Đang tải...
Tìm thấy 137 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Angelus

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  10.713.060,00 ₫
  5.582.520  - 62.815.732  5.582.520 ₫ - 62.815.732 ₫
 2. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Diadonnda

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  11.892.961,00 ₫
  5.561.294  - 70.131.740  5.561.294 ₫ - 70.131.740 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Langas

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  14.167.855,00 ₫
  7.641.472  - 79.358.107  7.641.472 ₫ - 79.358.107 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Forvanta

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  18.047.460,00 ₫
  9.084.862  - 105.367.423  9.084.862 ₫ - 105.367.423 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Kifahari

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - AAA

  24.779.313,00 ₫
  10.579.194  - 146.291.751  10.579.194 ₫ - 146.291.751 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Pedesa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  15.703.225,00 ₫
  7.110.815  - 77.306.235  7.110.815 ₫ - 77.306.235 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Reperto

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  21.914.327,00 ₫
  8.171.281  - 99.041.977  8.171.281 ₫ - 99.041.977 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Geseent

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.918 crt - VS

  45.165.067,00 ₫
  15.405.209  - 267.876.086  15.405.209 ₫ - 267.876.086 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Ceramus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  30.135.138,00 ₫
  10.658.439  - 131.348.426  10.658.439 ₫ - 131.348.426 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Palaimintas

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.744 crt - VS

  35.656.527,00 ₫
  12.454.185  - 184.739.686  12.454.185 ₫ - 184.739.686 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Nergal

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  14.444.081,00 ₫
  7.556.567  - 83.659.972  7.556.567 ₫ - 83.659.972 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Livlife

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng

  0.07 crt - AAA

  16.497.656,00 ₫
  8.802.977  - 98.688.209  8.802.977 ₫ - 98.688.209 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Esperancoso

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.794.004,00 ₫
  5.709.878  - 60.211.974  5.709.878 ₫ - 60.211.974 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Liktenis

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.098 crt - VS

  13.222.577,00 ₫
  6.792.420  - 74.235.490  6.792.420 ₫ - 74.235.490 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Krezus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  24.044.602,00 ₫
  11.368.813  - 138.537.077  11.368.813 ₫ - 138.537.077 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Mesikoti

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  15.809.073,00 ₫
  6.134.404  - 68.051.559  6.134.404 ₫ - 68.051.559 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Jendhela

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  10.277.780,00 ₫
  5.624.973  - 59.193.111  5.624.973 ₫ - 59.193.111 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Skydda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  13.280.029,00 ₫
  7.068.362  - 77.136.420  7.068.362 ₫ - 77.136.420 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Briller

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  27.130.340,00 ₫
  10.820.325  - 154.909.637  10.820.325 ₫ - 154.909.637 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Okenaus

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.586 crt - VS1

  32.146.826,00 ₫
  11.148.060  - 159.819.996  11.148.060 ₫ - 159.819.996 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Arinna

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.536 crt - VS

  42.237.250,00 ₫
  14.146.630  - 212.532.004  14.146.630 ₫ - 212.532.004 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Abaphezulu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  15.833.414,00 ₫
  8.049.018  - 88.032.599  8.049.018 ₫ - 88.032.599 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Anggun

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  12.348.054,00 ₫
  7.004.683  - 70.782.680  7.004.683 ₫ - 70.782.680 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Lycklig

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  21.720.743,00 ₫
  8.904.862  - 114.126.810  8.904.862 ₫ - 114.126.810 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Poeta

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  13.756.914,00 ₫
  7.498.831  - 87.480.710  7.498.831 ₫ - 87.480.710 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Aizanoi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  18.248.685,00 ₫
  8.334.299  - 106.683.449  8.334.299 ₫ - 106.683.449 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Anfani

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  12.289.751,00 ₫
  6.452.799  - 71.150.600  6.452.799 ₫ - 71.150.600 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Artemisi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  18.816.702,00 ₫
  8.617.883  - 110.461.735  8.617.883 ₫ - 110.461.735 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Latar

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Onyx Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  18.730.098,00 ₫
  9.509.388  - 114.027.757  9.509.388 ₫ - 114.027.757 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Heraion

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.272 crt - VS

  22.888.192,00 ₫
  10.433.157  - 133.697.476  10.433.157 ₫ - 133.697.476 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Escudona

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  15.100.682,00 ₫
  7.981.094  - 87.735.432  7.981.094 ₫ - 87.735.432 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Labraun

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  18.335.007,00 ₫
  9.455.049  - 105.848.552  9.455.049 ₫ - 105.848.552 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Svemir

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.182 crt - AAA

  18.352.835,00 ₫
  8.904.862  - 108.862.683  8.904.862 ₫ - 108.862.683 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Resande

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  17.970.195,00 ₫
  9.067.880  - 99.551.406  9.067.880 ₫ - 99.551.406 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Disgleirio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.677 crt - VS

  41.265.369,00 ₫
  15.244.738  - 214.173.508  15.244.738 ₫ - 214.173.508 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Brillo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.756 crt - VS

  35.900.488,00 ₫
  12.490.978  - 183.890.637  12.490.978 ₫ - 183.890.637 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Ngao

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  19.901.791,00 ₫
  8.558.449  - 97.075.010  8.558.449 ₫ - 97.075.010 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Geracao

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.348 crt - VS1

  35.282.094,00 ₫
  11.847.113  - 166.272.791  11.847.113 ₫ - 166.272.791 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Socker

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  28.730.521,00 ₫
  9.475.426  - 136.598.400  9.475.426 ₫ - 136.598.400 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Highest

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  13.724.084,00 ₫
  7.047.135  - 80.773.194  7.047.135 ₫ - 80.773.194 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Maqzukera

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  11.254.756,00 ₫
  5.455.162  - 63.466.676  5.455.162 ₫ - 63.466.676 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Palekana - A

  Nhẫn GLAMIRA Palekana - A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire

  0.064 crt - AAA

  12.506.261,00 ₫
  6.771.194  - 73.598.706  6.771.194 ₫ - 73.598.706 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Palekana - B

  Nhẫn GLAMIRA Palekana - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.094 crt - VS

  11.126.832,00 ₫
  5.624.973  - 64.938.367  5.624.973 ₫ - 64.938.367 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Palekana - SET

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.158 crt - VS

  20.745.183,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  9.905.613  - 120.706.972  9.905.613 ₫ - 120.706.972 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Issos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  24.402.902,00 ₫
  10.270.139  - 143.772.899  10.270.139 ₫ - 143.772.899 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Talita

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  14.924.361,00 ₫
  7.280.625  - 87.353.357  7.280.625 ₫ - 87.353.357 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Chishango

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  12.121.922,00 ₫
  6.389.120  - 67.287.412  6.389.120 ₫ - 67.287.412 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Mukana

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  11.872.018,00 ₫
  6.537.704  - 68.320.424  6.537.704 ₫ - 68.320.424 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Nafasi

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.058 crt - AAA

  11.422.302,00 ₫
  6.134.404  - 64.315.729  6.134.404 ₫ - 64.315.729 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Likimas

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.232 crt - VS

  20.514.242,00 ₫
  9.455.049  - 119.829.618  9.455.049 ₫ - 119.829.618 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Sudbina

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  13.113.332,00 ₫
  6.665.062  - 75.565.676  6.665.062 ₫ - 75.565.676 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Cragum

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  13.735.689,00 ₫
  7.280.625  - 79.428.866  7.280.625 ₫ - 79.428.866 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Avanoa

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  13.315.407,00 ₫
  6.537.704  - 75.763.784  6.537.704 ₫ - 75.763.784 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Betile

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  13.911.160,00 ₫
  7.396.945  - 79.994.902  7.396.945 ₫ - 79.994.902 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Cruinne

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.232 crt - VS

  21.441.972,00 ₫
  9.945.235  - 121.471.115  9.945.235 ₫ - 121.471.115 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Eleganti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  12.575.599,00 ₫
  6.665.062  - 73.103.423  6.665.062 ₫ - 73.103.423 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Fursad

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.188 crt - VS

  15.073.795,00 ₫
  7.025.910  - 86.532.607  7.025.910 ₫ - 86.532.607 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Krya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  16.594.448,00 ₫
  8.436.186  - 95.971.238  8.436.186 ₫ - 95.971.238 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Kanto

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  13.654.744,00 ₫
  7.153.267  - 79.457.165  7.153.267 ₫ - 79.457.165 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Resnitsa

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  14.567.760,00 ₫
  7.804.491  - 84.240.163  7.804.491 ₫ - 84.240.163 ₫

You’ve viewed 60 of 137 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng