Đang tải...
Tìm thấy 25 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay SYLVIE Moeuhane

  Vòng Tay SYLVIE Moeuhane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.4 crt - AAA

  42.366.293,00 ₫
  13.651.214  - 338.658.100  13.651.214 ₫ - 338.658.100 ₫
 2. SYLVIE Bangle Striebron

  SYLVIE Bangle Striebron

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  3.8 crt - AAA

  99.022.671,00 ₫
  16.125.584  - 271.816.302  16.125.584 ₫ - 271.816.302 ₫
 3. SYLVIE Bangle Leija

  SYLVIE Bangle Leija

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  3.27 crt - AA

  49.570.138,00 ₫
  14.625.605  - 1.454.940.662  14.625.605 ₫ - 1.454.940.662 ₫
 4. Chữ viết tắt
  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - S

  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - S

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  11.415.033,00 ₫
  5.664.664  - 71.659.947  5.664.664 ₫ - 71.659.947 ₫
 5. Chữ viết tắt
  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - M

  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - M

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  12.348.058,00 ₫
  6.073.454  - 78.027.016  6.073.454 ₫ - 78.027.016 ₫
 6. SYLVIE Bangle Makhaon

  SYLVIE Bangle Makhaon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.226 crt - AAA

  45.262.161,00 ₫
  16.195.879  - 92.127.041  16.195.879 ₫ - 92.127.041 ₫
 7. SYLVIE Bangle Lykomedes

  SYLVIE Bangle Lykomedes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.44 crt - AAA

  45.977.814,00 ₫
  16.073.134  - 140.876.896  16.073.134 ₫ - 140.876.896 ₫
 8. Vòng Tay SYLVIE Stralende

  Vòng Tay SYLVIE Stralende

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  4.14 crt - AAA

  65.913.637,00 ₫
  10.066.188  - 304.866.666  10.066.188 ₫ - 304.866.666 ₫
 9. Vòng Tay SYLVIE Motus

  Vòng Tay SYLVIE Motus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  8.712.205,00 ₫
  4.191.721  - 58.236.379  4.191.721 ₫ - 58.236.379 ₫
 10. Vòng Tay SYLVIE Phila

  Vòng Tay SYLVIE Phila

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.51 crt - AAA

  14.170.041,00 ₫
  3.719.125  - 108.483.512  3.719.125 ₫ - 108.483.512 ₫
 11. Vòng Tay SYLVIE Luminosu

  Vòng Tay SYLVIE Luminosu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.49 crt - AAA

  8.613.521,00 ₫
  3.883.506  - 85.069.996  3.883.506 ₫ - 85.069.996 ₫
 12. Vòng tay SYLVIE Brilhante

  Vòng tay SYLVIE Brilhante

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.24 crt - AAA

  35.456.603,00 ₫
  11.584.552  - 252.904.888  11.584.552 ₫ - 252.904.888 ₫
 13. Vòng tay SYLVIE Avitus

  Vòng tay SYLVIE Avitus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.4 crt - AAA

  72.117.408,00 ₫
  10.325.738  - 232.386.429  10.325.738 ₫ - 232.386.429 ₫
 14. Vòng Tay SYLVIE Anatebs

  Vòng Tay SYLVIE Anatebs

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  11.264.440,00 ₫
  4.947.659  - 79.000.330  4.947.659 ₫ - 79.000.330 ₫
 15. Vòng Tay SYLVIE Viridis

  Vòng Tay SYLVIE Viridis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  5.75 crt - AA

  54.107.386,00 ₫
  15.296.108  - 1.829.305.997  15.296.108 ₫ - 1.829.305.997 ₫
 16. Vòng Tay SYLVIE Nolosha

  Vòng Tay SYLVIE Nolosha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  6.12 crt - AA

  53.288.455,00 ₫
  14.466.631  - 2.387.098.103  14.466.631 ₫ - 2.387.098.103 ₫
 17. Vòng tay SYLVIE Matsalar

  Vòng tay SYLVIE Matsalar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.65 crt - AA

  43.476.137,00 ₫
  15.830.347  - 1.374.712.877  15.830.347 ₫ - 1.374.712.877 ₫
 18. Vòng tay SYLVIE Kaupapa

  Vòng tay SYLVIE Kaupapa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  43.668.366,00 ₫
  15.563.227  - 1.209.319.377  15.563.227 ₫ - 1.209.319.377 ₫
 19. Vòng Tay SYLVIE Hewtw

  Vòng Tay SYLVIE Hewtw

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.1 crt - AA

  38.040.199,00 ₫
  12.112.302  - 1.743.847.210  12.112.302 ₫ - 1.743.847.210 ₫
 20. Vòng Tay SYLVIE Lyrical

  Vòng Tay SYLVIE Lyrical

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  6.53 crt - AAA

  150.810.879,00 ₫
  28.347.655  - 530.311.234  28.347.655 ₫ - 530.311.234 ₫
 21. Vòng Tay SYLVIE Kiera

  Vòng Tay SYLVIE Kiera

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  2.46 crt - AA

  94.379.172,00 ₫
  24.630.152  - 1.644.156.467  24.630.152 ₫ - 1.644.156.467 ₫
 22. Vòng Tay SYLVIE Onwhite

  Vòng Tay SYLVIE Onwhite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.87 crt - AAA

  50.393.125,00 ₫
  11.106.548  - 187.427.073  11.106.548 ₫ - 187.427.073 ₫
 23. Vòng tay SYLVIE Calole

  Vòng tay SYLVIE Calole

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.22 crt - AAA

  58.420.231,00 ₫
  18.655.109  - 171.216.055  18.655.109 ₫ - 171.216.055 ₫
 24. Vòng tay SYLVIE Berharga

  Vòng tay SYLVIE Berharga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.46 crt - AAA

  57.677.542,00 ₫
  19.506.756  - 271.490.785  19.506.756 ₫ - 271.490.785 ₫
 25. Vòng tay SYLVIE Baliotsua

  Vòng tay SYLVIE Baliotsua

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.758 crt - AA

  43.727.846,00 ₫
  14.035.131  - 1.377.896.681  14.035.131 ₫ - 1.377.896.681 ₫

You’ve viewed 25 of 25 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng