Đang tải...
Tìm thấy 119 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Ysra
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ysra

  Vàng 585

  8.358.570,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Duille
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Duille

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.464 crt - AAA

  19.439.973,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Shizha
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Shizha

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.542 crt - AAA

  25.296.055,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Convolution
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Convolution

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  16.771.752,00 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Hostoa
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Hostoa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  9.650.637,00 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Feuille
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Feuille

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  13.996.736,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Acwella
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Acwella

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.153.895,00 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Histomania
  Mới

 9. Nhẫn GLAMIRA Huning
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Huning

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.458 crt - AAA

  18.873.292,00 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Dicirana
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dicirana

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  15.389.653,00 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Barketa
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Barketa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  16.785.811,00 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Alcosta
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Alcosta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - AAA

  11.889.251,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Corkscrew
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Corkscrew

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  14.377.140,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Repica
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Repica

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  14.164.904,00 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Tenger
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Tenger

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.802 crt - AA

  27.156.700,00 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Comejp
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Comejp

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  17.175.136,00 ₫
 17. Thiết kế mới nhất
 18. Nhẫn GLAMIRA Segara
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Segara

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.72 crt - AAA

  28.397.131,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Galavic
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Galavic

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  12.587.331,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Easal
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Easal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  10.644.225,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Crease
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Crease

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  14.540.439,00 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Airano
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Airano

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  12.448.633,00 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Kunalan
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Kunalan

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  18.852.202,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Honning
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Honning

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.66 crt - AAA

  22.101.706,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Foldwhite
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Foldwhite

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  15.120.910,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Folha
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Folha

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.316 crt - AAA

  17.911.607,00 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Involve
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Involve

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  15.793.847,00 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Plait
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Plait

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  14.206.810,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Serviro
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Serviro

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  14.747.809,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Fengmi
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Fengmi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.818 crt - AAAAA

  15.477.521,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Curvebend
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Curvebend

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  20.794.497,00 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Ankrida
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ankrida

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  9.832.593,00 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Dugos
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dugos

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  20.326.767,00 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Swelling
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Swelling

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  17.471.725,00 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Overgrow
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Overgrow

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.146 crt - AAA

  15.874.957,00 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Enclasp
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Enclasp

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  14.164.634,00 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Farxad
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Farxad

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.848 crt - AAA

  30.569.504,00 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Flection
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Flection

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  14.537.194,00 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Kronk
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Kronk

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  15.227.163,00 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Gunillaess
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Gunillaess

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  13.019.102,00 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Injabulo
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Injabulo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.696 crt - AAA

  31.962.149,00 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Lapelis
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Lapelis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  15.617.569,00 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Hemaround
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Hemaround

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.31 crt - AAA

  20.910.212,00 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Meander
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Meander

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  16.131.261,00 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Mopa
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Mopa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.282 crt - AAA

  18.736.488,00 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Muktas
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Muktas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  15.934.977,00 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Ringlet
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ringlet

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  12.802.000,00 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Rollup
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Rollup

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  10.132.426,00 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Vredno
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Vredno

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  18.543.447,00 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Wrapup
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Wrapup

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  22.406.947,00 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Bendver
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bendver

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  11.458.831,00 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Rozarano
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  7.176.808,00 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Braiding
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Braiding

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.366 crt - AAA

  21.043.503,00 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Dychannie
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dychannie

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  12.967.462,00 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Bevolute
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bevolute

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  12.737.653,00 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Aduka
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aduka

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  12.389.965,00 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Allona
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Allona

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.262.851,00 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Cocosa
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Cocosa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  13.491.429,00 ₫

You’ve viewed 60 of 119 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng