Đang tải...
Tìm thấy 268 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bảo hành trọn đời
 2. Nhẫn Soldin Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  17.602.582,00 ₫
 3. Nhẫn Tilf Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
 4. Nhẫn Unlit Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
 5. Nhẫn Zige Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Linderoth Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
 7. Nhẫn Vontasia Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
 8. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 9. Nhẫn Amelie Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.476.938,00 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
 11. Nhẫn nam Buizel Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  12.987.469,00 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn April Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA April

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.373.937,00 ₫
 13. Nhẫn Verde Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  20.138.054,00 ₫
 14. Nhẫn Violinda Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.406.762,00 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Dorotea Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  27.251.599,00 ₫
 16. Nhẫn Expai Women Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Expai Women

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.911.497,00 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Dorotea 0.5 crt Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  10.408.468,00 ₫
 18. Nhẫn Katharyn Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.872.640,00 ₫
 19. Nhẫn đính hôn
 20. Nhẫn Masha Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  10.548.246,00 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Grace 0.16crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.717.216,00 ₫
 22. Nhẫn Aglio Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.079.013,00 ₫
 23. Nhẫn Simone Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Simone

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  17.106.734,00 ₫
 24. Nhẫn Angelina Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.566.242,00 ₫
 25. Nhẫn nam Expai Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.929.535,00 ₫
 26. Nhẫn Carnssier Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.600.004,00 ₫
 27. Nhẫn Burke Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Burke

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  13.800.995,00 ₫
 28. Nhẫn Kinkade Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  13.016.127,00 ₫
 29. Nhẫn nam Allame Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.503.392,00 ₫
 30. Nhẫn Dylis Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.327.081,00 ₫
 31. Nhẫn Lexina Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.028.067,00 ₫

You’ve viewed 60 of 268 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...