Đang tải...
Tìm thấy 505 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Peyton Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  13.772.066,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 2. Bông Tai Magali Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  50.586.437,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 3. Bông Tai Tansy Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  12.101.215,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 4. Bông Tai Siria Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Siria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  15.555.657,00 ₫
  6.544.969  - 120.366.010  6.544.969 ₫ - 120.366.010 ₫
 5. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Laduke 13 mm Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Laduke 13 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  15.976.342,00 ₫
  6.462.778  - 82.893.568  6.462.778 ₫ - 82.893.568 ₫
 6. Bông Tai Ainsley Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Ainsley

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  19.963.128,00 ₫
  6.445.475  - 94.167.745  6.445.475 ₫ - 94.167.745 ₫
 7. Bông Tai Vicental Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Vicental

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  15.385.056,00 ₫
  7.198.438  - 81.393.049  7.198.438 ₫ - 81.393.049 ₫
 8. Bông Tai Cabler Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Cabler

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAA

  16.701.458,00 ₫
  8.592.164  - 123.718.520  8.592.164 ₫ - 123.718.520 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Athar Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Athar

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  14.058.651,00 ₫
  6.404.379  - 82.177.105  6.404.379 ₫ - 82.177.105 ₫
 11. Bông Tai Habriel Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Habriel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  23.975.059,00 ₫
  8.838.195  - 121.406.909  8.838.195 ₫ - 121.406.909 ₫
 12. Bông Tai Newt Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Newt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  16.567.358,00 ₫
  4.825.995  - 66.158.047  4.825.995 ₫ - 66.158.047 ₫
 13. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Round Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  31.491.986,00 ₫
  6.677.988  - 2.040.328.270  6.677.988 ₫ - 2.040.328.270 ₫
 14. Bông Tai Darejani Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Darejani

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.4 crt - AAA

  12.850.665,00 ₫
  5.859.326  - 69.659.255  5.859.326 ₫ - 69.659.255 ₫
 15. Bông Tai Pieper Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Pieper

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  19.527.032,00 ₫
  5.576.255  - 90.909.860  5.576.255 ₫ - 90.909.860 ₫
 16. Bông Tai Clinkots Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Clinkots

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  9.081.252,00 ₫
  4.499.936  - 62.305.357  4.499.936 ₫ - 62.305.357 ₫
 17. Bông Tai Denault Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Denault

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.42 crt - AAA

  15.579.719,00 ₫
  7.299.825  - 111.727.880  7.299.825 ₫ - 111.727.880 ₫
 18. Bông Tai Oliphant Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Oliphant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  20.980.509,00 ₫
  7.021.350  - 104.968.786  7.021.350 ₫ - 104.968.786 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Self Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Self

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  21.171.655,00 ₫
  6.964.573  - 106.955.955  6.964.573 ₫ - 106.955.955 ₫
 21. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Oval Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Oval

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.72 crt - AAA

  12.755.228,00 ₫
  6.396.810  - 2.367.063.057  6.396.810 ₫ - 2.367.063.057 ₫
 22. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Pear Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Pear

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.66 crt - VS

  29.067.092,00 ₫
  7.210.604  - 1.744.969.215  7.210.604 ₫ - 1.744.969.215 ₫
 23. Bông Tai Happiny Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Happiny

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.36 crt - AAA

  12.172.863,00 ₫
  5.917.724  - 93.762.197  5.917.724 ₫ - 93.762.197 ₫
 24. Bông Tai Crater Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Crater

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  17.463.344,00 ₫
  6.462.778  - 94.843.652  6.462.778 ₫ - 94.843.652 ₫
 25. Bông Tai Afflatus Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  17.876.190,00 ₫
  6.793.704  - 91.261.333  6.793.704 ₫ - 91.261.333 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Stanislav Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Stanislav

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.927.752,00 ₫
  7.416.622  - 86.178.488  7.416.622 ₫ - 86.178.488 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sheilah 12 mm Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Sheilah 12 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.662.450,00 ₫
  6.103.464  - 74.012.114  6.103.464 ₫ - 74.012.114 ₫
 29. Bông Tai Redviolet Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Redviolet

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.274 crt - VS

  18.420.161,00 ₫
  7.805.946  - 99.777.794  7.805.946 ₫ - 99.777.794 ₫
 30. Bông Tai Vera Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Vera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  38.374.100,00 ₫
  12.362.388  - 153.012.448  12.362.388 ₫ - 153.012.448 ₫
 31. Bông Tai Aumera Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Aumera

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.056 crt - AAA

  9.349.453,00 ₫
  5.089.600  - 56.249.210  5.089.600 ₫ - 56.249.210 ₫
 32. Bông Tai Sharyn Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Sharyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.808 crt - VS

  44.386.722,00 ₫
  10.962.715  - 173.059.932  10.962.715 ₫ - 173.059.932 ₫
 33. Bông Tai Clearess Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Clearess

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  10.597.993,00 ₫
  4.643.499  - 94.289.408  4.643.499 ₫ - 94.289.408 ₫
 34. Bông Tai Irradiate Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Irradiate

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.128 crt - AAA

  12.603.554,00 ₫
  5.976.123  - 73.498.428  5.976.123 ₫ - 73.498.428 ₫
 35. Bông Tai Melissa Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Melissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  22.169.028,00 ₫
  8.370.466  - 109.619.044  8.370.466 ₫ - 109.619.044 ₫
 36. Bông Tai Lamborn Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Lamborn

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.084 crt - AAA

  11.324.731,00 ₫
  5.616.810  - 66.009.346  5.616.810 ₫ - 66.009.346 ₫
 37. Bông Tai SYLVIE Pensitatio Huggies & Hoops

  Bông Tai SYLVIE Pensitatio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.7 crt - VS

  76.140.694,00 ₫
  6.302.182  - 306.795.444  6.302.182 ₫ - 306.795.444 ₫
 38. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sheilah 32 mm Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Sheilah 32 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  38.297.587,00 ₫
  9.728.774  - 176.006.900  9.728.774 ₫ - 176.006.900 ₫
 39. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Germaine 15 mm Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Germaine 15 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.368 crt - VS

  65.127.150,00 ₫
  10.139.998  - 277.271.702  10.139.998 ₫ - 277.271.702 ₫
 40. Bông Tai Bros Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Bros

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  29.569.698,00 ₫
  7.202.494  - 101.440.533  7.202.494 ₫ - 101.440.533 ₫
 41. Bông Tai Eleni Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Eleni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  30.891.509,00 ₫
  12.781.453  - 154.472.417  12.781.453 ₫ - 154.472.417 ₫
 42. Bông Tai Wyatt Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Wyatt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.190.859,00 ₫
  6.774.238  - 75.431.530  6.774.238 ₫ - 75.431.530 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Limitless Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Limitless

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  21.100.820,00 ₫
  6.926.723  - 106.550.415  6.926.723 ₫ - 106.550.415 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Bentley Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Bentley

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  22.397.756,00 ₫
  10.573.931  - 121.542.094  10.573.931 ₫ - 121.542.094 ₫
 46. Bông Tai Ezalor Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Ezalor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  25.306.331,00 ₫
  8.913.898  - 126.435.681  8.913.898 ₫ - 126.435.681 ₫
 47. Bông Tai Imbue Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Imbue

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  15.060.619,00 ₫
  6.718.542  - 81.393.048  6.718.542 ₫ - 81.393.048 ₫
 48. Bông Tai Wiksel Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Wiksel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  14.778.360,00 ₫
  6.443.312  - 86.800.329  6.443.312 ₫ - 86.800.329 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Laduke 18 mm Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Laduke 18 mm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.739.107,00 ₫
  9.015.284  - 128.247.116  9.015.284 ₫ - 128.247.116 ₫
 50. Bông Tai Demayo Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Demayo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  25.842.463,00 ₫
  9.408.663  - 128.693.217  9.408.663 ₫ - 128.693.217 ₫
 51. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Elgia 12 mm Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Elgia 12 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.324 crt - VS

  19.779.821,00 ₫
  5.412.684  - 90.680.049  5.412.684 ₫ - 90.680.049 ₫
 52. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Alvernia 12 mm Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Alvernia 12 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  14.925.168,00 ₫
  5.758.751  - 87.435.687  5.758.751 ₫ - 87.435.687 ₫
 53. Bông Tai Attached Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Attached

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  12.445.390,00 ₫
  5.294.806  - 60.507.440  5.294.806 ₫ - 60.507.440 ₫
 54. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Heart Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Heart

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.88 crt - AA

  33.113.088,00 ₫
  7.494.487  - 1.570.652.085  7.494.487 ₫ - 1.570.652.085 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Mangata Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Mangata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.248 crt - AAA

  14.095.961,00 ₫
  6.365.447  - 78.040.535  6.365.447 ₫ - 78.040.535 ₫
 56. Bông Tai Fiamma Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Fiamma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  37.580.852,00 ₫
  6.720.435  - 120.136.201  6.720.435 ₫ - 120.136.201 ₫
 57. Bông Tai Sfuse Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Sfuse

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  8.836.842,00 ₫
  4.765.163  - 56.276.240  4.765.163 ₫ - 56.276.240 ₫
 58. Bông Tai Styling Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Styling

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  12.840.121,00 ₫
  6.462.778  - 74.350.068  6.462.778 ₫ - 74.350.068 ₫
 59. Bông Tai Hollyhock Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Hollyhock

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  19.967.454,00 ₫
  6.772.615  - 85.624.245  6.772.615 ₫ - 85.624.245 ₫
 60. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Aloisia 12 mm Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Aloisia 12 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  11.887.628,00 ₫
  5.820.393  - 82.041.921  5.820.393 ₫ - 82.041.921 ₫
 61. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Germaine 17 mm Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Germaine 17 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.728 crt - VS

  78.375.521,00 ₫
  10.878.091  - 327.964.931  10.878.091 ₫ - 327.964.931 ₫
 62. Bông Tai SYLVIE Moly Huggies & Hoops

  Bông Tai SYLVIE Moly

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  2 crt - AAA

  27.144.535,00 ₫
  10.509.315  - 291.817.283  10.509.315 ₫ - 291.817.283 ₫
 63. Bông Tai Rakkaus Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Rakkaus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.768.703,00 ₫
  5.917.724  - 71.159.774  5.917.724 ₫ - 71.159.774 ₫
 64. Bông Tai Blohm Huggies & Hoops

  Bông Tai GLAMIRA Blohm

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  1.184 crt - AAA

  29.563.750,00 ₫
  11.867.893  - 204.746.582  11.867.893 ₫ - 204.746.582 ₫

You’ve viewed 60 of 505 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng