Đang tải...
Tìm thấy 11799 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Pear Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Wayna - Pear

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.66 crt - VS

  32.021.734,00 ₫
  8.399.960  - 1.835.764.883  8.399.960 ₫ - 1.835.764.883 ₫
 2. Bông tai nữ Scuola

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  18.638.401,00 ₫
  9.430.143  - 121.697.534  9.430.143 ₫ - 121.697.534 ₫
 3. Bông tai nữ Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.88 crt - AAA

  12.508.808,00 ₫
  5.476.389  - 1.614.869.703  5.476.389 ₫ - 1.614.869.703 ₫
 4. Bông tai nữ Minuscolo

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  5.662.896,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.392.302,00 ₫
  5.210.352  - 61.428.947  5.210.352 ₫ - 61.428.947 ₫
 6. Bông tai nữ Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.56 crt - AA

  17.705.858,00 ₫
  6.557.516  - 489.521.263  6.557.516 ₫ - 489.521.263 ₫
 7. Bông tai nữ Melvita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  37.723.121,00 ₫
  8.300.903  - 391.002.860  8.300.903 ₫ - 391.002.860 ₫
 8. Bông tai nữ Laurel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.7 crt - VS

  88.042.789,00 ₫
  19.930.094  - 5.151.569.922  19.930.094 ₫ - 5.151.569.922 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Questo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  9.536.840,00 ₫
  4.022.244  - 50.108.246  4.022.244 ₫ - 50.108.246 ₫
 11. Bông tai nữ Crater

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  19.689.527,00 ₫
  7.539.586  - 107.348.543  7.539.586 ₫ - 107.348.543 ₫
 12. Bông tai nữ Louisa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  15.902.469,00 ₫
  5.524.501  - 102.636.299  5.524.501 ₫ - 102.636.299 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Zarita Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Zarita

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.55 crt - VS

  21.847.819,00 ₫
  9.492.407  - 159.112.450  9.492.407 ₫ - 159.112.450 ₫
 14. Bông tai nữ Hartwick

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  11.073.908,00 ₫
  4.043.754  - 1.600.011.280  4.043.754 ₫ - 1.600.011.280 ₫
 15. Bông tai nữ Megrez

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  9.944.668,00 ₫
  4.258.847  - 50.914.852  4.258.847 ₫ - 50.914.852 ₫
 16. Bông tai nữ Brezza

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.842.330,00 ₫
  3.290.927  - 34.117.761  3.290.927 ₫ - 34.117.761 ₫
 17. Bông tai nữ Baemelys

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  17.430.766,00 ₫
  7.222.607  - 73.315.689  7.222.607 ₫ - 73.315.689 ₫
 18. Bông tai nữ Toliara

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  9.812.782,00 ₫
  4.199.979  - 48.028.069  4.199.979 ₫ - 48.028.069 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Aumera

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.056 crt - AAA

  10.750.985,00 ₫
  5.879.688  - 64.400.634  5.879.688 ₫ - 64.400.634 ₫
 21. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  15.454.737,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina Ø4 mm Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Stelina Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.026 crt - VS

  9.277.879,00 ₫
  4.398.092  - 48.169.581  4.398.092 ₫ - 48.169.581 ₫
 23. Bông tai nữ Marian

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.612.688,00 ₫
  4.624.505  - 51.240.317  4.624.505 ₫ - 51.240.317 ₫
 24. Bông tai nữ Pfau

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.118 crt - VS

  10.557.684,00 ₫
  3.957.716  - 45.594.119  3.957.716 ₫ - 45.594.119 ₫
 25. Bông tai nữ Liberalize Vàng Hồng 14K
  Mới

  Bông tai nữ Liberalize

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  8.197.601,00 ₫
  4.624.505  - 47.108.261  4.624.505 ₫ - 47.108.261 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Laconic

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.268 crt - VS

  16.175.016,00 ₫
  4.129.791  - 66.509.114  4.129.791 ₫ - 66.509.114 ₫
 28. Bông tai nữ Fourgonnette

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.472 crt - VS

  40.748.014,00 ₫
  12.270.224  - 169.683.157  12.270.224 ₫ - 169.683.157 ₫
 29. Bông tai nữ Chiotta

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  8.123.733,00 ₫
  3.957.716  - 57.792.175  3.957.716 ₫ - 57.792.175 ₫
 30. Bông tai nữ Coleen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.124 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  8.388.639  - 106.754.208  8.388.639 ₫ - 106.754.208 ₫
 31. Bông tai nữ Albergo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  10.818.909,00 ₫
  4.299.036  - 64.796.860  4.299.036 ₫ - 64.796.860 ₫
 32. Bông tai nữ Marietta

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.63 crt - AAA

  14.495.307,00 ₫
  5.037.711  - 119.843.771  5.037.711 ₫ - 119.843.771 ₫
 33. Bông tai nữ Anna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  21.723.291,00 ₫
  6.249.026  - 125.093.740  6.249.026 ₫ - 125.093.740 ₫
 34. Bông tai nữ Ainsley

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  21.713.102,00 ₫
  7.245.248  - 103.244.786  7.245.248 ₫ - 103.244.786 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Levonia Ø6 mm Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Levonia Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.016 crt - AAA

  10.439.666,00 ₫
  5.487.709  - 63.211.960  5.487.709 ₫ - 63.211.960 ₫
 36. Bông tai nữ London

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  31.429.943,00 ₫
  9.172.597  - 148.202.123  9.172.597 ₫ - 148.202.123 ₫
 37. Bông tai nữ Legno

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  13.673.707,00 ₫
  5.824.500  - 81.141.122  5.824.500 ₫ - 81.141.122 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Wiltshire - B Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Wiltshire - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  9.341.275,00 ₫
  4.861.108  - 55.782.753  4.861.108 ₫ - 55.782.753 ₫
 39. Bông tai nữ Grazi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.01 crt - VS

  9.595.707,00 ₫
  5.484.878  - 54.976.147  5.484.878 ₫ - 54.976.147 ₫
 40. Bông tai nữ Anatolese

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  36.826.804,00 ₫
  5.635.444  - 88.273.163  5.635.444 ₫ - 88.273.163 ₫
 41. Bông tai nữ Skwovetere

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  21.814.141,00 ₫
  7.478.454  - 105.919.307  7.478.454 ₫ - 105.919.307 ₫
 42. Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  6.332.516,00 ₫
  2.688.666  - 30.947.965  2.688.666 ₫ - 30.947.965 ₫
 43. Bông tai nữ Meinhardt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.052 crt - VS

  13.971.724,00 ₫
  7.274.682  - 78.381.698  7.274.682 ₫ - 78.381.698 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Carrie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.432 crt - VS

  37.604.820,00 ₫
  9.084.861  - 274.286.429  9.084.861 ₫ - 274.286.429 ₫
 46. Bông tai nữ Lovestar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  7.017.418,00 ₫
  3.118.853  - 35.023.417  3.118.853 ₫ - 35.023.417 ₫
 47. Bông tai nữ Ethyl

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  20.551.882,00 ₫
  6.516.478  - 101.617.442  6.516.478 ₫ - 101.617.442 ₫
 48. Bông tai nữ Masselin

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  3.4 crt - AAA

  9.963.630,00 ₫
  5.391.483  - 79.711.879  5.391.483 ₫ - 79.711.879 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ginny Ø8 mm Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Ginny Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  14.309.364,00 ₫
  7.132.041  - 79.697.728  7.132.041 ₫ - 79.697.728 ₫
 50. Bông tai nữ Kurland

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.12 crt - VS

  13.372.577,00 ₫
  5.377.332  - 67.782.696  5.377.332 ₫ - 67.782.696 ₫
 51. Bông tai nữ Asley

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.66 crt - AAA

  8.546.561,00 ₫
  3.353.757  - 65.546.852  3.353.757 ₫ - 65.546.852 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella Ø6 mm Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Nella Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  18.086.233,00 ₫
  7.032.985  - 95.957.090  7.032.985 ₫ - 95.957.090 ₫
 53. Bông tai nữ Eigoloene

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.032 crt - VS

  9.641.557,00 ₫
  5.455.162  - 57.495.007  5.455.162 ₫ - 57.495.007 ₫
 54. Bông tai nữ Marguerite

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  20.591.787,00 ₫
  10.262.214  - 128.037.121  10.262.214 ₫ - 128.037.121 ₫
 55. Bông tai nữ Alhomijan

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.438 crt - VS

  22.091.496,00 ₫
  10.836.740  - 156.183.216  10.836.740 ₫ - 156.183.216 ₫
 56. Bông tai nữ Athar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  15.791.810,00 ₫
  7.295.059  - 92.178.804  7.295.059 ₫ - 92.178.804 ₫
 57. Bông tai nữ Flyesans

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  9.013.540,00 ₫
  4.120.734  - 58.131.795  4.120.734 ₫ - 58.131.795 ₫
 58. Bông tai nữ Inna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  29.924.289,00 ₫
  10.757.495  - 174.352.940  10.757.495 ₫ - 174.352.940 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Stelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  12.503.712,00 ₫
  5.547.143  - 64.499.688  5.547.143 ₫ - 64.499.688 ₫
 60. Bông tai nữ Glycol

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  10.302.685,00 ₫
  4.581.487  - 63.947.807  4.581.487 ₫ - 63.947.807 ₫
 61. Bông tai nữ Cedrat

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  10.332.969,00 ₫
  4.516.959  - 60.197.827  4.516.959 ₫ - 60.197.827 ₫
 62. Bông tai nữ Pieper

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  21.071.219,00 ₫
  6.198.083  - 98.773.110  6.198.083 ₫ - 98.773.110 ₫
 63. Bông tai nữ Ausmus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.084 crt - VS

  11.978.999,00 ₫
  5.221.673  - 62.518.569  5.221.673 ₫ - 62.518.569 ₫
 64. Bông tai nữ Woldia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  15.492.944,00 ₫
  5.586.765  - 170.518.056  5.586.765 ₫ - 170.518.056 ₫

You’ve viewed 60 of 11799 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng