Đang tải...
Tìm thấy 8731 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Louisa Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  12.000.371,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 2. Bông Tai Peyton Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  12.176.919,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 3. Bông Tai Flyesans Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Flyesans

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  8.220.954,00 ₫
  3.728.318  - 53.302.244  3.728.318 ₫ - 53.302.244 ₫
 4. Bông Tai Hadassah Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Hadassah

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.04 crt - AAA

  8.470.499,00 ₫
  4.974.695  - 49.773.988  4.974.695 ₫ - 49.773.988 ₫
 5. Bông Tai Ecateri Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  15.046.292,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 6. Bông Tai Eargle Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Eargle

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  11.474.513,00 ₫
  4.335.555  - 56.249.207  4.335.555 ₫ - 56.249.207 ₫
 7. Bông Tai Minuscolo Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  5.847.969,00 ₫
  2.671.194  - 39.716.452  2.671.194 ₫ - 39.716.452 ₫
 8. Bông Tai Albergo Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Albergo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  9.558.715,00 ₫
  3.879.722  - 59.466.540  3.879.722 ₫ - 59.466.540 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Lamarria Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - AAA

  5.413.495,00 ₫
  2.517.087  - 35.133.781  2.517.087 ₫ - 35.133.781 ₫
 11. Bông Tai Lundi Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Lundi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.29 crt - AAA

  11.606.990,00 ₫
  3.804.019  - 66.495.997  3.804.019 ₫ - 66.495.997 ₫
 12. Bông Tai Alice Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  1.226 crt - AA

  30.155.037,00 ₫
  8.327.208  - 287.815.894  8.327.208 ₫ - 287.815.894 ₫
 13. Bông Tai Nigella Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.79 crt - AA

  30.579.507,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  14.860.821,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 15. Bông Tai Ronsard Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Ronsard

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.2 crt - AAA

  22.269.334,00 ₫
  6.384.913  - 1.195.549.203  6.384.913 ₫ - 1.195.549.203 ₫
 16. Bông Tai Arelac Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Arelac

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  8.220.954,00 ₫
  4.047.888  - 53.302.244  4.047.888 ₫ - 53.302.244 ₫
 17. Bông Tai Anna Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Anna

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.7 crt - AA

  15.268.530,00 ₫
  5.493.794  - 115.039.840  5.493.794 ₫ - 115.039.840 ₫
 18. Bông Tai Magali Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.596 crt - AA

  16.088.003,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Karlet Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Karlet

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  9.912.892,00 ₫
  4.417.746  - 61.494.270  4.417.746 ₫ - 61.494.270 ₫
 21. Bông Tai Anname Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Anname

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.13 crt - AAA

  15.861.978,00 ₫
  7.551.263  - 87.692.526  7.551.263 ₫ - 87.692.526 ₫
 22. Bông Tai Happiny Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Happiny

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  14.984.647,00 ₫
  5.917.724  - 93.762.197  5.917.724 ₫ - 93.762.197 ₫
 23. Bông Tai Carlita Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  10.704.246,00 ₫
  5.531.644  - 61.102.238  5.531.644 ₫ - 61.102.238 ₫
 24. Bông Tai Eusem Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Eusem

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.05 crt - AAA

  6.797.489,00 ₫
  3.739.673  - 41.284.567  3.739.673 ₫ - 41.284.567 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedra Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Vedra

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  7.539.907,00 ₫
  3.281.135  - 38.148.340  3.281.135 ₫ - 38.148.340 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Melissa Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Melissa

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  17.924.314,00 ₫
  8.370.466  - 109.619.044  8.370.466 ₫ - 109.619.044 ₫
 28. Bông Tai Glycol Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Glycol

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  9.346.208,00 ₫
  4.088.983  - 58.249.897  4.088.983 ₫ - 58.249.897 ₫
 29. Bông Tai Houseline Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Houseline

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  16.852.051,00 ₫
  7.805.946  - 363.571.860  7.805.946 ₫ - 363.571.860 ₫
 30. Bông Tai Aliciana Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Aliciana

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.15 crt - AAA

  9.271.857,00 ₫
  3.575.292  - 46.394.445  3.575.292 ₫ - 46.394.445 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Gelsomino Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Gelsomino

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.09 crt - AA

  31.556.332,00 ₫
  10.938.923  - 2.087.777.132  10.938.923 ₫ - 2.087.777.132 ₫
 32. Bông Tai Faiga Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Faiga

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.06 crt - AA

  22.288.798,00 ₫
  5.515.423  - 142.049.190  5.515.423 ₫ - 142.049.190 ₫
 33. Bông Tai Planta Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Planta

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.125.431,00 ₫
  5.034.175  - 449.101.481  5.034.175 ₫ - 449.101.481 ₫
 34. Bông Tai Blama Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Blama

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.188 crt - AAA

  10.532.835,00 ₫
  4.125.753  - 63.184.043  4.125.753 ₫ - 63.184.043 ₫
 35. Bông Tai Abiru Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Abiru

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  10.078.083,00 ₫
  4.239.305  - 64.616.969  4.239.305 ₫ - 64.616.969 ₫
 36. Bông Tai Rolie Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Rolie

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.56 crt - AA

  15.471.303,00 ₫
  5.753.343  - 462.160.059  5.753.343 ₫ - 462.160.059 ₫
 37. Bông Tai Laconic Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Laconic

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.268 crt - AAA

  10.648.821,00 ₫
  3.636.935  - 60.493.922  3.636.935 ₫ - 60.493.922 ₫
 38. Bông Tai Cardania Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Cardania

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  6.416.275,00 ₫
  3.534.196  - 37.364.289  3.534.196 ₫ - 37.364.289 ₫
 39. Bông Tai Kypris Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Kypris

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  6.655.277,00 ₫
  2.794.481  - 38.635.000  2.794.481 ₫ - 38.635.000 ₫
 40. Bông Tai Albumen Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Albumen

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  15.379.109,00 ₫
  5.941.246  - 87.530.311  5.941.246 ₫ - 87.530.311 ₫
 41. Bông Tai Aleasize Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Aleasize

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.42 crt - AAA

  12.641.675,00 ₫
  4.420.449  - 81.676.934  4.420.449 ₫ - 81.676.934 ₫
 42. Bông Tai Grave Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Grave

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  9.780.953,00 ₫
  5.486.224  - 72.741.406  5.486.224 ₫ - 72.741.406 ₫
 43. Bông Tai Cyclique Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Cyclique

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  9.133.703,00 ₫
  3.965.697  - 64.873.814  3.965.697 ₫ - 64.873.814 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Starbow Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Starbow

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  13.214.846,00 ₫
  6.396.810  - 81.893.227  6.396.810 ₫ - 81.893.227 ₫
 46. Bông Tai Cobypat Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Cobypat

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAA

  19.062.816,00 ₫
  8.224.469  - 109.470.338  8.224.469 ₫ - 109.470.338 ₫
  Mới

 47. Bông Tai Panistow Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Panistow

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.22 crt - AAA

  10.264.365,00 ₫
  4.417.746  - 53.788.899  4.417.746 ₫ - 53.788.899 ₫
 48. Bông Tai Londass Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Londass

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  10.510.125,00 ₫
  5.150.432  - 64.644.007  5.150.432 ₫ - 64.644.007 ₫
 49. Bông Tai Marietta Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Marietta

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.63 crt - AAA

  14.979.241,00 ₫
  4.812.477  - 109.821.819  4.812.477 ₫ - 109.821.819 ₫
 50. Bông Tai Businge Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Businge

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  6.779.914,00 ₫
  3.431.458  - 39.216.282  3.431.458 ₫ - 39.216.282 ₫
 51. Bông Tai Bijou Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Bijou

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  13.787.205,00 ₫
  6.715.838  - 78.608.300  6.715.838 ₫ - 78.608.300 ₫
 52. Bông Tai Jennifer Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Jennifer

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.33 crt - AAA

  15.758.970,00 ₫
  7.526.931  - 97.925.807  7.526.931 ₫ - 97.925.807 ₫
 53. Bông Tai Dorm Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Dorm

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  10.117.827,00 ₫
  4.787.604  - 57.628.066  4.787.604 ₫ - 57.628.066 ₫
 54. Bông Tai Donnatella Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Donnatella

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  9.092 crt - AAA

  86.349.365,00 ₫
  12.445.391  - 394.704.267  12.445.391 ₫ - 394.704.267 ₫
 55. Bông Tai Stefanied Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Stefanied

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.88 crt - AAA

  54.609.181,00 ₫
  9.911.540  - 240.623.874  9.911.540 ₫ - 240.623.874 ₫
 56. Bông Tai Eriotaro Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Eriotaro

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  7.583.435,00 ₫
  3.387.659  - 49.652.324  3.387.659 ₫ - 49.652.324 ₫
 57. Bông Tai Blanc Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Blanc

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAA

  7.027.838,00 ₫
  3.575.292  - 42.366.024  3.575.292 ₫ - 42.366.024 ₫
 58. Bông Tai Geneviev Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Geneviev

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  26.860.652,00 ₫
  6.813.169  - 316.623.167  6.813.169 ₫ - 316.623.167 ₫
 59. Bông Tai Stying Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Stying

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  8.708.690,00 ₫
  3.719.125  - 54.599.985  3.719.125 ₫ - 54.599.985 ₫
 60. Bông Tai Arnaouti Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Arnaouti

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.22 crt - AAA

  11.574.818,00 ₫
  5.109.877  - 61.291.494  5.109.877 ₫ - 61.291.494 ₫
 61. Bông Tai Arjuno Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Arjuno

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.216 crt - AAA

  12.865.806,00 ₫
  5.616.810  - 66.577.110  5.616.810 ₫ - 66.577.110 ₫
  Mới

 62. Bông Tai Finifugal Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Finifugal

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  7.053.793,00 ₫
  3.904.054  - 41.014.202  3.904.054 ₫ - 41.014.202 ₫
 63. Bông Tai Fortuin Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Fortuin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.878 crt - AA

  26.945.006,00 ₫
  7.608.040  - 1.761.745.300  7.608.040 ₫ - 1.761.745.300 ₫
 64. Bông Tai Frorrea Ngọc Lục Bảo

  Bông Tai GLAMIRA Frorrea

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  7.913.279,00 ₫
  4.088.983  - 45.705.012  4.088.983 ₫ - 45.705.012 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 8731 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng