Đang tải...
Tìm thấy 94 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Trái tim Nhẫn Đôi Tanazia Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  10.492.281,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 2. Trái tim Nhẫn Đôi Mindy Vàng Hồng-Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 75.985.772  7.080.829 ₫ - 75.985.772 ₫
 3. Trái tim Nhẫn Đôi Amelie Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.476.938,00 ₫
  7.778.369  - 91.450.587  7.778.369 ₫ - 91.450.587 ₫
 4. Trái tim Nhẫn Đôi Gaby Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  13.966.998,00 ₫
  7.137.606  - 75.782.997  7.137.606 ₫ - 75.782.997 ₫
 5. Trái tim Nhẫn Đôi Katharyn Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.872.640,00 ₫
  5.545.974  - 64.414.194  5.545.974 ₫ - 64.414.194 ₫
 6. Trái tim Nhẫn Đôi Verde Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  20.138.054,00 ₫
  7.644.539  - 92.937.592  7.644.539 ₫ - 92.937.592 ₫
 7. Trái tim Nhẫn Đôi Kinkade Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  13.016.127,00 ₫
  5.198.556  - 59.736.898  5.198.556 ₫ - 59.736.898 ₫
 8. Trái tim Nhẫn Đôi Aglio Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.079.013,00 ₫
  4.501.558  - 45.502.240  4.501.558 ₫ - 45.502.240 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Trái tim Nhẫn Đôi Liquidum Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.819.454,00 ₫
  6.287.582  - 72.011.424  6.287.582 ₫ - 72.011.424 ₫
 11. Trái tim Nhẫn Đôi Dylis Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.327.081,00 ₫
  6.868.324  - 75.566.712  6.868.324 ₫ - 75.566.712 ₫
 12. Trái tim Nhẫn Đôi Carnssier Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.600.004,00 ₫
  4.846.272  - 48.814.200  4.846.272 ₫ - 48.814.200 ₫
 13. Trái tim Nhẫn Đôi Lamiyye Vàng Trắng-Đỏ 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.114.076,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 14. Trái tim Nhẫn Đôi Bikyu Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  10.317.896,00 ₫
  5.535.700  - 59.250.245  5.535.700 ₫ - 59.250.245 ₫
 15. Trái tim Nhẫn Đôi Sharalyn Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  15.160.655,00 ₫
  7.029.461  - 69.551.114  7.029.461 ₫ - 69.551.114 ₫
 16. Trái tim Nhẫn Đôi Eliana Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  17.504.980,00 ₫
  7.916.255  - 78.757.005  7.916.255 ₫ - 78.757.005 ₫
 17. Trái tim Nhẫn Đôi Wesyi Vàng 585

  Nhẫn GLAMIRA Wesyi

  Vàng 585
  9.952.364,00 ₫
  5.697.918  - 56.979.187  5.697.918 ₫ - 56.979.187 ₫
 18. Trái tim Nhẫn Đôi Angell Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  24.175.668,00 ₫
  8.011.963  - 193.648.144  8.011.963 ₫ - 193.648.144 ₫
 19. Trái tim Nhẫn Đôi Jong Vàng 585

  Nhẫn GLAMIRA Jong

  Vàng 585
  8.429.405,00 ₫
  4.825.995  - 48.259.957  4.825.995 ₫ - 48.259.957 ₫
 20. Trái tim Nhẫn Đôi Jenesila Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.245 crt - AAA

  15.639.469,00 ₫
  7.718.348  - 81.893.227  7.718.348 ₫ - 81.893.227 ₫
 21. Trái tim Nhẫn Đôi Hosley Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  18.907.628,00 ₫
  6.367.069  - 71.457.175  6.367.069 ₫ - 71.457.175 ₫
 22. Trái tim Nhẫn Đôi Lilia Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.282.554,00 ₫
  5.696.567  - 62.332.393  5.696.567 ₫ - 62.332.393 ₫
 23. Trái tim Nhẫn Đôi Begonia Vàng Trắng-Đỏ 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  22.812.494,00 ₫
  10.270.854  - 117.702.922  10.270.854 ₫ - 117.702.922 ₫
 24. Trái tim Nhẫn Đôi Barma Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  12.688.176,00 ₫
  6.691.506  - 208.045.020  6.691.506 ₫ - 208.045.020 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Trái tim Nhẫn Đôi Parma Vàng Vàng-Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Vàng-Trắng 585 & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.198.116,00 ₫
  7.004.587  - 84.961.851  7.004.587 ₫ - 84.961.851 ₫
 27. Trái tim Nhẫn Đôi Emilly Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  69.030.662,00 ₫
  8.989.599  - 164.421.805  8.989.599 ₫ - 164.421.805 ₫
 28. Trái tim Nhẫn Đôi Redfern Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  28.041.602,00 ₫
  8.529.440  - 118.067.912  8.529.440 ₫ - 118.067.912 ₫
 29. Trái tim Nhẫn Đôi Hjerteni Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Hjerteni

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.167 crt - VS

  19.599.490,00 ₫
  7.844.878  - 91.991.315  7.844.878 ₫ - 91.991.315 ₫
 30. Trái tim Nhẫn Đôi Karlek Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Karlek

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.472 crt - VS

  33.936.345,00 ₫
  9.292.406  - 133.492.171  9.292.406 ₫ - 133.492.171 ₫
 31. Trái tim Nhẫn Đôi Cara Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Cara

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  16.861.784,00 ₫
  7.335.513  - 76.607.608  7.335.513 ₫ - 76.607.608 ₫
 32. Trái tim Nhẫn Đôi Cadha Vàng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  12.315.616,00 ₫
  5.684.130  - 86.056.831  5.684.130 ₫ - 86.056.831 ₫
 33. Trái tim Nhẫn Đôi Aslaug Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  14.087.580,00 ₫
  6.610.397  - 71.376.068  6.610.397 ₫ - 71.376.068 ₫
 34. Trái tim Nhẫn Đôi Kiruna Vàng Trắng 585 Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kiruna

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  15.830.616,00 ₫
  5.332.927  - 62.278.320  5.332.927 ₫ - 62.278.320 ₫
 35. Trái tim Nhẫn Đôi Pintius Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  11.238.755,00 ₫
  6.062.910  - 69.578.145  6.062.910 ₫ - 69.578.145 ₫
 36. Trái tim Nhẫn Đôi Ngakau Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ngakau

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.488 crt - AAA

  13.579.026,00 ₫
  5.576.255  - 92.883.516  5.576.255 ₫ - 92.883.516 ₫
 37. Trái tim Nhẫn Đôi Yurissa Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Yurissa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.258 crt - VS

  35.219.493,00 ₫
  12.893.924  - 170.937.574  12.893.924 ₫ - 170.937.574 ₫
 38. Trái tim Nhẫn Đôi Mark Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mark

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.621.861,00 ₫
  6.122.119  - 63.535.513  6.122.119 ₫ - 63.535.513 ₫
 39. Trái tim Nhẫn Đôi Alda Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  16.280.502,00 ₫
  8.472.934  - 84.394.092  8.472.934 ₫ - 84.394.092 ₫
 40. Trái tim Nhẫn Đôi Magaret Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  11.555.893,00 ₫
  5.718.196  - 60.426.331  5.718.196 ₫ - 60.426.331 ₫
 41. Trái tim Nhẫn Đôi Eadith Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Eadith

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  21.055.668,00 ₫
  7.187.623  - 89.503.964  7.187.623 ₫ - 89.503.964 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Trái tim Nhẫn Đôi Clematis Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  101.267.234,00 ₫
  7.887.867  - 166.368.430  7.887.867 ₫ - 166.368.430 ₫
 44. Trái tim Nhẫn Đôi Haycraft Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Haycraft

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.157 crt - VS

  19.052.542,00 ₫
  7.202.494  - 86.597.555  7.202.494 ₫ - 86.597.555 ₫
 45. Trái tim Nhẫn Đôi Shashi Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  11.409.356,00 ₫
  6.083.187  - 62.454.060  6.083.187 ₫ - 62.454.060 ₫
 46. Trái tim Nhẫn Đôi Azul Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  21.557.735,00 ₫
  9.921.273  - 114.607.257  9.921.273 ₫ - 114.607.257 ₫
 47. Trái tim Nhẫn Đôi Aldem Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Aldem

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  14.226.277,00 ₫
  6.793.704  - 73.931.007  6.793.704 ₫ - 73.931.007 ₫
 48. Trái tim Nhẫn Đôi Mallette Vàng Trắng-Đỏ 585

  Nhẫn GLAMIRA Mallette

  Vàng Trắng-Đỏ 585
  8.535.658,00 ₫
  5.212.616  - 48.868.275  5.212.616 ₫ - 48.868.275 ₫
 49. Trái tim Nhẫn Đôi Gugma Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gugma

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  16.923.158,00 ₫
  7.583.707  - 96.573.986  7.583.707 ₫ - 96.573.986 ₫
 50. Trái tim Nhẫn Đôi Buisson Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Buisson

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.434.727,00 ₫
  7.591.818  - 80.379.186  7.591.818 ₫ - 80.379.186 ₫
 51. Trái tim Nhẫn Đôi Addule Vàng Hồng 585

  Nhẫn GLAMIRA Addule

  Vàng Hồng 585
  14.167.068,00 ₫
  7.029.461  - 81.109.170  7.029.461 ₫ - 81.109.170 ₫
 52. Trái tim Nhẫn Đôi Lynell Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lynell

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  12.699.261,00 ₫
  6.637.974  - 70.443.313  6.637.974 ₫ - 70.443.313 ₫
 53. Trái tim Nhẫn Đôi Vitalba Vàng Trắng-Đỏ 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  47.700.031,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 54. Trái tim Nhẫn Đôi Callainus Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  13.162.125,00 ₫
  6.178.896  - 62.197.213  6.178.896 ₫ - 62.197.213 ₫
 55. Trái tim Nhẫn Đôi Elauna Vàng Hồng-Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  1.518 crt - AA

  48.478.681,00 ₫
  8.308.282  - 405.072.720  8.308.282 ₫ - 405.072.720 ₫
 56. Trái tim Nhẫn Đôi Anessia Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Anessia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  22.754.095,00 ₫
  7.923.825  - 104.076.582  7.923.825 ₫ - 104.076.582 ₫
 57. Trái tim Nhẫn Đôi Melisenda Vàng Trắng-Đỏ 585

  Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Trắng-Đỏ 585
  8.783.581,00 ₫
  5.364.019  - 50.287.680  5.364.019 ₫ - 50.287.680 ₫
 58. Trái tim Nhẫn Đôi Behrens Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Behrens

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.357.048,00 ₫
  6.715.838  - 87.854.745  6.715.838 ₫ - 87.854.745 ₫
 59. Trái tim Nhẫn Đôi Melba Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Melba

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  13.795.857,00 ₫
  6.427.901  - 69.632.217  6.427.901 ₫ - 69.632.217 ₫
 60. Trái tim Nhẫn Đôi Bettae Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bettae

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.047.489,00 ₫
  5.860.137  - 64.927.885  5.860.137 ₫ - 64.927.885 ₫
 61. Trái tim Nhẫn Đôi Endlessheart Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  24.607.440,00 ₫
  10.144.053  - 119.771.207  10.144.053 ₫ - 119.771.207 ₫
 62. Trái tim Nhẫn Đôi Aestril Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.114 crt - AAA

  24.465.770,00 ₫
  10.252.199  - 135.857.863  10.252.199 ₫ - 135.857.863 ₫
 63. Trái tim Nhẫn Đôi Vega Vàng Hồng 585 Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  14.237.092,00 ₫
  7.887.867  - 81.636.381  7.887.867 ₫ - 81.636.381 ₫

You’ve viewed 60 of 94 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng