Đang tải...
Tìm thấy 28 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Hercules Tròn

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  25.228.181,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Tròn

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  14.077.290,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 3. Nhẫn nam Abel Tròn

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  17.318.124,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 4. Nhẫn nam Allame Tròn

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  23.584.981,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 5. Nhẫn nam Ardito Tròn

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  19.818.867,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 6. Nhẫn nam Beamard Tròn

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  19.914.526,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 7. Nhẫn nam Expai Tròn

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  12.932.767,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 8. Nhẫn nam Final Round Tròn

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  39.570.943,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 9. Nhẫn nam Bellanca Tròn

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  19.497.358,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 10. Nhẫn nam Pineiro Tròn

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  22.759.136,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 11. Nhẫn nam Ciprian Tròn

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  23.922.621,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 12. Nhẫn nam Plante Tròn

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  22.779.513,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 13. Nhẫn nam Komala Tròn

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  30.220.044,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 14. Nhẫn nam Viaggio Tròn

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  24.647.429,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 15. Nhẫn nam Jefferson Tròn

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  21.606.123,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 16. Nhẫn nam Paul Tròn

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  36.463.975,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 17. Nhẫn nam Aquil Tròn

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  44.814.691,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 18. Nhẫn nam Surrett Tròn

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  27.175.907,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 19. Nhẫn nam Fine Tune Tròn

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  31.264.662,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 20. Nhẫn nam Relaxing Voyage Tròn

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  46.362.798,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 21. Nhẫn nam Sewaddle Tròn

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  31.644.187,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 22. Nhẫn nam Warden Tròn

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  24.619.976,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 23. Nhẫn nam Cohen Tròn

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  30.034.950,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 24. Nhẫn nam Horrell Tròn

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  32.665.599,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 25. Nhẫn nam Perfect Balance Tròn

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  36.694.352,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 26. Nhẫn nam Scraggy Tròn

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  32.037.016,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 27. Nhẫn nam Balconi Tròn

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  34.408.137,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 28. Nhẫn nam Bisogno Tròn

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  22.912.532,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫

You’ve viewed 28 of 28 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng