Đang tải...
Tìm thấy 94 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.947.300,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.522.944,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.773.597,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.087.408,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  9.781.084,00 ₫
  5.518.841  - 55.612.938  5.518.841 ₫ - 55.612.938 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  14.292.665,00 ₫
  5.829.028  - 74.447.753  5.829.028 ₫ - 74.447.753 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.435.662,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.738.603,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.114 crt - AAA

  28.650.994,00 ₫
  12.124.470  - 165.536.947  12.124.470 ₫ - 165.536.947 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  17.093.691,00 ₫
  8.105.621  - 89.575.042  8.105.621 ₫ - 89.575.042 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Jong

  Vàng 14K
  9.713.727,00 ₫
  5.561.294  - 55.612.942  5.561.294 ₫ - 55.612.942 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  11.727.679,00 ₫
  6.325.441  - 71.065.698  6.325.441 ₫ - 71.065.698 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  20.867.730,00 ₫
  7.280.625  - 87.296.754  7.280.625 ₫ - 87.296.754 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  26.549.589,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  33.123.521,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  15.859.168,00 ₫
  7.556.567  - 85.131.664  7.556.567 ₫ - 85.131.664 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  19.807.262,00 ₫
  9.192.408  - 103.471.202  9.192.408 ₫ - 103.471.202 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Wesyi

  Vàng 14K
  11.567.491,00 ₫
  6.622.609  - 66.226.095  6.622.609 ₫ - 66.226.095 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.245 crt - AAA

  17.706.141,00 ₫
  8.874.297  - 106.131.568  8.874.297 ₫ - 106.131.568 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  27.197.982,00 ₫
  9.339.578  - 214.781.998  9.339.578 ₫ - 214.781.998 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  13.060.691,00 ₫
  6.537.704  - 71.886.445  6.537.704 ₫ - 71.886.445 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  74.300.588,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  28.876.560,00 ₫
  11.906.547  - 139.173.865  11.906.547 ₫ - 139.173.865 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  13.930.120,00 ₫
  6.520.723  - 96.027.840  6.520.723 ₫ - 96.027.840 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  12.877.013,00 ₫
  6.983.457  - 79.202.450  6.983.457 ₫ - 79.202.450 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.927.474,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  14.542.570,00 ₫
  7.726.377  - 224.998.925  7.726.377 ₫ - 224.998.925 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.811.635,00 ₫
  6.498.081  - 72.226.066  6.498.081 ₫ - 72.226.066 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.411.888,00 ₫
  8.063.735  - 102.919.320  8.063.735 ₫ - 102.919.320 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Clinkstone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  17.478.312,00 ₫
  7.365.531  - 227.277.222  7.365.531 ₫ - 227.277.222 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Cara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  19.059.814,00 ₫
  8.496.185  - 100.145.749  8.496.185 ₫ - 100.145.749 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  13.055.597,00 ₫
  7.004.683  - 72.990.217  7.004.683 ₫ - 72.990.217 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.149 crt - VS

  18.707.739,00 ₫
  8.399.960  - 85.683.553  8.399.960 ₫ - 85.683.553 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  27.517.791,00 ₫
  10.199.951  - 139.669.142  10.199.951 ₫ - 139.669.142 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  107.712.224,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  17.135.012,00 ₫
  8.159.961  - 95.150.490  8.159.961 ₫ - 95.150.490 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Gugma

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.236 crt - VS

  19.193.399,00 ₫
  8.639.109  - 111.438.148  8.639.109 ₫ - 111.438.148 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Addule

  Vàng Hồng 14K
  16.646.806,00 ₫
  8.259.865  - 95.306.145  8.259.865 ₫ - 95.306.145 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Hjerteni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.167 crt - VS

  23.166.964,00 ₫
  9.108.635  - 105.636.288  9.108.635 ₫ - 105.636.288 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Kiruna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  17.498.406,00 ₫
  6.113.178  - 70.499.660  6.113.178 ₫ - 70.499.660 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Mark

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.352.199,00 ₫
  7.078.834  - 74.546.813  7.078.834 ₫ - 74.546.813 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.518 crt - AA

  52.398.428,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Behrens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.681.589,00 ₫
  7.784.113  - 99.820.277  7.784.113 ₫ - 99.820.277 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  107.526.564,00 ₫
  7.823.453  - 170.419.001  7.823.453 ₫ - 170.419.001 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Buisson

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.704.541,00 ₫
  8.823.353  - 94.513.696  8.823.353 ₫ - 94.513.696 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Bettae

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.547.948,00 ₫
  6.643.836  - 74.079.833  6.643.836 ₫ - 74.079.833 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - VS

  49.959.667,00 ₫
  12.035.320  - 1.212.857.457  12.035.320 ₫ - 1.212.857.457 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Higieos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  18.154.723,00 ₫
  8.904.862  - 295.795.760  8.904.862 ₫ - 295.795.760 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.236.105,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Dyanna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.254 crt - VS

  18.886.889,00 ₫
  8.787.693  - 97.697.644  8.787.693 ₫ - 97.697.644 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  19.057.267,00 ₫
  9.937.311  - 98.942.925  9.937.311 ₫ - 98.942.925 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Lynell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  14.628.325,00 ₫
  7.682.227  - 82.626.961  7.682.227 ₫ - 82.626.961 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Spalla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  22.197.629,00 ₫
  8.682.977  - 117.112.650  8.682.977 ₫ - 117.112.650 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Ahsal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  15.549.830,00 ₫
  7.492.888  - 81.296.779  7.492.888 ₫ - 81.296.779 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Aldem

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  16.263.883,00 ₫
  7.865.622  - 88.810.895  7.865.622 ₫ - 88.810.895 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  16.720.107,00 ₫
  9.297.125  - 99.961.784  9.297.125 ₫ - 99.961.784 ₫

You’ve viewed 60 of 94 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng