Đang tải...
Tìm thấy 28 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Fashionable

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Fashionable

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.809 crt - AAA

  33.900.928,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 2. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Blooming

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Blooming

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.23 crt - AAA

  33.356.416,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 3. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Puffin

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Puffin

  Bạc 925 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.12 crt - AAA

  16.519.234,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 4. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  1.212 crt - AAA

  32.397.706,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 5. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Clover

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Clover

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.534 crt - AAA

  35.147.037,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 6. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Flamboyant

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Flamboyant

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.001 crt - AAA

  35.942.716,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 7. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  1.07 crt - AAA

  30.927.736,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 8. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Elegance

  Vàng 750 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.51 crt - AAA

  43.570.765,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 9. Bảo hành trọn đời
 10. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA One Only

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.54 crt - AAA

  26.457.540,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 11. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Exquisite

  Vàng Trắng 750 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.41 crt - AAA

  40.444.276,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 12. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Perfect Match

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet

  0.174 crt - AAA

  20.865.874,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 13. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty

  Vàng Hồng 375 & Đá Garnet

  0.935 crt - AAA

  22.196.876,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 14. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet

  0.755 crt - AAA

  22.599.717,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 15. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Heavenly Vows

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  21.602.075,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 16. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA True Love

  Vàng 375 & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  16.411.088,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 17. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Courteous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Courteous

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.915 crt - AAA

  32.269.553,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 18. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly

  Bạc 925 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.23 crt - AAA

  16.432.717,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 19. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Cuddly

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Cuddly

  Vàng Trắng 750 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.038 crt - AAA

  45.920.769,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 20. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.876 crt - AAA

  38.292.721,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 21. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Marvelous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Marvelous

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.45 crt - AAA

  38.840.747,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 22. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sinuous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sinuous

  Vàng Trắng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.957 crt - AAA

  37.499.742,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 23. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Snazy

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Snazy

  Vàng Trắng 750 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.77 crt - AAA

  39.434.197,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 24. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Soft Life

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Soft Life

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.468 crt - AAA

  41.483.825,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 25. Nhẫn đính hôn
 26. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Splendiferous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Splendiferous

  Vàng Trắng 750 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.934 crt - AAA

  60.261.950,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 27. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.288 crt - AAA

  37.429.449,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 28. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky

  Vàng Trắng 375 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.94 crt - AAA

  29.523.738,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 29. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Keyser

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Keyser

  Vàng Trắng 375 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.135 crt - AAA

  12.355.630,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 30. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness SET

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness SET

  Vàng 585 & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.824 crt - AAA

  16.131.261,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)

You’ve viewed 60 of 28 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng