Đang tải...
Tìm thấy 106 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn đính hôn Halieis
  Mới

 2. Nhẫn Reactive
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Reactive

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  8.306.846,00 ₫
  4.753.562  - 48.212.032  4.753.562 ₫ - 48.212.032 ₫
 3. Nhẫn Sequentially
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sequentially

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  26.858.362,00 ₫
  12.877.296  - 155.206.805  12.877.296 ₫ - 155.206.805 ₫
 4. Nhẫn Gowna
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Gowna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  13.414.463,00 ₫
  7.295.059  - 77.631.703  7.295.059 ₫ - 77.631.703 ₫
 5. Nhẫn Arsuf
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Arsuf

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  21.775.934,00 ₫
  10.706.553  - 126.339.023  10.706.553 ₫ - 126.339.023 ₫
 6. Nhẫn đeo ngón út Elateiq
  Mới

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Elateiq

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  8.624.958,00 ₫
  4.839.599  - 49.966.741  4.839.599 ₫ - 49.966.741 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Methana
  Mới

 8. Nhẫn Nanyuki
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Nanyuki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  18.674.344,00 ₫
  9.766.934  - 107.589.112  9.766.934 ₫ - 107.589.112 ₫
 9. Nhẫn đính hôn Bosumtvi
  Mới

 10. Nhẫn Holmia
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Holmia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - AAA

  16.670.580,00 ₫
  8.766.467  - 100.768.382  8.766.467 ₫ - 100.768.382 ₫
 11. Nhẫn Innovate
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Innovate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  25.558.743,00 ₫
  12.288.620  - 149.008.720  12.288.620 ₫ - 149.008.720 ₫
 12. Nhẫn Invalidation
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Invalidation

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.198 crt - AAA

  23.069.039,00 ₫
  11.510.322  - 141.494.609  11.510.322 ₫ - 141.494.609 ₫
 13. Nhẫn Invalidity
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Invalidity

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire

  0.264 crt - AAA

  20.112.921,00 ₫
  9.903.348  - 127.386.181  9.903.348 ₫ - 127.386.181 ₫
 14. Nhẫn Justifiably
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Justifiably

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  33.110.219,00 ₫
  14.532.949  - 216.763.118  14.532.949 ₫ - 216.763.118 ₫
 15. Nhẫn Justification
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Justification

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  26.826.663,00 ₫
  11.920.697  - 147.546.512  11.920.697 ₫ - 147.546.512 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Lindus
  Mới

 17. Nhẫn đính hôn Madytos
  Mới

 18. Nhẫn đính hôn Massalia
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Mesembria
  Mới

 21. Nhẫn đính hôn Mygdonia
  Mới

 22. Nhẫn đính hôn Nauplias
  Mới

 23. Nhẫn đính hôn Nicaea
  Mới

 24. Nhẫn đính hôn Nyeri
  Mới

 25. Nhẫn Parium
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Parium

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.322 crt - AAA

  19.573.490,00 ₫
  9.373.540  - 128.461.652  9.373.540 ₫ - 128.461.652 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Pergamum
  Mới

 27. Nhẫn Philosophize
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Philosophize

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  17.627.463,00 ₫
  9.455.049  - 101.433.479  9.455.049 ₫ - 101.433.479 ₫
 28. Nhẫn đeo ngón út Philosophizing
  Mới

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Philosophizing

  Vàng Trắng 14K
  15.089.645,00 ₫
  8.063.169  - 86.391.097  8.063.169 ₫ - 86.391.097 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Pteleum
  Mới

 30. Nhẫn Reactionary
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Reactionary

  Vàng Trắng 14K
  9.046.371,00 ₫
  5.179.220  - 51.792.202  5.179.220 ₫ - 51.792.202 ₫
 31. Nhẫn Reactivation
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Reactivation

  Vàng Trắng 14K
  9.046.371,00 ₫
  5.179.220  - 51.792.202  5.179.220 ₫ - 51.792.202 ₫
 32. Nhẫn Semasus
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Semasus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.122 crt - AAA

  14.886.154,00 ₫
  7.599.020  - 99.565.561  7.599.020 ₫ - 99.565.561 ₫
 33. Nhẫn Sheelin
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sheelin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - AAA

  18.252.930,00 ₫
  9.390.521  - 113.207.004  9.390.521 ₫ - 113.207.004 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Shindilla
  Mới

 35. Nhẫn Takama
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Takama

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  15.354.265,00 ₫
  8.320.715  - 89.093.916  8.320.715 ₫ - 89.093.916 ₫
 36. Nhẫn Tanji
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Tanji

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  12.415.410,00 ₫
  6.962.230  - 76.612.837  6.962.230 ₫ - 76.612.837 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Tiruns
  Mới

 38. Nhẫn Tujereng
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Tujereng

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.076 crt - AAA

  21.092.161,00 ₫
  10.816.929  - 133.188.039  10.816.929 ₫ - 133.188.039 ₫
 39. Nhẫn Tyritake
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Tyritake

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  20.330.562,00 ₫
  9.882.972  - 137.136.141  9.882.972 ₫ - 137.136.141 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Volgograd
  Mới

 41. Nhẫn đính hôn Votkinsk
  Mới

 42. Nhẫn Wandaik
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Wandaik

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  13.012.578,00 ₫
  7.174.494  - 78.735.472  7.174.494 ₫ - 78.735.472 ₫
 43. Nhẫn Barra
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Barra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  19.894.999,00 ₫
  10.222.592  - 123.678.655  10.222.592 ₫ - 123.678.655 ₫
 44. Nhẫn Calgary
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Calgary

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  17.309.350,00 ₫
  9.373.540  - 104.631.577  9.373.540 ₫ - 104.631.577 ₫
 45. Nhẫn Sanyang
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sanyang

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  18.566.513,00 ₫
  9.006.749  - 108.971.223  9.006.749 ₫ - 108.971.223 ₫
 46. Nhẫn Camrose
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Camrose

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  11.702.207,00 ₫
  6.537.704  - 72.367.574  6.537.704 ₫ - 72.367.574 ₫
 47. Nhẫn Convene
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Convene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  16.168.790,00 ₫
  8.762.222  - 93.876.908  8.762.222 ₫ - 93.876.908 ₫
 48. Nhẫn Empiricism
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Empiricism

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  9.011.277,00 ₫
  5.162.239  - 52.245.030  5.162.239 ₫ - 52.245.030 ₫
 49. Nhẫn Empiricist
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Empiricist

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  10.196.836,00 ₫
  5.570.916  - 61.485.549  5.570.916 ₫ - 61.485.549 ₫
 50. Nhẫn Equip
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Equip

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  18.022.555,00 ₫
  9.781.085  - 104.490.067  9.781.085 ₫ - 104.490.067 ₫
 51. Nhẫn Extraction
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Extraction

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  20.131.034,00 ₫
  10.499.949  - 117.706.982  10.499.949 ₫ - 117.706.982 ₫
 52. Nhẫn Falmouth
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Falmouth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  23.592.622,00 ₫
  11.607.963  - 135.409.728  11.607.963 ₫ - 135.409.728 ₫
 53. Nhẫn Farato
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Farato

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  17.523.311,00 ₫
  8.884.486  - 104.688.180  8.884.486 ₫ - 104.688.180 ₫
 54. Nhẫn Foundation
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Foundation

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  16.803.032,00 ₫
  8.986.371  - 98.815.562  8.986.371 ₫ - 98.815.562 ₫
 55. Nhẫn Globally
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Globally

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.262 crt - AAA

  18.416.231,00 ₫
  8.986.371  - 117.664.528  8.986.371 ₫ - 117.664.528 ₫
 56. Nhẫn Namanga
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Namanga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.443.627,00 ₫
  5.752.330  - 60.466.687  5.752.330 ₫ - 60.466.687 ₫
 57. Nhẫn Innovator
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Innovator

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  28.459.107,00 ₫
  12.435.789  - 181.301.020  12.435.789 ₫ - 181.301.020 ₫
 58. Nhẫn Himela
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Himela

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  19.421.793,00 ₫
  9.984.858  - 114.791.905  9.984.858 ₫ - 114.791.905 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Homkund
  Mới

 60. Nhẫn Negril
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Negril

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  22.099.138,00 ₫
  11.173.531  - 131.857.860  11.173.531 ₫ - 131.857.860 ₫
 61. Nhẫn Hosororo
  Mới

You’ve viewed 60 of 106 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng