Đang tải...
Tìm thấy 38 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nam Zilong

  Mặt dây chuyền nam Zilong

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  21.006.125,00 ₫
  6.527.515  - 289.470.322  6.527.515 ₫ - 289.470.322 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Toetsenbord

  Mặt dây chuyền nữ Toetsenbord

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  15.713.131,00 ₫
  6.792.420  - 81.254.325  6.792.420 ₫ - 81.254.325 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Xilli

  Mặt dây chuyền nữ Xilli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.8 crt - AA

  25.988.366,00 ₫
  8.835.806  - 1.822.208.338  8.835.806 ₫ - 1.822.208.338 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Rosado

  Mặt dây chuyền nữ Rosado

  Vàng 14K
  16.810.674,00 ₫
  7.295.059  - 286.781.655  7.295.059 ₫ - 286.781.655 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Gron

  Mặt dây chuyền nữ Gron

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  17.937.932,00 ₫
  7.152.418  - 128.702.217  7.152.418 ₫ - 128.702.217 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Leggero

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Leggero

  Vàng 14K
  14.882.759,00 ₫
  6.495.252  - 68.914.765  6.495.252 ₫ - 68.914.765 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Fantasma

  Mặt dây chuyền nữ Fantasma

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAAAA

  15.216.437,00 ₫
  6.775.439  - 108.353.259  6.775.439 ₫ - 108.353.259 ₫
 8. Mặt dây chuyền nam Zielony

  Mặt dây chuyền nam Zielony

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  21.240.180,00 ₫
  6.873.929  - 136.485.199  6.873.929 ₫ - 136.485.199 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Caliper

  Mặt dây chuyền nữ Caliper

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  22.783.758,00 ₫
  8.182.036  - 1.119.206.952  8.182.036 ₫ - 1.119.206.952 ₫
 10. Dây chuyền nữ Sany

  Dây chuyền nữ Sany

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.75 crt - AAA

  66.735.531,00 ₫
  15.396.153  - 6.227.659.162  15.396.153 ₫ - 6.227.659.162 ₫
 11. Mặt dây chuyền nam Newts

  Mặt dây chuyền nam Newts

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.86 crt - AAA

  35.235.963,00 ₫
  8.482.034  - 4.784.057.510  8.482.034 ₫ - 4.784.057.510 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Krasochnyy

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Krasochnyy

  Vàng 14K
  11.768.434,00 ₫
  4.775.071  - 51.084.662  4.775.071 ₫ - 51.084.662 ₫
 13. Mặt dây chuyền nam Niebieski

  Mặt dây chuyền nam Niebieski

  Vàng 14K
  17.888.405,00 ₫
  6.070.725  - 74.999.641  6.070.725 ₫ - 74.999.641 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Chrog

  Mặt dây chuyền nữ Chrog

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.655 crt - AAA

  27.833.075,00 ₫
  8.999.957  - 149.574.760  8.999.957 ₫ - 149.574.760 ₫
 15. Dây chuyền nữ Tempio

  Dây chuyền nữ Tempio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  33.611.726,00 ₫
  13.648.802  - 84.552.050  13.648.802 ₫ - 84.552.050 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Suiker

  Mặt dây chuyền nữ Suiker

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  21.089.616,00 ₫
  8.293.545  - 297.182.550  8.293.545 ₫ - 297.182.550 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Farvet

  Dây Chuyền GLAMIRA Farvet

  Vàng 14K
  15.735.490,00 ₫
  6.983.457  - 73.796.815  6.983.457 ₫ - 73.796.815 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Reina

  Mặt dây chuyền nữ Reina

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.86 crt - AAA

  44.754.409,00 ₫
  8.776.373  - 4.776.274.529  8.776.373 ₫ - 4.776.274.529 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Grincant

  Dây chuyền nữ Grincant

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.255 crt - AAA

  22.671.400,00 ₫
  9.812.783  - 116.037.180  9.812.783 ₫ - 116.037.180 ₫
 20. Dây chuyền nữ Ragani

  Dây chuyền nữ Ragani

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.665 crt - AAA

  34.129.082,00 ₫
  13.655.595  - 185.659.496  13.655.595 ₫ - 185.659.496 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Comboio

  Mặt dây chuyền nữ Comboio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.873 crt - AAA

  31.798.149,00 ₫
  10.579.194  - 168.169.006  10.579.194 ₫ - 168.169.006 ₫
 22. Dây chuyền nữ Garfo

  Dây chuyền nữ Garfo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.96 crt - AAA

  32.093.619,00 ₫
  11.054.663  - 210.706.540  11.054.663 ₫ - 210.706.540 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Rainbow

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rainbow

  Vàng 14K
  14.178.328,00 ₫
  6.091.952  - 64.881.767  6.091.952 ₫ - 64.881.767 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Sunrain

  Mặt dây chuyền nữ Sunrain

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AAA

  26.686.570,00 ₫
  8.554.204  - 142.570.076  8.554.204 ₫ - 142.570.076 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Svoboda

  Mặt dây chuyền nữ Svoboda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.728 crt - AAA

  30.123.251,00 ₫
  11.015.041  - 188.942.496  11.015.041 ₫ - 188.942.496 ₫
 26. Dây chuyền nữ Barvno

  Dây chuyền nữ Barvno

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.128 crt - AAA

  41.785.272,00 ₫
  14.385.780  - 146.668.737  14.385.780 ₫ - 146.668.737 ₫
 27. Mặt Dây Chuyền Lietus

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lietus

  Vàng 14K
  16.439.920,00 ₫
  7.386.756  - 77.829.812  7.386.756 ₫ - 77.829.812 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Nubilum

  Mặt dây chuyền nữ Nubilum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  24.973.181,00 ₫
  9.556.935  - 149.136.077  9.556.935 ₫ - 149.136.077 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Skjelvende

  Dây chuyền nữ Skjelvende

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.465 crt - AAA

  29.050.049,00 ₫
  10.381.082  - 69.544.196  10.381.082 ₫ - 69.544.196 ₫
 30. Dây chuyền nữ Monneon

  Dây chuyền nữ Monneon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  31.492.774,00 ₫
  12.629.656  - 66.084.591  12.629.656 ₫ - 66.084.591 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Ballack

  Mặt dây chuyền nữ Ballack

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  18.664.439,00 ₫
  8.313.922  - 112.980.595  8.313.922 ₫ - 112.980.595 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Blonder

  Mặt dây chuyền nữ Blonder

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  17.366.803,00 ₫
  7.600.718  - 97.909.906  7.600.718 ₫ - 97.909.906 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Manery

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Manery

  Vàng 14K
  18.071.234,00 ₫
  7.987.886  - 87.169.397  7.987.886 ₫ - 87.169.397 ₫
 34. Mặt dây chuyền nam Tanery

  Mặt dây chuyền nam Tanery

  Vàng 14K
  21.373.483,00 ₫
  7.709.396  - 94.952.379  7.709.396 ₫ - 94.952.379 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Nartiko

  Mặt dây chuyền nữ Nartiko

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  17.811.706,00 ₫
  7.845.245  - 101.306.117  7.845.245 ₫ - 101.306.117 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Needle

  Mặt dây chuyền nữ Needle

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  1.78 crt - SI1

  2.849.985.925,00 ₫
  9.073.541  - 6.157.867.035  9.073.541 ₫ - 6.157.867.035 ₫
 37. Dây chuyền nữ Dropy

  Dây chuyền nữ Dropy

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  26.821.004,00 ₫
  12.329.375  - 152.037.009  12.329.375 ₫ - 152.037.009 ₫
 38. Mặt dây chuyền nam Lucius

  Mặt dây chuyền nam Lucius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  28.462.505,00 ₫
  7.872.415  - 112.273.051  7.872.415 ₫ - 112.273.051 ₫

You’ve viewed 38 of 38 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng