Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.374 crt - AAA

  45.351.575,00 ₫
  15.020.079  - 269.807.677  15.020.079 ₫ - 269.807.677 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kintsugi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.504 crt - AAA

  67.118.454,00 ₫
  22.117.819  - 360.153.949  22.117.819 ₫ - 360.153.949 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell SET Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  2.376 crt - AAA

  68.615.898,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.320.672  - 428.347.023  17.320.672 ₫ - 428.347.023 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Spell A Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Spell A

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.486 crt - AAA

  32.205.694,00 ₫
  12.017.490  - 178.782.168  12.017.490 ₫ - 178.782.168 ₫
 5. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.025 crt - AA

  57.642.462,00 ₫
  14.048.989  - 1.423.535.703  14.048.989 ₫ - 1.423.535.703 ₫
 6. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Palanga

  14K Vàng và Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.584 crt - AAA

  37.890.101,00 ₫
  14.424.553  - 225.777.224  14.424.553 ₫ - 225.777.224 ₫
 7. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Shaselis

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.466 crt - AAA

  41.918.291,00 ₫
  12.070.584  - 305.913.638  12.070.584 ₫ - 305.913.638 ₫
 8. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Altamente

  14K Vàng và Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  54.344.740,00 ₫
  16.909.730  - 327.323.912  16.909.730 ₫ - 327.323.912 ₫
 9. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Agenda

  14K Vàng và Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.82 crt - AAA

  93.347.527,00 ₫
  31.358.341  - 546.987.966  31.358.341 ₫ - 546.987.966 ₫
 10. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tenedos

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.194 crt - AAA

  56.128.033,00 ₫
  16.165.960  - 288.140.136  16.165.960 ₫ - 288.140.136 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pelangi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.576 crt - AAA

  65.733.365,00 ₫
  18.844.438  - 333.748.410  18.844.438 ₫ - 333.748.410 ₫
 12. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kariya

  14K Vàng và Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Đen

  0.68 crt - AAA

  52.978.048,00 ₫
  18.701.797  - 337.668.203  18.701.797 ₫ - 337.668.203 ₫
 13. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beskerming

  14K Vàng và Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  2.23 crt - AAA

  103.416.866,00 ₫
  28.980.994  - 586.242.499  28.980.994 ₫ - 586.242.499 ₫
 14. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  34.799.550,00 ₫
  14.089.744  - 205.116.951  14.089.744 ₫ - 205.116.951 ₫
 15. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Adomati

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  41.906.969,00 ₫
  13.092.163  - 73.033.914  13.092.163 ₫ - 73.033.914 ₫
 16. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ahic

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  37.818.782,00 ₫
  12.894.730  - 45.982.535  12.894.730 ₫ - 45.982.535 ₫
 17. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Achoh

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  2.292 crt - AAA

  71.341.641,00 ₫
  18.396.139  - 553.454.922  18.396.139 ₫ - 553.454.922 ₫
 18. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Atarwyl

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  28.407.600,00 ₫
  22.363.817  - 36.347.599  22.363.817 ₫ - 36.347.599 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Baldi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.02 crt - AAA

  136.828.218,00 ₫
  28.548.543  - 280.066.896  28.548.543 ₫ - 280.066.896 ₫
 21. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bbeald

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  56.523.126,00 ₫
  16.256.526  - 399.785.801  16.256.526 ₫ - 399.785.801 ₫
 22. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arunu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.288 crt - AAA

  37.908.781,00 ₫
  33.182.389  - 59.672.829  33.182.389 ₫ - 59.672.829 ₫
 23. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Befre

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.256 crt - AAA

  23.875.640,00 ₫
  7.814.679  - 55.286.678  7.814.679 ₫ - 55.286.678 ₫
 24. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bonde

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.104 crt - AAA

  16.157.469,00 ₫
  6.181.102  - 26.917.228  6.181.102 ₫ - 26.917.228 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dellel

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  74.722.002,00 ₫
  19.857.640  - 103.522.941  19.857.640 ₫ - 103.522.941 ₫
 26. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bongu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.648 crt - AAA

  55.437.188,00 ₫
  14.234.196  - 113.392.328  14.234.196 ₫ - 113.392.328 ₫
 27. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bova

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AAA

  44.943.465,00 ₫
  12.609.449  - 95.564.036  12.609.449 ₫ - 95.564.036 ₫
 28. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cgunc

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.21 crt - AAA

  61.177.916,00 ₫
  46.655.551  - 89.596.440  46.655.551 ₫ - 89.596.440 ₫
 29. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cnytte

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.28 crt - AAA

  107.849.204,00 ₫
  22.404.799  - 214.465.812  22.404.799 ₫ - 214.465.812 ₫
 30. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dohtn

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.328 crt - AAA

  25.954.121,00 ₫
  7.916.565  - 63.343.848  7.916.565 ₫ - 63.343.848 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ufard

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.33 crt - AAA

  21.720.744,00 ₫
  7.902.980  - 62.579.249  7.902.980 ₫ - 62.579.249 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Foncener

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  9.9 crt - AAA

  160.995.934,00 ₫
  20.428.204  - 9.870.365.294  20.428.204 ₫ - 9.870.365.294 ₫
 33. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Glit

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  39.274.624,00 ₫
  13.199.031  - 67.431.527  13.199.031 ₫ - 67.431.527 ₫
 34. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gruworer

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  6.4 crt - AAA

  163.650.921,00 ₫
  29.098.729  - 770.256.875  29.098.729 ₫ - 770.256.875 ₫
 35. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hafost

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  2.06 crt - AAA

  115.757.562,00 ₫
  29.057.975  - 319.338.408  29.057.975 ₫ - 319.338.408 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hebolgo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  14.752.287,00 ₫
  11.122.588  - 24.891.390  11.122.588 ₫ - 24.891.390 ₫
 37. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Heorote

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  44.570.447,00 ₫
  14.045.819  - 55.284.527  14.045.819 ₫ - 55.284.527 ₫
 38. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hoofu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  7.92 crt - AAA

  234.768.413,00 ₫
  39.216.040  - 3.486.793.698  39.216.040 ₫ - 3.486.793.698 ₫
 39. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Soogica

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.136 crt - AAA

  16.518.599,00 ₫
  11.448.850  - 29.682.649  11.448.850 ₫ - 29.682.649 ₫
 40. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Milfing

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  36.541.807,00 ₫
  12.235.412  - 62.096.308  12.235.412 ₫ - 62.096.308 ₫
 41. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Rihtige

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  29.119.955,00 ₫
  22.571.439  - 39.460.905  22.571.439 ₫ - 39.460.905 ₫
 42. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sweeski

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.37 crt - AAA

  58.470.854,00 ₫
  15.373.512  - 145.068.443  15.373.512 ₫ - 145.068.443 ₫
 43. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Silito

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.216 crt - AAA

  25.818.839,00 ₫
  8.800.939  - 60.313.976  8.800.939 ₫ - 60.313.976 ₫
 44. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Nylium

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.128 crt - AAA

  22.706.211,00 ₫
  7.973.621  - 84.299.825  7.973.621 ₫ - 84.299.825 ₫
 45. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Striog

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.644 crt - AAA

  63.376.962,00 ₫
  16.335.771  - 252.774.158  16.335.771 ₫ - 252.774.158 ₫
 46. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bright

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  1.68 crt - AAA

  425.680.435,00 ₫
  136.756.899  - 689.398.996  136.756.899 ₫ - 689.398.996 ₫
 47. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Eahte

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.224 crt - AAA

  89.888.063,00 ₫
  29.623.444  - 514.327.745  29.623.444 ₫ - 514.327.745 ₫
 48. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Acyani

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AAA

  58.603.022,00 ₫
  15.482.190  - 172.280.691  15.482.190 ₫ - 172.280.691 ₫
 49. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Biscer

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AAA

  28.333.449,00 ₫
  16.372.449  - 99.501.715  16.372.449 ₫ - 99.501.715 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anaser

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.264 crt - AAA

  30.134.572,00 ₫
  9.927.800  - 201.565.073  9.927.800 ₫ - 201.565.073 ₫
 51. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fema

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.48 crt - AAA

  55.806.244,00 ₫
  19.028.966  - 318.606.979  19.028.966 ₫ - 318.606.979 ₫
 52. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Deaso

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.394 crt - AAA

  417.525.284,00 ₫
  135.929.072  - 749.953.426  135.929.072 ₫ - 749.953.426 ₫
 53. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aressit

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.27 crt - AAA

  36.787.466,00 ₫
  11.322.512  - 252.678.045  11.322.512 ₫ - 252.678.045 ₫
 54. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sharonne

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.342 crt - AAA

  36.499.353,00 ₫
  11.601.453  - 267.989.288  11.601.453 ₫ - 267.989.288 ₫
 55. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sovanco

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  84.658.182,00 ₫
  28.235.243  - 502.115.539  28.235.243 ₫ - 502.115.539 ₫
 56. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Flory

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.348 crt - AAA

  45.076.199,00 ₫
  11.030.890  - 78.549.813  11.030.890 ₫ - 78.549.813 ₫
 57. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bica

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.53 crt - AAA

  80.896.596,00 ₫
  16.872.372  - 172.399.332  16.872.372 ₫ - 172.399.332 ₫
 58. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Efter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.552 crt - AAA

  36.766.522,00 ₫
  10.637.836  - 273.593.038  10.637.836 ₫ - 273.593.038 ₫
 59. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ansme

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.248 crt - AAA

  37.971.044,00 ₫
  33.923.894  - 56.735.106  33.923.894 ₫ - 56.735.106 ₫
 60. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bovinf

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  61.456.406,00 ₫
  60.692.259  - 65.107.332  60.692.259 ₫ - 65.107.332 ₫
 61. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anwen

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.6 crt - AAA

  29.775.423,00 ₫
  9.942.065  - 213.480.113  9.942.065 ₫ - 213.480.113 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng