Đang tải...
Tìm thấy 90 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Tollendum

  Vòng tay nữ Tollendum

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  33.770.782,00 ₫
  12.742.581  - 46.416.005  12.742.581 ₫ - 46.416.005 ₫
 2. Vòng tay nữ Alvelt

  Vòng tay nữ Alvelt

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.175 crt - VS

  17.278.784,00 ₫
  7.766.000  - 97.216.518  7.766.000 ₫ - 97.216.518 ₫
 3. Vòng tay nữ Alohilohi

  Vòng tay nữ Alohilohi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  12.733.523,00 ₫
  6.577.326  - 71.207.202  6.577.326 ₫ - 71.207.202 ₫
 4. Vòng tay nữ Adunanza

  Vòng tay nữ Adunanza

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  10.171.931,00 ₫
  4.478.751  - 57.268.589  4.478.751 ₫ - 57.268.589 ₫
 5. Vòng tay nữ Verbum

  Vòng tay nữ Verbum

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.106 crt - VS

  18.567.928,00 ₫
  7.303.266  - 95.164.635  7.303.266 ₫ - 95.164.635 ₫
 6. Vòng đeo lòng bàn tay Allegraste

  Vòng đeo lòng bàn tay Allegraste

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.23 crt - AAA

  23.357.151,00 ₫
  9.967.027  - 49.155.613  9.967.027 ₫ - 49.155.613 ₫
 7. Vòng đeo ngón tay Numinous

  Vòng đeo ngón tay Numinous

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  12.576.731,00 ₫
  6.325.441  - 69.452.498  6.325.441 ₫ - 69.452.498 ₫
 8. Vòng tay Dawl

  Vòng tay GLAMIRA Dawl

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.862 crt - VS

  71.768.432,00 ₫
  18.297.083  - 141.273.291  18.297.083 ₫ - 141.273.291 ₫
 9. Vòng tay nữ Velona

  Vòng tay nữ Velona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.206 crt - VS

  17.976.139,00 ₫
  6.846.759  - 90.480.695  6.846.759 ₫ - 90.480.695 ₫
 10. Vòng tay nữ Anitta

  Vòng tay nữ Anitta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  10.490.891,00 ₫
  4.904.127  - 55.754.447  4.904.127 ₫ - 55.754.447 ₫
 11. Vòng tay nữ Adornare

  Vòng tay nữ Adornare

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Hồng Ngọc & Kim Cương Đen

  0.055 crt - AAA

  8.146.941,00 ₫
  4.372.620  - 48.820.521  4.372.620 ₫ - 48.820.521 ₫
 12. Vòng tay nữ Interno

  Vòng tay nữ Interno

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  19.526.509,00 ₫
  7.409.398  - 93.905.210  7.409.398 ₫ - 93.905.210 ₫
 13. Vòng tay Whiti

  Vòng tay GLAMIRA Whiti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.996 crt - VS

  69.023.160,00 ₫
  21.127.258  - 134.339.361  21.127.258 ₫ - 134.339.361 ₫
 14. Vòng đeo lòng bàn tay Allodola

  Vòng đeo lòng bàn tay Allodola

  14K Vàng và Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  26.162.987,00 ₫
  11.643.057  - 43.564.320  11.643.057 ₫ - 43.564.320 ₫
 15. Vòng tay nữ Adattare

  Vòng tay nữ Adattare

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  9.728.726,00 ₫
  4.775.920  - 57.127.085  4.775.920 ₫ - 57.127.085 ₫
 16. Vòng tay Healing

  Vòng tay GLAMIRA Healing

  14K Vàng và Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - AAA

  37.716.045,00 ₫
  14.961.438  - 68.021.562  14.961.438 ₫ - 68.021.562 ₫
 17. Vòng tay nữ Rangatira

  Vòng tay nữ Rangatira

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  9.228.068,00 ₫
  4.861.108  - 49.471.462  4.861.108 ₫ - 49.471.462 ₫
 18. Vòng đeo ngón tay Pulizia

  Vòng đeo ngón tay Pulizia

  14K Vàng và Rhodium Đen & Hồng Ngọc

  0.136 crt - AAA

  13.269.559,00 ₫
  6.495.252  - 71.744.940  6.495.252 ₫ - 71.744.940 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay Perinne

  Vòng tay GLAMIRA Perinne

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.038 crt - VS

  61.758.669,00 ₫
  18.616.892  - 114.067.382  18.616.892 ₫ - 114.067.382 ₫
 21. Vòng đeo lòng bàn tay Pugatio

  Vòng đeo lòng bàn tay Pugatio

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.156 crt - AAA

  19.031.793,00 ₫
  8.308.828  - 37.730.762  8.308.828 ₫ - 37.730.762 ₫
 22. Vòng đeo ngón tay Venarevsv

  Vòng đeo ngón tay Venarevsv

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.156 crt - AAA

  13.433.425,00 ₫
  6.418.837  - 81.381.688  6.418.837 ₫ - 81.381.688 ₫
 23. Vòng tay nữ Kail

  Vòng tay nữ Kail

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  9.954.008,00 ₫
  5.115.541  - 57.778.024  5.115.541 ₫ - 57.778.024 ₫
 24. Vòng tay nữ Adito

  Vòng tay nữ Adito

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  9.557.216,00 ₫
  4.280.356  - 56.759.158  4.280.356 ₫ - 56.759.158 ₫
 25. Vòng tay nữ Adorazione

  Vòng tay nữ Adorazione

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  8.764.767,00 ₫
  4.280.356  - 51.608.240  4.280.356 ₫ - 51.608.240 ₫
 26. Vòng tay nữ Fitattu

  Vòng tay nữ Fitattu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  8.825.900,00 ₫
  4.988.183  - 50.617.677  4.988.183 ₫ - 50.617.677 ₫
 27. Vòng tay nữ Intore

  Vòng tay nữ Intore

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.507.491,00 ₫
  5.518.841  - 61.697.815  5.518.841 ₫ - 61.697.815 ₫
 28. Vòng tay nữ Mionlach

  Vòng tay nữ Mionlach

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  10.901.550,00 ₫
  5.285.352  - 59.476.129  5.285.352 ₫ - 59.476.129 ₫
 29. Vòng tay nữ Sangany

  Vòng tay nữ Sangany

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  9.613.537,00 ₫
  4.904.127  - 56.320.482  4.904.127 ₫ - 56.320.482 ₫
 30. Vòng tay nữ Olutayo

  Vòng tay nữ Olutayo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  9.415.425,00 ₫
  4.904.127  - 51.792.202  4.904.127 ₫ - 51.792.202 ₫
 31. Vòng tay nữ Veure

  Vòng tay nữ Veure

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.152 crt - AAA

  11.067.682,00 ₫
  4.797.147  - 57.961.988  4.797.147 ₫ - 57.961.988 ₫
 32. Vòng tay nữ Sympan

  Vòng tay nữ Sympan

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  18.498.307,00 ₫
  8.538.638  - 104.928.744  8.538.638 ₫ - 104.928.744 ₫
 33. Vòng tay Suolo

  Vòng tay GLAMIRA Suolo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  63.226.678,00 ₫
  23.235.738  - 94.553.889  23.235.738 ₫ - 94.553.889 ₫
 34. Vòng tay nữ Spactore

  Vòng tay nữ Spactore

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.244 crt - VS

  12.664.184,00 ₫
  5.030.636  - 69.721.363  5.030.636 ₫ - 69.721.363 ₫
 35. Vòng tay nữ Silmus

  Vòng tay nữ Silmus

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  9.756.179,00 ₫
  4.499.978  - 55.386.524  4.499.978 ₫ - 55.386.524 ₫
 36. Vòng tay nữ Puteron

  Vòng tay nữ Puteron

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  11.891.263,00 ₫
  5.009.409  - 67.726.087  5.009.409 ₫ - 67.726.087 ₫
 37. Vòng tay nữ Phahameng

  Vòng tay nữ Phahameng

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  13.932.102,00 ₫
  6.459.591  - 77.759.060  6.459.591 ₫ - 77.759.060 ₫
 38. Vòng tay Permagon

  Vòng tay GLAMIRA Permagon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  34.116.912,00 ₫
  13.265.596  - 61.559.705  13.265.596 ₫ - 61.559.705 ₫
 39. Vòng tay nữ Nuanua

  Vòng tay nữ Nuanua

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.118 crt - VS

  13.662.669,00 ₫
  6.622.609  - 78.891.129  6.622.609 ₫ - 78.891.129 ₫
 40. Vòng tay nữ Kutarisa

  Vòng tay nữ Kutarisa

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.295 crt - VS

  16.034.356,00 ₫
  6.215.064  - 85.598.646  6.215.064 ₫ - 85.598.646 ₫
 41. Vòng tay nữ Kureba

  Vòng tay nữ Kureba

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.196 crt - AAA

  13.441.350,00 ₫
  6.174.310  - 75.098.699  6.174.310 ₫ - 75.098.699 ₫
 42. Vòng tay nữ Internum

  Vòng tay nữ Internum

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.126 crt - VS

  16.065.771,00 ₫
  7.647.133  - 94.075.020  7.647.133 ₫ - 94.075.020 ₫
 43. Vòng tay nữ Guardare

  Vòng tay nữ Guardare

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  11.223.623,00 ₫
  5.242.899  - 65.674.210  5.242.899 ₫ - 65.674.210 ₫
 44. Vòng tay nữ Elito

  Vòng tay nữ Elito

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.808 crt - VS

  21.375.463,00 ₫
  6.459.591  - 86.079.775  6.459.591 ₫ - 86.079.775 ₫
 45. Vòng tay nữ Dolen

  Vòng tay nữ Dolen

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.118 crt - VS

  9.649.764,00 ₫
  4.584.883  - 56.745.009  4.584.883 ₫ - 56.745.009 ₫
 46. Vòng tay nữ Bucle

  Vòng tay nữ Bucle

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  8.962.597,00 ₫
  4.904.127  - 52.075.219  4.904.127 ₫ - 52.075.219 ₫
 47. Vòng tay Antarika

  Vòng tay GLAMIRA Antarika

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.956 crt - VS

  74.750.020,00 ₫
  18.808.212  - 225.686.096  18.808.212 ₫ - 225.686.096 ₫
 48. Vòng tay nữ Osankhika

  Vòng tay nữ Osankhika

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  15.063.606,00 ₫
  5.837.235  - 68.136.461  5.837.235 ₫ - 68.136.461 ₫
 49. Vòng tay nữ Kilpa

  Vòng tay nữ Kilpa

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  7.375.152,00 ₫
  4.065.263  - 43.061.113  4.065.263 ₫ - 43.061.113 ₫
 50. Vòng tay nữ Elitas

  Vòng tay nữ Elitas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  11.151.171,00 ₫
  5.752.330  - 64.825.156  5.752.330 ₫ - 64.825.156 ₫
 51. Vòng tay nữ Begizta

  Vòng tay nữ Begizta

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.244 crt - VS

  12.441.732,00 ₫
  4.903.278  - 68.447.781  4.903.278 ₫ - 68.447.781 ₫
 52. Vòng tay nữ Antigonia

  Vòng tay nữ Antigonia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  16.358.412,00 ₫
  7.924.490  - 91.103.340  7.924.490 ₫ - 91.103.340 ₫
 53. Vòng tay Buklo

  Vòng tay GLAMIRA Buklo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  48.104.205,00 ₫
  17.645.576  - 77.666.799  17.645.576 ₫ - 77.666.799 ₫
 54. Vòng tay Celsius

  Vòng tay GLAMIRA Celsius

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.746 crt - VS

  37.713.216,00 ₫
  13.087.296  - 71.995.129  13.087.296 ₫ - 71.995.129 ₫
 55. Vòng đeo ngón tay Belangaw

  Vòng đeo ngón tay Belangaw

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  17.953.213,00 ₫
  7.845.245  - 105.834.397  7.845.245 ₫ - 105.834.397 ₫
 56. Vòng tay Varcon

  Vòng tay GLAMIRA Varcon

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  1.41 crt - AAA

  73.042.859,00 ₫
  22.726.307  - 147.071.753  22.726.307 ₫ - 147.071.753 ₫
 57. Vòng tay nữ Wasomi

  Vòng tay nữ Wasomi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  12.749.654,00 ₫
  5.922.141  - 66.919.486  5.922.141 ₫ - 66.919.486 ₫
 58. Vòng tay Afforzare

  Vòng tay GLAMIRA Afforzare

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  45.463.367,00 ₫
  17.630.859  - 69.041.558  17.630.859 ₫ - 69.041.558 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Elitea

  Vòng tay nữ Elitea

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.244 crt - VS

  14.222.194,00 ₫
  6.198.083  - 83.178.843  6.198.083 ₫ - 83.178.843 ₫
 60. Vòng tay Jamka

  Vòng tay GLAMIRA Jamka

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.152 crt - VS

  50.112.779,00 ₫
  18.198.026  - 76.028.694  18.198.026 ₫ - 76.028.694 ₫
 61. Vòng tay Haske

  Vòng tay GLAMIRA Haske

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.252 crt - VS

  37.378.689,00 ₫
  14.454.270  - 69.201.179  14.454.270 ₫ - 69.201.179 ₫

You’ve viewed 60 of 90 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng