Đang tải...
Tìm thấy 22 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Xilli

  Bông tai nữ Xilli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  10.401.741,00 ₫
  5.656.953  - 74.560.960  5.656.953 ₫ - 74.560.960 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Fantasma

  Bông tai nữ Fantasma

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  10.863.061,00 ₫
  6.219.309  - 78.381.699  6.219.309 ₫ - 78.381.699 ₫
 3. Bông Tai Tilsted

  Bông Tai GLAMIRA Tilsted

  Vàng 14K
  14.867.192,00 ₫
  8.171.281  - 85.117.515  8.171.281 ₫ - 85.117.515 ₫
 4. Bông tai nữ Svert

  Bông tai nữ Svert

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  16.037.187,00 ₫
  8.456.563  - 106.824.962  8.456.563 ₫ - 106.824.962 ₫
 5. Bông Tai Bolas

  Bông Tai GLAMIRA Bolas

  Vàng 14K
  7.971.187,00 ₫
  4.624.505  - 45.636.570  4.624.505 ₫ - 45.636.570 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grincant

  Bông tai nữ Grincant

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.816 crt - AAA

  25.105.635,00 ₫
  10.127.499  - 180.551.030  10.127.499 ₫ - 180.551.030 ₫
 7. Bông tai nữ Rencontrer

  Bông tai nữ Rencontrer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  11.453.718,00 ₫
  5.807.519  - 73.499.649  5.807.519 ₫ - 73.499.649 ₫
 8. Bông tai nữ Treugol

  Bông tai nữ Treugol

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  28.426.422,00 ₫
  9.142.881  - 2.527.049.343  9.142.881 ₫ - 2.527.049.343 ₫
 9. Bông tai nữ Kriss

  Bông tai nữ Kriss

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  29.839.385,00 ₫
  8.776.373  - 2.515.587.131  8.776.373 ₫ - 2.515.587.131 ₫
 10. Bông tai nữ Portachiavi

  Bông tai nữ Portachiavi

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.8 crt - AAA

  21.942.064,00 ₫
  9.093.352  - 2.109.909.808  9.093.352 ₫ - 2.109.909.808 ₫
 11. Bông tai nữ Soloppang

  Bông tai nữ Soloppang

  Vàng 14K
  24.692.146,00 ₫
  11.874.849  - 266.347.791  11.874.849 ₫ - 266.347.791 ₫
 12. Bông tai nữ Carcule

  Bông tai nữ Carcule

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  17.170.106,00 ₫
  8.479.205  - 504.507.041  8.479.205 ₫ - 504.507.041 ₫
 13. Bông tai nữ Zweig

  Bông tai nữ Zweig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  12.083.998,00 ₫
  6.091.952  - 77.108.124  6.091.952 ₫ - 77.108.124 ₫
 14. Bông Tai Slunce

  Bông Tai GLAMIRA Slunce

  Vàng 14K
  13.384.180,00 ₫
  7.356.191  - 76.626.990  7.356.191 ₫ - 76.626.990 ₫
 15. Bông tai nữ Aufzug

  Bông tai nữ Aufzug

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.440.401,00 ₫
  7.068.362  - 94.230.680  7.068.362 ₫ - 94.230.680 ₫
 16. Bông tai nữ Kompasse

  Bông tai nữ Kompasse

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  27.752.131,00 ₫
  11.368.813  - 185.631.194  11.368.813 ₫ - 185.631.194 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Svoboda

  Bông tai nữ Svoboda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.388 crt - AAA

  19.902.923,00 ₫
  8.232.413  - 110.008.912  8.232.413 ₫ - 110.008.912 ₫
 18. Bông tai nữ Hestj

  Bông tai nữ Hestj

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  23.859.225,00 ₫
  10.163.159  - 163.343.564  10.163.159 ₫ - 163.343.564 ₫
 19. Bông tai nữ Skrujern

  Bông tai nữ Skrujern

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.012 crt - AAA

  55.158.416,00 ₫
  15.583.510  - 317.234.338  15.583.510 ₫ - 317.234.338 ₫
 20. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Skjelvende

  Bông tai nữ Skjelvende

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.31 crt - AAA

  17.060.578,00 ₫
  7.450.436  - 100.824.991  7.450.436 ₫ - 100.824.991 ₫
 21. Bông tai nữ Bandeja

  Bông tai nữ Bandeja

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  25.693.179,00 ₫
  10.983.343  - 170.079.378  10.983.343 ₫ - 170.079.378 ₫
 22. Bông tai nữ Pounty

  Bông tai nữ Pounty

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  20.543.957,00 ₫
  9.547.595  - 523.822.983  9.547.595 ₫ - 523.822.983 ₫

You’ve viewed 22 of 22 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng