Đang tải...
Tìm thấy 624 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Mirkos

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.049 crt - AAA

  7.532.877,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 2. Nhẫn Lorenz

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.049 crt - AAA

  10.260.039,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 3. Nhẫn Varenza

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.049 crt - AAA

  9.162.090,00 ₫
  5.028.768  - 52.612.809  5.028.768 ₫ - 52.612.809 ₫
 4. Nhẫn Ysra

  Nhẫn GLAMIRA Ysra

  Vàng 14K
  8.358.570,00 ₫
  4.785.441  - 47.854.410  4.785.441 ₫ - 47.854.410 ₫
 5. Nhẫn Giorgetta

  Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.022 crt - AAA

  7.097.592,00 ₫
  3.945.150  - 40.338.294  3.945.150 ₫ - 40.338.294 ₫
 6. Nhẫn Rozarano

  Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  7.176.808,00 ₫
  4.006.792  - 46.218.708  4.006.792 ₫ - 46.218.708 ₫
 7. Nhẫn Lytop

  Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  7.709.155,00 ₫
  3.986.244  - 54.397.211  3.986.244 ₫ - 54.397.211 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Histomania

  Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  8.979.054,00 ₫
  3.719.125  - 60.629.100  3.719.125 ₫ - 60.629.100 ₫
 9. Vòng Tay Gunhilda

  Vòng Tay GLAMIRA Gunhilda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  7.435.007,00 ₫
  4.109.531  - 44.853.371  4.109.531 ₫ - 44.853.371 ₫
 10. Nhẫn Ylua

  Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  7.708.074,00 ₫
  4.315.007  - 49.260.303  4.315.007 ₫ - 49.260.303 ₫
 11. Nhẫn Pleka

  Nhẫn GLAMIRA Pleka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.460.149,00 ₫
  4.171.174  - 43.271.740  4.171.174 ₫ - 43.271.740 ₫
 12. Nhẫn Thrya

  Nhẫn GLAMIRA Thrya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  10.214.076,00 ₫
  4.294.459  - 54.140.367  4.294.459 ₫ - 54.140.367 ₫
 13. Nhẫn Nanina

  Nhẫn GLAMIRA Nanina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  12.547.588,00 ₫
  6.285.960  - 67.942.448  6.285.960 ₫ - 67.942.448 ₫
 14. Dây Chuyền Armita

  Dây Chuyền GLAMIRA Armita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  8.547.011,00 ₫
  3.608.816  - 18.586.975  3.608.816 ₫ - 18.586.975 ₫
 15. Nhẫn Ankrida

  Nhẫn GLAMIRA Ankrida

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  9.832.593,00 ₫
  4.684.865  - 53.991.670  4.684.865 ₫ - 53.991.670 ₫
 16. Nhẫn Comejp

  Nhẫn GLAMIRA Comejp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  17.175.136,00 ₫
  8.440.761  - 96.492.876  8.440.761 ₫ - 96.492.876 ₫
 17. Nhẫn Allona

  Nhẫn GLAMIRA Allona

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.262.851,00 ₫
  7.066.230  - 97.533.772  7.066.230 ₫ - 97.533.772 ₫
 18. Nhẫn Tenger

  Nhẫn GLAMIRA Tenger

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.802 crt - AA

  27.156.700,00 ₫
  10.456.323  - 1.295.705.509  10.456.323 ₫ - 1.295.705.509 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Gitano

  Nhẫn GLAMIRA Gitano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  10.616.107,00 ₫
  5.799.305  - 67.158.387  5.799.305 ₫ - 67.158.387 ₫
 21. Bông Tai Melamas

  Bông Tai GLAMIRA Melamas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.226.867,00 ₫
  2.342.432  - 25.792.712  2.342.432 ₫ - 25.792.712 ₫
 22. Bông Tai Thorin

  Bông Tai GLAMIRA Thorin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  8.449.141,00 ₫
  4.481.281  - 62.710.905  4.481.281 ₫ - 62.710.905 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Kruco

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kruco

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  12.888.515,00 ₫
  4.886.827  - 69.334.821  4.886.827 ₫ - 69.334.821 ₫
 24. Nhẫn Alcosta

  Nhẫn GLAMIRA Alcosta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - AAA

  11.889.251,00 ₫
  6.326.515  - 69.983.696  6.326.515 ₫ - 69.983.696 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Folio

  Nhẫn đính hôn Folio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.274 crt - AAA

  12.765.230,00 ₫
  5.373.482  - 86.800.327  5.373.482 ₫ - 86.800.327 ₫
 26. Nhẫn Undulation

  Nhẫn GLAMIRA Undulation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.117 crt - AAA

  11.765.425,00 ₫
  6.225.129  - 67.658.568  6.225.129 ₫ - 67.658.568 ₫
 27. Nhẫn Kartinia

  Nhẫn GLAMIRA Kartinia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  8.651.644,00 ₫
  4.109.531  - 45.637.426  4.109.531 ₫ - 45.637.426 ₫
 28. Nhẫn Feuille

  Nhẫn GLAMIRA Feuille

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  13.996.736,00 ₫
  7.202.494  - 88.733.429  7.202.494 ₫ - 88.733.429 ₫
 29. Nhẫn đeo ngón áp út Govinde

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Govinde

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  8.335.317,00 ₫
  4.725.960  - 49.314.369  4.725.960 ₫ - 49.314.369 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Jagsam

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jagsam

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  11.339.331,00 ₫
  4.278.508  - 50.084.909  4.278.508 ₫ - 50.084.909 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Numrana

  Nhẫn đính hôn Numrana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AA

  13.088.585,00 ₫
  5.697.918  - 890.835.554  5.697.918 ₫ - 890.835.554 ₫
 32. Nhẫn Calivita

  Nhẫn GLAMIRA Calivita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  15.962.824,00 ₫
  7.436.088  - 92.383.344  7.436.088 ₫ - 92.383.344 ₫
 33. Dây Chuyền Eiliv

  Dây Chuyền GLAMIRA Eiliv

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  19.742.511,00 ₫
  7.932.476  - 58.320.736  7.932.476 ₫ - 58.320.736 ₫
 34. Nhẫn Hemaround

  Nhẫn GLAMIRA Hemaround

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.31 crt - AAA

  20.910.212,00 ₫
  9.670.916  - 125.840.874  9.670.916 ₫ - 125.840.874 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Ginolinda

  Nhẫn đính hôn Ginolinda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  13.421.133,00 ₫
  6.306.237  - 86.989.582  6.306.237 ₫ - 86.989.582 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Meringata

  Nhẫn đính hôn Meringata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AA

  12.112.571,00 ₫
  5.495.145  - 800.128.462  5.495.145 ₫ - 800.128.462 ₫
  Mới

 37. Nhẫn Gunillaess

  Nhẫn GLAMIRA Gunillaess

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  13.019.102,00 ₫
  6.772.615  - 81.082.132  6.772.615 ₫ - 81.082.132 ₫
 38. Nhẫn Boltony

  Nhẫn GLAMIRA Boltony

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  20.128.862,00 ₫
  9.860.171  - 124.624.238  9.860.171 ₫ - 124.624.238 ₫
  Mới

 39. Mặt Dây Chuyền Luvlife

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Luvlife

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  7.856.233,00 ₫
  2.424.623  - 36.661.344  2.424.623 ₫ - 36.661.344 ₫
 40. Nhẫn Ranates

  Nhẫn GLAMIRA Ranates

  Vàng 14K
  8.039.810,00 ₫
  4.602.945  - 46.029.450  4.602.945 ₫ - 46.029.450 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Barketa

  Nhẫn đính hôn Barketa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  16.785.811,00 ₫
  7.683.741  - 106.253.010  7.683.741 ₫ - 106.253.010 ₫
 42. Dây Chuyền Dembeni

  Dây Chuyền GLAMIRA Dembeni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  10.001.840,00 ₫
  4.656.747  - 43.771.916  4.656.747 ₫ - 43.771.916 ₫
  Mới

 43. Nhẫn Mjalte

  Nhẫn GLAMIRA Mjalte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  9.604.946,00 ₫
  5.054.723  - 63.589.589  5.054.723 ₫ - 63.589.589 ₫
 44. Bông Tai Marvin

  Bông Tai GLAMIRA Marvin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.195.769,00 ₫
  6.034.522  - 65.346.954  6.034.522 ₫ - 65.346.954 ₫
 45. Nhẫn Hostoa

  Nhẫn GLAMIRA Hostoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  9.650.637,00 ₫
  5.034.175  - 66.360.814  5.034.175 ₫ - 66.360.814 ₫
 46. Nhẫn Airano

  Nhẫn GLAMIRA Airano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  12.448.633,00 ₫
  6.569.842  - 82.379.877  6.569.842 ₫ - 82.379.877 ₫
 47. Nhẫn Giraldo

  Nhẫn GLAMIRA Giraldo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.21 crt - AAA

  30.920.437,00 ₫
  7.305.232  - 134.316.783  7.305.232 ₫ - 134.316.783 ₫
 48. Dây Chuyền Vrednosto

  Dây Chuyền GLAMIRA Vrednosto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.434 crt - AAA

  17.104.029,00 ₫
  6.617.155  - 99.831.865  6.617.155 ₫ - 99.831.865 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Serviro

  Nhẫn đính hôn Serviro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  14.747.809,00 ₫
  7.721.592  - 91.680.397  7.721.592 ₫ - 91.680.397 ₫
 50. Dây Chuyền Secretion

  Dây Chuyền GLAMIRA Secretion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.326 crt - AAA

  15.996.348,00 ₫
  6.880.760  - 35.805.912  6.880.760 ₫ - 35.805.912 ₫
 51. Dây Chuyền Kamalia

  Dây Chuyền GLAMIRA Kamalia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  10.353.313,00 ₫
  4.656.747  - 48.205.884  4.656.747 ₫ - 48.205.884 ₫
  Mới

 52. Dây Chuyền Ugniblanc

  Dây Chuyền GLAMIRA Ugniblanc

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.21 crt - AAA

  10.304.106,00 ₫
  4.204.698  - 181.089.741  4.204.698 ₫ - 181.089.741 ₫
  Mới

 53. Bông Tai Inkpad

  Bông Tai GLAMIRA Inkpad

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  15.290.970,00 ₫
  6.754.771  - 94.289.407  6.754.771 ₫ - 94.289.407 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Plumatte

  Nhẫn đính hôn Plumatte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.67 crt - AA

  20.325.417,00 ₫
  8.289.357  - 1.128.282.661  8.289.357 ₫ - 1.128.282.661 ₫
 55. Bông Tai Trygg

  Bông Tai GLAMIRA Trygg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  8.140.657,00 ₫
  4.315.007  - 51.206.923  4.315.007 ₫ - 51.206.923 ₫
 56. Bông Tai Gourangi

  Bông Tai GLAMIRA Gourangi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  9.055.837,00 ₫
  4.967.936  - 55.032.567  4.967.936 ₫ - 55.032.567 ₫
 57. Bông Tai Encompass

  Bông Tai GLAMIRA Encompass

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.85 crt - AAA

  27.965.631,00 ₫
  10.679.644  - 182.590.264  10.679.644 ₫ - 182.590.264 ₫
 58. Bông Tai Visara

  Bông Tai GLAMIRA Visara

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  14.338.749,00 ₫
  7.286.307  - 86.692.183  7.286.307 ₫ - 86.692.183 ₫
 59. Nhẫn Mopa

  Nhẫn GLAMIRA Mopa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.282 crt - AAA

  18.736.488,00 ₫
  8.913.898  - 120.406.565  8.913.898 ₫ - 120.406.565 ₫
 60. Nhẫn Aduka

  Nhẫn GLAMIRA Aduka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  12.389.965,00 ₫
  4.458.840  - 59.277.280  4.458.840 ₫ - 59.277.280 ₫
 61. Nhẫn Prakas

  Nhẫn GLAMIRA Prakas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.164 crt - AAA

  15.880.362,00 ₫
  8.081.176  - 102.427.359  8.081.176 ₫ - 102.427.359 ₫

You’ve viewed 60 of 624 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng