Đang tải...
Tìm thấy 358 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  29.565.141,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.746.640,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 4. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  17.810.292,00 ₫
  6.724.496  - 92.178.805  6.724.496 ₫ - 92.178.805 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  12.786.729,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  14.648.420,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 7. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.993.050,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 8. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  26.875.060,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Glamira Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  23.818.187,00 ₫
  7.689.585  - 139.499.334  7.689.585 ₫ - 139.499.334 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Malika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.998.314,00 ₫
  6.744.873  - 76.966.615  6.744.873 ₫ - 76.966.615 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  17.263.501,00 ₫
  5.549.407  - 79.471.319  5.549.407 ₫ - 79.471.319 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.186.238,00 ₫
  7.641.473  - 92.617.483  7.641.473 ₫ - 92.617.483 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.111.450,00 ₫
  5.893.556  - 75.820.393  5.893.556 ₫ - 75.820.393 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  32.663.900,00 ₫
  8.619.581  - 120.947.536  8.619.581 ₫ - 120.947.536 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  36.705.390,00 ₫
  8.212.036  - 123.409.790  8.212.036 ₫ - 123.409.790 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.931.734,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 22. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  11.870.037,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.369.449,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  35.984.262,00 ₫
  8.049.018  - 156.692.651  8.049.018 ₫ - 156.692.651 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Movemento

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  21.803.670,00 ₫
  8.965.995  - 128.716.369  8.965.995 ₫ - 128.716.369 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  18.510.194,00 ₫
  8.415.808  - 108.268.347  8.415.808 ₫ - 108.268.347 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  15.543.320,00 ₫
  6.792.420  - 151.980.405  6.792.420 ₫ - 151.980.405 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  24.124.412,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.666 crt - VS

  24.708.277,00 ₫
  8.415.808  - 148.400.233  8.415.808 ₫ - 148.400.233 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  43.365.925,00 ₫
  8.261.281  - 187.003.824  8.261.281 ₫ - 187.003.824 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  20.590.656,00 ₫
  7.373.172  - 98.914.622  7.373.172 ₫ - 98.914.622 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  18.040.102,00 ₫
  8.108.451  - 89.074.670  8.108.451 ₫ - 89.074.670 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Noelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  4.9 crt - AAA

  66.263.741,00 ₫
  18.293.120  - 1.395.205.647  18.293.120 ₫ - 1.395.205.647 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Golben

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  16.782.654,00 ₫
  6.983.457  - 99.268.392  6.983.457 ₫ - 99.268.392 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Resaixa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.225 crt - VS

  11.064.286,00 ₫
  5.893.556  - 77.688.309  5.893.556 ₫ - 77.688.309 ₫
 37. Glamira Bộ cô dâu Gemmiferous Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.342 crt - VS

  21.309.802,00 ₫
  8.186.281  - 125.645.623  8.186.281 ₫ - 125.645.623 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.708 crt - VS

  28.913.635,00 ₫
  12.914.089  - 225.819.681  12.914.089 ₫ - 225.819.681 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Gaur

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  1.5 crt - AAA

  19.473.302,00 ₫
  8.680.713  - 230.942.296  8.680.713 ₫ - 230.942.296 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Ad Hoc

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.26 crt - AAA

  36.199.639,00 ₫
  6.919.778  - 163.980.351  6.919.778 ₫ - 163.980.351 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.19 crt - VS

  29.386.275,00 ₫
  9.885.235  - 254.885.582  9.885.235 ₫ - 254.885.582 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Gaal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  14.527.288,00 ₫
  7.004.683  - 79.159.999  7.004.683 ₫ - 79.159.999 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Norene

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  1.1 crt - AAA

  41.021.408,00 ₫
  10.955.608  - 170.730.320  10.955.608 ₫ - 170.730.320 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.340.780,00 ₫
  7.720.717  - 78.721.319  7.720.717 ₫ - 78.721.319 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Geraldine Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  25.509.218,00 ₫
  7.377.700  - 123.579.601  7.377.700 ₫ - 123.579.601 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kendra Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Kendra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.784 crt - VS

  40.925.465,00 ₫
  13.018.805  - 181.187.818  13.018.805 ₫ - 181.187.818 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  104.398.087,00 ₫
  9.021.183  - 279.975.080  9.021.183 ₫ - 279.975.080 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - L

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.78 crt - AAA

  22.330.647,00 ₫
  10.737.684  - 187.895.328  10.737.684 ₫ - 187.895.328 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  19.700.849,00 ₫
  6.843.363  - 93.820.306  6.843.363 ₫ - 93.820.306 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Benouville

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  22.819.985,00 ₫
  9.925.424  - 140.192.731  9.925.424 ₫ - 140.192.731 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Scarlett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  46.323.174,00 ₫
  10.439.950  - 217.781.979  10.439.950 ₫ - 217.781.979 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Kathrine

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  21.282.350,00 ₫
  9.073.541  - 112.669.271  9.073.541 ₫ - 112.669.271 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Charlott

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  43.662.527,00 ₫
  8.900.900  - 313.795.676  8.900.900 ₫ - 313.795.676 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  15.671.245,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  19.096.890,00 ₫
  8.293.545  - 98.829.719  8.293.545 ₫ - 98.829.719 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  14.997.096,00 ₫
  6.237.706  - 78.480.757  6.237.706 ₫ - 78.480.757 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Irene Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Irene

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2.56 crt - AAA

  39.756.036,00 ₫
  11.778.056  - 261.225.172  11.778.056 ₫ - 261.225.172 ₫
 59. Glamira Bộ cô dâu Perfect Match Ring B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  15.056.248,00 ₫
  6.704.118  - 80.136.407  6.704.118 ₫ - 80.136.407 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Akane

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.292 crt - VS

  92.766.068,00 ₫
  12.735.788  - 228.296.083  12.735.788 ₫ - 228.296.083 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  30.258.817,00 ₫
  7.850.905  - 133.287.098  7.850.905 ₫ - 133.287.098 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Oshrat

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  1.43 crt - AAA

  25.138.746,00 ₫
  6.452.799  - 133.867.284  6.452.799 ₫ - 133.867.284 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Rosalie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  19.460.283,00 ₫
  7.743.358  - 82.527.903  7.743.358 ₫ - 82.527.903 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Jutug

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  14.418.327,00 ₫
  6.261.762  - 75.127.001  6.261.762 ₫ - 75.127.001 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Wonderflower

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.458 crt - VS

  49.367.595,00 ₫
  13.668.331  - 282.635.450  13.668.331 ₫ - 282.635.450 ₫

You’ve viewed 60 of 358 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng