Đang tải...
Tìm thấy 45 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Crinkly

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.23 crt - AAA

  48.344.486,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.607.468  - 290.942.015  16.607.468 ₫ - 290.942.015 ₫
 2. Bộ Nhẫn Cưới Syfig Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Syfig

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.17 crt - AA

  29.846.460,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.117.862  - 1.512.728.677  13.117.862 ₫ - 1.512.728.677 ₫
 3. Bộ Nhẫn Cưới One Only Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới One Only

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AAA

  32.574.182,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.184.837  - 180.536.872  14.184.837 ₫ - 180.536.872 ₫
 4. Bộ Nhẫn Cưới Grande Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Grande

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.876 crt - AAA

  69.508.536,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.463.115  - 428.035.704  19.463.115 ₫ - 428.035.704 ₫
 5. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Dreamy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.07 crt - AAA

  37.589.255,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.379.172  - 234.649.829  15.379.172 ₫ - 234.649.829 ₫
 6. Bộ Nhẫn Cưới Swanky Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Swanky

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.94 crt - AAA

  57.798.686,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.541.426  - 450.832.764  17.541.426 ₫ - 450.832.764 ₫
 7. Bộ Nhẫn Cưới Heavenly Vows Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Heavenly Vows

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  32.719.938,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.262.200  - 247.031.841  13.262.200 ₫ - 247.031.841 ₫
 8. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.945 crt - AAA

  39.493.679,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.464.544  - 247.852.594  16.464.544 ₫ - 247.852.594 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bộ Nhẫn Cưới Keyser Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Keyser

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.135 crt - AAA

  18.428.684,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  9.212.219  - 111.041.919  9.212.219 ₫ - 111.041.919 ₫
 11. Bộ Nhẫn Cưới Sinuous Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Sinuous

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.957 crt - AAA

  58.387.363,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.201.805  - 532.058.795  17.201.805 ₫ - 532.058.795 ₫
 12. Bộ Nhẫn Cưới True Love Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới True Love

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  25.193.654,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  10.632.968  - 203.942.428  10.632.968 ₫ - 203.942.428 ₫
 13. Bộ Nhẫn Cưới Blooming Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Blooming

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.23 crt - AAA

  46.497.514,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.145.201  - 301.583.471  17.145.201 ₫ - 301.583.471 ₫
 14. Bộ Nhẫn Cưới Marvelous Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Marvelous

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.45 crt - AAA

  54.864.643,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.271.611  - 428.403.623  18.271.611 ₫ - 428.403.623 ₫
 15. Bộ Nhẫn Cưới Blessing Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Blessing

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.3 crt - AA

  39.454.340,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.287.672  - 1.212.107.459  13.287.672 ₫ - 1.212.107.459 ₫
 16. Bộ Nhẫn Cưới Htingi Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Htingi

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.994 crt - AA

  29.599.385,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.356.077  - 1.478.922.230  11.356.077 ₫ - 1.478.922.230 ₫
 17. Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.592 crt - AAA

  51.767.300,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.513.124  - 293.998.601  17.513.124 ₫ - 293.998.601 ₫
 18. Nhẫn Consecratedness SET Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn Consecratedness SET

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.824 crt - AA

  24.047.432,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.721.468  - 1.158.164.320  8.721.468 ₫ - 1.158.164.320 ₫
 19. Bộ Nhẫn Cưới Courteous Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Courteous

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.915 crt - AAA

  44.282.334,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.127.272  - 264.267.609  18.127.272 ₫ - 264.267.609 ₫
 20. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.288 crt - AAA

  52.897.389,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  19.407.926  - 287.814.672  19.407.926 ₫ - 287.814.672 ₫
 21. Bộ Nhẫn Cưới Graceful Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Graceful

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.755 crt - AAA

  28.444.109,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.491.261  - 178.003.870  12.491.261 ₫ - 178.003.870 ₫
 22. Bộ Nhẫn Cưới Elegance Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Elegance

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.51 crt - AAA

  51.741.545,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.651.802  - 271.116.633  17.651.802 ₫ - 271.116.633 ₫
 23. Bộ Nhẫn Cưới Flamboyant Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Flamboyant

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.001 crt - AAA

  48.767.596,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.819.249  - 294.691.992  18.819.249 ₫ - 294.691.992 ₫
 24. Bộ Nhẫn Cưới Snazy Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Snazy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.77 crt - AAA

  41.852.064,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.415.964  - 226.725.334  15.415.964 ₫ - 226.725.334 ₫
 25. Nhẫn đính hôn
 26. Bộ Nhẫn Cưới Fashionable Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Fashionable

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.809 crt - AAA

  61.181.312,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.325.384  - 427.908.346  18.325.384 ₫ - 427.908.346 ₫
 27. Bộ Nhẫn Cưới Perfect Match Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Perfect Match

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.174 crt - AAA

  24.121.016,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.981.829  - 130.499.377  11.981.829 ₫ - 130.499.377 ₫
 28. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.935 crt - AAA

  34.247.384,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.128.234  - 202.300.927  14.128.234 ₫ - 202.300.927 ₫
 29. Bộ Nhẫn Cưới Soulmates Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Soulmates

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.338 crt - AAA

  36.565.296,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.998.032  - 214.866.899  16.998.032 ₫ - 214.866.899 ₫
 30. Bộ Nhẫn Cưới Soft Life Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Soft Life

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.468 crt - AAA

  70.367.212,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.243.309  - 354.705.864  18.243.309 ₫ - 354.705.864 ₫
 31. Bộ Nhẫn Cưới Cuddly Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Cuddly

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  2.038 crt - AAA

  58.798.021,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.181.993  - 532.950.296  17.181.993 ₫ - 532.950.296 ₫
 32. Bộ Nhẫn Cưới Clover Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Clover

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.534 crt - AAA

  56.832.181,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.437.657  - 430.413.049  16.437.657 ₫ - 430.413.049 ₫
 33. Bộ Nhẫn Cưới Exquisite Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Exquisite

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.41 crt - AA

  49.718.818,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.402.181  - 523.695.624  17.402.181 ₫ - 523.695.624 ₫
 34. Bộ Nhẫn Cưới Puffin Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Puffin

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.12 crt - AAA

  60.639.333,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.301.809  - 296.828.777  16.301.809 ₫ - 296.828.777 ₫
 35. Bộ Nhẫn Cưới Splendiferous Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Splendiferous

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.934 crt - AAA

  81.789.232,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  21.905.556  - 392.913.224  21.905.556 ₫ - 392.913.224 ₫
 36. Bộ Nhẫn Cưới Mannas Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Mannas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.762 crt - AAA

  33.762.291,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.772.000  - 197.885.850  15.772.000 ₫ - 197.885.850 ₫
 37. Bộ Nhẫn Cưới Idan Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Idan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.206 crt - AA

  39.812.640,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.990.504  - 2.651.959.124  12.990.504 ₫ - 2.651.959.124 ₫
 38. Bộ Nhẫn Cưới Sweold Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Sweold

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAA

  29.981.177,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.155.588  - 190.187.774  15.155.588 ₫ - 190.187.774 ₫
 39. Bộ Nhẫn Cưới Grede Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Grede

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.138 crt - AA

  29.927.402,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.245.219  - 1.511.058.870  13.245.219 ₫ - 1.511.058.870 ₫
 40. Bộ Nhẫn Cưới Polloc Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Polloc

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.638 crt - AA

  36.196.808,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.320.672  - 1.048.325.218  17.320.672 ₫ - 1.048.325.218 ₫
 41. Bộ Nhẫn Cưới Niliev Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Niliev

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.616 crt - AAA

  35.779.074,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.405.577  - 237.366.797  17.405.577 ₫ - 237.366.797 ₫
 42. Bộ Nhẫn Cưới Fendr Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Fendr

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.06 crt - AA

  35.048.038,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.308.898  - 1.212.178.209  13.308.898 ₫ - 1.212.178.209 ₫
 43. Bộ Nhẫn Cưới Fnel Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Fnel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.938 crt - AA

  28.615.900,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.948.051  - 1.489.691.051  12.948.051 ₫ - 1.489.691.051 ₫
 44. Bộ Nhẫn Cưới Bogd Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Bogd

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.218 crt - AA

  40.100.468,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.139.088  - 2.666.095.847  13.139.088 ₫ - 2.666.095.847 ₫
 45. Bộ Nhẫn Cưới Oferih Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Oferih

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.308 crt - AA

  34.552.191,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.939.560  - 2.139.909.662  12.939.560 ₫ - 2.139.909.662 ₫
 46. Bộ Nhẫn Cưới Scump Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Scump

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.378 crt - AA

  41.085.086,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.330.125  - 2.682.723.128  13.330.125 ₫ - 2.682.723.128 ₫
 47. Bộ Nhẫn Cưới Xoden Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bộ Nhẫn Cưới Xoden

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.65 crt - AA

  23.414.322,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  10.634.383  - 1.440.063.929  10.634.383 ₫ - 1.440.063.929 ₫

You’ve viewed 45 of 45 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng