Đang tải...
Tìm thấy 579 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Bornes

  Mặt dây chuyền nữ Bornes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.63 crt - AAA

  22.382.439,00 ₫
  6.826.382  - 110.164.569  6.826.382 ₫ - 110.164.569 ₫
  Mới

 2. Dây chuyền nữ Mulhouse

  Dây chuyền nữ Mulhouse

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.402 crt - VS1

  25.508.083,00 ₫
  8.447.506  - 101.617.439  8.447.506 ₫ - 101.617.439 ₫
  Mới

 3. Dây chuyền nữ Irminio

  Dây chuyền nữ Irminio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  14.131.629,00 ₫
  6.674.684  - 19.888.205  6.674.684 ₫ - 19.888.205 ₫
  Mới

 4. Dây chuyền nữ Joliend

  Dây chuyền nữ Joliend

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - VS1

  12.367.863,00 ₫
  4.960.730  - 48.933.721  4.960.730 ₫ - 48.933.721 ₫
  Mới

 5. Bông tai nữ Lipari

  Bông tai nữ Lipari

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - AAA

  10.904.098,00 ₫
  6.113.178  - 62.490.264  6.113.178 ₫ - 62.490.264 ₫
  Mới

 6. Nhẫn Unaffected

  Nhẫn GLAMIRA Unaffected

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  17.938.782,00 ₫
  9.192.409  - 103.159.885  9.192.409 ₫ - 103.159.885 ₫
  Mới

 7. Dây chuyền nữ Riankour

  Dây chuyền nữ Riankour

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Trai Trắng

  0.104 crt - VS1

  15.611.528,00 ₫
  6.035.348  - 58.513.866  6.035.348 ₫ - 58.513.866 ₫
  Mới

 8. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nsoko - A

  Bông tai nữ Nsoko - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  7.464.869,00 ₫
  4.215.828  - 42.452.624  4.215.828 ₫ - 42.452.624 ₫
  Mới

 9. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nsoko - B

  Bông tai nữ Nsoko - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  12.784.465,00 ₫
  6.622.609  - 72.735.497  6.622.609 ₫ - 72.735.497 ₫
  Mới

 10. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nsoko - SET

  Bông tai nữ Nsoko - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  9.799.763,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  5.221.673  - 55.895.959  5.221.673 ₫ - 55.895.959 ₫
  Mới

 11. Vòng tay nữ Unobtainable

  Vòng tay nữ Unobtainable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  49.627.970,00 ₫
  17.872.556  - 80.033.957  17.872.556 ₫ - 80.033.957 ₫
  Mới

 12. Bông tai nữ Altofonte

  Bông tai nữ Altofonte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  18.434.628,00 ₫
  9.292.031  - 105.395.724  9.292.031 ₫ - 105.395.724 ₫
  Mới

 13. Dây chuyền nữ Alcantara

  Dây chuyền nữ Alcantara

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.384.095,00 ₫
  4.330.167  - 48.537.500  4.330.167 ₫ - 48.537.500 ₫
  Mới

 14. Vòng tay nữ Brindisi

  Vòng tay nữ Brindisi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.054.027,00 ₫
  3.463.002  - 34.598.891  3.463.002 ₫ - 34.598.891 ₫
  Mới

 15. Mặt dây chuyền nữ Cerignola

  Mặt dây chuyền nữ Cerignola

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.960.433,00 ₫
  2.516.591  - 29.221.558  2.516.591 ₫ - 29.221.558 ₫
  Mới

 16. Bông tai nữ Ideological

  Bông tai nữ Ideological

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  7.909.772,00 ₫
  4.473.940  - 44.999.782  4.473.940 ₫ - 44.999.782 ₫
  Mới

 17. Nhẫn Kopaonik

  Nhẫn GLAMIRA Kopaonik

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  15.288.889,00 ₫
  7.967.509  - 84.268.465  7.967.509 ₫ - 84.268.465 ₫
  Mới

 18. Bông tai nữ Liberalize

  Bông tai nữ Liberalize

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  7.835.622,00 ₫
  4.430.922  - 44.575.259  4.430.922 ₫ - 44.575.259 ₫
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Copahue

  Nhẫn GLAMIRA Copahue

  Đỏ/Trắng/Vàng 14k với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.348 crt - AAA

  25.358.368,00 ₫
  10.856.552  - 134.489.924  10.856.552 ₫ - 134.489.924 ₫
  Mới

 21. Nhẫn Derwent

  Nhẫn GLAMIRA Derwent

  14K Vàng Hồng và Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu & Ngọc Trai Đen

  0.604 crt - AAA

  31.521.923,00 ₫
  10.658.439  - 145.612.509  10.658.439 ₫ - 145.612.509 ₫
  Mới

 22. Vòng tay nữ Foggia

  Vòng tay nữ Foggia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.120.437,00 ₫
  4.065.263  - 40.796.974  4.065.263 ₫ - 40.796.974 ₫
  Mới

 23. Dây chuyền nữ Hikaru

  Dây chuyền nữ Hikaru

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.214 crt - AAA

  15.747.658,00 ₫
  5.046.767  - 54.254.451  5.046.767 ₫ - 54.254.451 ₫
  Mới

 24. Vòng Cổ Imagery

  GLAMIRA Vòng Cổ Imagery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAA

  67.347.697,00 ₫
  21.306.974  - 387.465.142  21.306.974 ₫ - 387.465.142 ₫
  Mới

 25. Dây chuyền nữ Portsmouth

  Dây chuyền nữ Portsmouth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  13.586.254,00 ₫
  6.544.779  - 61.344.041  6.544.779 ₫ - 61.344.041 ₫
  Mới

 26. Dây chuyền nữ Salisbury

  Dây chuyền nữ Salisbury

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  12.659.372,00 ₫
  6.014.122  - 56.037.468  6.014.122 ₫ - 56.037.468 ₫
  Mới

 27. Bông tai nữ Acadia

  Bông tai nữ Acadia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.3 crt - AAA

  19.988.960,00 ₫
  6.113.178  - 77.660.003  6.113.178 ₫ - 77.660.003 ₫
  Mới

 28. Bông tai nữ Adaptive

  Bông tai nữ Adaptive

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  15.779.075,00 ₫
  7.396.945  - 90.608.059  7.396.945 ₫ - 90.608.059 ₫
  Mới

 29. Bông tai nữ Adulthood

  Bông tai nữ Adulthood

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  16.175.016,00 ₫
  7.987.886  - 93.395.782  7.987.886 ₫ - 93.395.782 ₫
  Mới

 30. Dây chuyền nữ Atkinson

  Dây chuyền nữ Atkinson

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  12.214.469,00 ₫
  4.627.336  - 53.490.311  4.627.336 ₫ - 53.490.311 ₫
  Mới

 31. Vòng tay nữ Annamite

  Vòng tay nữ Annamite

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.162 crt - VS1

  15.794.075,00 ₫
  6.642.987  - 77.943.023  6.642.987 ₫ - 77.943.023 ₫
  Mới

 32. Vòng tay nữ Antipolo

  Vòng tay nữ Antipolo

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.162 crt - AAA

  46.472.324,00 ₫
  17.165.012  - 68.911.369  17.165.012 ₫ - 68.911.369 ₫
  Mới

 33. Bông tai nữ Andlar

  Bông tai nữ Andlar

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.072 crt - AAA

  20.348.676,00 ₫
  9.731.557  - 116.362.654  9.731.557 ₫ - 116.362.654 ₫
  Mới

 34. Bông tai nữ Beluca

  Bông tai nữ Beluca

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.664 crt - AAA

  31.766.451,00 ₫
  7.784.113  - 115.725.862  7.784.113 ₫ - 115.725.862 ₫
  Mới

 35. Bông tai nữ Bisceglie

  Bông tai nữ Bisceglie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  22.075.649,00 ₫
  10.504.195  - 127.145.618  10.504.195 ₫ - 127.145.618 ₫
  Mới

 36. Nhẫn đeo ngón út Antofagasta

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Antofagasta

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Vàng

  0.072 crt - VS1

  19.972.545,00 ₫
  9.311.276  - 103.839.124  9.311.276 ₫ - 103.839.124 ₫
  Mới

 37. Nhẫn Apocynum

  Nhẫn GLAMIRA Apocynum

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  16.546.618,00 ₫
  8.456.563  - 90.126.928  8.456.563 ₫ - 90.126.928 ₫
  Mới

 38. Dây chuyền nữ Belaved

  Dây chuyền nữ Belaved

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.254 crt - AAA

  14.270.023,00 ₫
  4.108.281  - 60.721.403  4.108.281 ₫ - 60.721.403 ₫
  Mới

 39. Mặt dây chuyền nữ Bitonto

  Mặt dây chuyền nữ Bitonto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  9.833.724,00 ₫
  3.570.548  - 40.103.576  3.570.548 ₫ - 40.103.576 ₫
  Mới

 40. Vòng tay nữ Cebutexr

  Vòng tay nữ Cebutexr

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  14.569.741,00 ₫
  7.528.266  - 83.490.169  7.528.266 ₫ - 83.490.169 ₫
  Mới

 41. Nhẫn Asterosya

  Nhẫn GLAMIRA Asterosya

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.524 crt - AAA

  29.441.745,00 ₫
  8.235.810  - 110.546.645  8.235.810 ₫ - 110.546.645 ₫
  Mới

 42. Nhẫn Avala

  Nhẫn GLAMIRA Avala

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.524 crt - AAA

  33.075.123,00 ₫
  9.628.255  - 131.348.427  9.628.255 ₫ - 131.348.427 ₫
  Mới

 43. Bông tai nữ Bog

  Bông tai nữ Bog

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  9.451.368,00 ₫
  5.200.446  - 54.042.193  5.200.446 ₫ - 54.042.193 ₫
  Mới

 44. Bông tai nữ Bulembu

  Bông tai nữ Bulembu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.524 crt - AAA

  20.599.144,00 ₫
  7.417.322  - 108.395.703  7.417.322 ₫ - 108.395.703 ₫
  Mới

 45. Bông tai nữ Carmognola

  Bông tai nữ Carmognola

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  14.622.382,00 ₫
  7.647.133  - 83.744.882  7.647.133 ₫ - 83.744.882 ₫
  Mới

 46. Dây chuyền nữ Brikama

  Dây chuyền nữ Brikama

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.454 crt - AAA

  17.493.028,00 ₫
  8.075.904  - 119.956.973  8.075.904 ₫ - 119.956.973 ₫
  Mới

 47. Dây chuyền nữ Bucegi

  Dây chuyền nữ Bucegi

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.254 crt - AAA

  25.716.668,00 ₫
  7.865.622  - 99.367.449  7.865.622 ₫ - 99.367.449 ₫
  Mới

 48. Nhẫn Castelvetrano

  Nhẫn GLAMIRA Castelvetrano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  22.405.647,00 ₫
  10.246.649  - 129.522.969  10.246.649 ₫ - 129.522.969 ₫
  Mới

 49. Nhẫn Comiso

  Nhẫn GLAMIRA Comiso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  17.412.084,00 ₫
  8.823.353  - 100.400.460  8.823.353 ₫ - 100.400.460 ₫
  Mới

 50. Vòng tay nữ Cerveteri

  Vòng tay nữ Cerveteri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  9.802.593,00 ₫
  5.433.936  - 55.839.352  5.433.936 ₫ - 55.839.352 ₫
  Mới

 51. Vòng tay nữ Cesenaro

  Vòng tay nữ Cesenaro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  10.727.495,00 ₫
  5.787.141  - 61.131.779  5.787.141 ₫ - 61.131.779 ₫
  Mới

 52. Bông tai nữ Chardonnay

  Bông tai nữ Chardonnay

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.42 crt - AAA

  23.256.680,00 ₫
  7.213.550  - 97.895.758  7.213.550 ₫ - 97.895.758 ₫
  Mới

 53. Bông tai nữ Chimborazo

  Bông tai nữ Chimborazo

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.76 crt - AAA

  39.142.736,00 ₫
  10.209.856  - 157.881.321  10.209.856 ₫ - 157.881.321 ₫
  Mới

 54. Bông tai nữ Classically

  Bông tai nữ Classically

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  16.622.467,00 ₫
  8.149.489  - 94.881.622  8.149.489 ₫ - 94.881.622 ₫
  Mới

 55. Dây chuyền nữ Calibishie

  Dây chuyền nữ Calibishie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.382 crt - AAA

  15.261.152,00 ₫
  5.011.674  - 73.655.307  5.011.674 ₫ - 73.655.307 ₫
  Mới

 56. Dây chuyền nữ Capullo

  Dây chuyền nữ Capullo

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.486 crt - AAA

  33.822.290,00 ₫
  13.091.258  - 204.140.535  13.091.258 ₫ - 204.140.535 ₫
  Mới

 57. Nhẫn đeo ngón út Compensation

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Compensation

  Vàng 14K
  13.272.955,00 ₫
  7.295.059  - 75.990.202  7.295.059 ₫ - 75.990.202 ₫
  Mới

 58. Nhẫn Cumerka

  Nhẫn GLAMIRA Cumerka

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.596 crt - VS1

  37.491.612,00 ₫
  10.717.873  - 147.098.357  10.717.873 ₫ - 147.098.357 ₫
  Mới

 59. Bông tai nữ Comprehensively

  Bông tai nữ Comprehensively

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  14.620.401,00 ₫
  7.706.566  - 83.419.409  7.706.566 ₫ - 83.419.409 ₫
  Mới

 60. Bông tai nữ Cotopaxi

  Bông tai nữ Cotopaxi

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.724 crt - AAA

  37.623.498,00 ₫
  9.694.764  - 149.617.209  9.694.764 ₫ - 149.617.209 ₫
  Mới

 61. Bông tai nữ Crispiano

  Bông tai nữ Crispiano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  17.106.426,00 ₫
  8.333.450  - 97.966.509  8.333.450 ₫ - 97.966.509 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 579 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng