Đang tải...
Tìm thấy 156 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Ear Thread The North Star Bông Tai Megrez Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Megrez

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  8.933.363,00 ₫
  3.739.673  - 41.987.512  3.739.673 ₫ - 41.987.512 ₫
 2. Ngôi sao The North Star Mặt Dây Chuyền Cassini Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cassini

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  11.874.921,00 ₫
  3.328.720  - 41.852.329  3.328.720 ₫ - 41.852.329 ₫
 3. Station Bracelets The North Star Vòng Tay Gunay Vàng 585 Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Gunay

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.184.379,00 ₫
  3.710.744  - 38.567.407  3.710.744 ₫ - 38.567.407 ₫
 4. Chain Bracelet The North Star Vòng Tay Astropel Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Astropel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.359.498,00 ₫
  3.328.720  - 34.255.104  3.328.720 ₫ - 34.255.104 ₫
 5. Studs The North Star Bông Tai Atria Vàng 585 Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Atria

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  6.378.423,00 ₫
  2.712.290  - 29.740.024  2.712.290 ₫ - 29.740.024 ₫
 6. Ngôi sao The North Star Rasalgethi Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Rasalgethi

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.212 crt - VS

  21.727.793,00 ₫
  7.854.071  - 98.993.743  7.854.071 ₫ - 98.993.743 ₫
 7. Ngôi sao The North Star Dây Chuyền Alkurah Vàng 585 Kim Cương

  Dây Chuyền GLAMIRA Alkurah

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  11.322.296,00 ₫
  3.917.030  - 37.688.720  3.917.030 ₫ - 37.688.720 ₫
 8. Layering The North Star Dây Chuyền Beid Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Dây Chuyền GLAMIRA Beid

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.455 crt - VS

  40.889.294,00 ₫
  8.070.362  - 231.471.517  8.070.362 ₫ - 231.471.517 ₫
 9. Bangle The North Star Vòng Tay Becrux Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Vòng tay GLAMIRA Becrux

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.28 crt - AAA

  26.091.197,00 ₫
  10.356.018  - 53.419.581  10.356.018 ₫ - 53.419.581 ₫
 10. Huggies & Hoops The North Star Bông Tai Crater Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Crater

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.426 crt - AAA

  14.327.122,00 ₫
  6.462.778  - 94.843.652  6.462.778 ₫ - 94.843.652 ₫
 11. Studs The North Star Bông Tai Callisto Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Callisto

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  9.757.700,00 ₫
  3.308.172  - 40.811.424  3.308.172 ₫ - 40.811.424 ₫
 12. Chain Bracelet The North Star Vòng Tay Filer Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Filer

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  8.534.036,00 ₫
  4.359.618  - 45.380.581  4.359.618 ₫ - 45.380.581 ₫
 13. Studs The North Star Bông Tai Azhar Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Azhar

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.419.089,00 ₫
  4.983.347  - 56.614.202  4.983.347 ₫ - 56.614.202 ₫
 14. Ngôi sao The North Star Vòng Tay Namid Vàng 585

  Vòng Tay GLAMIRA Namid

  Vàng 585
  5.348.068,00 ₫
  3.102.696  - 30.618.712  3.102.696 ₫ - 30.618.712 ₫
 15. Bangle The North Star Vòng Tay Porrima Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Porrima

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  32.610.211,00 ₫
  12.657.356  - 59.246.463  12.657.356 ₫ - 59.246.463 ₫
 16. Ngôi sao The North Star Mặt Dây Chuyền Alterf Vàng 585

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alterf

  Vàng 585
  7.452.579,00 ₫
  2.362.979  - 27.103.974  2.362.979 ₫ - 27.103.974 ₫
 17. Lariat The North Star Dây Chuyền Thule Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Dây Chuyền GLAMIRA Thule

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.428 crt - AAA

  20.905.618,00 ₫
  10.219.755  - 135.533.426  10.219.755 ₫ - 135.533.426 ₫
 18. Ngôi sao The North Star Situla Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Situla

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.46 crt - VS

  39.417.434,00 ₫
  7.280.359  - 288.180.888  7.280.359 ₫ - 288.180.888 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Ngôi sao The North Star Toliman Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Toliman

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.159 crt - AAA

  9.635.498,00 ₫
  5.454.591  - 62.494.615  5.454.591 ₫ - 62.494.615 ₫
 21. Ngôi sao The North Star Dây Chuyền Botein Vàng Vàng-Trắng 585

  Dây Chuyền GLAMIRA Botein

  Vàng Vàng-Trắng 585
  12.998.285,00 ₫
  7.540.989  - 74.417.662  7.540.989 ₫ - 74.417.662 ₫
 22. Ngôi sao The North Star Dây Chuyền Hydrobius Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Hydrobius

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.195 crt - AAA

  10.812.931,00 ₫
  4.251.201  - 53.099.469  4.251.201 ₫ - 53.099.469 ₫
 23. Ngôi sao The North Star Chort Vàng Trắng 585 Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Chort

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.485 crt - VS1

  34.627.936,00 ₫
  9.633.065  - 141.143.470  9.633.065 ₫ - 141.143.470 ₫
 24. Huggies & Hoops The North Star Bông Tai Hoku Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Hoku

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  9.176.960,00 ₫
  4.924.948  - 52.599.291  4.924.948 ₫ - 52.599.291 ₫
 25. Layering The North Star Dây Chuyền Birdun Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Dây Chuyền GLAMIRA Birdun

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.397 crt - VS

  40.597.031,00 ₫
  9.063.949  - 230.288.405  9.063.949 ₫ - 230.288.405 ₫
 26. Vòng tay Cuff The North Star Vòng Tay Taygeta Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Vòng Tay GLAMIRA Taygeta

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.576 crt - AAA

  35.834.842,00 ₫
  12.914.742  - 69.788.494  12.914.742 ₫ - 69.788.494 ₫
 27. Ngôi sao The North Star Bông Tai Rukh Vàng Trắng-Vàng 585

  Bông Tai GLAMIRA Rukh

  Vàng Trắng-Vàng 585
  8.712.747,00 ₫
  4.988.214  - 49.882.140  4.988.214 ₫ - 49.882.140 ₫
 28. Ngôi sao The North Star Vòng Tay Askella Vàng Hồng 585

  Vòng Tay GLAMIRA Askella

  Vàng Hồng 585
  8.287.734,00 ₫
  4.744.886  - 47.448.862  4.744.886 ₫ - 47.448.862 ₫
 29. Ngôi sao The North Star Phact Vàng Vàng-Trắng 585

  Nhẫn GLAMIRA Phact

  Vàng Vàng-Trắng 585
  9.173.176,00 ₫
  5.251.818  - 52.518.187  5.251.818 ₫ - 52.518.187 ₫
 30. Drops & Dangle The North Star Bông Tai Anastella Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Anastella

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  16.690.373,00 ₫
  6.676.907  - 78.959.778  6.676.907 ₫ - 78.959.778 ₫
 31. Ngôi sao The North Star Bông Tai Ailine Vàng Trắng 585

  Bông Tai GLAMIRA Ailine

  Vàng Trắng 585
  3.754.272,00 ₫
  2.178.051  - 21.493.927  2.178.051 ₫ - 21.493.927 ₫
 32. Chain Bracelet The North Star Vòng Tay Rasalas Vàng 585 Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Rasalas

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.065 crt - VS

  8.119.568,00 ₫
  3.534.196  - 39.446.092  3.534.196 ₫ - 39.446.092 ₫
 33. Huggies & Hoops The North Star Bông Tai Jiemba Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Jiemba

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  14.394.714,00 ₫
  7.229.530  - 83.136.899  7.229.530 ₫ - 83.136.899 ₫
 34. Ngôi sao The North Star Bông Tai Matar Vàng Hồng 585

  Bông Tai GLAMIRA Matar

  Vàng Hồng 585
  7.048.115,00 ₫
  4.088.983  - 40.351.807  4.088.983 ₫ - 40.351.807 ₫
 35. Ngôi sao The North Star Yedprior Vàng Trắng-Đỏ 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Yedprior

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Kim Cương

  0.178 crt - VS

  19.153.119,00 ₫
  7.436.088  - 88.273.813  7.436.088 ₫ - 88.273.813 ₫
 36. Huggies & Hoops The North Star Bông Tai Aoka Vàng 585 Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Aoka

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.631.552,00 ₫
  7.153.828  - 79.243.655  7.153.828 ₫ - 79.243.655 ₫
 37. Studs The North Star Bông Tai Adeen Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Adeen

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  7.153.017,00 ₫
  3.020.505  - 33.592.711  3.020.505 ₫ - 33.592.711 ₫
 38. Drops & Dangle The North Star Bông Tai Muscida Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Muscida

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  10.047.802,00 ₫
  4.947.659  - 73.322.687  4.947.659 ₫ - 73.322.687 ₫
 39. Ngôi sao The North Star Vòng Tay Regulus Vàng 585

  Vòng Tay GLAMIRA Regulus

  Vàng 585
  6.977.281,00 ₫
  4.047.888  - 39.946.267  4.047.888 ₫ - 39.946.267 ₫
 40. Ngôi sao The North Star Dây Chuyền Aerglo Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Aerglo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  12.055.254,00 ₫
  5.116.635  - 75.039.497  5.116.635 ₫ - 75.039.497 ₫
 41. Ngôi sao The North Star Homam Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Homam

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.533 crt - VS

  44.640.593,00 ₫
  8.005.475  - 302.712.945  8.005.475 ₫ - 302.712.945 ₫
 42. Ngôi sao The North Star Grafias Vàng 585 Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Grafias

  Vàng 585 & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  11.105.466,00 ₫
  5.761.995  - 77.918.872  5.761.995 ₫ - 77.918.872 ₫
 43. Thanh khuyên xỏ vành tai The North Star Bông Tai Keid Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Keid

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Hồng

  0.1 crt - AAA

  8.605.681,00 ₫
  4.663.776  - 53.342.791  4.663.776 ₫ - 53.342.791 ₫
 44. Ngôi sao The North Star Bông Tai Regor Vàng Hồng 585

  Bông Tai GLAMIRA Regor

  Vàng Hồng 585
  6.764.774,00 ₫
  3.924.602  - 38.729.625  3.924.602 ₫ - 38.729.625 ₫
 45. Station Bracelets The North Star Vòng Tay Azmidiske Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Azmidiske

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.238 crt - AAA

  11.663.227,00 ₫
  5.454.591  - 65.982.309  5.454.591 ₫ - 65.982.309 ₫
 46. Studs The North Star Bông Tai Kastra Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kastra

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.438 crt - AAA

  9.993.188,00 ₫
  4.096.012  - 67.239.496  4.096.012 ₫ - 67.239.496 ₫
 47. Ngôi sao The North Star Merga Vàng Trắng 585

  Nhẫn GLAMIRA Merga

  Vàng Trắng 585
  10.979.478,00 ₫
  6.034.522  - 62.859.607  6.034.522 ₫ - 62.859.607 ₫
 48. Studs The North Star Bông Tai Thuban Vàng 585 Kim Cương Đen

  Bông Tai GLAMIRA Thuban

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  9.062.596,00 ₫
  4.461.003  - 51.477.280  4.461.003 ₫ - 51.477.280 ₫
 49. Ngôi sao The North Star Unuk Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Unuk

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.116 crt - VS

  20.454.650,00 ₫
  8.365.059  - 103.333.085  8.365.059 ₫ - 103.333.085 ₫
 50. Drops & Dangle The North Star Bông Tai Sabik Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Bông Tai GLAMIRA Sabik A

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.94 crt - AAA

  20.189.964,00 ₫
  6.945.648  - 686.413.405  6.945.648 ₫ - 686.413.405 ₫
 51. Drops & Dangle The North Star Bông Tai Minoris Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Minoris

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  12.079.858,00 ₫
  5.299.132  - 67.969.482  5.299.132 ₫ - 67.969.482 ₫
 52. Drops & Dangle The North Star Bông Tai Ruchba Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ruchba

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  9.300.246,00 ₫
  4.643.499  - 66.766.362  4.643.499 ₫ - 66.766.362 ₫
 53. Ngôi sao The North Star Dây Chuyền Alnilam Vàng 585

  Dây Chuyền GLAMIRA Alnilam

  Vàng 585
  11.773.535,00 ₫
  5.887.173  - 51.842.274  5.887.173 ₫ - 51.842.274 ₫
 54. Ngôi sao The North Star Dây Chuyền Asterope Vàng 585 Kim Cương

  Dây Chuyền GLAMIRA Asterope

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  8.096.856,00 ₫
  3.300.601  - 27.550.079  3.300.601 ₫ - 27.550.079 ₫
 55. Station Bracelets The North Star Vòng Tay Dara Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Dara

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  9.751.485,00 ₫
  4.623.222  - 55.722.000  4.623.222 ₫ - 55.722.000 ₫
 56. Ngôi sao The North Star Wazn Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Wazn

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  9.454.895,00 ₫
  4.951.985  - 54.140.371  4.951.985 ₫ - 54.140.371 ₫
 57. Ngôi sao The North Star Bông Tai Yildun Vàng Trắng 585

  Bông Tai GLAMIRA Yildun

  Vàng Trắng 585
  4.958.473,00 ₫
  2.876.671  - 28.388.205  2.876.671 ₫ - 28.388.205 ₫
 58. Ngôi sao The North Star Bông Tai Cygni Vàng 585

  Bông Tai GLAMIRA Cygni

  Vàng 585
  4.639.714,00 ₫
  2.691.742  - 26.563.252  2.691.742 ₫ - 26.563.252 ₫
 59. Drops & Dangle The North Star Bông Tai Sabik Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Sabik

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.944 crt - VS

  74.115.397,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.040.275  - 686.399.888  7.040.275 ₫ - 686.399.888 ₫
 60. Ngôi sao The North Star Wasat Vàng Trắng-Đỏ 585

  Nhẫn GLAMIRA Wasat

  Vàng Trắng-Đỏ 585
  10.837.806,00 ₫
  5.956.657  - 62.048.512  5.956.657 ₫ - 62.048.512 ₫
 61. Drops & Dangle The North Star Bông Tai Saiph Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Bông Tai GLAMIRA Saiph

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - VS1

  37.587.341,00 ₫
  7.097.052  - 106.969.475  7.097.052 ₫ - 106.969.475 ₫

You’ve viewed 60 of 156 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng