Đang tải...
Tìm thấy 118 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Bornes

  Mặt dây chuyền nữ Bornes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.63 crt - AAA

  22.382.439,00 ₫
  6.826.382  - 110.164.569  6.826.382 ₫ - 110.164.569 ₫
  Mới

 2. Dây chuyền nữ Mulhouse

  Dây chuyền nữ Mulhouse

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.402 crt - VS1

  25.508.083,00 ₫
  8.447.506  - 101.617.439  8.447.506 ₫ - 101.617.439 ₫
  Mới

 3. Dây chuyền nữ Irminio

  Dây chuyền nữ Irminio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  14.131.629,00 ₫
  6.674.684  - 19.888.205  6.674.684 ₫ - 19.888.205 ₫
  Mới

 4. Dây chuyền nữ Joliend

  Dây chuyền nữ Joliend

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - VS1

  12.367.863,00 ₫
  4.960.730  - 48.933.721  4.960.730 ₫ - 48.933.721 ₫
  Mới

 5. Dây chuyền nữ Riankour

  Dây chuyền nữ Riankour

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Trai Trắng

  0.104 crt - VS1

  15.611.528,00 ₫
  6.035.348  - 58.513.866  6.035.348 ₫ - 58.513.866 ₫
  Mới

 6. Dây chuyền nữ Alcantara

  Dây chuyền nữ Alcantara

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.384.095,00 ₫
  4.330.167  - 48.537.500  4.330.167 ₫ - 48.537.500 ₫
  Mới

 7. Mặt dây chuyền nữ Cerignola

  Mặt dây chuyền nữ Cerignola

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.960.433,00 ₫
  2.516.591  - 29.221.558  2.516.591 ₫ - 29.221.558 ₫
  Mới

 8. Dây chuyền nữ Hikaru

  Dây chuyền nữ Hikaru

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.214 crt - AAA

  15.747.658,00 ₫
  5.046.767  - 54.254.451  5.046.767 ₫ - 54.254.451 ₫
  Mới

 9. Vòng Cổ Imagery

  GLAMIRA Vòng Cổ Imagery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAA

  67.347.697,00 ₫
  21.306.974  - 387.465.142  21.306.974 ₫ - 387.465.142 ₫
  Mới

 10. Dây chuyền nữ Portsmouth

  Dây chuyền nữ Portsmouth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  13.586.254,00 ₫
  6.544.779  - 61.344.041  6.544.779 ₫ - 61.344.041 ₫
  Mới

 11. Dây chuyền nữ Salisbury

  Dây chuyền nữ Salisbury

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  12.659.372,00 ₫
  6.014.122  - 56.037.468  6.014.122 ₫ - 56.037.468 ₫
  Mới

 12. Dây chuyền nữ Atkinson

  Dây chuyền nữ Atkinson

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  12.214.469,00 ₫
  4.627.336  - 53.490.311  4.627.336 ₫ - 53.490.311 ₫
  Mới

 13. Dây chuyền nữ Belaved

  Dây chuyền nữ Belaved

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.254 crt - AAA

  14.270.023,00 ₫
  4.108.281  - 60.721.403  4.108.281 ₫ - 60.721.403 ₫
  Mới

 14. Mặt dây chuyền nữ Bitonto

  Mặt dây chuyền nữ Bitonto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  9.833.724,00 ₫
  3.570.548  - 40.103.576  3.570.548 ₫ - 40.103.576 ₫
  Mới

 15. Dây chuyền nữ Brikama

  Dây chuyền nữ Brikama

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.454 crt - AAA

  17.493.028,00 ₫
  8.075.904  - 119.956.973  8.075.904 ₫ - 119.956.973 ₫
  Mới

 16. Dây chuyền nữ Bucegi

  Dây chuyền nữ Bucegi

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.254 crt - AAA

  25.716.668,00 ₫
  7.865.622  - 99.367.449  7.865.622 ₫ - 99.367.449 ₫
  Mới

 17. Dây chuyền nữ Calibishie

  Dây chuyền nữ Calibishie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.382 crt - AAA

  15.261.152,00 ₫
  5.011.674  - 73.655.307  5.011.674 ₫ - 73.655.307 ₫
  Mới

 18. Dây chuyền nữ Capullo

  Dây chuyền nữ Capullo

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.486 crt - AAA

  33.822.290,00 ₫
  13.091.258  - 204.140.535  13.091.258 ₫ - 204.140.535 ₫
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Cassenop

  Dây chuyền nữ Cassenop

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.368 crt - AAA

  31.229.566,00 ₫
  10.608.911  - 145.428.549  10.608.911 ₫ - 145.428.549 ₫
  Mới

 21. Dây chuyền nữ Conversion

  Dây chuyền nữ Conversion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  17.010.199,00 ₫
  6.643.836  - 80.164.709  6.643.836 ₫ - 80.164.709 ₫
  Mới

 22. Dây chuyền nữ Egine

  Dây chuyền nữ Egine

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.38 crt - VS1

  23.702.149,00 ₫
  9.345.238  - 129.310.704  9.345.238 ₫ - 129.310.704 ₫
  Mới

 23. Dây chuyền nữ Dirillo

  Dây chuyền nữ Dirillo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.253.342,00 ₫
  4.287.715  - 48.197.884  4.287.715 ₫ - 48.197.884 ₫
  Mới

 24. Dây chuyền nữ Dittaino

  Dây chuyền nữ Dittaino

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  9.055.144,00 ₫
  3.118.853  - 35.646.056  3.118.853 ₫ - 35.646.056 ₫
  Mới

 25. Dây chuyền nữ Elgon

  Dây chuyền nữ Elgon

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.072 crt - VS1

  12.337.864,00 ₫
  3.742.623  - 44.971.477  3.742.623 ₫ - 44.971.477 ₫
  Mới

 26. Dây chuyền nữ Gornalunga

  Dây chuyền nữ Gornalunga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.034 crt - AAA

  11.913.904,00 ₫
  4.584.883  - 51.509.185  4.584.883 ₫ - 51.509.185 ₫
  Mới

 27. Dây chuyền nữ Gunjur

  Dây chuyền nữ Gunjur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.662 crt - AAA

  28.917.314,00 ₫
  9.657.973  - 151.626.638  9.657.973 ₫ - 151.626.638 ₫
  Mới

 28. Dây chuyền nữ Helicon

  Dây chuyền nữ Helicon

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.102 crt - VS1

  42.034.327,00 ₫
  15.629.359  - 58.559.721  15.629.359 ₫ - 58.559.721 ₫
  Mới

 29. Dây chuyền nữ Hermon

  Dây chuyền nữ Hermon

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.368 crt - AAA

  27.278.075,00 ₫
  8.917.881  - 106.513.639  8.917.881 ₫ - 106.513.639 ₫
  Mới

 30. Mặt dây chuyền nữ Hillaby

  Mặt dây chuyền nữ Hillaby

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.072 crt - VS1

  12.337.864,00 ₫
  3.742.623  - 44.971.477  3.742.623 ₫ - 44.971.477 ₫
  Mới

 31. Dây chuyền nữ Jongsong

  Dây chuyền nữ Jongsong

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  14.548.231,00 ₫
  7.160.342  - 66.961.940  7.160.342 ₫ - 66.961.940 ₫
  Mới

 32. Mặt dây chuyền nữ Mafadi

  Mặt dây chuyền nữ Mafadi

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  13.818.612,00 ₫
  5.221.673  - 58.216.703  5.221.673 ₫ - 58.216.703 ₫
  Mới

 33. Dây chuyền nữ Saur

  Dây chuyền nữ Saur

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.332 crt - AAA

  19.466.792,00 ₫
  5.283.370  - 62.249.702  5.283.370 ₫ - 62.249.702 ₫
  Mới

 34. Dây chuyền nữ Sigatoka

  Dây chuyền nữ Sigatoka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.278 crt - AAA

  14.643.325,00 ₫
  6.226.385  - 69.622.305  6.226.385 ₫ - 69.622.305 ₫
  Mới

 35. Dây chuyền nữ Strategist

  Dây chuyền nữ Strategist

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.104 crt - AAA

  14.182.571,00 ₫
  6.481.100  - 62.971.393  6.481.100 ₫ - 62.971.393 ₫
  Mới

 36. Dây chuyền nữ Sukuta

  Dây chuyền nữ Sukuta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.124 crt - AAA

  47.430.338,00 ₫
  13.439.936  - 110.305.513  13.439.936 ₫ - 110.305.513 ₫
  Mới

 37. Dây chuyền nữ Tellaro

  Dây chuyền nữ Tellaro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.997.507,00 ₫
  3.670.170  - 29.433.816  3.670.170 ₫ - 29.433.816 ₫
  Mới

 38. Dây chuyền nữ Themistokle

  Dây chuyền nữ Themistokle

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.164 crt - AAA

  19.535.847,00 ₫
  8.261.281  - 29.516.461  8.261.281 ₫ - 29.516.461 ₫
  Mới

 39. Mặt dây chuyền nữ Thibaud

  Mặt dây chuyền nữ Thibaud

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  16.082.752,00 ₫
  5.221.673  - 71.320.413  5.221.673 ₫ - 71.320.413 ₫
  Mới

 40. Dây chuyền nữ Agathemerus

  Dây chuyền nữ Agathemerus

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - AAA

  11.619.565,00 ₫
  4.917.712  - 45.735.628  4.917.712 ₫ - 45.735.628 ₫
  Mới

 41. Mặt dây chuyền nữ Antillo

  Mặt dây chuyền nữ Antillo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  14.339.929,00 ₫
  4.839.599  - 67.697.786  4.839.599 ₫ - 67.697.786 ₫
  Mới

 42. Dây chuyền nữ Brufut

  Dây chuyền nữ Brufut

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  33.195.973,00 ₫
  12.726.731  - 55.139.736  12.726.731 ₫ - 55.139.736 ₫
  Mới

 43. Dây chuyền nữ Caltanisetta

  Dây chuyền nữ Caltanisetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  27.436.849,00 ₫
  11.474.662  - 39.459.433  11.474.662 ₫ - 39.459.433 ₫
  Mới

 44. Dây chuyền nữ Casulo

  Dây chuyền nữ Casulo

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.438 crt - AAA

  19.754.621,00 ₫
  8.043.357  - 113.942.850  8.043.357 ₫ - 113.942.850 ₫
  Mới

 45. Dây chuyền nữ Cocon

  Dây chuyền nữ Cocon

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.234 crt - VS1

  16.358.411,00 ₫
  7.884.867  - 96.254.255  7.884.867 ₫ - 96.254.255 ₫
  Mới

 46. Mặt dây chuyền nữ Confirm

  Mặt dây chuyền nữ Confirm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  14.746.626,00 ₫
  5.412.709  - 67.570.427  5.412.709 ₫ - 67.570.427 ₫
  Mới

 47. Dây chuyền nữ Considerably

  Dây chuyền nữ Considerably

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  34.733.042,00 ₫
  14.327.479  - 52.217.864  14.327.479 ₫ - 52.217.864 ₫
  Mới

 48. Dây chuyền nữ Constancy

  Dây chuyền nữ Constancy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  15.487.850,00 ₫
  8.003.735  - 22.246.309  8.003.735 ₫ - 22.246.309 ₫
  Mới

 49. Dây chuyền nữ Cottage

  Dây chuyền nữ Cottage

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.478 crt - AAA

  23.341.585,00 ₫
  8.345.620  - 107.829.672  8.345.620 ₫ - 107.829.672 ₫
  Mới

 50. Mặt dây chuyền nữ Coupling

  Mặt dây chuyền nữ Coupling

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  12.290.600,00 ₫
  4.606.110  - 52.995.029  4.606.110 ₫ - 52.995.029 ₫
  Mới

 51. Dây chuyền nữ Differentiate

  Dây chuyền nữ Differentiate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  13.675.123,00 ₫
  6.417.422  - 60.636.501  6.417.422 ₫ - 60.636.501 ₫
  Mới

 52. Dây chuyền nữ Disposedd

  Dây chuyền nữ Disposedd

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  15.426.717,00 ₫
  6.820.721  - 28.349.297  6.820.721 ₫ - 28.349.297 ₫
  Mới

 53. Dây chuyền nữ Edom

  Dây chuyền nữ Edom

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.926 crt - VS1

  32.830.031,00 ₫
  9.649.765  - 138.735.185  9.649.765 ₫ - 138.735.185 ₫
  Mới

 54. Dây chuyền nữ Eliminate

  Dây chuyền nữ Eliminate

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  13.559.084,00 ₫
  6.205.158  - 22.659.512  6.205.158 ₫ - 22.659.512 ₫
  Mới

 55. Dây chuyền nữ Emphatically

  Dây chuyền nữ Emphatically

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  15.603.037,00 ₫
  7.944.301  - 89.787.303  7.944.301 ₫ - 89.787.303 ₫
  Mới

 56. Dây chuyền nữ Inconstancy

  Dây chuyền nữ Inconstancy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  17.543.689,00 ₫
  8.241.470  - 27.834.205  8.241.470 ₫ - 27.834.205 ₫
  Mới

 57. Dây chuyền nữ Lyneth

  Dây chuyền nữ Lyneth

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.294 crt - AAA

  20.550.183,00 ₫
  7.096.664  - 33.921.345  7.096.664 ₫ - 33.921.345 ₫
  Mới

 58. Dây chuyền nữ Mistretta

  Dây chuyền nữ Mistretta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  15.681.999,00 ₫
  7.542.416  - 22.545.173  7.542.416 ₫ - 22.545.173 ₫
  Mới

 59. Mặt dây chuyền nữ Modification

  Mặt dây chuyền nữ Modification

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.234 crt - AAA

  16.689.259,00 ₫
  6.092.801  - 79.259.057  6.092.801 ₫ - 79.259.057 ₫
  Mới

 60. Dây chuyền nữ Modify

  Dây chuyền nữ Modify

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  22.945.643,00 ₫
  9.551.840  - 116.843.778  9.551.840 ₫ - 116.843.778 ₫
  Mới

 61. Dây chuyền nữ Plaine

  Dây chuyền nữ Plaine

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  11.433.906,00 ₫
  5.377.332  - 49.245.044  5.377.332 ₫ - 49.245.044 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 118 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng