₫
 3. Bông tai nữ Kuarahy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  17.457.086,00 ₫
  8.599.204  - 110.178.717  8.599.204 ₫ - 110.178.717 ₫
 4. Bông tai nữ Netross

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - AAA

  12.190.413,00 ₫
  6.007.047  - 82.145.836  6.007.047 ₫ - 82.145.836 ₫
 5. Bông tai nữ Nasmevka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  9.470.048,00 ₫
  4.968.655  - 59.334.617  4.968.655 ₫ - 59.334.617 ₫
 6. Bông tai nữ Nibulach

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.056 crt - AAA

  38.731.229,00 ₫
  14.638.514  - 226.513.070  14.638.514 ₫ - 226.513.070 ₫
 7. Bông tai nữ Couple

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  18.471.987,00 ₫
  8.721.468  - 120.282.447  8.721.468 ₫ - 120.282.447 ₫
 8. Bông tai nữ Aviao

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  16.074.262,00 ₫
  8.476.940  - 95.659.922  8.476.940 ₫ - 95.659.922 ₫
 9. Bông tai nữ Haldjas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  13.570.689,00 ₫
  7.132.041  - 78.707.170  7.132.041 ₫ - 78.707.170 ₫
 10. Bông tai nữ Asht

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.977.852,00 ₫
  7.683.925  - 94.499.548  7.683.925 ₫ - 94.499.548 ₫
 11. Bông tai nữ Roseum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.847.678,00 ₫
  6.410.346  - 71.461.922  6.410.346 ₫ - 71.461.922 ₫
 12. Bông tai nữ Conflate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  15.596.527,00 ₫
  7.498.831  - 100.188.197  7.498.831 ₫ - 100.188.197 ₫
 13. Bông tai nữ Alamos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  18.641.514,00 ₫
  9.053.730  - 116.136.234  9.053.730 ₫ - 116.136.234 ₫
 14. Bông tai nữ Ficoide

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  12.552.109,00 ₫
  6.813.646  - 75.494.920  6.813.646 ₫ - 75.494.920 ₫
 15. Bông tai nữ Faatasi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.768 crt - AAA

  26.044.121,00 ₫
  10.559.383  - 183.777.429  10.559.383 ₫ - 183.777.429 ₫
 16. Bông tai nữ Kulw

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  15.079.738,00 ₫
  6.834.873  - 103.669.317  6.834.873 ₫ - 103.669.317 ₫
 17. Bông tai nữ Engkanto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  18.351.138,00 ₫
  8.375.054  - 122.560.736  8.375.054 ₫ - 122.560.736 ₫
 18. Bông tai nữ Udsigt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  18.272.743,00 ₫
  9.047.504  - 114.848.510  9.047.504 ₫ - 114.848.510 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Akimino

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  15.344.076,00 ₫
  7.132.041  - 103.697.615  7.132.041 ₫ - 103.697.615 ₫
 21. Bông tai nữ Insouciance

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  6.916.664,00 ₫
  3.635.076  - 43.230.925  3.635.076 ₫ - 43.230.925 ₫
 22. Bông tai nữ Lilijaj

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  12.795.221,00 ₫
  6.580.157  - 80.518.483  6.580.157 ₫ - 80.518.483 ₫
 23. Bông tai nữ Alofa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.224 crt - AAA

  15.714.547,00 ₫
  7.641.473  - 100.202.352  7.641.473 ₫ - 100.202.352 ₫
 24. Bông tai nữ Aurinko

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  14.419.742,00 ₫
  7.429.209  - 90.480.699  7.429.209 ₫ - 90.480.699 ₫
 25. Bông tai nữ Egpaar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  20.263.487,00 ₫
  9.073.541  - 134.008.793  9.073.541 ₫ - 134.008.793 ₫
 26. Bông tai nữ Ikuspegia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  14.086.064,00 ₫
  7.238.172  - 88.570.329  7.238.172 ₫ - 88.570.329 ₫
 27. Bông tai nữ Kallo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  18.625.099,00 ₫
  8.945.617  - 119.673.957  8.945.617 ₫ - 119.673.957 ₫
 28. Bông tai nữ Feino

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  13.941.441,00 ₫
  7.335.813  - 80.829.798  7.335.813 ₫ - 80.829.798 ₫
 29. Bông tai nữ Unarvu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.256 crt - AAA

  13.068.615,00 ₫
  6.282.988  - 86.376.943  6.282.988 ₫ - 86.376.943 ₫
 30. Bông tai nữ Kantana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  12.605.033,00 ₫
  6.325.441  - 80.914.708  6.325.441 ₫ - 80.914.708 ₫
 31. Bông tai nữ Risus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  10.719.004,00 ₫
  5.391.483  - 68.631.748  5.391.483 ₫ - 68.631.748 ₫
 32. Bông tai nữ Gleewen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  17.591.801,00 ₫
  8.517.695  - 112.273.048  8.517.695 ₫ - 112.273.048 ₫
 33. Bông tai nữ Hisia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.512 crt - AAA

  19.055.851,00 ₫
  8.171.281  - 132.211.631  8.171.281 ₫ - 132.211.631 ₫
 34. Bông tai nữ Fegegita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.8 crt - AAA

  27.550.623,00 ₫
  11.213.154  - 193.725.496  11.213.154 ₫ - 193.725.496 ₫
 35. Bông tai nữ Kitaen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.940.776,00 ₫
  7.662.699  - 94.287.283  7.662.699 ₫ - 94.287.283 ₫
 36. Bông tai nữ Lagniappe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.539.472,00 ₫
  6.007.047  - 71.843.999  6.007.047 ₫ - 71.843.999 ₫
 37. Bông tai nữ Shoghal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  14.996.530,00 ₫
  7.386.756  - 97.414.625  7.386.756 ₫ - 97.414.625 ₫
 38. Bông tai nữ Vmeste

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  20.353.770,00 ₫
  9.326.842  - 125.277.703  9.326.842 ₫ - 125.277.703 ₫
 39. Khuyên Mũi GLAMIRA Ankra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  7.882.603,00 ₫
  4.075.452  - 49.584.666  4.075.452 ₫ - 49.584.666 ₫
 40. Bông tai nữ Cineraria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  14.883.041,00 ₫
  8.002.320  - 90.325.037  8.002.320 ₫ - 90.325.037 ₫
 41. Bông tai nữ Adlaw

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.199.271,00 ₫
  7.238.172  - 90.042.020  7.238.172 ₫ - 90.042.020 ₫
 42. Bông tai nữ Minnal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  8.947.315,00 ₫
  4.172.810  - 61.046.880  4.172.810 ₫ - 61.046.880 ₫
 43. Bông tai nữ Sunon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  10.786.362,00 ₫
  5.135.069  - 69.678.909  5.135.069 ₫ - 69.678.909 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Pinus - A

  Bông tai nữ Pinus - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  11.360.889,00 ₫
  5.985.820  - 70.160.042  5.985.820 ₫ - 70.160.042 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Xỏ khuyên tai Pinus - B

  Xỏ khuyên tai Pinus - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  8.491.373,00 ₫
  4.521.204  - 49.627.120  4.521.204 ₫ - 49.627.120 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Xỏ khuyên tai Pinus - Set

  Xỏ khuyên tai Pinus - Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  11.971.639,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.367.893  - 73.244.929  6.367.893 ₫ - 73.244.929 ₫
 47. Bông tai nữ Mosoly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.089.757,00 ₫
  5.603.746  - 70.754.376  5.603.746 ₫ - 70.754.376 ₫
 48. Bông tai nữ Pinho

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  16.556.240,00 ₫
  8.741.844  - 98.419.337  8.741.844 ₫ - 98.419.337 ₫
 49. Bông tai nữ Feja

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  18.502.268,00 ₫
  8.660.335  - 121.117.343  8.660.335 ₫ - 121.117.343 ₫
 50. Xỏ khuyên tai Lathyrus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  10.606.645,00 ₫
  5.667.425  - 64.768.553  5.667.425 ₫ - 64.768.553 ₫
 51. Bông tai nữ Lerato

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.744 crt - AAA

  31.111.549,00 ₫
  12.656.543  - 183.423.652  12.656.543 ₫ - 183.423.652 ₫
 52. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gambol

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.624 crt - AAA

  50.956.456,00 ₫
  16.020.240  - 351.473.805  16.020.240 ₫ - 351.473.805 ₫
 53. Bông tai nữ Fugacious

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  20.504.335,00 ₫
  9.489.577  - 132.579.555  9.489.577 ₫ - 132.579.555 ₫
 54. Bông tai nữ Furtive

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  15.107.757,00 ₫
  7.450.436  - 98.051.420  7.450.436 ₫ - 98.051.420 ₫
 55. Bông tai nữ Embrocation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  18.164.346,00 ₫
  8.934.863  - 111.919.277  8.934.863 ₫ - 111.919.277 ₫
 56. Bông tai nữ Justice

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  15.580.114,00 ₫
  7.429.209  - 103.725.919  7.429.209 ₫ - 103.725.919 ₫
 57. Bông tai nữ Kenshutsu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  16.951.900,00 ₫
  7.886.000  - 111.579.657  7.886.000 ₫ - 111.579.657 ₫
 58. Bông tai nữ Languor

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  14.331.157,00 ₫
  6.941.004  - 94.428.796  6.941.004 ₫ - 94.428.796 ₫
 59. Bông tai nữ Inariye

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  23.024.889,00 ₫
  10.004.669  - 155.758.694  10.004.669 ₫ - 155.758.694 ₫
 60. Bông tai nữ Inconsistency

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.672 crt - AAA

  23.101.304,00 ₫
  9.679.199  - 162.636.017  9.679.199 ₫ - 162.636.017 ₫
 61. Bông tai nữ Infrastructure

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  13.402.293,00 ₫
  6.474.025  - 88.287.313  6.474.025 ₫ - 88.287.313 ₫

You’ve viewed 60 of 217 products