Đang tải...
Tìm thấy 326 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Eternity Nhẫn Vontasia Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 66.915.060  5.961.523 ₫ - 66.915.060 ₫
 2. Eternity Nhẫn Bộ Cưới Dreamy-nhẫn B Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  24.433.866,00 ₫
  6.221.073  - 83.677.626  6.221.073 ₫ - 83.677.626 ₫
 3. Eternity Nhẫn Soderman Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  27.853.700,00 ₫
  4.724.609  - 84.421.129  4.724.609 ₫ - 84.421.129 ₫
 4. Eternity Nhẫn Bộ Cưới Precious Moments B Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 106.212.454  7.996.012 ₫ - 106.212.454 ₫
 5. Eternity Nhẫn Bộ Cưới Glowing Beauty-nhẫn B Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.585 crt - AAA

  16.513.826,00 ₫
  6.677.988  - 89.274.158  6.677.988 ₫ - 89.274.158 ₫
 6. Eternity Nhẫn Stella Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  14.362.541,00 ₫
  6.842.369  - 70.091.842  6.842.369 ₫ - 70.091.842 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Eternity Nhẫn Syfig - B Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.673.078,00 ₫
  4.890.342  - 56.370.874  4.890.342 ₫ - 56.370.874 ₫
 8. Eternity Nhẫn Bộ Cưới Graceful-nhẫn B Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  15.951.470,00 ₫
  5.839.860  - 66.158.046  5.839.860 ₫ - 66.158.046 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Eternity Nhẫn Harriet Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  13.426.810,00 ₫
  4.150.626  - 56.100.503  4.150.626 ₫ - 56.100.503 ₫
 11. Eternity Nhẫn Zangoose Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  32.323.625,00 ₫
  7.319.291  - 112.417.305  7.319.291 ₫ - 112.417.305 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Eternity Nhẫn Grede - B Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.612.592,00 ₫
  5.404.033  - 61.845.738  5.404.033 ₫ - 61.845.738 ₫
 13. Eternity Nhẫn Malika Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Malika

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.084.066,00 ₫
  5.898.258  - 67.847.819  5.898.258 ₫ - 67.847.819 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Eternity Nhẫn Botello Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  15.924.972,00 ₫
  4.972.532  - 63.697.731  4.972.532 ₫ - 63.697.731 ₫
 16. Eternity Nhẫn Bộ Cưới Crinkly B Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  10.276.800,00 ₫
  4.558.335  - 60.250.590  4.558.335 ₫ - 60.250.590 ₫
 17. Eternity Nhẫn Holz Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  22.727.058,00 ₫
  4.684.054  - 161.826.314  4.684.054 ₫ - 161.826.314 ₫
 18. Eternity Nhẫn Golben Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Golben

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  13.395.989,00 ₫
  6.245.406  - 78.675.894  6.245.406 ₫ - 78.675.894 ₫
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Eternity Nhẫn Vind - A Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  29.438.032,00 ₫
  7.650.216  - 109.456.823  7.650.216 ₫ - 109.456.823 ₫
 21. Eternity Nhẫn Edera Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.536.689,00 ₫
  6.368.692  - 69.077.978  6.368.692 ₫ - 69.077.978 ₫
 22. Eternity Nhẫn Marguerita Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.213.646,00 ₫
  6.637.974  - 75.634.300  6.637.974 ₫ - 75.634.300 ₫
 23. Eternity Nhẫn Yldrost Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.9 crt - AAAAA

  10.554.465,00 ₫
  6.042.633  - 105.036.374  6.042.633 ₫ - 105.036.374 ₫
  Mới

 24. Eternity Nhẫn Masha Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  10.548.246,00 ₫
  5.373.482  - 56.168.097  5.373.482 ₫ - 56.168.097 ₫
 25. Eternity Nhẫn Giftani Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.708 crt - AAAAA

  22.348.550,00 ₫
  11.088.975  - 166.233.244  11.088.975 ₫ - 166.233.244 ₫
  Mới

 26. Eternity Nhẫn Consecratedness B Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  10.624.759,00 ₫
  5.301.294  - 62.048.510  5.301.294 ₫ - 62.048.510 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Eternity Nhẫn Does Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  16.135.587,00 ₫
  7.117.329  - 53.877.037  7.117.329 ₫ - 53.877.037 ₫
 29. Eternity Nhẫn Roosevelt Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  14.297.653,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 30. Eternity Nhẫn Ariassna Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ariassna

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.022.076,00 ₫
  6.813.170  - 65.738.982  6.813.170 ₫ - 65.738.982 ₫
 31. Eternity Nhẫn Bộ Cưới Gemmiferous B Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Gemmiferous Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.342 crt - AAA

  17.141.070,00 ₫
  7.029.461  - 97.547.295  7.029.461 ₫ - 97.547.295 ₫
 32. Eternity Nhẫn Bavegels - D Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  33.135.799,00 ₫
  7.007.832  - 111.660.288  7.007.832 ₫ - 111.660.288 ₫
 33. Eternity Nhẫn Bộ Cưới Lovebirds-nhẫn B Vàng 585 Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Lovebirds-Nhẫn B

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.243.615,00 ₫
  6.396.810  - 74.809.692  6.396.810 ₫ - 74.809.692 ₫
 34. Eternity Nhẫn Norene Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Norene

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  1.1 crt - AAA

  37.133.130,00 ₫
  9.368.109  - 151.336.193  9.368.109 ₫ - 151.336.193 ₫
 35. Eternity Nhẫn Sifnas Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  98.384.614,00 ₫
  7.847.312  - 238.663.737  7.847.312 ₫ - 238.663.737 ₫
 36. Eternity Nhẫn Kalundra Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  13.476.556,00 ₫
  5.465.676  - 57.993.049  5.465.676 ₫ - 57.993.049 ₫
 37. Eternity Nhẫn Charlott Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Charlott

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2 crt - AAA

  18.671.060,00 ₫
  7.782.695  - 247.180.203  7.782.695 ₫ - 247.180.203 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Eternity Nhẫn Fendr - B Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.349.681,00 ₫
  4.890.342  - 56.370.874  4.890.342 ₫ - 56.370.874 ₫
 39. Eternity Nhẫn Rosalie Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Rosalie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  16.242.111,00 ₫
  6.677.988  - 70.632.570  6.677.988 ₫ - 70.632.570 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Eternity Nhẫn Geraldine Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  23.483.267,00 ₫
  6.534.154  - 76.702.238  6.534.154 ₫ - 76.702.238 ₫
 41. Eternity Nhẫn Gaal Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Gaal

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  12.886.083,00 ₫
  6.123.742  - 65.779.538  6.123.742 ₫ - 65.779.538 ₫
 42. Eternity Nhẫn Marileno Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2 crt - AAA

  18.127.629,00 ₫
  7.172.754  - 170.937.580  7.172.754 ₫ - 170.937.580 ₫
 43. Eternity Nhẫn Noelia Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Noelia

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAA

  51.039.027,00 ₫
  15.591.345  - 1.305.654.902  15.591.345 ₫ - 1.305.654.902 ₫
 44. Eternity Nhẫn Angelina Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.566.242,00 ₫
  6.683.395  - 64.279.013  6.683.395 ₫ - 64.279.013 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Eternity Nhẫn Scump - B Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.349.681,00 ₫
  4.890.342  - 56.370.874  4.890.342 ₫ - 56.370.874 ₫
 46. Eternity Nhẫn Travis Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  3.19 crt - AAA

  53.758.346,00 ₫
  8.542.958  - 234.364.947  8.542.958 ₫ - 234.364.947 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Eternity Nhẫn Mannas - B Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.666 crt - AAA

  17.784.536,00 ₫
  7.397.156  - 109.064.796  7.397.156 ₫ - 109.064.796 ₫
 49. Eternity Nhẫn Ad Hoc Vàng 585 Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Ad Hoc

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  1.26 crt - AAA

  33.766.559,00 ₫
  6.144.019  - 151.985.068  6.144.019 ₫ - 151.985.068 ₫
 50. Eternity Nhẫn Chac Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Chac

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.376 crt - AAAAA

  24.438.192,00 ₫
  13.058.576  - 200.664.087  13.058.576 ₫ - 200.664.087 ₫
  Mới

 51. Eternity Nhẫn Clemita Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Clemita

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.496.218,00 ₫
  6.921.316  - 66.049.901  6.921.316 ₫ - 66.049.901 ₫
 52. Eternity Nhẫn Oshrat Vàng Hồng 585 Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Oshrat

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire

  1.43 crt - AAA

  23.200.195,00 ₫
  5.697.918  - 123.218.344  5.697.918 ₫ - 123.218.344 ₫
 53. Eternity Nhẫn Mila Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  16.790.948,00 ₫
  7.102.459  - 76.202.061  7.102.459 ₫ - 76.202.061 ₫
 54. Eternity Nhẫn Duamutef Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Duamutef

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  13.845.874,00 ₫
  7.137.606  - 75.674.853  7.137.606 ₫ - 75.674.853 ₫
 55. Eternity Nhẫn Kathrine Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kathrine

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  18.701.611,00 ₫
  7.797.295  - 92.058.910  7.797.295 ₫ - 92.058.910 ₫
 56. Eternity Nhẫn Mcatee Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mcatee

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  16.001.756,00 ₫
  6.204.851  - 73.647.123  6.204.851 ₫ - 73.647.123 ₫
 57. Eternity Nhẫn Dossleyn Women Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  18.749.195,00 ₫
  6.245.406  - 78.675.894  6.245.406 ₫ - 78.675.894 ₫
 58. Eternity Nhẫn Scarlett Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Scarlett

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  41.524.920,00 ₫
  8.869.828  - 145.117.820  8.869.828 ₫ - 145.117.820 ₫
 59. Eternity Nhẫn Bavegels - L Vàng Trắng 585 Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - L

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.78 crt - AAA

  19.348.861,00 ₫
  9.197.779  - 137.209.675  9.197.779 ₫ - 137.209.675 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Eternity Nhẫn Kalonnie Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  17.792.916,00 ₫
  5.925.835  - 64.819.739  5.925.835 ₫ - 64.819.739 ₫
 62. Eternity Nhẫn Promij Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  15.118.208,00 ₫
  7.358.223  - 88.003.446  7.358.223 ₫ - 88.003.446 ₫
  Mới

 63. Eternity Nhẫn Akane Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Akane

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.292 crt - VS

  87.378.909,00 ₫
  11.485.058  - 205.584.711  11.485.058 ₫ - 205.584.711 ₫
 64. Eternity Nhẫn Sofi Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Sofi

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.96 crt - VS

  77.696.638,00 ₫
  15.406.416  - 217.940.342  15.406.416 ₫ - 217.940.342 ₫
 65. Eternity Nhẫn Dorothy Vàng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Dorothy

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  2.88 crt - AAA

  20.212.675,00 ₫
  10.049.426  - 248.802.382  10.049.426 ₫ - 248.802.382 ₫
 66. Eternity Nhẫn Edrie Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Edrie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  13.476.557,00 ₫
  5.465.676  - 57.993.050  5.465.676 ₫ - 57.993.050 ₫

You’ve viewed 60 of 326 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng