Đang tải...
Tìm thấy 81 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Maximize
  Mới

  Vòng tay nữ Maximize

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  66.386.004,00 ₫
  21.841.877  - 104.935.396  21.841.877 ₫ - 104.935.396 ₫
 2. Vòng tay nữ Burley
  Mới

 3. Vòng tay nữ Maximization
  Mới

 4. Vòng tay nữ Bungoma
  Mới

 5. Vòng tay nữ Dominance
  Mới

 6. Vòng tay nữ Lissus
  Mới

 7. Vòng tay nữ Tamale
  Mới

 8. Vòng tay nữ Techiman
  Mới

 9. Vòng tay nữ Mabaruma
  Mới

  Vòng tay nữ Mabaruma

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.598 crt - AAA

  51.741.828,00 ₫
  18.572.741  - 118.417.925  18.572.741 ₫ - 118.417.925 ₫
 10. Vòng tay nữ Okutama
  Mới

 11. Vòng tay nữ Palikastro
  Mới

 12. Vòng tay nữ Patrae
  Mới

  Vòng tay nữ Patrae

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.984 crt - AAA

  45.509.216,00 ₫
  17.433.879  - 150.678.528  17.433.879 ₫ - 150.678.528 ₫
 13. Vòng tay nữ Petsofas
  Mới

  Vòng tay nữ Petsofas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  43.413.471,00 ₫
  16.850.863  - 68.071.373  16.850.863 ₫ - 68.071.373 ₫
 14. Vòng tay nữ Phocis
  Mới

  Vòng tay nữ Phocis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.992 crt - AAA

  16.202.751,00 ₫
 15. Vòng tay nữ Plav
  Mới

  Vòng tay nữ Plav

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  46.137.516,00 ₫
  17.954.631  - 71.071.359  17.954.631 ₫ - 71.071.359 ₫
 16. Vòng tay nữ Portionately
  Mới

 17. Vòng tay nữ Registration
  Mới

 18. Vòng tay nữ Rizinia
  Mới

  Vòng tay nữ Rizinia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.972 crt - AAA

  72.410.881,00 ₫
  22.453.195  - 176.514.632  22.453.195 ₫ - 176.514.632 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Roopkund
  Mới

 21. Vòng tay nữ Ruiru
  Mới

  Vòng tay nữ Ruiru

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  19.763.396,00 ₫
 22. Vòng tay nữ Siljan
  Mới

  Vòng tay nữ Siljan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  4.138 crt - AAA

  59.954.856,00 ₫
  18.661.043  - 476.337.740  18.661.043 ₫ - 476.337.740 ₫
 23. Vòng tay nữ Siteia
  Mới

 24. Vòng tay nữ Sunyani
  Mới

 25. Vòng tay nữ Thoricus
  Mới

 26. Vòng tay nữ Thousand
  Mới

 27. Vòng tay nữ Zakros
  Mới

 28. Vòng tay nữ Annai
  Mới

 29. Vòng tay nữ Apoteri
  Mới

 30. Vòng tay nữ Baramita
  Mới

 31. Vòng tay nữ Aishalton
  Mới

 32. Vòng tay nữ Bartica
  Mới

  Vòng tay nữ Bartica

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  46.639.022,00 ₫
  18.131.234  - 73.508.705  18.131.234 ₫ - 73.508.705 ₫
 33. Vòng tay nữ Busia
  Mới

 34. Vòng tay nữ Eldoret
  Mới

 35. Vòng tay nữ Embu
  Mới

 36. Vòng tay nữ Eretria
  Mới

 37. Vòng tay nữ Graded
  Mới

  Vòng tay nữ Graded

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.054 crt - AAA

  12.417.392,00 ₫
 38. Vòng tay nữ Helorus
  Mới

 39. Vòng tay nữ Heraea
  Mới

 40. Vòng tay nữ Hublaea
  Mới

 41. Vòng tay nữ Ideology
  Mới

 42. Vòng tay nữ Inchiquin
  Mới

 43. Vòng tay nữ Innovative
  Mới

 44. Vòng tay nữ Indefinitely
  Mới

 45. Vòng tay nữ Interactive
  Mới

 46. Vòng tay nữ Isiolo
  Mới

  Vòng tay nữ Isiolo

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  42.005.459,00 ₫
  16.482.940  - 92.212.768  16.482.940 ₫ - 92.212.768 ₫
 47. Vòng tay nữ Kasmenai
  Mới

 48. Vòng tay nữ Kericho
  Mới

 49. Vòng tay nữ Kiambu
  Mới

  Vòng tay nữ Kiambu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  69.594.573,00 ₫
  23.459.322  - 104.629.313  23.459.322 ₫ - 104.629.313 ₫
 50. Vòng tay nữ Kylemore
  Mới

 51. Vòng tay nữ Lekhaion
  Mới

 52. Vòng tay nữ Lickeen
  Mới

 53. Vòng tay nữ Liliom
  Mới

 54. Vòng tay nữ Lesbos
  Mới

 55. Vòng tay nữ Winneba
  Mới

 56. Vòng tay nữ Munroe
  Mới

  Vòng tay nữ Munroe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  12.696.446,00 ₫
 57. Vòng tay nữ Andros
  Mới

 58. Vòng tay nữ Belmont
  Mới

 59. Vòng tay nữ Biograd
  Mới

 60. Vòng tay nữ Brauron
  Mới

 61. Vòng tay nữ Corres
  Mới

You’ve viewed 60 of 81 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng