Đang tải...
Tìm thấy 147 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Unaffected

  Nhẫn GLAMIRA Unaffected

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  17.938.782,00 ₫
  9.192.409  - 103.159.885  9.192.409 ₫ - 103.159.885 ₫
  Mới

 2. Nhẫn Kopaonik

  Nhẫn GLAMIRA Kopaonik

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  15.288.889,00 ₫
  7.967.509  - 84.268.465  7.967.509 ₫ - 84.268.465 ₫
  Mới

 3. Nhẫn Copahue

  Nhẫn GLAMIRA Copahue

  Đỏ/Trắng/Vàng 14k với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.348 crt - AAA

  25.358.368,00 ₫
  10.856.552  - 134.489.924  10.856.552 ₫ - 134.489.924 ₫
  Mới

 4. Nhẫn Derwent

  Nhẫn GLAMIRA Derwent

  14K Vàng Hồng và Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu & Ngọc Trai Đen

  0.604 crt - AAA

  31.521.923,00 ₫
  10.658.439  - 145.612.509  10.658.439 ₫ - 145.612.509 ₫
  Mới

 5. Nhẫn đeo ngón út Antofagasta

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Antofagasta

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Vàng

  0.072 crt - VS1

  19.972.545,00 ₫
  9.311.276  - 103.839.124  9.311.276 ₫ - 103.839.124 ₫
  Mới

 6. Nhẫn Apocynum

  Nhẫn GLAMIRA Apocynum

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  16.546.618,00 ₫
  8.456.563  - 90.126.928  8.456.563 ₫ - 90.126.928 ₫
  Mới

 7. Nhẫn Asterosya

  Nhẫn GLAMIRA Asterosya

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.524 crt - AAA

  29.441.745,00 ₫
  8.235.810  - 110.546.645  8.235.810 ₫ - 110.546.645 ₫
  Mới

 8. Nhẫn Avala

  Nhẫn GLAMIRA Avala

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.524 crt - AAA

  33.075.123,00 ₫
  9.628.255  - 131.348.427  9.628.255 ₫ - 131.348.427 ₫
  Mới

 9. Nhẫn Castelvetrano

  Nhẫn GLAMIRA Castelvetrano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  22.405.647,00 ₫
  10.246.649  - 129.522.969  10.246.649 ₫ - 129.522.969 ₫
  Mới

 10. Nhẫn Comiso

  Nhẫn GLAMIRA Comiso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  17.412.084,00 ₫
  8.823.353  - 100.400.460  8.823.353 ₫ - 100.400.460 ₫
  Mới

 11. Nhẫn đeo ngón út Compensation

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Compensation

  Vàng 14K
  13.272.955,00 ₫
  7.295.059  - 75.990.202  7.295.059 ₫ - 75.990.202 ₫
  Mới

 12. Nhẫn Cumerka

  Nhẫn GLAMIRA Cumerka

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.596 crt - VS1

  37.491.612,00 ₫
  10.717.873  - 147.098.357  10.717.873 ₫ - 147.098.357 ₫
  Mới

 13. Nhẫn Commentator

  Nhẫn GLAMIRA Commentator

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  15.241.907,00 ₫
  8.252.790  - 87.325.051  8.252.790 ₫ - 87.325.051 ₫
  Mới

 14. Nhẫn Delices

  Nhẫn GLAMIRA Delices

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  12.567.675,00 ₫
  6.919.778  - 72.027.956  6.919.778 ₫ - 72.027.956 ₫
  Mới

 15. Nhẫn Emphatic

  Nhẫn GLAMIRA Emphatic

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  13.590.217,00 ₫
  7.111.663  - 78.325.094  7.111.663 ₫ - 78.325.094 ₫
  Mới

 16. Nhẫn Famatina

  Nhẫn GLAMIRA Famatina

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.392 crt - AAA

  30.276.362,00 ₫
  10.430.610  - 140.787.061  10.430.610 ₫ - 140.787.061 ₫
  Mới

 17. Nhẫn Galliate

  Nhẫn GLAMIRA Galliate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  11.244.850,00 ₫
  5.773.557  - 65.377.043  5.773.557 ₫ - 65.377.043 ₫
  Mới

 18. Nhẫn Fiumedinisi

  Nhẫn GLAMIRA Fiumedinisi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  13.513.236,00 ₫
  7.153.267  - 76.032.653  7.153.267 ₫ - 76.032.653 ₫
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Golija

  Nhẫn GLAMIRA Golija

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.332 crt - AAA

  25.086.672,00 ₫
  8.965.995  - 110.716.454  8.965.995 ₫ - 110.716.454 ₫
  Mới

 21. Nhẫn Ksirovuni

  Nhẫn GLAMIRA Ksirovuni

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.32 crt - VS1

  28.345.901,00 ₫
  9.699.576  - 118.357.927  9.699.576 ₫ - 118.357.927 ₫
  Mới

 22. Nhẫn Levuka

  Nhẫn GLAMIRA Levuka

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  16.312.279,00 ₫
  8.459.393  - 93.466.534  8.459.393 ₫ - 93.466.534 ₫
  Mới

 23. Nhẫn Licence

  Nhẫn GLAMIRA Licence

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  17.909.630,00 ₫
  8.934.863  - 100.824.989  8.934.863 ₫ - 100.824.989 ₫
  Mới

 24. Nhẫn Mankayane

  Nhẫn GLAMIRA Mankayane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  14.495.590,00 ₫
  7.702.604  - 82.952.433  7.702.604 ₫ - 82.952.433 ₫
  Mới

 25. Nhẫn Mascalucia

  Nhẫn GLAMIRA Mascalucia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  9.307.879,00 ₫
  5.264.125  - 53.320.497  5.264.125 ₫ - 53.320.497 ₫
  Mới

 26. Nhẫn Nasinu

  Nhẫn GLAMIRA Nasinu

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  15.053.700,00 ₫
  7.947.131  - 86.037.323  7.947.131 ₫ - 86.037.323 ₫
  Mới

 27. Nhẫn Natumbua

  Nhẫn GLAMIRA Natumbua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  18.983.682,00 ₫
  9.826.368  - 108.537.218  9.826.368 ₫ - 108.537.218 ₫
  Mới

 28. Nhẫn Oleggio

  Nhẫn GLAMIRA Oleggio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  9.265.992,00 ₫
  5.162.239  - 52.980.876  5.162.239 ₫ - 52.980.876 ₫
  Mới

 29. Nhẫn Orientation

  Nhẫn GLAMIRA Orientation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  12.774.561,00 ₫
  6.941.004  - 73.655.309  6.941.004 ₫ - 73.655.309 ₫
  Mới

 30. Nhẫn Paceco

  Nhẫn GLAMIRA Paceco

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  16.278.035,00 ₫
  8.637.694  - 93.225.972  8.637.694 ₫ - 93.225.972 ₫
  Mới

 31. Nhẫn Pinerolo

  Nhẫn GLAMIRA Pinerolo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  21.204.521,00 ₫
  10.559.383  - 122.475.833  10.559.383 ₫ - 122.475.833 ₫
  Mới

 32. Nhẫn Precisely

  Nhẫn GLAMIRA Precisely

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  15.179.643,00 ₫
  7.845.245  - 85.542.041  7.845.245 ₫ - 85.542.041 ₫
  Mới

 33. Nhẫn Raffadali

  Nhẫn GLAMIRA Raffadali

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  14.236.346,00 ₫
  7.259.399  - 82.612.812  7.259.399 ₫ - 82.612.812 ₫
  Mới

 34. Nhẫn Sayan

  Nhẫn GLAMIRA Sayan

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.368 crt - AAA

  24.379.410,00 ₫
  8.375.054  - 106.598.548  8.375.054 ₫ - 106.598.548 ₫
  Mới

 35. Nhẫn Vercelli

  Nhẫn GLAMIRA Vercelli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  13.174.465,00 ₫
  7.132.041  - 75.141.149  7.132.041 ₫ - 75.141.149 ₫
  Mới

 36. Nhẫn Trecate

  Nhẫn GLAMIRA Trecate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  12.396.165,00 ₫
  6.367.893  - 71.999.652  6.367.893 ₫ - 71.999.652 ₫
  Mới

 37. Nhẫn Valderice

  Nhẫn GLAMIRA Valderice

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  14.535.496,00 ₫
  7.926.754  - 83.249.599  7.926.754 ₫ - 83.249.599 ₫
  Mới

 38. Nhẫn Verbania

  Nhẫn GLAMIRA Verbania

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  12.696.448,00 ₫
  7.025.910  - 73.145.878  7.025.910 ₫ - 73.145.878 ₫
  Mới

 39. Nhẫn Aglaonikis

  Nhẫn GLAMIRA Aglaonikis

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  13.297.860,00 ₫
  6.495.252  - 68.348.730  6.495.252 ₫ - 68.348.730 ₫
  Mới

 40. Nhẫn Alternatively

  Nhẫn GLAMIRA Alternatively

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  10.912.871,00 ₫
  6.134.404  - 62.193.097  6.134.404 ₫ - 62.193.097 ₫
  Mới

 41. Nhẫn Bellora

  Nhẫn GLAMIRA Bellora

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.278 crt - VS1

  24.472.806,00 ₫
  10.717.873  - 130.570.134  10.717.873 ₫ - 130.570.134 ₫
  Mới

 42. Nhẫn Bense

  Nhẫn GLAMIRA Bense

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.542 crt - AAA

  27.966.658,00 ₫
  11.699.944  - 163.725.633  11.699.944 ₫ - 163.725.633 ₫
  Mới

 43. Nhẫn Bioche

  Nhẫn GLAMIRA Bioche

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.494 crt - AAA

  25.827.894,00 ₫
  10.835.325  - 151.202.110  10.835.325 ₫ - 151.202.110 ₫
  Mới

 44. Nhẫn Circumstance

  Nhẫn GLAMIRA Circumstance

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  17.884.158,00 ₫
  9.132.974  - 102.947.617  9.132.974 ₫ - 102.947.617 ₫
  Mới

 45. Nhẫn Commentary

  Nhẫn GLAMIRA Commentary

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  23.221.302,00 ₫
  10.651.364  - 132.239.932  10.651.364 ₫ - 132.239.932 ₫
  Mới

 46. Nhẫn Coneja

  Nhẫn GLAMIRA Coneja

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.332 crt - AAA

  33.502.764,00 ₫
  12.270.224  - 158.900.189  12.270.224 ₫ - 158.900.189 ₫
  Mới

 47. Nhẫn Conventionality

  Nhẫn GLAMIRA Conventionality

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  22.701.117,00 ₫
  10.688.156  - 130.117.305  10.688.156 ₫ - 130.117.305 ₫
  Mới

 48. Nhẫn Dubuc

  Nhẫn GLAMIRA Dubuc

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  20.948.673,00 ₫
  10.099.480  - 119.787.166  10.099.480 ₫ - 119.787.166 ₫
  Mới

 49. Nhẫn Eggleston

  Nhẫn GLAMIRA Eggleston

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  21.467.726,00 ₫
  10.357.025  - 122.758.846  10.357.025 ₫ - 122.758.846 ₫
  Mới

 50. Nhẫn Ficarazzi

  Nhẫn GLAMIRA Ficarazzi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.122 crt - AAA

  18.407.174,00 ₫
  9.291.464  - 106.060.809  9.291.464 ₫ - 106.060.809 ₫
  Mới

 51. Nhẫn Fluture

  Nhẫn GLAMIRA Fluture

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.258 crt - AAA

  16.782.937,00 ₫
  7.216.946  - 86.320.337  7.216.946 ₫ - 86.320.337 ₫
  Mới

 52. Nhẫn Gael

  Nhẫn GLAMIRA Gael

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.086 crt - AAA

  12.169.752,00 ₫
  6.622.609  - 71.093.996  6.622.609 ₫ - 71.093.996 ₫
  Mới

 53. Nhẫn Galion

  Nhẫn GLAMIRA Galion

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  21.020.841,00 ₫
  10.191.460  - 120.423.949  10.191.460 ₫ - 120.423.949 ₫
  Mới

 54. Nhẫn Giraudel

  Nhẫn GLAMIRA Giraudel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  12.050.601,00 ₫
  6.558.930  - 68.844.008  6.558.930 ₫ - 68.844.008 ₫
  Mới

 55. Nhẫn Hampstead

  Nhẫn GLAMIRA Hampstead

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  15.424.454,00 ₫
  8.150.904  - 88.159.958  8.150.904 ₫ - 88.159.958 ₫
  Mới

 56. Nhẫn Hanodas

  Nhẫn GLAMIRA Hanodas

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.15 crt - AAA

  18.993.588,00 ₫
  9.529.200  - 110.023.062  9.529.200 ₫ - 110.023.062 ₫
  Mới

 57. Nhẫn Insufficiency

  Nhẫn GLAMIRA Insufficiency

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  13.061.258,00 ₫
  7.132.041  - 74.716.623  7.132.041 ₫ - 74.716.623 ₫
  Mới

 58. Nhẫn Interactively

  Nhẫn GLAMIRA Interactively

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  10.651.363,00 ₫
  6.049.499  - 60.919.518  6.049.499 ₫ - 60.919.518 ₫
  Mới

 59. Nhẫn Invisibility

  Nhẫn GLAMIRA Invisibility

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  19.053.303,00 ₫
  9.414.294  - 109.952.302  9.414.294 ₫ - 109.952.302 ₫
  Mới

 60. Nhẫn Labasa

  Nhẫn GLAMIRA Labasa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  17.278.218,00 ₫
  8.915.051  - 98.773.111  8.915.051 ₫ - 98.773.111 ₫
  Mới

 61. Nhẫn Lautoka

  Nhẫn GLAMIRA Lautoka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  11.047.587,00 ₫
  6.049.499  - 63.325.166  6.049.499 ₫ - 63.325.166 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 147 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng