Đang tải...
Tìm thấy 11726 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Sirene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  47.192.887,00 ₫
  7.722.982  - 403.483.934  7.722.982 ₫ - 403.483.934 ₫
 2. Bông tai nữ Louisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  15.902.469,00 ₫
  5.524.501  - 102.636.299  5.524.501 ₫ - 102.636.299 ₫
 3. Bông tai nữ Lobelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.36 crt - AAA

  34.556.438,00 ₫
  14.462.194  - 273.677.941  14.462.194 ₫ - 273.677.941 ₫
 4. Bông tai nữ Questo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  9.536.840,00 ₫
  4.022.244  - 50.108.246  4.022.244 ₫ - 50.108.246 ₫
 5. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  15.454.737,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 6. Bông tai nữ Loralty

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  22.378.194,00 ₫
  7.330.153  - 2.133.697.431  7.330.153 ₫ - 2.133.697.431 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vaunita Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  26.218.177,00 ₫
  4.482.997  - 204.536.765  4.482.997 ₫ - 204.536.765 ₫
 8. Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  15.253.794,00 ₫
  6.091.952  - 77.419.443  6.091.952 ₫ - 77.419.443 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Anna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  21.723.291,00 ₫
  6.249.026  - 125.093.740  6.249.026 ₫ - 125.093.740 ₫
 11. Bông tai nữ Golnar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.13 crt - AAA

  9.051.748,00 ₫
  4.533.657  - 52.004.468  4.533.657 ₫ - 52.004.468 ₫
 12. Bông tai nữ Coterien

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.225.958,00 ₫
  5.773.557  - 90.735.412  5.773.557 ₫ - 90.735.412 ₫
 13. Bông tai nữ Gera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  29.641.272,00 ₫
  10.757.495  - 149.900.226  10.757.495 ₫ - 149.900.226 ₫
 14. Bông tai nữ Melanie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  13.845.782,00 ₫
  6.498.082  - 111.763.619  6.498.082 ₫ - 111.763.619 ₫
 15. Bông tai nữ Lundi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  18.634.154,00 ₫
  4.180.168  - 71.730.785  4.180.168 ₫ - 71.730.785 ₫
 16. Bông tai nữ Habriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  27.062.134,00 ₫
  10.301.837  - 138.338.963  10.301.837 ₫ - 138.338.963 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Avalia Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Avalia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.5 crt - VS

  70.528.533,00 ₫
  5.136.768  - 710.289.085  5.136.768 ₫ - 710.289.085 ₫
 18. Bông tai nữ Eargle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.118.143,00 ₫
  4.753.562  - 61.004.424  4.753.562 ₫ - 61.004.424 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  15.672.094,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 21. Bông tai nữ Anatola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  49.218.161,00 ₫
  3.728.755  - 102.806.110  3.728.755 ₫ - 102.806.110 ₫
 22. Bông tai nữ Megrez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  9.944.668,00 ₫
  4.258.847  - 50.914.852  4.258.847 ₫ - 50.914.852 ₫
 23. Bông tai nữ Businge

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.129.676,00 ₫
  3.764.132  - 42.749.792  3.764.132 ₫ - 42.749.792 ₫
 24. Bông tai nữ Alice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.226 crt - VS

  39.582.262,00 ₫
  9.464.105  - 309.564.565  9.464.105 ₫ - 309.564.565 ₫
 25. Bông tai nữ Flyesans

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  9.013.540,00 ₫
  4.120.734  - 58.131.795  4.120.734 ₫ - 58.131.795 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vedra Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Vedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  14.302.572,00 ₫
  3.620.359  - 41.631.874  3.620.359 ₫ - 41.631.874 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Aveira Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Aveira

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  4 crt - AA

  83.402.433,00 ₫
  7.947.131  - 1.573.605.745  7.947.131 ₫ - 1.573.605.745 ₫
 29. Bông tai nữ Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  5.662.896,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.392.302,00 ₫
  5.210.352  - 61.428.947  5.210.352 ₫ - 61.428.947 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vedasri Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Vedasri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - VS

  47.737.980,00 ₫
  5.094.315  - 375.550.104  5.094.315 ₫ - 375.550.104 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Philberta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  12.764.088,00 ₫
  5.943.367  - 72.226.066  5.943.367 ₫ - 72.226.066 ₫
 33. Bông tai nữ Aggie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - VS

  40.869.427,00 ₫
  7.842.415  - 340.271.968  7.842.415 ₫ - 340.271.968 ₫
 34. Bông tai nữ Stanislav

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  19.091.794,00 ₫
  8.517.695  - 98.065.568  8.517.695 ₫ - 98.065.568 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Xilli Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Xilli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  12.895.126,00 ₫
  5.872.047  - 76.683.595  5.872.047 ₫ - 76.683.595 ₫
 36. Bông tai nữ Artie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.36 crt - AAA

  13.224.559,00 ₫
  6.728.741  - 100.909.894  6.728.741 ₫ - 100.909.894 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dajana Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Dajana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  215.717.089,00 ₫
  9.588.633  - 3.559.228.411  9.588.633 ₫ - 3.559.228.411 ₫
 38. Bông tai nữ Denise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  66.822.700,00 ₫
  6.219.592  - 271.243.991  6.219.592 ₫ - 271.243.991 ₫
 39. Bông tai nữ Blama

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.188 crt - VS

  16.016.525,00 ₫
  4.596.204  - 69.112.874  4.596.204 ₫ - 69.112.874 ₫
 40. Bông tai nữ Rolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.56 crt - AA

  17.705.858,00 ₫
  6.557.516  - 489.521.263  6.557.516 ₫ - 489.521.263 ₫
 41. Bông tai nữ Karlet

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  10.970.040,00 ₫
  4.968.655  - 67.768.540  4.968.655 ₫ - 67.768.540 ₫
 42. Bông tai nữ Delehsub

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  17.408.973,00 ₫
  8.954.674  - 110.659.851  8.954.674 ₫ - 110.659.851 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Leah Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Leah

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.858.929,00 ₫
  3.665.076  - 39.268.680  3.665.076 ₫ - 39.268.680 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Soth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.916.664,00 ₫
  3.635.076  - 38.476.231  3.635.076 ₫ - 38.476.231 ₫
 46. Bông tai nữ Alishia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  2.59 crt - AAA

  50.410.798,00 ₫
  13.936.349  - 319.710.748  13.936.349 ₫ - 319.710.748 ₫
 47. Bông tai nữ Nutpila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.767.187,00 ₫
  7.548.076  - 86.475.999  7.548.076 ₫ - 86.475.999 ₫
 48. Bông tai nữ Vera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  43.581.017,00 ₫
  14.633.420  - 179.701.971  14.633.420 ₫ - 179.701.971 ₫
 49. Bông tai nữ Jennifer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  21.453.859,00 ₫
  8.694.298  - 110.150.420  8.694.298 ₫ - 110.150.420 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Limitless Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Limitless

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  23.534.320,00 ₫
  8.023.546  - 119.815.463  8.023.546 ₫ - 119.815.463 ₫
 51. Bông tai nữ Hilaria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.14 crt - VS

  83.859.507,00 ₫
  13.248.050  - 326.757.882  13.248.050 ₫ - 326.757.882 ₫
 52. Bông tai nữ Aegirine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  8.425.997,00 ₫
  4.559.977  - 58.980.847  4.559.977 ₫ - 58.980.847 ₫
 53. Bông tai nữ Melissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  24.726.674,00 ₫
  9.690.520  - 123.452.244  9.690.520 ₫ - 123.452.244 ₫
 54. Bông tai nữ Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  15.315.775,00 ₫
  5.343.370  - 212.602.760  5.343.370 ₫ - 212.602.760 ₫
 55. Bông tai nữ Attoniac

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.108.168,00 ₫
  3.850.169  - 40.344.142  3.850.169 ₫ - 40.344.142 ₫
 56. Bông tai nữ Katarina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.19 crt - VS

  405.364.303,00 ₫
  11.371.644  - 3.148.711.491  11.371.644 ₫ - 3.148.711.491 ₫
 57. Bông tai nữ Azry

  Vàng Trắng 14K
  11.938.244,00 ₫
  6.379.214  - 2.834.279.017  6.379.214 ₫ - 2.834.279.017 ₫
 58. Bông tai nữ Keisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.224.559,00 ₫
  6.280.158  - 72.721.348  6.280.158 ₫ - 72.721.348 ₫
 59. Bông tai nữ Cardania

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.398.642,00 ₫
  3.914.697  - 41.235.646  3.914.697 ₫ - 41.235.646 ₫
 60. Bông tai nữ Brezza

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.842.330,00 ₫
  3.290.927  - 34.117.761  3.290.927 ₫ - 34.117.761 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina Ø8 mm Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Stelina Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.098 crt - VS

  18.601.891,00 ₫
  8.261.281  - 91.655.219  8.261.281 ₫ - 91.655.219 ₫
 62. Bông tai nữ Yamask

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.16 crt - VS

  25.725.726,00 ₫
  5.476.389  - 166.216.191  5.476.389 ₫ - 166.216.191 ₫
 63. Bông Tai SYLVIE Gwerthuso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.984 crt - VS

  217.512.553,00 ₫
  8.660.336  - 3.575.417.014  8.660.336 ₫ - 3.575.417.014 ₫
 64. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Round Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Wayna - Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  34.560.118,00 ₫
  7.781.566  - 2.144.947.378  7.781.566 ₫ - 2.144.947.378 ₫

You’ve viewed 60 of 11726 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng