Đang tải...
Tìm thấy 630 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  5.662.896,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  10.400.893,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 3. Vòng tay nữ Gunay

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.150.903,00 ₫
  4.245.262  - 45.169.593  4.245.262 ₫ - 45.169.593 ₫
 4. Vòng tay nữ Astropel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  7.139.115,00 ₫
  3.764.132  - 38.844.150  3.764.132 ₫ - 38.844.150 ₫
 5. Bông tai nữ Atria

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  7.010.626,00 ₫
  3.032.815  - 35.532.849  3.032.815 ₫ - 35.532.849 ₫
 6. Bông tai nữ Megrez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  9.944.668,00 ₫
  4.258.847  - 50.914.852  4.258.847 ₫ - 50.914.852 ₫
 7. Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.842.330,00 ₫
  3.290.927  - 34.117.761  3.290.927 ₫ - 34.117.761 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Rasalgethi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.212 crt - VS

  24.872.711,00 ₫
  9.192.409  - 114.027.759  9.192.409 ₫ - 114.027.759 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây chuyền nữ Galactica

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  9.424.481,00 ₫
  4.301.866  - 55.726.146  4.301.866 ₫ - 55.726.146 ₫
 11. Bông tai nữ Laconic

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.268 crt - VS

  16.175.016,00 ₫
  4.129.791  - 66.509.114  4.129.791 ₫ - 66.509.114 ₫
 12. Bông tai nữ Achlys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  7.801.094,00 ₫
  3.097.343  - 39.396.036  3.097.343 ₫ - 39.396.036 ₫
 13. Bông tai nữ Callisto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  10.696.362,00 ₫
  3.742.623  - 52.952.571  3.742.623 ₫ - 52.952.571 ₫
 14. Bông tai nữ Stellatesta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  12.441.731,00 ₫
  4.903.278  - 74.560.960  4.903.278 ₫ - 74.560.960 ₫
 15. Bông tai nữ Crater

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  19.689.527,00 ₫
  7.539.586  - 107.348.543  7.539.586 ₫ - 107.348.543 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Euploia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  20.826.125,00 ₫
  10.024.480  - 119.291.881  10.024.480 ₫ - 119.291.881 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Cassini

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.986.824,00 ₫
  3.807.151  - 48.523.352  3.807.151 ₫ - 48.523.352 ₫
 18. Bông tai nữ Azhar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  13.218.049,00 ₫
  5.787.141  - 65.207.231  5.787.141 ₫ - 65.207.231 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai GLAMIRA Quitterie

  Vàng Hồng 14K
  5.487.143,00 ₫
  3.183.380  - 31.414.942  3.183.380 ₫ - 31.414.942 ₫
 21. Bông tai nữ Finifugal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.288.450,00 ₫
  4.430.922  - 46.329.968  4.430.922 ₫ - 46.329.968 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Nyota

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.444 crt - AAA

  30.720.985,00 ₫
  12.045.225  - 176.178.405  12.045.225 ₫ - 176.178.405 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Neutron Star

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  17.487.084,00 ₫
  7.386.756  - 103.754.217  7.386.756 ₫ - 103.754.217 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Stellar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  28.298.637,00 ₫
  12.613.524  - 151.145.502  12.613.524 ₫ - 151.145.502 ₫
 25. Bông tai nữ Spanios

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  25.811.197,00 ₫
  7.924.490  - 112.471.163  7.924.490 ₫ - 112.471.163 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn GLAMIRA Attaleia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.022 crt - VS1

  79.512.073,00 ₫
  16.475.015  - 268.923.248  16.475.015 ₫ - 268.923.248 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Interstellar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.099 crt - VS

  12.162.392,00 ₫
  3.312.436  - 44.858.269  3.312.436 ₫ - 44.858.269 ₫
 29. Vòng tay GLAMIRA Porrima

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  53.614.272,00 ₫
  20.571.977  - 99.975.373  20.571.977 ₫ - 99.975.373 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Tinystar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - VS

  17.577.084,00 ₫
  8.439.582  - 103.018.374  8.439.582 ₫ - 103.018.374 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Pasiphae

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  12.719.089,00 ₫
  6.601.383  - 75.381.717  6.601.383 ₫ - 75.381.717 ₫
 32. Bông tai nữ Movimento

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.878.527,00 ₫
  5.115.541  - 61.004.424  5.115.541 ₫ - 61.004.424 ₫
 33. Bông tai nữ Orbit

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.114 crt - AAA

  18.036.423,00 ₫
  8.443.827  - 102.806.113  8.443.827 ₫ - 102.806.113 ₫
 34. Dây chuyền nữ Alkurah

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  12.185.883,00 ₫
  4.293.941  - 43.004.506  4.293.941 ₫ - 43.004.506 ₫
 35. Bông tai nữ Trouvaille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.276 crt - VS

  22.156.308,00 ₫
  6.495.252  - 87.650.525  6.495.252 ₫ - 87.650.525 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Situla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.46 crt - VS

  42.634.041,00 ₫
  8.375.054  - 311.899.462  8.375.054 ₫ - 311.899.462 ₫
 37. Bông tai nữ Ratri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.468.138,00 ₫
  6.176.857  - 75.013.795  6.176.857 ₫ - 75.013.795 ₫
 38. Vòng tay nữ Duale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.237 crt - VS

  20.783.956,00 ₫
  6.663.364  - 87.240.151  6.663.364 ₫ - 87.240.151 ₫
 39. Dây chuyền nữ Eonstar

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AAA

  24.996.672,00 ₫
  8.499.015  - 97.955.760  8.499.015 ₫ - 97.955.760 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Porphyra

  Vàng 14K
  13.532.482,00 ₫
  7.231.097  - 77.476.042  7.231.097 ₫ - 77.476.042 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Dorado

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.246 crt - AAA

  15.900.772,00 ₫
  8.008.263  - 109.655.134  8.008.263 ₫ - 109.655.134 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Sukra

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.164 crt - AAA

  16.685.296,00 ₫
  8.252.790  - 94.060.868  8.252.790 ₫ - 94.060.868 ₫
 43. Bộ Sưu Tập Neon Vibes
 44. Bông tai nữ Acrae

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  13.947.102,00 ₫
  3.871.679  - 49.046.933  3.871.679 ₫ - 49.046.933 ₫
 45. Vòng tay nữ Biosatellite

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  9.840.800,00 ₫
  5.115.541  - 61.174.234  5.115.541 ₫ - 61.174.234 ₫
 46. Bông tai nữ Gigante

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  12.959.935,00 ₫
  4.924.504  - 74.461.905  4.924.504 ₫ - 74.461.905 ₫
 47. Vòng tay nữ Filer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.975.517,00 ₫
  5.030.636  - 52.174.277  5.030.636 ₫ - 52.174.277 ₫
 48. Dây Chuyền GLAMIRA Prodigious

  Vàng 14K
  10.248.347,00 ₫
  5.025.258  - 42.381.872  5.025.258 ₫ - 42.381.872 ₫
 49. Bông tai nữ Attached

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  14.442.666,00 ₫
  6.133.555  - 69.494.949  6.133.555 ₫ - 69.494.949 ₫
 50. Vòng Tay GLAMIRA Namid

  Vàng 14K
  6.043.272,00 ₫
  3.506.020  - 34.598.887  3.506.020 ₫ - 34.598.887 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Eurythu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  14.903.135,00 ₫
  6.749.967  - 72.650.595  6.749.967 ₫ - 72.650.595 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Mangata

  Bông tai nữ Mangata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.248 crt - AAA

  16.127.468,00 ₫
  7.417.322  - 89.546.737  7.417.322 ₫ - 89.546.737 ₫
 53. Bông tai nữ Cosmogyral

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.236 crt - VS

  11.114.662,00 ₫
  4.559.977  - 70.754.376  4.559.977 ₫ - 70.754.376 ₫
 54. Vòng tay nữ Taygeta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.576 crt - AAA

  41.590.272,00 ₫
  15.262.568  - 100.948.953  15.262.568 ₫ - 100.948.953 ₫
 55. Bông tai nữ Lovestar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  7.017.418,00 ₫
  3.118.853  - 35.023.417  3.118.853 ₫ - 35.023.417 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Adelp

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  19.862.734,00 ₫
  10.341.459  - 126.961.655  10.341.459 ₫ - 126.961.655 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Magellanic Cloud

  Vàng Trắng 14K
  8.972.221,00 ₫
  5.136.768  - 51.367.680  5.136.768 ₫ - 51.367.680 ₫
 58. Bông tai nữ Anastrophe

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - AA

  15.653.413,00 ₫
  5.073.088  - 475.313.777  5.073.088 ₫ - 475.313.777 ₫
 59. Bông tai nữ Epitymbria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  14.411.817,00 ₫
  5.561.294  - 73.443.046  5.561.294 ₫ - 73.443.046 ₫
 60. Bông tai nữ Veskelisia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  13.811.819,00 ₫
  5.136.768  - 82.839.228  5.136.768 ₫ - 82.839.228 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Soleggiato

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  17.207.180,00 ₫
  8.741.844  - 97.174.060  8.741.844 ₫ - 97.174.060 ₫
 62. Bông tai nữ Vespero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.073.299,00 ₫
  7.050.532  - 92.858.046  7.050.532 ₫ - 92.858.046 ₫
 63. Bông Tai GLAMIRA Ailine

  Vàng Trắng 14K
  4.189.508,00 ₫
  2.430.554  - 23.985.735  2.430.554 ₫ - 23.985.735 ₫
 64. Vòng tay nữ Pienodi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  14.118.326,00 ₫
  4.988.183  - 83.476.012  4.988.183 ₫ - 83.476.012 ₫

You’ve viewed 60 of 630 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng