Đang tải...
Tìm thấy 619 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Shansi - B

  Bông tai nữ Shansi - B

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  10.535.609,00 ₫
  5.221.673  - 62.518.569  5.221.673 ₫ - 62.518.569 ₫
 2. Vòng tay nữ Tollendum

  Vòng tay nữ Tollendum

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - AAA

  30.912.305,00 ₫
  12.742.581  - 46.416.005  12.742.581 ₫ - 46.416.005 ₫
 3. Dây chuyền nữ Terang

  Dây chuyền nữ Terang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  13.962.101,00 ₫
  6.290.063  - 62.136.490  6.290.063 ₫ - 62.136.490 ₫
 4. Nhẫn đeo ngón út Diadonnda

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Diadonnda

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  10.949.379,00 ₫
  5.264.125  - 67.160.053  5.264.125 ₫ - 67.160.053 ₫
 5. Dây chuyền nữ Katumbiri

  Dây chuyền nữ Katumbiri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  10.624.193,00 ₫
  4.767.146  - 46.287.513  4.767.146 ₫ - 46.287.513 ₫
 6. Bông tai nữ Inannut

  Bông tai nữ Inannut

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.164 crt - AAA

  13.074.275,00 ₫
  6.707.514  - 82.131.679  6.707.514 ₫ - 82.131.679 ₫
 7. Nhẫn Langas

  Nhẫn GLAMIRA Langas

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  13.001.823,00 ₫
  7.216.946  - 75.112.844  7.216.946 ₫ - 75.112.844 ₫
 8. Nhẫn Kifahari

  Nhẫn GLAMIRA Kifahari

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.356 crt - AAA

  21.563.953,00 ₫
  9.965.046  - 139.711.596  9.965.046 ₫ - 139.711.596 ₫
 9. Dây chuyền nữ Hobona

  Dây chuyền nữ Hobona

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.512 crt - AAA

  51.151.171,00 ₫
  17.196.144  - 387.210.423  17.196.144 ₫ - 387.210.423 ₫
 10. Nhẫn Pedesa

  Nhẫn GLAMIRA Pedesa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  12.732.674,00 ₫
  6.771.194  - 73.910.025  6.771.194 ₫ - 73.910.025 ₫
 11. Dây chuyền nữ Adaliano

  Dây chuyền nữ Adaliano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.342 crt - AAA

  43.738.658,00 ₫
  12.611.260  - 203.659.406  12.611.260 ₫ - 203.659.406 ₫
 12. Bông tai nữ Olympos

  Bông tai nữ Olympos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.11 crt - AAA

  9.299.104,00 ₫
  5.242.899  - 58.627.073  5.242.899 ₫ - 58.627.073 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Magia

  Mặt dây chuyền nữ Magia

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  10.594.192,00 ₫
  3.075.834  - 48.834.668  3.075.834 ₫ - 48.834.668 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Shansi - A

  Bông tai nữ Shansi - A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.064 crt - AAA

  8.355.807,00 ₫
  4.330.167  - 49.188.441  4.330.167 ₫ - 49.188.441 ₫
 15. Nhẫn Geseent

  Nhẫn GLAMIRA Geseent

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.918 crt - AAA

  39.276.887,00 ₫
  14.424.553  - 256.201.608  14.424.553 ₫ - 256.201.608 ₫
 16. Nhẫn Ceramus

  Nhẫn GLAMIRA Ceramus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  21.890.838,00 ₫
  10.064.103  - 124.980.536  10.064.103 ₫ - 124.980.536 ₫
 17. Nhẫn Anggun

  Nhẫn GLAMIRA Anggun

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  11.689.471,00 ₫
  6.643.836  - 67.174.205  6.643.836 ₫ - 67.174.205 ₫
 18. Nhẫn Lycklig

  Nhẫn GLAMIRA Lycklig

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  18.246.704,00 ₫
  8.395.431  - 108.820.238  8.395.431 ₫ - 108.820.238 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Gagae

  Dây chuyền nữ Gagae

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  22.104.232,00 ₫
  7.907.509  - 96.565.575  7.907.509 ₫ - 96.565.575 ₫
 21. Bông tai nữ Zlo

  Bông tai nữ Zlo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.094 crt - AAA

  8.721.749,00 ₫
  4.393.846  - 52.627.102  4.393.846 ₫ - 52.627.102 ₫
 22. Nhẫn Palaimintas

  Nhẫn GLAMIRA Palaimintas

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.744 crt - AAA

  28.628.353,00 ₫
  11.663.152  - 175.612.373  11.663.152 ₫ - 175.612.373 ₫
 23. Bông tai nữ Domenix

  Bông tai nữ Domenix

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  9.400.709,00 ₫
  5.009.409  - 68.829.857  5.009.409 ₫ - 68.829.857 ₫
 24. Dây chuyền nữ Amabile

  Dây chuyền nữ Amabile

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.501 crt - AAA

  20.270.562,00 ₫
  7.917.697  - 105.324.966  7.917.697 ₫ - 105.324.966 ₫
 25. Vòng tay nữ Alvelt

  Vòng tay nữ Alvelt

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.175 crt - AAA

  15.891.998,00 ₫
  7.766.000  - 97.216.518  7.766.000 ₫ - 97.216.518 ₫
 26. Nhẫn Nergal

  Nhẫn GLAMIRA Nergal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  13.635.216,00 ₫
  7.174.494  - 79.839.240  7.174.494 ₫ - 79.839.240 ₫
 27. Nhẫn Reperto

  Nhẫn GLAMIRA Reperto

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  15.052.851,00 ₫
  7.682.227  - 93.947.662  7.682.227 ₫ - 93.947.662 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Menso

  Mặt dây chuyền nữ Menso

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.118 crt - AAA

  10.280.893,00 ₫
  3.140.361  - 45.848.831  3.140.361 ₫ - 45.848.831 ₫
 29. Dây chuyền nữ Rhosus

  Dây chuyền nữ Rhosus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.246 crt - AAA

  20.427.072,00 ₫
  9.124.484  - 117.339.063  9.124.484 ₫ - 117.339.063 ₫
 30. Dây chuyền nữ Pamphy

  Dây chuyền nữ Pamphy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - AAA

  13.403.990,00 ₫
  6.100.725  - 62.136.490  6.100.725 ₫ - 62.136.490 ₫
 31. Vòng tay nữ Alohilohi

  Vòng tay nữ Alohilohi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  12.393.902,00 ₫
  6.577.326  - 71.207.202  6.577.326 ₫ - 71.207.202 ₫
 32. Dây chuyền nữ Kumurika

  Dây chuyền nữ Kumurika

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  8.646.466,00 ₫
  4.753.562  - 52.145.975  4.753.562 ₫ - 52.145.975 ₫
 33. Vòng tay nữ Adunanza

  Vòng tay nữ Adunanza

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  8.587.033,00 ₫
  4.478.751  - 57.268.589  4.478.751 ₫ - 57.268.589 ₫
 34. Nhẫn Esperancoso

  Nhẫn GLAMIRA Esperancoso

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.035 crt - AAA

  9.615.236,00 ₫
  5.391.483  - 57.028.029  5.391.483 ₫ - 57.028.029 ₫
 35. Bông tai nữ Armatura

  Bông tai nữ Armatura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  11.815.131,00 ₫
  5.030.636  - 79.343.959  5.030.636 ₫ - 79.343.959 ₫
 36. Dây chuyền nữ Amorium

  Dây chuyền nữ Amorium

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.21 crt - AAA

  11.865.790,00 ₫
  5.221.673  - 63.197.810  5.221.673 ₫ - 63.197.810 ₫
 37. Nhẫn Angelus

  Nhẫn GLAMIRA Angelus

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  9.514.765,00 ₫
  5.285.352  - 59.844.052  5.285.352 ₫ - 59.844.052 ₫
 38. Dây chuyền nữ Mookodi

  Dây chuyền nữ Mookodi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  11.680.981,00 ₫
  5.068.277  - 49.429.004  5.068.277 ₫ - 49.429.004 ₫
 39. Nhẫn Mesikoti

  Nhẫn GLAMIRA Mesikoti

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  10.809.569,00 ₫
  5.816.010  - 64.867.614  5.816.010 ₫ - 64.867.614 ₫
 40. Nhẫn Anfani

  Nhẫn GLAMIRA Anfani

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  11.583.340,00 ₫
  6.113.178  - 67.754.390  6.113.178 ₫ - 67.754.390 ₫
 41. Bông tai nữ Arrivederci

  Bông tai nữ Arrivederci

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - AAA

  17.111.804,00 ₫
  7.964.112  - 121.725.833  7.964.112 ₫ - 121.725.833 ₫
 42. Dây chuyền nữ Cunda

  Dây chuyền nữ Cunda

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.154 crt - AAA

  16.851.993,00 ₫
  7.734.302  - 83.914.688  7.734.302 ₫ - 83.914.688 ₫
 43. Bông tai nữ Stray

  Bông tai nữ Stray

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  9.713.160,00 ₫
  4.669.788  - 75.735.484  4.669.788 ₫ - 75.735.484 ₫
 44. Bông tai nữ Werna

  Bông tai nữ Werna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  11.022.399,00 ₫
  5.646.199  - 63.254.415  5.646.199 ₫ - 63.254.415 ₫
 45. Vòng tay nữ Verbum

  Vòng tay nữ Verbum

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.106 crt - AAA

  15.369.830,00 ₫
  7.303.266  - 95.164.635  7.303.266 ₫ - 95.164.635 ₫
 46. Nhẫn Skydda

  Nhẫn GLAMIRA Skydda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  12.610.693,00 ₫
  6.749.967  - 73.952.475  6.749.967 ₫ - 73.952.475 ₫
 47. Nhẫn Artemisi

  Nhẫn GLAMIRA Artemisi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  15.952.564,00 ₫
  8.193.357  - 106.216.473  8.193.357 ₫ - 106.216.473 ₫
 48. Vòng đeo lòng bàn tay Allegraste

  Vòng đeo lòng bàn tay Allegraste

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  22.734.512,00 ₫
  9.967.027  - 49.155.613  9.967.027 ₫ - 49.155.613 ₫
 49. Vòng đeo ngón tay Numinous

  Vòng đeo ngón tay Numinous

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  11.954.092,00 ₫
  6.325.441  - 69.452.498  6.325.441 ₫ - 69.452.498 ₫
 50. Dây chuyền nữ Galien

  Dây chuyền nữ Galien

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.586 crt - AAA

  21.993.289,00 ₫
  7.712.227  - 100.952.348  7.712.227 ₫ - 100.952.348 ₫
 51. Vòng tay Dawl

  Vòng tay GLAMIRA Dawl

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.862 crt - AAA

  52.098.714,00 ₫
  18.297.083  - 141.273.291  18.297.083 ₫ - 141.273.291 ₫
 52. Nhẫn Briller

  Nhẫn GLAMIRA Briller

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.525 crt - AAA

  22.780.927,00 ₫
  10.249.762  - 148.966.269  10.249.762 ₫ - 148.966.269 ₫
 53. Bông tai nữ Regarder

  Bông tai nữ Regarder

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  14.447.193,00 ₫
  6.867.136  - 89.391.080  6.867.136 ₫ - 89.391.080 ₫
 54. Bông tai nữ Begiratu

  Bông tai nữ Begiratu

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.116 crt - AAA

  15.307.567,00 ₫
  7.468.832  - 90.664.658  7.468.832 ₫ - 90.664.658 ₫
 55. Nhẫn Okenaus

  Nhẫn GLAMIRA Okenaus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.586 crt - AAA

  28.058.072,00 ₫
  10.467.403  - 151.966.258  10.467.403 ₫ - 151.966.258 ₫
 56. Dây chuyền nữ Malbono

  Dây chuyền nữ Malbono

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  37.997.647,00 ₫
  20.004.809  - 187.683.065  20.004.809 ₫ - 187.683.065 ₫
 57. Vòng tay nữ Velona

  Vòng tay nữ Velona

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.206 crt - AAA

  14.183.704,00 ₫
  6.846.759  - 90.480.695  6.846.759 ₫ - 90.480.695 ₫
 58. Bông tai nữ Esplicativo

  Bông tai nữ Esplicativo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  10.802.777,00 ₫
  5.731.104  - 66.197.797  5.731.104 ₫ - 66.197.797 ₫
 59. Dây chuyền nữ Reebou

  Dây chuyền nữ Reebou

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  11.155.983,00 ₫
  4.960.730  - 49.669.567  4.960.730 ₫ - 49.669.567 ₫
 60. Vòng tay nữ Anitta

  Vòng tay nữ Anitta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  9.443.727,00 ₫
  4.904.127  - 55.754.447  4.904.127 ₫ - 55.754.447 ₫
 61. Bông tai nữ Estatex

  Bông tai nữ Estatex

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.11 crt - AAA

  10.156.931,00 ₫
  5.264.125  - 62.829.885  5.264.125 ₫ - 62.829.885 ₫

You’ve viewed 60 of 619 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng