Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Unelma Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unelma

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  21.737.256,00 ₫
 2. Nhẫn Ubwenzi Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  14.085.958,00 ₫
 3. Nhẫn Kasetyan Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.082 crt - AAA

  9.516.809,00 ₫
 4. Nhẫn Available Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Available

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  16.086.651,00 ₫
 5. Bông Tai Ametsa Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ametsa

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.624 crt - AAA

  15.762.215,00 ₫
 6. Bông Tai Teriya Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Teriya

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  12.463.775,00 ₫
 7. Nhẫn Hakili Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  14.167.068,00 ₫
 8. Nhẫn Loyalitet Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  12.409.703,00 ₫
 9. Vòng tay Memwa Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Memwa

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.785 crt - AAA

  45.583.354,00 ₫
 10. Bông Tai Dreemen Vàng 375 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Dreemen

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  12.112.302,00 ₫
 11. Nhẫn Mohopolo Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  14.626.686,00 ₫
 12. Vòng tay Nqimpi Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  28.361.173,00 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...