Đang tải...
Tìm thấy 125 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.476 crt - AAA

  21.060.182,00 ₫
  8.619.581  - 120.947.536  8.619.581 ₫ - 120.947.536 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - A

  Vàng 14K
  7.897.037,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  16.116.432,00 ₫
  8.049.018  - 156.692.651  8.049.018 ₫ - 156.692.651 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Cie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.11 crt - AAA

  22.169.327,00 ₫
  11.332.021  - 126.735.244  11.332.021 ₫ - 126.735.244 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Xilli

  Bông tai nữ Xilli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  10.772.495,00 ₫
  5.872.047  - 76.683.595  5.872.047 ₫ - 76.683.595 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - L

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  21.566.500,00 ₫
  10.737.684  - 187.895.328  10.737.684 ₫ - 187.895.328 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  15.019.456,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Mixte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  30.951.078,00 ₫
  10.820.325  - 153.183.231  10.820.325 ₫ - 153.183.231 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  10.842.683,00 ₫
  5.964.594  - 266.475.148  5.964.594 ₫ - 266.475.148 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - M

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  24.894.220,00 ₫
  12.141.451  - 346.922.878  12.141.451 ₫ - 346.922.878 ₫
 12. Vòng tay nam Nublado

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  35.076.342,00 ₫
  14.745.495  - 294.550.486  14.745.495 ₫ - 294.550.486 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Tranglo B

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  17.014.446,00 ₫
  5.900.915  - 1.269.786.432  5.900.915 ₫ - 1.269.786.432 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - E

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.03 crt - AAA

  30.195.988,00 ₫
  14.317.573  - 450.125.221  14.317.573 ₫ - 450.125.221 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - G

  Vàng 14K
  15.089.645,00 ₫
  8.293.545  - 86.391.097  8.293.545 ₫ - 86.391.097 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Tranglo A

  Vàng 14K
  11.456.265,00 ₫
  6.558.930  - 65.589.307  6.558.930 ₫ - 65.589.307 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - C

  Vàng 14K
  10.529.383,00 ₫
  6.028.272  - 60.282.727  6.028.272 ₫ - 60.282.727 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - K

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  16.292.752,00 ₫
  8.721.468  - 297.677.833  8.721.468 ₫ - 297.677.833 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - J

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.03 crt - AAA

  19.221.700,00 ₫
  9.326.842  - 387.295.329  9.326.842 ₫ - 387.295.329 ₫
 21. Mặt dây chuyền nam Zilong

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  21.710.555,00 ₫
  6.914.683  - 293.503.319  6.914.683 ₫ - 293.503.319 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - I

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  24.754.976,00 ₫
  12.441.450  - 206.149.961  12.441.450 ₫ - 206.149.961 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Fantasma

  Bông tai nữ Fantasma

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  11.270.888,00 ₫
  6.452.799  - 80.716.592  6.452.799 ₫ - 80.716.592 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Tilsted

  Vàng 14K
  15.719.925,00 ₫
  8.639.958  - 89.999.572  8.639.958 ₫ - 89.999.572 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - H

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  19.444.152,00 ₫
  10.453.535  - 315.720.200  10.453.535 ₫ - 315.720.200 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai nữ Svert

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  16.926.994,00 ₫
  8.945.617  - 111.919.277  8.945.617 ₫ - 111.919.277 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Toetsenbord

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  16.232.186,00 ₫
  7.089.588  - 84.226.012  7.089.588 ₫ - 84.226.012 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Koffer D

  Vàng Trắng 14K
  17.091.710,00 ₫
  9.132.974  - 97.853.302  9.132.974 ₫ - 97.853.302 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - F

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  30.464.571,00 ₫
  14.385.780  - 238.838.486  14.385.780 ₫ - 238.838.486 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Rosado

  Vàng 14K
  17.478.030,00 ₫
  7.661.850  - 290.602.395  7.661.850 ₫ - 290.602.395 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Nuoli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  14.370.780,00 ₫
  7.790.057  - 86.730.718  7.790.057 ₫ - 86.730.718 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Grincant

  Vòng tay nữ Grincant

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  11.459.378,00 ₫
  6.237.706  - 69.650.611  6.237.706 ₫ - 69.650.611 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Koffer A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  14.529.269,00 ₫
  6.941.004  - 96.636.333  6.941.004 ₫ - 96.636.333 ₫
 35. Bông Tai GLAMIRA Bolas

  Vàng 14K
  8.156.564,00 ₫
  4.732.052  - 46.697.887  4.732.052 ₫ - 46.697.887 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Gron

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  18.605.287,00 ₫
  7.519.209  - 132.522.950  7.519.209 ₫ - 132.522.950 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Xilli

  Mặt dây chuyền nữ Xilli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.8 crt - AA

  26.952.324,00 ₫
  9.350.898  - 1.827.727.183  9.350.898 ₫ - 1.827.727.183 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Fantasma

  Mặt dây chuyền nữ Fantasma

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAAAA

  15.587.189,00 ₫
  6.990.532  - 110.475.886  6.990.532 ₫ - 110.475.886 ₫
 39. Mặt dây chuyền nam Zielony

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  22.018.762,00 ₫
  7.301.851  - 140.942.726  7.301.851 ₫ - 140.942.726 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Regnbu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  20.517.637,00 ₫
  10.514.666  - 128.263.540  10.514.666 ₫ - 128.263.540 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Koffer B

  Vàng Trắng 14K
  11.122.587,00 ₫
  6.367.893  - 63.678.937  6.367.893 ₫ - 63.678.937 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grincant

  Bông tai nữ Grincant

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.816 crt - AAA

  25.958.366,00 ₫
  10.596.175  - 185.433.080  10.596.175 ₫ - 185.433.080 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Arcobaleno

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  0.075 crt - AAA

  23.134.983,00 ₫
  11.479.190  - 132.452.197  11.479.190 ₫ - 132.452.197 ₫
 44. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Leggero

  Vàng 14K
  15.401.812,00 ₫
  6.792.420  - 71.886.445  6.792.420 ₫ - 71.886.445 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Tranglo SET

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  26.691.098,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.678.250  - 1.325.187.110  10.678.250 ₫ - 1.325.187.110 ₫
 46. Nhẫn Cocktail
 47. Mặt dây chuyền nữ Caliper

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  23.710.640,00 ₫
  8.677.316  - 1.124.513.532  8.677.316 ₫ - 1.124.513.532 ₫
 48. Bông tai nữ Rencontrer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  11.787.395,00 ₫
  6.001.102  - 75.410.012  6.001.102 ₫ - 75.410.012 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Koffer K

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.185 crt - AAA

  23.204.888,00 ₫
  11.114.098  - 134.787.094  11.114.098 ₫ - 134.787.094 ₫
 50. Dây chuyền nữ Sany

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.75 crt - AAA

  68.997.124,00 ₫
  16.483.789  - 6.240.607.214  16.483.789 ₫ - 6.240.607.214 ₫
 51. Bông tai nữ Treugol

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  33.027.861,00 ₫
  9.731.557  - 2.533.841.763  9.731.557 ₫ - 2.533.841.763 ₫
 52. Mặt dây chuyền nam Newts

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.86 crt - AAA

  36.348.223,00 ₫
  9.076.371  - 4.790.425.408  9.076.371 ₫ - 4.790.425.408 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Rondek SET

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  24.621.956,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.054.663  - 1.146.022.862  11.054.663 ₫ - 1.146.022.862 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Xilli

  Nhẫn GLAMIRA Xilli

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  17.219.633,00 ₫
  8.974.485  - 302.984.405  8.974.485 ₫ - 302.984.405 ₫
 55. Bông tai nữ Kriss

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  30.840.418,00 ₫
  9.311.276  - 2.521.318.233  9.311.276 ₫ - 2.521.318.233 ₫
 56. Bông tai nữ Portachiavi

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.8 crt - AAA

  22.980.172,00 ₫
  9.648.067  - 2.115.853.175  9.648.067 ₫ - 2.115.853.175 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Krasochnyy

  Vàng 14K
  11.990.885,00 ₫
  4.904.127  - 52.358.237  4.904.127 ₫ - 52.358.237 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Koffer H

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.415 crt - AAA

  32.943.805,00 ₫
  13.649.935  - 192.734.932  13.649.935 ₫ - 192.734.932 ₫
 59. Bông tai nữ Soloppang

  Vàng 14K
  26.286.384,00 ₫
  12.641.543  - 275.475.104  12.641.543 ₫ - 275.475.104 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Fjel

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  20.337.921,00 ₫
  10.519.761  - 319.540.933  10.519.761 ₫ - 319.540.933 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Nuvoloso

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.4 crt - AAA

  23.854.697,00 ₫
  11.431.077  - 1.128.716.346  11.431.077 ₫ - 1.128.716.346 ₫
 62. Mặt dây chuyền nam Niebieski

  Vàng 14K
  18.518.685,00 ₫
  6.431.572  - 78.608.116  6.431.572 ₫ - 78.608.116 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Bryllu

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.62 crt - AAA

  34.513.419,00 ₫
  13.024.466  - 1.709.708.871  13.024.466 ₫ - 1.709.708.871 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Latteg

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.86 crt - AAA

  72.508.240,00 ₫
  20.397.638  - 4.951.462.376  20.397.638 ₫ - 4.951.462.376 ₫

You’ve viewed 60 of 125 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng