Đang tải...
Tìm thấy 122 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Terang

  Dây chuyền nữ Terang

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.152 crt - VS

  14.669.645,00 ₫
  6.290.063  - 62.136.490  6.290.063 ₫ - 62.136.490 ₫
 2. Dây chuyền nữ Katumbiri

  Dây chuyền nữ Katumbiri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.068 crt - VS

  11.529.849,00 ₫
  4.767.146  - 46.287.513  4.767.146 ₫ - 46.287.513 ₫
 3. Dây chuyền nữ Hobona

  Dây chuyền nữ Hobona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.512 crt - VS

  61.198.292,00 ₫
  17.196.144  - 387.210.423  17.196.144 ₫ - 387.210.423 ₫
 4. Dây chuyền nữ Adaliano

  Dây chuyền nữ Adaliano

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.342 crt - VS

  51.521.639,00 ₫
  12.611.260  - 203.659.406  12.611.260 ₫ - 203.659.406 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Magia

  Mặt dây chuyền nữ Magia

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  14.499.834,00 ₫
  3.075.834  - 48.834.668  3.075.834 ₫ - 48.834.668 ₫
 6. Dây chuyền nữ Gagae

  Dây chuyền nữ Gagae

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  24.255.165,00 ₫
  7.907.509  - 96.565.575  7.907.509 ₫ - 96.565.575 ₫
 7. Dây chuyền nữ Amabile

  Dây chuyền nữ Amabile

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.501 crt - VS

  33.628.989,00 ₫
  7.917.697  - 105.324.966  7.917.697 ₫ - 105.324.966 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Menso

  Mặt dây chuyền nữ Menso

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.118 crt - AAA

  10.280.893,00 ₫
  3.140.361  - 45.848.831  3.140.361 ₫ - 45.848.831 ₫
 9. Dây chuyền nữ Rhosus

  Dây chuyền nữ Rhosus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  25.917.612,00 ₫
  9.124.484  - 117.339.063  9.124.484 ₫ - 117.339.063 ₫
 10. Dây chuyền nữ Pamphy

  Dây chuyền nữ Pamphy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - VS

  14.083.233,00 ₫
  6.100.725  - 62.136.490  6.100.725 ₫ - 62.136.490 ₫
 11. Dây chuyền nữ Kumurika

  Dây chuyền nữ Kumurika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  12.891.729,00 ₫
  4.753.562  - 52.145.975  4.753.562 ₫ - 52.145.975 ₫
 12. Dây chuyền nữ Amorium

  Dây chuyền nữ Amorium

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  12.799.748,00 ₫
  5.221.673  - 63.197.810  5.221.673 ₫ - 63.197.810 ₫
 13. Dây chuyền nữ Mookodi

  Dây chuyền nữ Mookodi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.992.299,00 ₫
  5.068.277  - 49.429.004  5.068.277 ₫ - 49.429.004 ₫
 14. Dây chuyền nữ Cunda

  Dây chuyền nữ Cunda

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.154 crt - VS

  21.012.350,00 ₫
  7.734.302  - 83.914.688  7.734.302 ₫ - 83.914.688 ₫
 15. Dây chuyền nữ Galien

  Dây chuyền nữ Galien

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.586 crt - VS

  38.634.720,00 ₫
  7.712.227  - 100.952.348  7.712.227 ₫ - 100.952.348 ₫
 16. Dây chuyền nữ Malbono

  Dây chuyền nữ Malbono

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  39.299.528,00 ₫
  20.004.809  - 187.683.065  20.004.809 ₫ - 187.683.065 ₫
 17. Dây chuyền nữ Reebou

  Dây chuyền nữ Reebou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  12.288.052,00 ₫
  4.960.730  - 49.669.567  4.960.730 ₫ - 49.669.567 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Ecouter

  Mặt dây chuyền nữ Ecouter

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  9.934.479,00 ₫
  3.054.324  - 41.462.060  3.054.324 ₫ - 41.462.060 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Encontro

  Dây chuyền nữ Encontro

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Đen

  0.362 crt - AAA

  18.495.194,00 ₫
  8.264.111  - 111.848.521  8.264.111 ₫ - 111.848.521 ₫
 21. Dây chuyền nữ Harapan

  Dây chuyền nữ Harapan

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.182 crt - VS

  11.095.983,00 ₫
  4.477.337  - 58.443.117  4.477.337 ₫ - 58.443.117 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Sumikat

  Mặt dây chuyền nữ Sumikat

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.272 crt - VS

  19.203.020,00 ₫
  6.541.100  - 93.098.609  6.541.100 ₫ - 93.098.609 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Mken

  Mặt dây chuyền nữ Mken

  14K Vàng và Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - AAA

  11.399.095,00 ₫
  3.592.057  - 53.023.327  3.592.057 ₫ - 53.023.327 ₫
 24. Dây chuyền nữ Vikerkaar

  Dây chuyền nữ Vikerkaar

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  11.080.701,00 ₫
  5.261.861  - 45.452.610  5.261.861 ₫ - 45.452.610 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Minholl

  Mặt dây chuyền nữ Minholl

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.086 crt - AAA

  13.083.898,00 ₫
  4.882.052  - 61.244.990  4.882.052 ₫ - 61.244.990 ₫
 26. Mặt dây chuyền nữ Cubic

  Mặt dây chuyền nữ Cubic

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  10.981.643,00 ₫
  3.054.324  - 48.622.403  3.054.324 ₫ - 48.622.403 ₫
 27. Dây chuyền nữ Jaman

  Dây chuyền nữ Jaman

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - VS

  18.585.192,00 ₫
  7.815.811  - 88.499.573  7.815.811 ₫ - 88.499.573 ₫
 28. Dây chuyền nữ Hydas

  Dây chuyền nữ Hydas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.48 crt - VS

  45.043.369,00 ₫
  15.935.018  - 246.366.749  15.935.018 ₫ - 246.366.749 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Meritare

  Mặt dây chuyền nữ Meritare

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.095 crt - VS

  12.237.110,00 ₫
  4.258.847  - 52.046.921  4.258.847 ₫ - 52.046.921 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Argaios

  Mặt dây chuyền nữ Argaios

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  12.481.071,00 ₫
  4.301.866  - 52.612.953  4.301.866 ₫ - 52.612.953 ₫
 31. Dây chuyền nữ Malagelove

  Dây chuyền nữ Malagelove

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  12.678.901,00 ₫
  5.992.895  - 59.561.034  5.992.895 ₫ - 59.561.034 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Arkaik

  Mặt dây chuyền nữ Arkaik

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.085 crt - VS

  11.864.375,00 ₫
  4.108.281  - 52.202.575  4.108.281 ₫ - 52.202.575 ₫
 33. Dây chuyền nữ Enfys

  Dây chuyền nữ Enfys

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  12.488.995,00 ₫
  5.175.824  - 50.433.718  5.175.824 ₫ - 50.433.718 ₫
 34. Dây chuyền nữ Rayuwa

  Dây chuyền nữ Rayuwa

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  11.258.435,00 ₫
  5.003.749  - 50.179.002  5.003.749 ₫ - 50.179.002 ₫
 35. Dây Chuyền Garkuwa

  Dây Chuyền GLAMIRA Garkuwa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  18.458.118,00 ₫
  7.407.983  - 82.938.280  7.407.983 ₫ - 82.938.280 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Verstand

  Mặt dây chuyền nữ Verstand

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  12.215.601,00 ₫
  4.344.885  - 54.792.191  4.344.885 ₫ - 54.792.191 ₫
 37. Dây chuyền nữ Journe

  Dây chuyền nữ Journe

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.246 crt - VS

  23.888.092,00 ₫
  10.790.042  - 123.721.106  10.790.042 ₫ - 123.721.106 ₫
 38. Dây chuyền nữ Tiosos

  Dây chuyền nữ Tiosos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.238 crt - VS

  17.088.879,00 ₫
  7.152.418  - 86.900.528  7.152.418 ₫ - 86.900.528 ₫
 39. Dây chuyền nữ Ukubona

  Dây chuyền nữ Ukubona

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  17.813.405,00 ₫
  8.142.414  - 96.098.598  8.142.414 ₫ - 96.098.598 ₫
 40. Dây chuyền nữ Enuma

  Dây chuyền nữ Enuma

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.256 crt - VS

  17.850.764,00 ₫
  7.804.491  - 104.843.840  7.804.491 ₫ - 104.843.840 ₫
 41. Dây chuyền nữ Aniwaniwa

  Dây chuyền nữ Aniwaniwa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  21.099.521,00 ₫
  9.119.956  - 97.584.441  9.119.956 ₫ - 97.584.441 ₫
 42. Dây chuyền nữ Arcubalenu

  Dây chuyền nữ Arcubalenu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  19.632.075,00 ₫
  8.406.752  - 89.617.493  8.406.752 ₫ - 89.617.493 ₫
 43. Dây chuyền nữ Azzurro

  Dây chuyền nữ Azzurro

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - VS

  19.406.510,00 ₫
  8.646.184  - 113.376.814  8.646.184 ₫ - 113.376.814 ₫
 44. Dây chuyền nữ Anuenue

  Dây chuyền nữ Anuenue

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  17.825.007,00 ₫
  7.693.548  - 85.075.065  7.693.548 ₫ - 85.075.065 ₫
 45. Dây chuyền nữ Kaitse

  Dây chuyền nữ Kaitse

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.564 crt - VS

  33.800.216,00 ₫
  11.616.170  - 177.621.794  11.616.170 ₫ - 177.621.794 ₫
 46. Dây chuyền nữ Kaloma

  Dây chuyền nữ Kaloma

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.153 crt - VS

  21.936.403,00 ₫
  9.207.974  - 109.117.403  9.207.974 ₫ - 109.117.403 ₫
 47. Dây chuyền nữ Macca

  Dây chuyền nữ Macca

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  20.508.864,00 ₫
  9.353.728  - 102.353.284  9.353.728 ₫ - 102.353.284 ₫
 48. Dây chuyền nữ Menua

  Dây chuyền nữ Menua

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.09 crt - VS

  12.680.033,00 ₫
  5.713.557  - 57.438.403  5.713.557 ₫ - 57.438.403 ₫
 49. Dây chuyền nữ Madreed

  Dây chuyền nữ Madreed

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  18.284.346,00 ₫
  8.365.997  - 89.617.497  8.365.997 ₫ - 89.617.497 ₫
 50. Dây chuyền nữ Mavrica

  Dây chuyền nữ Mavrica

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  20.396.789,00 ₫
  7.478.738  - 111.806.073  7.478.738 ₫ - 111.806.073 ₫
 51. Dây chuyền nữ Malagrana

  Dây chuyền nữ Malagrana

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  19.952.735,00 ₫
  9.056.560  - 99.169.338  9.056.560 ₫ - 99.169.338 ₫
 52. Dây chuyền nữ Mandorla

  Dây chuyền nữ Mandorla

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.298 crt - VS

  17.023.502,00 ₫
  6.438.648  - 81.056.217  6.438.648 ₫ - 81.056.217 ₫
 53. Dây chuyền nữ Meditare

  Dây chuyền nữ Meditare

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.238 crt - VS

  15.803.696,00 ₫
  6.226.385  - 77.348.683  6.226.385 ₫ - 77.348.683 ₫
 54. Dây chuyền nữ Molo

  Dây chuyền nữ Molo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  23.909.319,00 ₫
  9.962.216  - 114.707.000  9.962.216 ₫ - 114.707.000 ₫
 55. Dây chuyền nữ Engcwele

  Dây chuyền nữ Engcwele

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.236 crt - VS

  15.997.847,00 ₫
  6.423.365  - 68.178.919  6.423.365 ₫ - 68.178.919 ₫
 56. Dây chuyền nữ Ragazzona

  Dây chuyền nữ Ragazzona

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  22.254.230,00 ₫
  8.712.410  - 109.584.377  8.712.410 ₫ - 109.584.377 ₫
 57. Dây chuyền nữ Teikhos

  Dây chuyền nữ Teikhos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  44.558.842,00 ₫
  21.478.765  - 210.366.920  21.478.765 ₫ - 210.366.920 ₫
 58. Dây chuyền nữ Timone

  Dây chuyền nữ Timone

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - VS

  41.106.313,00 ₫
  21.019.145  - 202.173.568  21.019.145 ₫ - 202.173.568 ₫
 59. Dây chuyền nữ Zien

  Dây chuyền nữ Zien

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - VS

  21.715.367,00 ₫
  9.038.447  - 111.169.283  9.038.447 ₫ - 111.169.283 ₫
 60. Dây chuyền nữ Daimana

  Dây chuyền nữ Daimana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  11.692.585,00 ₫
  4.172.810  - 48.537.505  4.172.810 ₫ - 48.537.505 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Elikhanyayo

  Mặt dây chuyền nữ Elikhanyayo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  11.334.567,00 ₫
  3.850.169  - 49.881.832  3.850.169 ₫ - 49.881.832 ₫

You’ve viewed 60 of 122 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng