Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Andres Cabochon Tròn

  Nhẫn nam GLAMIRA Andres

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  24.396.557,00 ₫
  9.470.306  - 134.073.459  9.470.306 ₫ - 134.073.459 ₫
 2. Nhẫn nam Moshe Cabochon Tròn

  Nhẫn nam GLAMIRA Moshe

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.42 crt - AAA

  33.030.087,00 ₫
  13.854.257  - 265.402.727  13.854.257 ₫ - 265.402.727 ₫
 3. Nhẫn nam Nastille Cabochon Tròn

  Nhẫn nam GLAMIRA Nastille

  Vàng Trắng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  3.192 crt - AAA

  16.079.622,00 ₫
  6.873.731  - 130.261.326  6.873.731 ₫ - 130.261.326 ₫
 4. Nhẫn Pinky của Nam Rahzira Cabochon Tròn

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Rahzira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  21.754.559,00 ₫
  9.265.911  - 121.447.463  9.265.911 ₫ - 121.447.463 ₫
 5. Nhẫn nam Josue Cabochon Tròn

  Nhẫn nam GLAMIRA Josue

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  7 crt - AAA

  25.748.916,00 ₫
  11.322.840  - 189.822.494  11.322.840 ₫ - 189.822.494 ₫
 6. Nhẫn nam Kohen Cabochon Tròn

  Nhẫn nam GLAMIRA Kohen

  Vàng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  7.405 crt - AAA

  28.759.149,00 ₫
  13.172.129  - 246.517.808  13.172.129 ₫ - 246.517.808 ₫
 7. Nhẫn nam Brady Cabochon Tròn

  Nhẫn nam GLAMIRA Brady

  Vàng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  7.28 crt - AAA

  28.582.060,00 ₫
  13.745.571  - 234.635.314  13.745.571 ₫ - 234.635.314 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng