Đang tải...
Tìm thấy 137 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Aizanoi Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Aizanoi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  15.020.335,00 ₫
 2. Nhẫn Langas Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Langas

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  12.401.051,00 ₫
 3. Nhẫn Anggun Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Anggun

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  10.848.080,00 ₫
 4. Nhẫn Geseent Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Geseent

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.918 crt - AAA

  34.657.136,00 ₫
 5. Nhẫn Nergal Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Nergal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  12.671.414,00 ₫
 6. Nhẫn Esperancoso Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Esperancoso

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  9.461.383,00 ₫
 7. Nhẫn Heraion Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Heraion

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  18.613.472,00 ₫
 8. Nhẫn Lycklig Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lycklig

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  16.899.635,00 ₫
 9. Nhẫn Skydda Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Skydda

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  11.728.113,00 ₫
 10. Nhẫn Briller Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Briller

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.525 crt - AAA

  21.160.299,00 ₫
 11. Nhẫn Escudona Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Escudona

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  13.156.987,00 ₫
 12. Nhẫn Labraun Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Labraun

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  15.821.695,00 ₫
 13. Nhẫn Highest Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Highest

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  12.047.955,00 ₫
 14. Nhẫn Maqzukera Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Maqzukera

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  10.007.789,00 ₫
 15. Nhẫn Svemir Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Svemir

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.182 crt - AAA

  15.973.909,00 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Palekana - A Vàng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Palekana - A

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.064 crt - AAA

  10.919.997,00 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Palekana - B Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Palekana - B

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  9.579.802,00 ₫
 18. Nhẫn Palekana - SET Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Palekana - SET

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  17.092.134,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 19. Nhẫn Issos Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Issos

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  19.499.184,00 ₫
 20. Nhẫn Talita Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Talita

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  12.514.873,00 ₫
 21. Nhẫn Chishango Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Chishango

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  10.594.749,00 ₫
 22. Nhẫn Mukana Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mukana

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.330.873,00 ₫
 23. Nhẫn Jendhela Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jendhela

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.993.383,00 ₫
 24. Nhẫn Nafasi Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nafasi

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.058 crt - AAA

  10.061.591,00 ₫
 25. Nhẫn Likimas Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Likimas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  16.686.860,00 ₫
 26. Nhẫn Sudbina Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sudbina

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  11.084.108,00 ₫
 27. Nhẫn Anfani Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Anfani

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  10.746.694,00 ₫
 28. Nhẫn Cragum Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cragum

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  12.057.147,00 ₫
 29. Nhẫn Avanoa Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Avanoa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  11.087.892,00 ₫
 30. Nhẫn Betile Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Betile

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  11.995.505,00 ₫
 31. Nhẫn Cruinne Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cruinne

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - AAA

  16.703.351,00 ₫
 32. Nhẫn Eleganti Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Eleganti

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  11.090.595,00 ₫
 33. Nhẫn Forvanta Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Forvanta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  14.644.529,00 ₫
 34. Nhẫn Fursad Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Fursad

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  12.083.373,00 ₫
 35. Nhẫn Liktenis Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Liktenis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  11.467.213,00 ₫
 36. Nhẫn Krya Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Krya

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  14.063.788,00 ₫
 37. Nhẫn Kanto Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kanto

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  11.988.204,00 ₫
 38. Nhẫn Resnitsa Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Resnitsa

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  12.676.821,00 ₫
 39. Nhẫn Lios Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Lios

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.058 crt - AAA

  14.949.230,00 ₫
 40. Nhẫn Kuangaza Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kuangaza

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.279 crt - AAA

  21.253.035,00 ₫
 41. Nhẫn Lavni Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lavni

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  16.021.223,00 ₫

You’ve viewed 60 of 137 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...