Đang tải...
Tìm thấy 3 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Trâm cài Hersker

  Trâm cài GLAMIRA Hersker

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  3.5 crt - AAA

  107.524.300,00 ₫
  16.056.150  - 12.339.351.895  16.056.150 ₫ - 12.339.351.895 ₫
 2. Trâm cài Barberblad

  Trâm cài GLAMIRA Barberblad

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.874 crt - AAA

  47.121.284,00 ₫
  14.517.666  - 279.932.631  14.517.666 ₫ - 279.932.631 ₫
 3. Trâm cài Igle

  Trâm cài GLAMIRA Igle

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  25.359.501,00 ₫
  12.195.790  - 171.452.011  12.195.790 ₫ - 171.452.011 ₫

You’ve viewed 3 of 3 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng