Đang tải...
Tìm thấy 45 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Snazy

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Snazy

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.77 crt - AAA

  36.981.996,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 2. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.288 crt - AAA

  54.219.048,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 3. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Puffin

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Puffin

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.12 crt - AAA

  43.128.449,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 4. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Soft Life

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Soft Life

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.468 crt - AAA

  61.409.645,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 5. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.23 crt - AAA

  51.432.135,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 6. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Elegance

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.51 crt - AAA

  43.403.138,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 7. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Heavenly Vows

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  29.692.985,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 8. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Marvelous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Marvelous

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.45 crt - AAA

  52.088.578,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Splendiferous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Splendiferous

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.934 crt - AAA

  75.675.397,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 11. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Swanky

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.94 crt - AAA

  58.049.022,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 12. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  1.07 crt - AAA

  33.793.594,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 13. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA One Only

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.54 crt - AAA

  33.487.001,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 14. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Exquisite

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.41 crt - AA

  56.756.683,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 15. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Perfect Match

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.174 crt - AAA

  21.704.002,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 16. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire

  0.935 crt - AAA

  30.626.281,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 17. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  1.212 crt - AAA

  36.226.328,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 18. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.755 crt - AAA

  25.573.720,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 19. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Soulmates

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.338 crt - AAA

  33.156.617,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 20. /

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA True Love

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  22.892.792,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 21. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Blooming

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Blooming

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.23 crt - AAA

  46.604.247,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 22. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Clover

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Clover

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.534 crt - AAA

  51.152.579,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 23. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Courteous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Courteous

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.915 crt - AAA

  39.028.651,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 24. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Cuddly

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Cuddly

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  2.038 crt - AAA

  52.541.980,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 25. Nhẫn đính hôn
 26. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Fashionable

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Fashionable

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.809 crt - AAA

  53.745.639,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 27. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Flamboyant

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Flamboyant

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.001 crt - AAA

  47.298.000,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 28. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.876 crt - AAA

  61.381.798,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 29. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sinuous

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sinuous

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.957 crt - AAA

  53.937.868,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 30. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Keyser

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Keyser

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.135 crt - AAA

  17.256.245,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 31. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Mannas

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Mannas

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.762 crt - AAA

  30.042.565,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 32. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness SET

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness SET

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.824 crt - AA

  28.540.964,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 33. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Idan

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Idan

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.206 crt - AA

  41.442.188,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 34. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sweold

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sweold

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.792 crt - AAA

  41.650.099,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 35. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Htingi

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Htingi

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.994 crt - AA

  30.835.272,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 36. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Polloc

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Polloc

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.638 crt - AA

  40.377.496,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 37. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Niliev

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Niliev

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.616 crt - AAA

  41.186.695,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 38. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Fnel

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Fnel

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.938 crt - AA

  31.998.108,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 39. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Bogd

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Bogd

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.218 crt - AA

  41.771.222,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 40. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Oferih

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Oferih

  Vàng 585 & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.308 crt - AA

  39.409.593,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 41. Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Xoden

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Xoden

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.65 crt - AA

  21.151.919,00 ₫
  (Thiết lập giá)

You’ve viewed 45 of 45 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng