Đang tải...
Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Daphine Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  13.802.076,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 2. Nhẫn nam Heroic Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  29.698.122,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 3. Nhẫn nam Agustin Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  24.499.294,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 4. Nhẫn nam Amir Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  30.129.352,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 5. Nhẫn nam Tobias Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Tobias

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  31.851.841,00 ₫
  11.781.107  - 231.499.095  11.781.107 ₫ - 231.499.095 ₫
 6. Nhẫn nam Keaton Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.03 crt - VS

  168.906.336,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 7. Nhẫn nam Brody Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Brody

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  1.6 crt - AAA

  33.709.781,00 ₫
  12.863.914  - 1.070.303.116  12.863.914 ₫ - 1.070.303.116 ₫
 8. Nhẫn nam Magical Day Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  25.341.748,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Rodas Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - VS

  62.566.263,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 11. Nhẫn nam Uptodate Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Uptodate

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  15.729.231,00 ₫
  7.697.260  - 202.502.565  7.697.260 ₫ - 202.502.565 ₫
 12. Nhẫn Pinky của Nam Buxera Princess

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Buxera

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.064 crt - AAA

  16.038.796,00 ₫
  7.609.392  - 113.485.247  7.609.392 ₫ - 113.485.247 ₫
 13. Nhẫn nam Timely Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Timely

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  20.555.767,00 ₫
  7.556.671  - 314.568.407  7.556.671 ₫ - 314.568.407 ₫
 14. Nhẫn nam Shroomish Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.29 crt - VS

  693.843.548,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 15. Nhẫn nam Absolute Strength Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Absolute Strength

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.47 crt - VS

  91.075.865,00 ₫
  14.037.293  - 252.979.501  14.037.293 ₫ - 252.979.501 ₫
 16. Nhẫn nam Ronita Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Ronita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  40.494.023,00 ₫
  13.565.779  - 2.944.695.547  13.565.779 ₫ - 2.944.695.547 ₫
 17. Nhẫn nam Silent Approval Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  34.070.447,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 18. Nhẫn nam Beau Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  50.043.818,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Flok Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Flok

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.425 crt - VS

  45.023.700,00 ₫
  11.052.476  - 753.693.465  11.052.476 ₫ - 753.693.465 ₫
 21. Nhẫn nam Placido Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Placido

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.11 crt - SI

  142.236.017,00 ₫
  12.990.985  - 487.750.003  12.990.985 ₫ - 487.750.003 ₫
 22. Nhẫn nam Alecander Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  21.512.855,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 23. Nhẫn nam Nols Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Nols

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.2 crt - AA

  77.992.416,00 ₫
  12.293.987  - 1.163.700.332  12.293.987 ₫ - 1.163.700.332 ₫
 24. Nhẫn nam Minnsi Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Minnsi

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  22.882.519,00 ₫
  9.470.306  - 226.429.770  9.470.306 ₫ - 226.429.770 ₫
 25. Nhẫn Pinky của Nam Puzeni Princess

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Puzeni

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  11.885.466,00 ₫
  5.816.879  - 90.315.060  5.816.879 ₫ - 90.315.060 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Regenia Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Regenia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.92 crt - VS

  163.736.166,00 ₫
  10.507.422  - 3.471.391.476  10.507.422 ₫ - 3.471.391.476 ₫
 28. Nhẫn Pinky của Nam Bebdoo Princess

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bebdoo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  20.651.475,00 ₫
  8.154.175  - 207.774.660  8.154.175 ₫ - 207.774.660 ₫
 29. Nhẫn Pinky của Nam Sparo Princess

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Sparo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  20.411.122,00 ₫
  9.577.641  - 172.559.763  9.577.641 ₫ - 172.559.763 ₫
 30. Nhẫn nam Eahta Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Eahta

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  28.788.347,00 ₫
  10.295.457  - 251.573.610  10.295.457 ₫ - 251.573.610 ₫
 31. Nhẫn nam Edweaf Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Edweaf

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  34.532.770,00 ₫
  10.509.315  - 1.516.268.389  10.509.315 ₫ - 1.516.268.389 ₫
 32. Nhẫn nam Katricesr Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Katricesr

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  28.134.337,00 ₫
  9.044.483  - 221.360.445  9.044.483 ₫ - 221.360.445 ₫
 33. Nhẫn nam Admetus Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  31.022.905,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 34. Nhẫn nam Ailfrid Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Ailfrid

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.45 crt - AAA

  29.778.420,00 ₫
  11.329.328  - 253.547.269  11.329.328 ₫ - 253.547.269 ₫
 35. Nhẫn nam Titus Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Titus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.25 crt - AAA

  47.347.477,00 ₫
  11.733.793  - 3.320.812.294  11.733.793 ₫ - 3.320.812.294 ₫
 36. Nhẫn nam Sorennos Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  27.149.672,00 ₫
  9.826.105  - 3.295.262.906  9.826.105 ₫ - 3.295.262.906 ₫
 37. Nhẫn nam Tomen Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Tomen

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  24.441.166,00 ₫
  8.645.156  - 229.471.365  8.645.156 ₫ - 229.471.365 ₫
 38. Nhẫn nam Gildea Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Gildea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.396 crt - VS

  37.331.576,00 ₫
  14.185.453  - 238.420.409  14.185.453 ₫ - 238.420.409 ₫
 39. Nhẫn Pinky của Nam Zomnip Princess

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Zomnip

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  40.476.990,00 ₫
  8.908.220  - 298.008.615  8.908.220 ₫ - 298.008.615 ₫
 40. Nhẫn nam Oum Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Oum

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  3.324 crt - AAA

  51.587.867,00 ₫
  14.216.815  - 1.108.829.979  14.216.815 ₫ - 1.108.829.979 ₫
 41. Nhẫn nam Sorti Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  36.336.367,00 ₫
  12.990.444  - 250.086.611  12.990.444 ₫ - 250.086.611 ₫
 42. Nhẫn nam Optimist Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Optimist

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  69.298.053,00 ₫
  16.919.373  - 738.012.357  16.919.373 ₫ - 738.012.357 ₫
 43. Nhẫn Pinky của Nam Angiz Princess

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Angiz

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  21.881.631,00 ₫
  10.458.216  - 172.492.173  10.458.216 ₫ - 172.492.173 ₫
 44. Nhẫn nam Pantun Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Pantun

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  2.298 crt - AAA

  52.916.703,00 ₫
  13.694.472  - 2.700.881.373  13.694.472 ₫ - 2.700.881.373 ₫
 45. Nhẫn nam Asenga Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Asenga

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.904 crt - VS

  73.342.967,00 ₫
  14.004.850  - 317.555.924  14.004.850 ₫ - 317.555.924 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Sworica Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Sworica

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  21.178.955,00 ₫
  9.964.261  - 176.615.218  9.964.261 ₫ - 176.615.218 ₫
 48. Nhẫn nam Jutania Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Jutania

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.304 crt - VS

  34.114.515,00 ₫
  10.295.457  - 245.598.567  10.295.457 ₫ - 245.598.567 ₫
 49. Nhẫn nam Alarga Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Alarga

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.4 crt - VS

  49.501.196,00 ₫
  13.035.865  - 585.729.885  13.035.865 ₫ - 585.729.885 ₫
 50. Nhẫn nam Cledwyn Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  22.634.595,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 51. Nhẫn nam Stew Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Stew

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  2.08 crt - VS

  144.433.535,00 ₫
  17.629.078  - 1.075.494.108  17.629.078 ₫ - 1.075.494.108 ₫
 52. Nhẫn nam Nevada Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Nevada

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.73 crt - SI

  194.926.968,00 ₫
  17.303.290  - 582.661.256  17.303.290 ₫ - 582.661.256 ₫
 53. Nhẫn nam Biqees Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Biqees

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  1.25 crt - AAA

  40.505.648,00 ₫
  12.854.181  - 3.335.817.491  12.854.181 ₫ - 3.335.817.491 ₫
 54. Nhẫn nam Wise Decision Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Wise Decision

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.876 crt - VS

  91.225.106,00 ₫
  17.714.242  - 416.090.048  17.714.242 ₫ - 416.090.048 ₫
 55. Nhẫn nam Liviu Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Liviu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.335 crt - VS

  42.228.677,00 ₫
  14.396.337  - 206.882.460  14.396.337 ₫ - 206.882.460 ₫
 56. Nhẫn nam Hjaldar Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Hjaldar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.205 crt - AAA

  22.882.519,00 ₫
  9.470.306  - 226.835.315  9.470.306 ₫ - 226.835.315 ₫
 57. Nhẫn nam Bogdan Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  28.287.633,00 ₫
  11.160.621  - 235.486.957  11.160.621 ₫ - 235.486.957 ₫
 58. Nhẫn nam Norberto Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Norberto

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.17 crt - SI

  156.528.535,00 ₫
  14.660.482  - 550.528.508  14.660.482 ₫ - 550.528.508 ₫
 59. Nhẫn Pinky của Nam Loblat Princess

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Loblat

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  19.988.002,00 ₫
  9.314.036  - 175.358.028  9.314.036 ₫ - 175.358.028 ₫
 60. Nhẫn nam Agenor Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Agenor

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  33.785.484,00 ₫
  12.539.478  - 384.119.522  12.539.478 ₫ - 384.119.522 ₫
 61. Nhẫn Pinky của Nam Asam Princess

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Asam

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  36.316.360,00 ₫
  12.172.864  - 219.454.381  12.172.864 ₫ - 219.454.381 ₫
 62. Nhẫn nam Adelin Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Adelin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.335 crt - VS

  40.206.086,00 ₫
  13.725.023  - 315.230.795  13.725.023 ₫ - 315.230.795 ₫
 63. Nhẫn nam Ames Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Ames

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - VS

  27.481.409,00 ₫
  12.840.122  - 201.718.508  12.840.122 ₫ - 201.718.508 ₫
 64. Nhẫn nam Leonard Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Leonard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  33.965.005,00 ₫
  12.794.160  - 384.687.285  12.794.160 ₫ - 384.687.285 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng