Đang tải...
Tìm thấy 19 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Marius Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nam GLAMIRA Marius

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  1.32 crt - AAAAA

  21.250.602,00 ₫
  11.355.283  - 182.820.071  11.355.283 ₫ - 182.820.071 ₫
 2. Nhẫn nam Ty Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  24.483.342,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 3. Nhẫn Pinky của Nam Dekand Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Dekand

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.11 crt - AAA

  17.069.964,00 ₫
  7.503.949  - 91.666.876  7.503.949 ₫ - 91.666.876 ₫
 4. Nhẫn nam Giant Step Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nam GLAMIRA Giant Step

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.369 crt - AAA

  47.058.999,00 ₫
  19.266.131  - 283.314.332  19.266.131 ₫ - 283.314.332 ₫
 5. Nhẫn nam Irectua Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nam GLAMIRA Irectua

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.584 crt - AAAAA

  29.396.667,00 ₫
  12.566.514  - 203.611.055  12.566.514 ₫ - 203.611.055 ₫
 6. Nhẫn nam Aquata Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquata

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo

  1.76 crt - AAA

  39.296.852,00 ₫
  8.927.415  - 184.550.399  8.927.415 ₫ - 184.550.399 ₫
 7. Nhẫn Pinky của Nam Tagoca Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Tagoca

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  13.812.891,00 ₫
  7.380.934  - 109.443.306  7.380.934 ₫ - 109.443.306 ₫
 8. Nhẫn Pinky của Nam Sequia Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Sequia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  13.777.474,00 ₫
  7.362.009  - 90.639.500  7.362.009 ₫ - 90.639.500 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Narimane Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nam GLAMIRA Narimane

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  26.602.725,00 ₫
  10.840.510  - 148.781.251  10.840.510 ₫ - 148.781.251 ₫
 11. Nhẫn nam Ceinad Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nam GLAMIRA Ceinad

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.66 crt - AAA

  29.482.102,00 ₫
  10.354.937  - 185.902.220  10.354.937 ₫ - 185.902.220 ₫
 12. Nhẫn nam Engaelin Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nam GLAMIRA Engaelin

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  25.179.800,00 ₫
  10.952.171  - 142.143.822  10.952.171 ₫ - 142.143.822 ₫
 13. Nhẫn nam Asacn Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nam GLAMIRA Asacn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.13 crt - AAAAA

  35.665.594,00 ₫
  14.157.335  - 304.091.801  14.157.335 ₫ - 304.091.801 ₫
 14. Nhẫn nam Loscop Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nam GLAMIRA Loscop

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  44.980.442,00 ₫
  17.168.108  - 278.420.749  17.168.108 ₫ - 278.420.749 ₫
 15. Nhẫn nam Lemitus Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nam GLAMIRA Lemitus

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  46.549.365,00 ₫
  11.854.916  - 252.857.845  11.854.916 ₫ - 252.857.845 ₫
 16. Nhẫn nam Contemporary Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nam GLAMIRA Contemporary

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.632 crt - AAA

  29.885.484,00 ₫
  11.888.982  - 198.068.593  11.888.982 ₫ - 198.068.593 ₫
 17. Nhẫn Pinky của Nam Daberca Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Daberca

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  20.117.237,00 ₫
  9.674.702  - 125.367.744  9.674.702 ₫ - 125.367.744 ₫
 18. Nhẫn Pinky của Nam Dhortha Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Dhortha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  20.117.237,00 ₫
  9.674.702  - 194.959.414  9.674.702 ₫ - 194.959.414 ₫
 19. Nhẫn Pinky của Nam Fyhten Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Fyhten

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  16.610.887,00 ₫
  8.242.043  - 106.861.332  8.242.043 ₫ - 106.861.332 ₫
 20. Nhẫn Pinky của Nam Gome Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Gome

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAAAA

  27.696.618,00 ₫
  11.839.775  - 209.532.023  11.839.775 ₫ - 209.532.023 ₫

You’ve viewed 19 of 19 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng