Đang tải...
Tìm thấy 57 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Vind - A

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.476 crt - AAA

  20.355.752,00 ₫
  8.232.413  - 116.914.539  8.232.413 ₫ - 116.914.539 ₫
 2. Nhẫn Bavegels - D

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  15.300.775,00 ₫
  7.600.718  - 152.022.858  7.600.718 ₫ - 152.022.858 ₫
 3. Nhẫn Bavegels - A

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - A

  Vàng 14K
  7.526.284,00 ₫
  4.308.941  - 43.089.412  4.308.941 ₫ - 43.089.412 ₫
 4. Nhẫn Cie

  Nhẫn GLAMIRA Cie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.11 crt - AAA

  20.908.767,00 ₫
  10.658.439  - 119.518.294  10.658.439 ₫ - 119.518.294 ₫
 5. Nhẫn Rondek B

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  14.426.251,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 6. Nhẫn Bavegels - L

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - L

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  20.268.865,00 ₫
  10.044.291  - 180.466.121  10.044.291 ₫ - 180.466.121 ₫
 7. Nhẫn Bavegels - B

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  10.286.554,00 ₫
  5.646.199  - 263.291.203  5.646.199 ₫ - 263.291.203 ₫
 8. Nhẫn Bavegels - M

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - M

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  23.337.058,00 ₫
  11.368.813  - 338.007.830  11.368.813 ₫ - 338.007.830 ₫
 9. Nhẫn Bavegels - K

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - K

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  15.254.644,00 ₫
  8.150.904  - 291.734.465  8.150.904 ₫ - 291.734.465 ₫
 10. Nhẫn Bavegels - G

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - G

  Vàng 14K
  14.273.987,00 ₫
  7.845.245  - 81.721.305  7.845.245 ₫ - 81.721.305 ₫
 11. Nhẫn Bavegels - H

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - H

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  18.368.968,00 ₫
  9.862.594  - 309.564.568  9.862.594 ₫ - 309.564.568 ₫
 12. Nhẫn Bavegels - E

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - E

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.03 crt - AAA

  28.305.148,00 ₫
  13.408.238  - 439.299.804  13.408.238 ₫ - 439.299.804 ₫
 13. Nhẫn Mixte

  Nhẫn GLAMIRA Mixte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  30.024.195,00 ₫
  10.310.893  - 147.876.651  10.310.893 ₫ - 147.876.651 ₫
 14. Nhẫn Bavegels - C

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - C

  Vàng 14K
  10.084.479,00 ₫
  5.773.557  - 57.735.570  5.773.557 ₫ - 57.735.570 ₫
 15. Nhẫn Bavegels - J

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - J

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.03 crt - AAA

  18.035.290,00 ₫
  8.738.165  - 380.502.909  8.738.165 ₫ - 380.502.909 ₫
 16. Nhẫn Tranglo A

  Nhẫn GLAMIRA Tranglo A

  Vàng 14K
  10.937.212,00 ₫
  6.261.762  - 62.617.627  6.261.762 ₫ - 62.617.627 ₫
 17. Nhẫn Koffer B

  Nhẫn GLAMIRA Koffer B

  Vàng Trắng 14K
  10.603.534,00 ₫
  6.070.725  - 60.707.257  6.070.725 ₫ - 60.707.257 ₫
 18. Nhẫn Koffer D

  Nhẫn GLAMIRA Koffer D

  Vàng Trắng 14K
  16.090.677,00 ₫
  8.598.072  - 92.122.200  8.598.072 ₫ - 92.122.200 ₫
 19. Nhẫn Bavegels - F

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - F

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  28.647.882,00 ₫
  13.484.369  - 228.437.591  13.484.369 ₫ - 228.437.591 ₫
 20. Nhẫn Nuoli

  Nhẫn GLAMIRA Nuoli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  13.777.575,00 ₫
  7.450.436  - 83.334.508  7.450.436 ₫ - 83.334.508 ₫
 21. Nhẫn Koffer A

  Nhẫn GLAMIRA Koffer A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  14.010.214,00 ₫
  6.643.836  - 93.664.646  6.643.836 ₫ - 93.664.646 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Tranglo B

  Nhẫn đính hôn Tranglo B

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  16.458.316,00 ₫
  5.582.520  - 1.266.602.480  5.582.520 ₫ - 1.266.602.480 ₫
 23. Nhẫn Bavegels - I

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - I

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  23.383.189,00 ₫
  11.708.434  - 198.296.223  11.708.434 ₫ - 198.296.223 ₫
 24. Nhẫn Regnbu

  Nhẫn GLAMIRA Regnbu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  19.516.604,00 ₫
  9.964.481  - 122.532.437  9.964.481 ₫ - 122.532.437 ₫
 25. Nhẫn Arcobaleno

  Nhẫn GLAMIRA Arcobaleno

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  0.075 crt - AAA

  21.726.123,00 ₫
  10.780.137  - 124.386.202  10.780.137 ₫ - 124.386.202 ₫
 26. Nhẫn Latteg

  Nhẫn GLAMIRA Latteg

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.86 crt - AAA

  68.986.087,00 ₫
  18.891.985  - 4.931.297.381  18.891.985 ₫ - 4.931.297.381 ₫
 27. Nhẫn Tranglo SET

  Nhẫn GLAMIRA Tranglo SET

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  25.541.764,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.064.103  - 1.318.606.955  10.064.103 ₫ - 1.318.606.955 ₫
 28. Nhẫn Koffer K

  Nhẫn GLAMIRA Koffer K

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.185 crt - AAA

  22.092.629,00 ₫
  10.519.761  - 128.419.197  10.519.761 ₫ - 128.419.197 ₫
 29. Nhẫn Rondek SET

  Nhẫn GLAMIRA Rondek SET

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  23.435.547,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.420.704  - 1.139.230.442  10.420.704 ₫ - 1.139.230.442 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Xilli

  Nhẫn GLAMIRA Xilli

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  16.366.902,00 ₫
  8.518.827  - 298.102.355  8.518.827 ₫ - 298.102.355 ₫
 31. Nhẫn Bryllu

  Nhẫn GLAMIRA Bryllu

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.62 crt - AAA

  32.845.032,00 ₫
  12.196.640  - 1.700.157.036  12.196.640 ₫ - 1.700.157.036 ₫
 32. Nhẫn Dusj

  Nhẫn GLAMIRA Dusj

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Swarovski

  2.74 crt - AAA

  55.284.077,00 ₫
  12.840.504  - 3.083.362.742  12.840.504 ₫ - 3.083.362.742 ₫
 33. Nhẫn Koffer H

  Nhẫn GLAMIRA Koffer H

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.415 crt - AAA

  31.238.340,00 ₫
  12.803.712  - 182.970.824  12.803.712 ₫ - 182.970.824 ₫
 34. Nhẫn Fjel

  Nhẫn GLAMIRA Fjel

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  19.225.663,00 ₫
  9.925.424  - 313.173.043  9.925.424 ₫ - 313.173.043 ₫
 35. Nhẫn Nuvoloso

  Nhẫn GLAMIRA Nuvoloso

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.4 crt - AAA

  22.594.136,00 ₫
  10.757.495  - 1.121.499.396  10.757.495 ₫ - 1.121.499.396 ₫
 36. Nhẫn Koffer E

  Nhẫn GLAMIRA Koffer E

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  22.983.568,00 ₫
  10.678.250  - 148.258.726  10.678.250 ₫ - 148.258.726 ₫
 37. Nhẫn Kaliga

  Nhẫn GLAMIRA Kaliga

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  20.041.318,00 ₫
  10.361.271  - 317.842.828  10.361.271 ₫ - 317.842.828 ₫
 38. Nhẫn Rondek A

  Nhẫn GLAMIRA Rondek A

  Vàng 14K
  10.825.985,00 ₫
  6.198.083  - 61.980.832  6.198.083 ₫ - 61.980.832 ₫
 39. Nhẫn Koffer F

  Nhẫn GLAMIRA Koffer F

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  29.322.312,00 ₫
  13.355.596  - 181.329.326  13.355.596 ₫ - 181.329.326 ₫
 40. Nhẫn Vind

  Nhẫn GLAMIRA Vind

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.476 crt - AAA

  28.883.070,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.560.317  - 165.735.061  12.560.317 ₫ - 165.735.061 ₫
 41. Nhẫn Bavegels - N

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - N

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.03 crt - AAA

  33.273.237,00 ₫
  15.797.471  - 467.743.059  15.797.471 ₫ - 467.743.059 ₫
 42. Nhẫn Aktibo

  Nhẫn GLAMIRA Aktibo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.665 crt - AAA

  31.777.772,00 ₫
  12.674.656  - 188.489.671  12.674.656 ₫ - 188.489.671 ₫
 43. Nhẫn Overskyet

  Nhẫn GLAMIRA Overskyet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  19.855.376,00 ₫
  9.699.576  - 115.471.148  9.699.576 ₫ - 115.471.148 ₫
 44. Nhẫn Catena

  Nhẫn GLAMIRA Catena

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  19.798.206,00 ₫
  10.579.194  - 134.320.110  10.579.194 ₫ - 134.320.110 ₫
 45. Nhẫn Solnedgan

  Nhẫn GLAMIRA Solnedgan

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  33.324.463,00 ₫
  10.638.628  - 2.535.539.868  10.638.628 ₫ - 2.535.539.868 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Svoboda

  Nhẫn GLAMIRA Svoboda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.436 crt - AAA

  26.416.288,00 ₫
  12.185.602  - 150.112.495  12.185.602 ₫ - 150.112.495 ₫
 47. Nhẫn Vind - B

  Nhẫn GLAMIRA Vind - B

  Vàng Trắng 14K
  8.749.769,00 ₫
  5.076.201  - 50.094.097  5.076.201 ₫ - 50.094.097 ₫
 48. Nhẫn Koffer C

  Nhẫn GLAMIRA Koffer C

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  13.660.687,00 ₫
  6.962.230  - 86.546.753  6.962.230 ₫ - 86.546.753 ₫
 49. Nhẫn Koffer G

  Nhẫn GLAMIRA Koffer G

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  31.221.359,00 ₫
  13.539.557  - 181.697.244  13.539.557 ₫ - 181.697.244 ₫
 50. Nhẫn Koffer I

  Nhẫn GLAMIRA Koffer I

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  22.360.365,00 ₫
  9.846.179  - 130.966.359  9.846.179 ₫ - 130.966.359 ₫
 51. Nhẫn Koffer J

  Nhẫn GLAMIRA Koffer J

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  22.262.157,00 ₫
  11.094.286  - 135.791.805  11.094.286 ₫ - 135.791.805 ₫
 52. Nhẫn Retrato

  Nhẫn GLAMIRA Retrato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.873 crt - AAA

  38.307.836,00 ₫
  14.808.891  - 221.730.074  14.808.891 ₫ - 221.730.074 ₫
 53. Nhẫn Espanador

  Nhẫn GLAMIRA Espanador

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  21.207.068,00 ₫
  11.332.021  - 135.905.012  11.332.021 ₫ - 135.905.012 ₫
 54. Nhẫn Kaptei

  Nhẫn GLAMIRA Kaptei

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  25.282.238,00 ₫
  9.925.424  - 1.317.121.115  9.925.424 ₫ - 1.317.121.115 ₫
 55. Nhẫn nam Begeistrin

  Nhẫn nam Begeistrin

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  1.86 crt - VS1

  281.827.436,00 ₫
  19.032.928  - 4.963.773.641  19.032.928 ₫ - 4.963.773.641 ₫
 56. Nhẫn Kjerlighet

  Nhẫn GLAMIRA Kjerlighet

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Sapphire Trắng

  1.95 crt - AAA

  76.170.203,00 ₫
  19.956.131  - 4.974.259.438  19.956.131 ₫ - 4.974.259.438 ₫
 57. Nhẫn nam Rekkef

  Nhẫn nam Rekkef

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.995 crt - AAA

  75.333.321,00 ₫
  24.183.847  - 5.052.754.351  24.183.847 ₫ - 5.052.754.351 ₫

You’ve viewed 57 of 57 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng