Đang tải...
Tìm thấy 289 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Stacey Premium

  Bông Tai GLAMIRA Stacey

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.89 crt - VS

  173.116.984,00 ₫
  9.363.242  - 2.683.131.984  9.363.242 ₫ - 2.683.131.984 ₫
 2. Bông Tai Irena Premium

  Bông Tai GLAMIRA Irena

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  12.285.876,00 ₫
  5.718.196  - 75.080.055  5.718.196 ₫ - 75.080.055 ₫
 3. Bông Tai Hilaria Premium

  Bông Tai GLAMIRA Hilaria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.14 crt - VS

  77.383.016,00 ₫
  11.365.017  - 296.535.133  11.365.017 ₫ - 296.535.133 ₫
 4. Bông Tai Kerzy Premium

  Bông Tai GLAMIRA Kerzy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  15.368.835,00 ₫
  5.981.801  - 96.506.394  5.981.801 ₫ - 96.506.394 ₫
 5. Bông Tai SYLVIE Kreise Premium

  Bông Tai SYLVIE Kreise

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.76 crt - VS

  47.400.739,00 ₫
  8.119.027  - 1.830.066.257  8.119.027 ₫ - 1.830.066.257 ₫
 6. Bông Tai Agglo Premium

  Bông Tai GLAMIRA Agglo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.39 crt - AAA

  14.931.927,00 ₫
  6.988.366  - 88.855.096  6.988.366 ₫ - 88.855.096 ₫
 7. Bông Tai Charlsie Premium

  Bông Tai GLAMIRA Charlsie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.976 crt - VS

  35.324.393,00 ₫
  7.993.308  - 7.919.837.568  7.993.308 ₫ - 7.919.837.568 ₫
 8. Bông Tai Delray Premium

  Bông Tai GLAMIRA Delray

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.79 crt - VS

  47.669.480,00 ₫
  14.691.574  - 4.010.713.398  14.691.574 ₫ - 4.010.713.398 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Nanthika Premium

  Bông Tai GLAMIRA Nanthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  5.02 crt - AAA

  49.852.399,00 ₫
  16.862.596  - 4.530.136.538  16.862.596 ₫ - 4.530.136.538 ₫
 11. Bông Tai Shavon Premium

  Bông Tai GLAMIRA Shavon

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.9 crt - VS

  97.629.488,00 ₫
  24.073.202  - 4.406.661.349  24.073.202 ₫ - 4.406.661.349 ₫
 12. Bông Tai Highchair Premium

  Bông Tai GLAMIRA Highchair

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.72 crt - VS

  23.318.615,00 ₫
  10.175.145  - 166.476.574  10.175.145 ₫ - 166.476.574 ₫
 13. Bông Tai Lilith Premium

  Bông Tai GLAMIRA Lilith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.592 crt - VS

  45.237.828,00 ₫
  5.312.650  - 3.055.112.166  5.312.650 ₫ - 3.055.112.166 ₫
 14. Bông Tai Stefanied Premium

  Bông Tai GLAMIRA Stefanied

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.88 crt - VS

  110.601.547,00 ₫
  9.911.540  - 240.623.874  9.911.540 ₫ - 240.623.874 ₫
 15. Bông Tai Demarcus Premium

  Bông Tai GLAMIRA Demarcus

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.372 crt - VS

  406.930.124,00 ₫
  6.488.733  - 2.971.677.865  6.488.733 ₫ - 2.971.677.865 ₫
 16. Bông Tai Nidia Premium

  Bông Tai GLAMIRA Nidia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  10.07 crt - VS

  110.281.435,00 ₫
  17.844.017  - 7.258.054.305  17.844.017 ₫ - 7.258.054.305 ₫
 17. Bông Tai Donnatella Premium

  Bông Tai GLAMIRA Donnatella

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  9.092 crt - VS

  65.639.489,00 ₫
  12.445.391  - 394.704.267  12.445.391 ₫ - 394.704.267 ₫
 18. Bông Tai Yash Premium

  Bông Tai GLAMIRA Yash

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.276 crt - VS

  42.603.671,00 ₫
  6.265.683  - 4.400.997.219  6.265.683 ₫ - 4.400.997.219 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Kendrick Premium

  Bông Tai GLAMIRA Kendrick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.04 crt - VS

  45.256.213,00 ₫
  5.958.820  - 140.589.228  5.958.820 ₫ - 140.589.228 ₫
 21. Bông Tai Donello Premium

  Bông Tai GLAMIRA Donello

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.918 crt - VS

  244.920.230,00 ₫
  7.027.298  - 2.818.746.519  7.027.298 ₫ - 2.818.746.519 ₫
 22. Bông Tai Beitris Premium

  Bông Tai GLAMIRA Beitris

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  8.36 crt - VS

  122.495.125,00 ₫
  9.462.736  - 1.140.705.883  9.462.736 ₫ - 1.140.705.883 ₫
 23. Bông Tai Lisette Premium

  Bông Tai GLAMIRA Lisette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.334 crt - VS

  36.697.572,00 ₫
  11.620.240  - 1.879.678.039  11.620.240 ₫ - 1.879.678.039 ₫
 24. Bông Tai Egoce Premium

  Bông Tai GLAMIRA Egoce

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.33 crt - VS1

  31.923.487,00 ₫
  6.082.105  - 81.460.639  6.082.105 ₫ - 81.460.639 ₫
 25. Bông Tai Amount Premium

  Bông Tai GLAMIRA Amount

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  29.621.068,00 ₫
  8.083.880  - 139.453.697  8.083.880 ₫ - 139.453.697 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Jenella Premium

  Bông Tai GLAMIRA Jenella

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  24.94 crt - VS

  177.707.492,00 ₫
  17.438.472  - 14.497.561.661  17.438.472 ₫ - 14.497.561.661 ₫
 28. Bông Tai Raemol Premium

  Bông Tai GLAMIRA Raemol

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.304 crt - VS

  37.945.843,00 ₫
  8.195.270  - 596.247.041  8.195.270 ₫ - 596.247.041 ₫
 29. Bông Tai Narcisa Premium

  Bông Tai GLAMIRA Narcisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  25.643.203,00 ₫
  4.869.794  - 71.578.839  4.869.794 ₫ - 71.578.839 ₫
 30. Bông Tai Grazyna Premium

  Bông Tai GLAMIRA Grazyna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.99 crt - VS

  61.820.057,00 ₫
  7.993.308  - 2.767.350.340  7.993.308 ₫ - 2.767.350.340 ₫
 31. Bông Tai Unkissed Premium

  Bông Tai GLAMIRA Unkissed

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.24 crt - VS

  67.999.225,00 ₫
  8.962.563  - 167.247.110  8.962.563 ₫ - 167.247.110 ₫
 32. Bông Tai Naida Premium

  Bông Tai GLAMIRA Naida

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  11.89 crt - AAAAA

  31.167.550,00 ₫
  14.751.054  - 398.462.320  14.751.054 ₫ - 398.462.320 ₫
 33. Bông Tai Dekotta Premium

  Bông Tai GLAMIRA Dekotta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.934 crt - VS

  128.916.268,00 ₫
  11.314.729  - 2.656.663.351  11.314.729 ₫ - 2.656.663.351 ₫
 34. Bông Tai Detac Premium

  Bông Tai GLAMIRA Detac

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  26.351.558,00 ₫
  7.238.993  - 121.596.163  7.238.993 ₫ - 121.596.163 ₫
 35. Bông Tai Sharita Premium

  Bông Tai GLAMIRA Sharita

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  8.986 crt - VS

  76.873.379,00 ₫
  12.052.822  - 4.789.050.540  12.052.822 ₫ - 4.789.050.540 ₫
 36. Bông Tai Wynell Premium

  Bông Tai GLAMIRA Wynell

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  2.524 crt - AAA

  41.574.397,00 ₫
  18.639.968  - 387.107.038  18.639.968 ₫ - 387.107.038 ₫
 37. Bông Tai Perrin Premium

  Bông Tai GLAMIRA Perrin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.412 crt - VS

  31.098.336,00 ₫
  10.614.487  - 778.593.983  10.614.487 ₫ - 778.593.983 ₫
 38. Bông Tai Amigo Premium

  Bông Tai GLAMIRA Amigo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  12.34 crt - VS

  79.913.080,00 ₫
  12.051.741  - 3.080.580.446  12.051.741 ₫ - 3.080.580.446 ₫
 39. Bông Tai Levina Premium

  Bông Tai GLAMIRA Levina

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  128.160.873,00 ₫
  11.940.081  - 260.860.616  11.940.081 ₫ - 260.860.616 ₫
 40. Bông Tai Haebaragi Premium

  Bông Tai GLAMIRA Haebaragi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.64 crt - VS

  44.726.300,00 ₫
  10.730.743  - 210.667.555  10.730.743 ₫ - 210.667.555 ₫
 41. Bông Tai Loin Premium

  Bông Tai GLAMIRA Loin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.24 crt - VS

  30.257.233,00 ₫
  9.191.020  - 366.302.538  9.191.020 ₫ - 366.302.538 ₫
 42. Bông Tai Branitals Premium

  Bông Tai GLAMIRA Branitals

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.77 crt - VS

  29.029.512,00 ₫
  8.997.710  - 171.221.462  8.997.710 ₫ - 171.221.462 ₫
 43. Bông Tai Rexa Premium

  Bông Tai GLAMIRA Rexa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.94 crt - VS

  503.043.412,00 ₫
  23.467.587  - 7.341.894.157  23.467.587 ₫ - 7.341.894.157 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Idling Premium

  Bông Tai GLAMIRA Idling

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.66 crt - VS

  61.630.263,00 ₫
  9.893.967  - 183.806.902  9.893.967 ₫ - 183.806.902 ₫
 46. Bông Tai Gopaeles Premium

  Bông Tai GLAMIRA Gopaeles

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.87 crt - VS

  29.051.952,00 ₫
  7.664.816  - 9.341.221.746  7.664.816 ₫ - 9.341.221.746 ₫
 47. Bông Tai Wilfred Premium

  Bông Tai GLAMIRA Wilfred

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  1.872 crt - AAA

  42.440.913,00 ₫
  15.236.357  - 266.484.180  15.236.357 ₫ - 266.484.180 ₫
 48. Bông Tai Ryann Premium

  Bông Tai GLAMIRA Ryann

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.74 crt - VS

  81.089.975,00 ₫
  10.579.339  - 3.033.334.352  10.579.339 ₫ - 3.033.334.352 ₫
 49. Bông Tai Raymond Premium

  Bông Tai GLAMIRA Raymond

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  11.326 crt - VS

  98.102.353,00 ₫
  15.621.626  - 5.247.804.019  15.621.626 ₫ - 5.247.804.019 ₫
 50. Bông Tai Gasto Premium

  Bông Tai GLAMIRA Gasto

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.18 crt - VS

  54.210.125,00 ₫
  9.981.835  - 1.442.229.234  9.981.835 ₫ - 1.442.229.234 ₫
 51. Bông Tai Dimple Premium

  Bông Tai GLAMIRA Dimple

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.23 crt - VS

  36.001.925,00 ₫
  12.253.432  - 3.178.898.278  12.253.432 ₫ - 3.178.898.278 ₫
 52. Bông Tai Quern Premium

  Bông Tai GLAMIRA Quern

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  48.456.510,00 ₫
  4.458.840  - 84.772.597  4.458.840 ₫ - 84.772.597 ₫
 53. Bông Tai Begies Premium

  Bông Tai GLAMIRA Begies

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  14.408.774,00 ₫
  5.555.978  - 83.785.774  5.555.978 ₫ - 83.785.774 ₫
 54. Bông Tai Gratin Premium

  Bông Tai GLAMIRA Gratin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.876 crt - VS

  22.021.137,00 ₫
  8.759.790  - 158.811.752  8.759.790 ₫ - 158.811.752 ₫
 55. Bông Tai Aven Premium

  Bông Tai GLAMIRA Aven

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.956 crt - VS

  73.694.170,00 ₫
  7.178.161  - 694.105.260  7.178.161 ₫ - 694.105.260 ₫
 56. Bông Tai Enriqueta Premium

  Bông Tai GLAMIRA Enriqueta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.98 crt - VS

  47.325.577,00 ₫
  8.783.582  - 1.371.285.738  8.783.582 ₫ - 1.371.285.738 ₫
 57. Bông Tai Viviana Premium

  Bông Tai GLAMIRA Viviana

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  6.22 crt - VS

  63.507.939,00 ₫
  11.207.665  - 4.194.885.297  11.207.665 ₫ - 4.194.885.297 ₫
 58. Bông Tai Moje Premium

  Bông Tai GLAMIRA Moje

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.532 crt - VS

  146.761.098,00 ₫
  13.421.945  - 316.893.536  13.421.945 ₫ - 316.893.536 ₫
 59. Bông Tai Concavitesa Premium

  Bông Tai GLAMIRA Concavitesa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.792 crt - VS

  31.986.482,00 ₫
  6.874.002  - 138.061.325  6.874.002 ₫ - 138.061.325 ₫
 60. Bông Tai Hersonissos Premium

  Bông Tai GLAMIRA Hersonissos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  32.434.745,00 ₫
  11.461.266  - 221.333.406  11.461.266 ₫ - 221.333.406 ₫
 61. Bông Tai Isopod Premium

  Bông Tai GLAMIRA Isopod

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.7 crt - VS

  146.748.120,00 ₫
  7.397.156  - 254.142.069  7.397.156 ₫ - 254.142.069 ₫
 62. Bông Tai Chung Premium

  Bông Tai GLAMIRA Chung

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.47 crt - AAA

  19.070.116,00 ₫
  7.286.307  - 100.994.434  7.286.307 ₫ - 100.994.434 ₫
 63. Bông Tai Monnie Premium

  Bông Tai GLAMIRA Monnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.238 crt - VS

  45.605.792,00 ₫
  11.991.179  - 3.504.578.642  11.991.179 ₫ - 3.504.578.642 ₫
 64. Bông Tai Airenu Premium

  Bông Tai GLAMIRA Airenu

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.892 crt - AAA

  22.620.534,00 ₫
  7.238.993  - 151.390.265  7.238.993 ₫ - 151.390.265 ₫

You’ve viewed 60 of 289 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng