Đang tải...
Tìm thấy 11438 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Lundi Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Lundi

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  19.892.291,00 ₫
  3.804.019  - 66.495.997  3.804.019 ₫ - 66.495.997 ₫
 2. Bông Tai Louisa Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.237.319,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 3. Bông Tai Laisha Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Laisha

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  12.129.605,00 ₫
  4.628.629  - 50.422.863  4.628.629 ₫ - 50.422.863 ₫
 4. Bông Tai Ecateri Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  17.355.199,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 5. Bông Tai Ersatz Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Ersatz

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.517.846,00 ₫
  5.069.322  - 53.180.574  5.069.322 ₫ - 53.180.574 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Leah

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Trai Trắng
  8.469.959,00 ₫
  3.368.733  - 36.093.577  3.368.733 ₫ - 36.093.577 ₫
 7. Bông Tai Nigella Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.79 crt - VS

  244.592.818,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 8. Bông Tai Eargle Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Eargle

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.744.564,00 ₫
  4.335.555  - 56.249.207  4.335.555 ₫ - 56.249.207 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Hartwick Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  12.390.235,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedasri Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Vedasri

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - VS

  47.484.552,00 ₫
  4.477.225  - 355.109.469  4.477.225 ₫ - 355.109.469 ₫
 12. Bông Tai Flyesans Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Flyesans

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  10.617.730,00 ₫
  3.728.318  - 53.302.244  3.728.318 ₫ - 53.302.244 ₫
 13. Bông Tai Alice Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.226 crt - VS

  41.327.825,00 ₫
  8.327.208  - 287.815.894  8.327.208 ₫ - 287.815.894 ₫
 14. Bông Tai Faiga Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Faiga

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  59.220.508,00 ₫
  5.515.423  - 142.049.190  5.515.423 ₫ - 142.049.190 ₫
 15. Bông Tai Questo Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Questo

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.052.475,00 ₫
  3.698.578  - 46.448.516  3.698.578 ₫ - 46.448.516 ₫
 16. Bông Tai Peyton Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  17.044.821,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 17. Bông Tai Megrez Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Megrez

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.147.643,00 ₫
  3.739.673  - 45.394.098  3.739.673 ₫ - 45.394.098 ₫
 18. Bông Tai Callisto Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Callisto

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  11.716.487,00 ₫
  3.308.172  - 47.949.031  3.308.172 ₫ - 47.949.031 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Mariutz Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Mariutz

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  16.978.851,00 ₫
  4.866.549  - 67.036.723  4.866.549 ₫ - 67.036.723 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  28.911.633,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Adie Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Adie

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Khói

  2.5 crt - AAA

  15.929.838,00 ₫
  4.461.003  - 6.371.936.595  4.461.003 ₫ - 6.371.936.595 ₫
 23. Bông Tai Brezza Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  6.966.735,00 ₫
  2.938.314  - 30.564.632  2.938.314 ₫ - 30.564.632 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Denisa Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Denisa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.484 crt - VS

  99.669.111,00 ₫
  8.751.679  - 738.769.375  8.751.679 ₫ - 738.769.375 ₫
 25. Bông Tai Cuties Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Cuties

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.382 crt - VS

  32.951.951,00 ₫
  4.212.269  - 66.631.183  4.212.269 ₫ - 66.631.183 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Bluitt Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Bluitt

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.81 crt - VS

  206.102.731,00 ₫
  6.637.974  - 3.379.210.902  6.637.974 ₫ - 3.379.210.902 ₫
 28. Bông Tai Fens Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Fens

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  10.001.301,00 ₫
  3.945.150  - 44.285.607  3.945.150 ₫ - 44.285.607 ₫
 29. Bông Tai Thoman Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Thoman

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  39.853.800,00 ₫
  5.231.541  - 292.668.924  5.231.541 ₫ - 292.668.924 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Riva Ø8 mm Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Riva Ø8 mm

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.68 crt - VS

  43.006.246,00 ₫
  10.749.669  - 174.006.211  10.749.669 ₫ - 174.006.211 ₫
 31. Bông Tai Loyalis Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Loyalis

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  10.874.034,00 ₫
  4.006.792  - 49.868.620  4.006.792 ₫ - 49.868.620 ₫
 32. Bông Tai Didrachm Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Didrachm

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.02 crt - VS

  53.976.530,00 ₫
  5.961.523  - 122.312.625  5.961.523 ₫ - 122.312.625 ₫
 33. Bông Tai Shavon Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Shavon

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  6.9 crt - VS

  115.684.390,00 ₫
  24.073.202  - 4.406.661.349  24.073.202 ₫ - 4.406.661.349 ₫
 34. Bông Tai SYLVIE Gwerthuso Vàng Trắng 18K

  Bông Tai SYLVIE Gwerthuso

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.984 crt - VS

  210.800.575,00 ₫
  7.441.766  - 3.407.247.638  7.441.766 ₫ - 3.407.247.638 ₫
 35. Bông Tai Stefanied Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Stefanied

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.88 crt - VS

  117.463.383,00 ₫
  9.911.540  - 240.623.874  9.911.540 ₫ - 240.623.874 ₫
 36. Bông Tai Attoniac Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Attoniac

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.170.742,00 ₫
  3.493.101  - 36.715.415  3.493.101 ₫ - 36.715.415 ₫
 37. Bông Tai Anname Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Anname

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.13 crt - AAA

  20.716.362,00 ₫
  7.551.263  - 87.692.526  7.551.263 ₫ - 87.692.526 ₫
 38. Bông Tai Mudra Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Mudra

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  10.555.006,00 ₫
  4.417.746  - 46.083.527  4.417.746 ₫ - 46.083.527 ₫
 39. Bông Tai Codeinel Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Codeinel

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  9.942.901,00 ₫
  4.130.078  - 42.163.247  4.130.078 ₫ - 42.163.247 ₫
 40. Bông Tai Jambos Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Jambos

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.04 crt - VS

  66.786.371,00 ₫
  9.208.594  - 159.109.154  9.208.594 ₫ - 159.109.154 ₫
 41. Bông Tai Taction Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Taction

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AAA

  14.774.844,00 ₫
  5.028.768  - 522.288.992  5.028.768 ₫ - 522.288.992 ₫
 42. Bông Tai Parcha Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Parcha

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  18.186.838,00 ₫
  6.448.179  - 84.164.282  6.448.179 ₫ - 84.164.282 ₫
 43. Bông Tai Exacro Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Exacro

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  12.673.577,00 ₫
  5.157.461  - 67.766.712  5.157.461 ₫ - 67.766.712 ₫
  Mới

 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedra Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Vedra

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  15.180.390,00 ₫
  3.281.135  - 38.148.340  3.281.135 ₫ - 38.148.340 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Germaine 15 mm Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Germaine 15 mm

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.368 crt - VS

  72.147.148,00 ₫
  10.139.998  - 277.271.702  10.139.998 ₫ - 277.271.702 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  208.852.874,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 48. Bông Tai Atria Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Atria

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  7.984.385,00 ₫
  2.712.290  - 32.119.227  2.712.290 ₫ - 32.119.227 ₫
 49. Bông Tai Laconic Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Laconic

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.268 crt - VS

  17.074.020,00 ₫
  3.636.935  - 60.493.922  3.636.935 ₫ - 60.493.922 ₫
 50. Bông Tai Aggie Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Aggie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - VS

  41.771.222,00 ₫
  6.894.279  - 319.786.428  6.894.279 ₫ - 319.786.428 ₫
 51. Bông Tai Majella Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Majella

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.664 crt - VS

  34.339.458,00 ₫
  6.579.575  - 121.934.114  6.579.575 ₫ - 121.934.114 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Ø6 mm Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Leah Ø6 mm

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Trai Trắng
  7.185.191,00 ₫
  2.857.746  - 33.430.496  2.857.746 ₫ - 33.430.496 ₫
 53. Bông Tai Vicental Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Vicental

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  19.704.119,00 ₫
  7.198.438  - 81.393.049  7.198.438 ₫ - 81.393.049 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø10 mm Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø10 mm

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  21.267.904,00 ₫
  7.835.145  - 89.301.192  7.835.145 ₫ - 89.301.192 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Neta Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  210.047.881,00 ₫
  9.141.003  - 3.405.895.816  9.141.003 ₫ - 3.405.895.816 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ø4 mm Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø4 mm

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.026 crt - VS

  10.959.470,00 ₫
  3.993.274  - 43.704.322  3.993.274 ₫ - 43.704.322 ₫
 57. Bông Tai Chastie Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Chastie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.846.263,00 ₫
  4.438.293  - 49.152.155  4.438.293 ₫ - 49.152.155 ₫
 58. Bông Tai Newt Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Newt

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  19.462.956,00 ₫
  4.825.995  - 66.158.047  4.825.995 ₫ - 66.158.047 ₫
 59. Bông Tai Soth Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Soth

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.330.451,00 ₫
  3.328.720  - 35.336.559  3.328.720 ₫ - 35.336.559 ₫
 60. Bông Tai London Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA London

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  33.564.054,00 ₫
  7.929.772  - 132.654.045  7.929.772 ₫ - 132.654.045 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Blanch Ø8 mm Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Blanch Ø8 mm

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.304 crt - VS

  21.186.795,00 ₫
  5.469.461  - 85.313.324  5.469.461 ₫ - 85.313.324 ₫
 62. Bông Tai Licorne Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Licorne

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  14.473.119,00 ₫
  3.690.467  - 48.881.792  3.690.467 ₫ - 48.881.792 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Limitless Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Limitless

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  25.553.714,00 ₫
  6.926.723  - 106.550.415  6.926.723 ₫ - 106.550.415 ₫
 64. Bông Tai Melinda Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Trắng 18K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  15.823.857,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫

You’ve viewed 60 of 11438 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng