Đang tải...
Tìm thấy 131 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai SYLVIE Sogno

  Bông Tai SYLVIE Sogno

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  7.06 crt - AA

  161.776.297,00 ₫
  14.269.806  - 8.413.305.771  14.269.806 ₫ - 8.413.305.771 ₫
 2. Bông Tai SYLVIE Tangkarua

  Bông Tai SYLVIE Tangkarua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski & Kim Cương Nhân Tạo

  5.568 crt - AAA

  88.390.341,00 ₫
  15.155.519  - 522.383.622  15.155.519 ₫ - 522.383.622 ₫
 3. Bông Tai SYLVIE Thersites

  Bông Tai SYLVIE Thersites

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.4 crt - AAA

  43.531.020,00 ₫
  9.472.199  - 270.755.929  9.472.199 ₫ - 270.755.929 ₫
 4. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Teselya - S

  Nhẫn SYLVIE Teselya - S

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  15.133.889,00 ₫
  7.708.615  - 92.951.105  7.708.615 ₫ - 92.951.105 ₫
 5. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Teselya - M

  Nhẫn SYLVIE Teselya - M

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  16.822.852,00 ₫
  8.428.865  - 104.671.384  8.428.865 ₫ - 104.671.384 ₫
 6. SYLVIE Paperclip Necklace Urrea

  SYLVIE Paperclip Necklace Urrea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire Vàng

  0.52 crt - AA

  22.392.348,00 ₫
  9.078.549  - 1.187.791.921  9.078.549 ₫ - 1.187.791.921 ₫
 7. SYLVIE Collier Toboso

  SYLVIE Collier Toboso

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  7.02 crt - AA

  74.556.901,00 ₫
  17.215.421  - 1.775.328.382  17.215.421 ₫ - 1.775.328.382 ₫
 8. Chữ viết tắt
  Bông Tai SYLVIE Sereba - S

  Bông Tai SYLVIE Sereba - S

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  2.52 crt - AAA

  27.826.123,00 ₫
  10.066.459  - 360.246.389  10.066.459 ₫ - 360.246.389 ₫
 9. Sylvie glamira
 10. Chữ viết tắt
  Bông Tai SYLVIE Sereba - M

  Bông Tai SYLVIE Sereba - M

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  2.52 crt - AAA

  28.817.816,00 ₫
  10.543.380  - 365.924.024  10.543.380 ₫ - 365.924.024 ₫
 11. SYLVIE Paperclip Necklace Shway

  SYLVIE Paperclip Necklace Shway

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Lục Bảo

  1.35 crt - AA

  36.208.215,00 ₫
  8.584.594  - 2.354.194.816  8.584.594 ₫ - 2.354.194.816 ₫
 12. SYLVIE Paperclip Necklace Rosinante

  SYLVIE Paperclip Necklace Rosinante

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  1.62 crt - AAA

  34.608.469,00 ₫
  10.168.656  - 1.216.855.769  10.168.656 ₫ - 1.216.855.769 ₫
 13. Chữ viết tắt
  Bông Tai SYLVIE Riyo - S

  Bông Tai SYLVIE Riyo - S

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AAA

  99.122.436,00 ₫
  14.705.633  - 786.353.422  14.705.633 ₫ - 786.353.422 ₫
 14. Chữ viết tắt
  Bông Tai SYLVIE Riyo - M

  Bông Tai SYLVIE Riyo - M

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AAA

  98.980.766,00 ₫
  14.649.397  - 785.542.334  14.649.397 ₫ - 785.542.334 ₫
 15. SYLVIE Collier Quri

  SYLVIE Collier Quri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  7.8 crt - AAA

  87.005.537,00 ₫
  23.590.602  - 766.700.403  23.590.602 ₫ - 766.700.403 ₫
 16. SYLVIE Collier Liryo

  SYLVIE Collier Liryo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  10.34 crt - AA

  109.088.050,00 ₫
  23.189.112  - 13.526.005.171  23.189.112 ₫ - 13.526.005.171 ₫
 17. Vòng Tay SYLVIE Moeuhane

  Vòng Tay SYLVIE Moeuhane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.4 crt - AAA

  42.366.293,00 ₫
  13.651.214  - 338.658.100  13.651.214 ₫ - 338.658.100 ₫
 18. SYLVIE Bangle Striebron

  SYLVIE Bangle Striebron

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  3.8 crt - AAA

  99.022.671,00 ₫
  16.125.584  - 271.816.302  16.125.584 ₫ - 271.816.302 ₫
 19. SYLVIE Bangle Leija

  SYLVIE Bangle Leija

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  3.27 crt - AA

  49.570.138,00 ₫
  14.625.605  - 1.454.940.662  14.625.605 ₫ - 1.454.940.662 ₫
 20. Bông Tai SYLVIE Quijano

  Bông Tai SYLVIE Quijano

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.76 crt - AAA

  23.611.689,00 ₫
  9.542.494  - 154.147.979  9.542.494 ₫ - 154.147.979 ₫
 21. Bông Tai SYLVIE Palata

  Bông Tai SYLVIE Palata

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  2.904 crt - AA

  60.933.802,00 ₫
  16.470.839  - 3.321.704.493  16.470.839 ₫ - 3.321.704.493 ₫
 22. Bông Tai SYLVIE Ngway

  Bông Tai SYLVIE Ngway

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite & Kim Cương Xanh Dương

  4.94 crt - AA

  986.835.835,00 ₫
  11.930.618  - 6.651.763.247  11.930.618 ₫ - 6.651.763.247 ₫
 23. Chữ viết tắt
  SYLVIE Collier Nahasi - S

  SYLVIE Collier Nahasi - S

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  12.532 crt - AAA

  108.299.399,00 ₫
  23.781.209  - 1.569.259.712  23.781.209 ₫ - 1.569.259.712 ₫
 24. Chữ viết tắt
  SYLVIE Collier Nahasi - M

  SYLVIE Collier Nahasi - M

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  12.58 crt - AAA

  109.281.902,00 ₫
  23.932.613  - 1.577.073.233  23.932.613 ₫ - 1.577.073.233 ₫
 25. Sylvie glamira
 26. Nhẫn SYLVIE Poias

  Nhẫn SYLVIE Poias

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Lục Bảo

  0.77 crt - AA

  27.324.327,00 ₫
  9.050.431  - 958.669.862  9.050.431 ₫ - 958.669.862 ₫
 27. Nhẫn SYLVIE Ngoen

  Nhẫn SYLVIE Ngoen

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  3.06 crt - AAA

  37.510.287,00 ₫
  6.618.507  - 496.550.348  6.618.507 ₫ - 496.550.348 ₫
 28. Nhẫn SYLVIE Inzozi

  Nhẫn SYLVIE Inzozi

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  17.812.654,00 ₫
  7.085.697  - 95.762.894  7.085.697 ₫ - 95.762.894 ₫
 29. Chữ viết tắt
  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - S

  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - S

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  11.415.033,00 ₫
  5.664.664  - 71.659.947  5.664.664 ₫ - 71.659.947 ₫
 30. Chữ viết tắt
  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - M

  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - M

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  12.348.058,00 ₫
  6.073.454  - 78.027.016  6.073.454 ₫ - 78.027.016 ₫
 31. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền SYLVIE Iksion - S

  Dây Chuyền SYLVIE Iksion - S

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  12.704.939,00 ₫
  5.785.786  - 63.481.439  5.785.786 ₫ - 63.481.439 ₫
 32. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền SYLVIE Iksion - M

  Dây Chuyền SYLVIE Iksion - M

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  13.248.369,00 ₫
  5.988.559  - 67.618.008  5.988.559 ₫ - 67.618.008 ₫
 33. Nhẫn SYLVIE Ifeza

  Nhẫn SYLVIE Ifeza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.572 crt - AA

  25.321.200,00 ₫
  9.008.525  - 2.035.461.723  9.008.525 ₫ - 2.035.461.723 ₫
 34. Nhẫn SYLVIE Filoktetes

  Nhẫn SYLVIE Filoktetes

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc

  0.628 crt - AA

  26.638.413,00 ₫
  9.235.630  - 1.083.834.831  9.235.630 ₫ - 1.083.834.831 ₫
 35. Nhẫn SYLVIE Egeus

  Nhẫn SYLVIE Egeus

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  13.197.271,00 ₫
  6.549.565  - 79.473.468  6.549.565 ₫ - 79.473.468 ₫
 36. Bông Tai SYLVIE Perak

  Bông Tai SYLVIE Perak

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.016 crt - AAA

  46.248.449,00 ₫
  14.648.316  - 351.527.153  14.648.316 ₫ - 351.527.153 ₫
 37. Bông Tai SYLVIE Argjendi

  Bông Tai SYLVIE Argjendi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  7.26 crt - AAAAA

  34.957.241,00 ₫
  14.943.553  - 2.625.220.029  14.943.553 ₫ - 2.625.220.029 ₫
 38. Nhẫn SYLVIE Drim

  Nhẫn SYLVIE Drim

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  1.65 crt - AA

  35.613.412,00 ₫
  7.864.344  - 2.347.867.211  7.864.344 ₫ - 2.347.867.211 ₫
 39. Nhẫn SYLVIE Azurfa

  Nhẫn SYLVIE Azurfa

  14K Vàng và Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo

  3.084 crt - AAA

  76.880.139,00 ₫
  19.955.019  - 586.878.935  19.955.019 ₫ - 586.878.935 ₫
 40. Nhẫn SYLVIE Airgid

  Nhẫn SYLVIE Airgid

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  1.8 crt - AAA

  49.224.614,00 ₫
  8.100.102  - 1.109.979.022  8.100.102 ₫ - 1.109.979.022 ₫
 41. Bông Tai SYLVIE Sudrabs

  Bông Tai SYLVIE Sudrabs

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  2.34 crt - AAA

  28.041.601,00 ₫
  8.400.206  - 5.407.359.278  8.400.206 ₫ - 5.407.359.278 ₫
 42. Nhẫn SYLVIE Somnium

  Nhẫn SYLVIE Somnium

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.86 crt - AAA

  19.957.720,00 ₫
  5.637.087  - 98.709.857  5.637.087 ₫ - 98.709.857 ₫
 43. Bông Tai SYLVIE Sierabro

  Bông Tai SYLVIE Sierabro

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.22 crt - AAA

  29.535.903,00 ₫
  10.456.323  - 202.191.643  10.456.323 ₫ - 202.191.643 ₫
 44. Sylvie glamira
 45. Bông Tai SYLVIE Sidabras

  Bông Tai SYLVIE Sidabras

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.63 crt - AAA

  37.991.264,00 ₫
  12.757.661  - 225.767.376  12.757.661 ₫ - 225.767.376 ₫
 46. Nhẫn SYLVIE Philostrate

  Nhẫn SYLVIE Philostrate

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.351 crt - AAA

  17.445.768,00 ₫
  8.117.405  - 104.184.724  8.117.405 ₫ - 104.184.724 ₫
 47. Bông Tai SYLVIE Patraklos

  Bông Tai SYLVIE Patraklos

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.76 crt - AAA

  21.035.661,00 ₫
  8.611.089  - 136.303.956  8.611.089 ₫ - 136.303.956 ₫
 48. Nhẫn SYLVIE Orosun

  Nhẫn SYLVIE Orosun

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AAA

  24.834.545,00 ₫
  10.122.424  - 165.949.364  10.122.424 ₫ - 165.949.364 ₫
 49. Nhẫn SYLVIE Norho

  Nhẫn SYLVIE Norho

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  2.25 crt - AA

  40.818.190,00 ₫
  6.590.120  - 2.129.075.226  6.590.120 ₫ - 2.129.075.226 ₫
 50. SYLVIE Bangle Makhaon

  SYLVIE Bangle Makhaon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.226 crt - AAA

  45.262.161,00 ₫
  16.195.879  - 92.127.041  16.195.879 ₫ - 92.127.041 ₫
 51. Dây Chuyền SYLVIE Kumush

  Dây Chuyền SYLVIE Kumush

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.1 crt - AAA

  23.545.450,00 ₫
  7.855.693  - 172.897.718  7.855.693 ₫ - 172.897.718 ₫
 52. Nhẫn SYLVIE Kumis

  Nhẫn SYLVIE Kumis

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.2 crt - AAA

  22.897.386,00 ₫
  7.027.298  - 158.690.093  7.027.298 ₫ - 158.690.093 ₫
 53. Nhẫn SYLVIE Krin

  Nhẫn SYLVIE Krin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  2.438 crt - AA

  48.690.645,00 ₫
  9.519.512  - 2.186.067.934  9.519.512 ₫ - 2.186.067.934 ₫
 54. Nhẫn SYLVIE Hermia

  Nhẫn SYLVIE Hermia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.43 crt - AAA

  18.490.186,00 ₫
  7.591.818  - 113.066.182  7.591.818 ₫ - 113.066.182 ₫
 55. Bông Tai SYLVIE Effeeza

  Bông Tai SYLVIE Effeeza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.9 crt - AAA

  36.689.462,00 ₫
  11.870.056  - 325.409.997  11.870.056 ₫ - 325.409.997 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Nhẫn SYLVIE Braks - SET

  Nhẫn SYLVIE Braks - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.866 crt - AAA

  42.160.817,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.766.964  - 1.325.580.723  17.766.964 ₫ - 1.325.580.723 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Nhẫn SYLVIE Braks - B

  Nhẫn SYLVIE Braks - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.44 crt - AA

  28.613.692,00 ₫
  9.032.857  - 849.402.285  9.032.857 ₫ - 849.402.285 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Nhẫn SYLVIE Braks - A

  Nhẫn SYLVIE Braks - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.426 crt - AA

  22.976.875,00 ₫
  9.401.904  - 950.775.237  9.401.904 ₫ - 950.775.237 ₫
 59. Bông Tai SYLVIE Theseus

  Bông Tai SYLVIE Theseus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.38 crt - AAA

  24.426.566,00 ₫
  9.437.051  - 232.012.781  9.437.051 ₫ - 232.012.781 ₫
 60. Bông Tai SYLVIE Teukros

  Bông Tai SYLVIE Teukros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Hồng Ngọc

  5.64 crt - AAA

  119.669.553,00 ₫
  14.115.158  - 987.152.699  14.115.158 ₫ - 987.152.699 ₫
 61. Nhẫn SYLVIE Sugon

  Nhẫn SYLVIE Sugon

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.006 crt - AAA

  33.590.009,00 ₫
  8.565.127  - 1.203.606.040  8.565.127 ₫ - 1.203.606.040 ₫
 62. Nhẫn SYLVIE Phupha

  Nhẫn SYLVIE Phupha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Hồng Ngọc

  0.56 crt - AA

  17.841.312,00 ₫
  7.591.818  - 1.245.917.997  7.591.818 ₫ - 1.245.917.997 ₫
 63. Nhẫn SYLVIE Nyiaj

  Nhẫn SYLVIE Nyiaj

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  1.104 crt - AA

  21.551.516,00 ₫
  6.549.565  - 1.515.241.006  6.549.565 ₫ - 1.515.241.006 ₫

You’ve viewed 60 of 131 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng