Đang tải...
Tìm thấy 25 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay SYLVIE Moeuhane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.4 crt - AAA

  49.280.142,00 ₫
  16.247.469  - 359.439.049  16.247.469 ₫ - 359.439.049 ₫
 2. Vòng tay SYLVIE Striebron

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.8 crt - AAA

  101.852.063,00 ₫
  19.264.436  - 292.607.290  19.264.436 ₫ - 292.607.290 ₫
 3. Vòng tay SYLVIE Leija

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.27 crt - AA

  50.877.776,00 ₫
  17.418.030  - 1.604.348.242  17.418.030 ₫ - 1.604.348.242 ₫
 4. Chữ viết tắt
  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - S

  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - S

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  13.024.464,00 ₫
  6.520.723  - 81.169.420  6.520.723 ₫ - 81.169.420 ₫
 5. Chữ viết tắt
  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - M

  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - M

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  14.001.159,00 ₫
  6.948.645  - 87.834.483  6.948.645 ₫ - 87.834.483 ₫
 6. Vòng tay SYLVIE Makhaon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.226 crt - AAA

  53.386.726,00 ₫
  19.338.021  - 134.366.530  19.338.021 ₫ - 134.366.530 ₫
 7. Vòng tay SYLVIE Lykomedes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.44 crt - AAA

  54.358.326,00 ₫
  19.202.739  - 178.253.493  19.202.739 ₫ - 178.253.493 ₫
 8. Vòng Tay SYLVIE Stralende

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  4.14 crt - AAA

  80.306.504,00 ₫
  15.025.966  - 334.327.469  15.025.966 ₫ - 334.327.469 ₫
 9. Vòng Tay SYLVIE Motus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.713.160,00 ₫
  4.732.052  - 64.358.180  4.732.052 ₫ - 64.358.180 ₫
 10. Vòng Tay SYLVIE Phila

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.51 crt - AAA

  15.352.284,00 ₫
  4.194.319  - 116.532.460  4.194.319 ₫ - 116.532.460 ₫
 11. Vòng Tay SYLVIE Luminosu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.49 crt - AAA

  9.572.783,00 ₫
  4.387.903  - 92.235.407  4.387.903 ₫ - 92.235.407 ₫
 12. Vòng tay SYLVIE Brilhante

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.24 crt - AAA

  41.194.331,00 ₫
  13.745.594  - 270.220.604  13.745.594 ₫ - 270.220.604 ₫
 13. Vòng tay SYLVIE Avitus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.4 crt - AAA

  78.829.437,00 ₫
  12.235.413  - 247.745.617  12.235.413 ₫ - 247.745.617 ₫
 14. Vòng Tay SYLVIE Anatebs

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  12.496.071,00 ₫
  5.582.520  - 86.730.713  5.582.520 ₫ - 86.730.713 ₫
 15. Vòng Tay SYLVIE Viridis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  5.75 crt - AA

  62.126.874,00 ₫
  18.190.102  - 1.922.293.529  18.190.102 ₫ - 1.922.293.529 ₫
 16. Vòng Tay SYLVIE Nolosha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  6.12 crt - AA

  60.935.936,00 ₫
  17.189.352  - 2.505.743.217  17.189.352 ₫ - 2.505.743.217 ₫
 17. Vòng tay SYLVIE Matsalar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.65 crt - AA

  51.554.189,00 ₫
  18.970.098  - 1.447.171.630  18.970.098 ₫ - 1.447.171.630 ₫
 18. Vòng tay SYLVIE Kaupapa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  51.607.112,00 ₫
  18.631.609  - 1.273.838.111  18.631.609 ₫ - 1.273.838.111 ₫
 19. Vòng Tay SYLVIE Hewtw

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.1 crt - AA

  43.787.620,00 ₫
  14.375.025  - 1.830.792.830  14.375.025 ₫ - 1.830.792.830 ₫
 20. Vòng Tay SYLVIE Lyrical

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  7.57 crt - AAA

  181.784.137,00 ₫
  33.919.650  - 641.734.315  33.919.650 ₫ - 641.734.315 ₫
 21. Vòng Tay SYLVIE Kiera

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  2.46 crt - AA

  106.904.774,00 ₫
  29.320.615  - 1.733.559.328  29.320.615 ₫ - 1.733.559.328 ₫
 22. Vòng Tay SYLVIE Onwhite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.87 crt - AAA

  56.533.314,00 ₫
  13.127.484  - 201.279.798  13.127.484 ₫ - 201.279.798 ₫
 23. Vòng tay SYLVIE Calole

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.22 crt - AAA

  67.976.280,00 ₫
  22.131.970  - 188.394.578  22.131.970 ₫ - 188.394.578 ₫
 24. Vòng tay SYLVIE Berharga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.46 crt - AAA

  67.977.412,00 ₫
  23.320.644  - 294.408.414  23.320.644 ₫ - 294.408.414 ₫
 25. Vòng tay SYLVIE Baliotsua

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.758 crt - AA

  50.445.890,00 ₫
  16.688.977  - 1.448.661.434  16.688.977 ₫ - 1.448.661.434 ₫

You’ve viewed 25 of 25 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng