Đang tải...
Tìm thấy 2104 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai SYLVIE Svetlo Đá Sapphire Cam

  Bông Tai SYLVIE Svetlo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  2.59 crt - AA

  54.062.006,00 ₫
  9.565.992  - 4.525.110.624  9.565.992 ₫ - 4.525.110.624 ₫
 2. Bông tai nữ Lienal Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Lienal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  11.677.018,00 ₫
  6.134.404  - 80.079.805  6.134.404 ₫ - 80.079.805 ₫
 3. Bông tai nữ Aronne Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Aronne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  11.565.793,00 ₫
  5.827.896  - 79.443.017  5.827.896 ₫ - 79.443.017 ₫
 4. Bông tai nữ Venerable Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Venerable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  7.153.832,00 ₫
  3.592.057  - 54.183.700  3.592.057 ₫ - 54.183.700 ₫
 5. Bông tai nữ Ruchba Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Ruchba

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.248 crt - AAA

  10.428.345,00 ₫
  5.030.636  - 73.457.195  5.030.636 ₫ - 73.457.195 ₫
 6. Bông tai nữ Expulser Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Expulser

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  12.158.997,00 ₫
  6.153.932  - 82.839.227  6.153.932 ₫ - 82.839.227 ₫
 7. Bông tai nữ Brider Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Brider

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  11.078.153,00 ₫
  5.370.257  - 88.060.899  5.370.257 ₫ - 88.060.899 ₫
 8. Bông tai nữ Garissa Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Garissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  11.751.170,00 ₫
  5.765.067  - 80.504.335  5.765.067 ₫ - 80.504.335 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Round Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Wayna - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  22.945.928,00 ₫
  7.284.871  - 2.139.216.276  7.284.871 ₫ - 2.139.216.276 ₫
 11. Bông tai nữ Muscida Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Muscida

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - AAA

  12.012.111,00 ₫
  5.370.257  - 83.645.826  5.370.257 ₫ - 83.645.826 ₫
 12. Bông tai nữ Lundi Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Lundi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.29 crt - AAA

  10.855.135,00 ₫
  4.061.301  - 70.457.210  4.061.301 ₫ - 70.457.210 ₫
 13. Bông tai nữ Whitley Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.1 crt - AA

  19.772.734,00 ₫
  4.833.938  - 2.116.008.833  4.833.938 ₫ - 2.116.008.833 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Abby Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.8 crt - AA

  18.081.989,00 ₫
  3.764.133  - 2.932.655.911  3.764.133 ₫ - 2.932.655.911 ₫
 15. Bông tai nữ Libellule Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Libellule

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  3.04 crt - AA

  67.048.265,00 ₫
  13.889.084  - 5.722.628.534  13.889.084 ₫ - 5.722.628.534 ₫
 16. Bông tai nữ Albergo Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Albergo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  8.710.995,00 ₫
  4.140.546  - 63.098.755  4.140.546 ₫ - 63.098.755 ₫
 17. Bông tai nữ Veskelisia Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Veskelisia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - AAA

  11.555.603,00 ₫
  4.882.052  - 80.292.070  4.882.052 ₫ - 80.292.070 ₫
 18. Bông tai nữ Gladys Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Gladys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.6 crt - AA

  28.937.975,00 ₫
  8.313.922  - 3.533.756.835  8.313.922 ₫ - 3.533.756.835 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Eyna Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Eyna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  12.455.600,00 ₫
  6.492.421  - 84.537.332  6.492.421 ₫ - 84.537.332 ₫
 21. Bông tai nữ Beria Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Beria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.076 crt - AA

  26.120.251,00 ₫
  7.047.135  - 2.517.214.477  7.047.135 ₫ - 2.517.214.477 ₫
 22. Bông tai nữ Aparri Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Aparri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.79 crt - AA

  24.950.540,00 ₫
  7.156.097  - 2.494.898.546  7.156.097 ₫ - 2.494.898.546 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Neta Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.78 crt - AA

  36.468.222,00 ₫
  10.004.669  - 3.569.968.927  10.004.669 ₫ - 3.569.968.927 ₫
 24. Bông tai nữ Mova Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Mova

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire

  0.92 crt - AAA

  12.662.203,00 ₫
  4.754.694  - 134.037.095  4.754.694 ₫ - 134.037.095 ₫
 25. Bông tai nữ Magali Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.596 crt - AA

  16.571.522,00 ₫
  5.954.688  - 478.313.762  5.954.688 ₫ - 478.313.762 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Ardhendu Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Ardhendu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.314 crt - AAA

  24.358.750,00 ₫
  10.460.327  - 137.603.117  10.460.327 ₫ - 137.603.117 ₫
 28. Bông tai nữ Planta Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  14.517.099,00 ₫
  5.428.276  - 471.818.516  5.428.276 ₫ - 471.818.516 ₫
 29. Bông tai nữ Legno Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Legno

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  11.343.340,00 ₫
  5.547.143  - 78.169.435  5.547.143 ₫ - 78.169.435 ₫
 30. Bông tai nữ Cyclique Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Cyclique

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  8.303.167,00 ₫
  4.258.847  - 68.971.370  4.258.847 ₫ - 68.971.370 ₫
 31. Bông tai nữ Anh Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Anh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAA

  9.786.179,00 ₫
  5.119.220  - 81.027.916  5.119.220 ₫ - 81.027.916 ₫
 32. Bông tai nữ Lepida Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Lepida

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  22.364.892,00 ₫
  7.068.362  - 150.890.788  7.068.362 ₫ - 150.890.788 ₫
 33. Bông tai nữ Fayem Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Fayem

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.51 crt - AAA

  15.903.602,00 ₫
  8.212.036  - 130.598.434  8.212.036 ₫ - 130.598.434 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Xilli Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Xilli

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  10.713.060,00 ₫
  5.656.953  - 74.560.960  5.656.953 ₫ - 74.560.960 ₫
 35. Bông tai nữ Despot Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Despot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  10.527.685,00 ₫
  5.476.389  - 73.499.650  5.476.389 ₫ - 73.499.650 ₫
 36. Bông tai nữ Karin Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Karin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.4 crt - AAA

  16.523.410,00 ₫
  7.785.811  - 120.890.930  7.785.811 ₫ - 120.890.930 ₫
 37. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Oval Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Wayna - Oval

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.72 crt - AA

  21.900.178,00 ₫
  6.953.740  - 2.480.606.166  6.953.740 ₫ - 2.480.606.166 ₫
 38. Bông tai nữ Hartwick Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.88 crt - AA

  25.087.237,00 ₫
  3.914.697  - 1.598.737.698  3.914.697 ₫ - 1.598.737.698 ₫
 39. Bông tai nữ Affusion Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Affusion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  11.900.601,00 ₫
  5.922.141  - 90.692.958  5.922.141 ₫ - 90.692.958 ₫
 40. Bông Tai SYLVIE Kreise Đá Sapphire Cam

  Bông Tai SYLVIE Kreise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.76 crt - AA

  42.323.004,00 ₫
  8.866.938  - 1.919.962.592  8.866.938 ₫ - 1.919.962.592 ₫
 41. Bông tai nữ Mabina Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Mabina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.124 crt - AA

  36.167.374,00 ₫
  8.313.922  - 1.880.142.031  8.313.922 ₫ - 1.880.142.031 ₫
 42. Bông tai nữ Rahile Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Rahile

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.25 crt - AA

  36.199.354,00 ₫
  7.233.927  - 752.501.148  7.233.927 ₫ - 752.501.148 ₫
 43. Bông tai nữ Alistar Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  6.709.778,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Benian Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Benian

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.86 crt - AA

  43.989.978,00 ₫
  6.158.460  - 5.074.164.625  6.158.460 ₫ - 5.074.164.625 ₫
 46. Bông tai nữ Majella Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Majella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.664 crt - AAA

  24.750.164,00 ₫
  7.086.192  - 129.551.268  7.086.192 ₫ - 129.551.268 ₫
 47. Bông tai nữ Inna Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Inna

  Vàng 14K & Orange sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - AAA

  25.467.612,00 ₫
  10.024.480  - 166.499.203  10.024.480 ₫ - 166.499.203 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Zarita Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Zarita

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.55 crt - AAA

  20.395.938,00 ₫
  8.940.523  - 152.744.552  8.940.523 ₫ - 152.744.552 ₫
 49. Bông tai nữ Leunta Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Leunta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.072 crt - AA

  20.709.239,00 ₫
  6.407.516  - 2.121.796.547  6.407.516 ₫ - 2.121.796.547 ₫
 50. Bông tai nữ Angwen Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Angwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.408 crt - AAA

  18.666.136,00 ₫
  7.373.172  - 108.763.631  7.373.172 ₫ - 108.763.631 ₫
 51. Bông tai nữ Athilda Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Athilda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.42 crt - AA

  37.729.912,00 ₫
  8.380.148  - 2.306.267.367  8.380.148 ₫ - 2.306.267.367 ₫
 52. Bông tai nữ Nigella Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Nigella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.79 crt - AA

  31.132.209,00 ₫
  8.189.961  - 2.310.852.253  8.189.961 ₫ - 2.310.852.253 ₫
 53. Bông tai nữ Canruba Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Canruba

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - AA

  24.535.353,00 ₫
  7.329.021  - 2.489.195.742  7.329.021 ₫ - 2.489.195.742 ₫
 54. Bông tai nữ Nonna Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Nonna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.53 crt - AAA

  27.218.360,00 ₫
  9.853.537  - 154.074.738  9.853.537 ₫ - 154.074.738 ₫
 55. Bông tai nữ Janerica Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Janerica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.98 crt - AA

  35.488.698,00 ₫
  7.409.398  - 1.647.982.750  7.409.398 ₫ - 1.647.982.750 ₫
 56. Bông tai nữ Ailish Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Ailish

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.552 crt - AAA

  23.930.829,00 ₫
  7.661.850  - 130.923.907  7.661.850 ₫ - 130.923.907 ₫
 57. Bông tai nữ Alangoya Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Alangoya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  2.336 crt - AA

  45.095.161,00 ₫
  8.459.393  - 4.656.218.494  8.459.393 ₫ - 4.656.218.494 ₫
 58. Bông tai nữ Alannah Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Alannah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.916 crt - AA

  30.839.568,00 ₫
  8.536.374  - 2.604.086.706  8.536.374 ₫ - 2.604.086.706 ₫
 59. Bông tai nữ Andraste Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Andraste

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.288 crt - AA

  26.678.078,00 ₫
  7.600.718  - 932.981.420  7.600.718 ₫ - 932.981.420 ₫
 60. Bông tai nữ Aneira Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Aneira

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.344 crt - AAA

  17.469.537,00 ₫
  7.246.380  - 105.424.025  7.246.380 ₫ - 105.424.025 ₫
 61. Bông tai nữ Anstey Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Anstey

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.008 crt - AAA

  29.392.783,00 ₫
  8.861.278  - 200.588.670  8.861.278 ₫ - 200.588.670 ₫
 62. Bông tai nữ Araminta Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Araminta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nâu

  1.06 crt - AA

  39.321.037,00 ₫
  7.845.245  - 2.516.690.896  7.845.245 ₫ - 2.516.690.896 ₫
 63. Bông tai nữ Arezo Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Arezo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.768 crt - AA

  27.215.529,00 ₫
  7.964.112  - 511.101.346  7.964.112 ₫ - 511.101.346 ₫
 64. Bông tai nữ Arleta Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Arleta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.488 crt - AAA

  15.957.375,00 ₫
  6.633.930  - 107.419.297  6.633.930 ₫ - 107.419.297 ₫

You’ve viewed 60 of 2104 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng