Đang tải...
Tìm thấy 37 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  1.212 crt - AAA

  45.797.211,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 2. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA True Love

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  23.757.956,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 3. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.23 crt - AAA

  54.135.774,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 4. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Elegance

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.51 crt - AAA

  47.539.706,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 5. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.755 crt - AAA

  27.709.595,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 6. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Heavenly Vows

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  30.558.149,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 7. Bảo hành trọn đời
 8. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  1.07 crt - AAA

  37.064.997,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 9. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Soulmates

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.338 crt - AAA

  34.292.145,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 10. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty

  Vàng Hồng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.935 crt - AAA

  33.843.612,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 11. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Courteous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Courteous

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.915 crt - AAA

  41.191.562,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 12. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.876 crt - AAA

  67.437.950,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 13. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Puffin

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Puffin

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.12 crt - AAA

  45.750.979,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 14. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.288 crt - AAA

  56.111.595,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 15. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.94 crt - AAA

  64.375.537,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 16. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Keyser

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Keyser

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.135 crt - AAA

  18.013.264,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 17. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Mannas

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Mannas

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.762 crt - AAA

  33.719.514,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 18. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness SET

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness SET

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.824 crt - AA

  29.406.128,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 19. Nhẫn đính hôn
 20. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Idan

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Idan

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.206 crt - AA

  47.173.903,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 21. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sweold

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sweold

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.792 crt - AAA

  42.407.118,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 22. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Polloc

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Polloc

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.638 crt - AA

  43.594.827,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 23. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Niliev

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Niliev

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.616 crt - AAA

  42.998.133,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 24. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Fnel

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Fnel

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.938 crt - AA

  33.647.328,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 25. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Bogd

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Bogd

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.218 crt - AA

  47.502.937,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 26. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Oferih

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Oferih

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.308 crt - AA

  43.086.542,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 27. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Xoden

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Xoden

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.65 crt - AA

  22.801.139,00 ₫
  (Thiết lập giá)

You’ve viewed 37 of 37 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng