Đang tải...
Tìm thấy 303 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.363.520,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Nhẫn Povrzete Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.672.279,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 3. Vòng tay nữ Voolav Tròn

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.226.455,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 4. Nhẫn Passie Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  11.615.887,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 5. Nhẫn Upoznati Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.606.251,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 6. Vòng đeo ngón tay Sambungan Tròn

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.534.293,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 7. Vòng tay nữ Levenslag Tròn

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  11.091.456,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 8. Nhẫn Verbintenis Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  11.588.434,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 9. Nhẫn Sumpay Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.753.588,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 10. Vòng tay nữ Kartu Tròn

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  35.130.114,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 11. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - S Tròn

  Vòng tay nữ Berjumpa - S

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - VS

  15.196.341,00 ₫
  5.816.010  - 98.263.682  5.816.010 ₫ - 98.263.682 ₫
 12. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - L Tròn

  Vòng tay nữ Berjumpa - L

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.334 crt - VS

  18.887.172,00 ₫
  8.172.130  - 110.617.393  8.172.130 ₫ - 110.617.393 ₫
 13. Dây chuyền nữ Whakaaro Tròn

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.598 crt - VS

  104.115.354,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 14. Vòng đeo ngón tay Zaedno Tròn

  Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  15.505.679,00 ₫
  7.682.227  - 93.268.420  7.682.227 ₫ - 93.268.420 ₫
 15. Nhẫn Kafala Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  16.105.676,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 16. Bông tai nữ Relasyon Tròn

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  10.501.930,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 17. Bông tai nữ Eriline Tròn

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  21.809.046,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 18. Bông tai nữ Batasuna Tròn

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  15.463.511,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Strasta Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  10.305.232,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 21. Bông tai nữ Rankontre Tròn

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  14.769.834,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 22. Vòng tay nữ Relazieone Tròn

  Vòng tay nữ Relazieone

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.486 crt - VS

  26.618.928,00 ₫
  9.521.275  - 49.466.933  9.521.275 ₫ - 49.466.933 ₫
 23. Vòng tay nữ Mivory Tròn

  Vòng tay nữ Mivory

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.762 crt - VS

  42.011.402,00 ₫
  6.337.328  - 145.117.235  6.337.328 ₫ - 145.117.235 ₫
 24. Nhẫn Lidhje Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  19.619.621,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 25. Vòng đeo lòng bàn tay Suhe Tròn

  Vòng đeo lòng bàn tay Suhe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.566 crt - VS

  37.782.271,00 ₫
  9.949.197  - 53.888.798  9.949.197 ₫ - 53.888.798 ₫
 26. Vòng tay nữ Umaagos Tròn

  Vòng tay nữ Umaagos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - VS

  10.330.987,00 ₫
  4.581.487  - 65.447.799  4.581.487 ₫ - 65.447.799 ₫
 27. Nhẫn Forbinde Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Forbinde

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  27.574.679,00 ₫
  11.056.079  - 149.447.401  11.056.079 ₫ - 149.447.401 ₫
 28. Nhẫn Spojeny Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  18.396.986,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 29. Dây chuyền nữ Egelezayo Tròn

  Dây chuyền nữ Egelezayo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  12.505.977,00 ₫
  4.315.450  - 47.886.561  4.315.450 ₫ - 47.886.561 ₫
 30. Vòng tay nữ Mengalir Tròn

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  14.033.139,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 31. Nhẫn Kholbo Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Kholbo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  19.018.492,00 ₫
  8.741.844  - 119.023.013  8.741.844 ₫ - 119.023.013 ₫
 32. Bông tai nữ Hlangana Tròn

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  19.383.868,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 33. Bông tai nữ Erikoista Tròn

  Bông tai nữ Erikoista

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  10.598.156,00 ₫
  5.030.636  - 73.853.420  5.030.636 ₫ - 73.853.420 ₫
 34. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - E Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - E

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.503.400,00 ₫
  6.558.930  - 101.192.911  6.558.930 ₫ - 101.192.911 ₫
 35. Nhẫn Vezu Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  28.341.091,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  15.931.904,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 37. Bông tai nữ Kinabuhi Tròn

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  14.637.665,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 38. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - V Tròn

  Dây chuyền nữ Connectat - V

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.354 crt - VS

  25.386.103,00 ₫
  9.557.501  - 139.810.651  9.557.501 ₫ - 139.810.651 ₫
 39. Vòng tay nữ Kumen Tròn

  Vòng tay nữ Kumen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  19.819.999,00 ₫
  6.133.555  - 84.862.800  6.133.555 ₫ - 84.862.800 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Zenizeni Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Zenizeni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  10.607.778,00 ₫
  3.247.908  - 49.259.195  3.247.908 ₫ - 49.259.195 ₫
 41. Dây chuyền nữ Verbonnet Tròn

  Dây chuyền nữ Verbonnet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.136 crt - VS

  52.161.260,00 ₫
  15.595.397  - 175.579.543  15.595.397 ₫ - 175.579.543 ₫
 42. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - S Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - S

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.614.626,00 ₫
  6.622.609  - 101.829.699  6.622.609 ₫ - 101.829.699 ₫
 43. Nhẫn Cunnette Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Cunnette

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  12.357.960,00 ₫
  6.686.289  - 71.277.963  6.686.289 ₫ - 71.277.963 ₫
 44. Bông tai nữ Dibana Tròn

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.991.720,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 45. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S Tròn

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  17.035.672,00 ₫
  7.983.924  - 104.674.029  7.983.924 ₫ - 104.674.029 ₫
 46. Bông tai nữ Rilato Tròn

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  11.322.114,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 47. Nhẫn Passy Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  14.890.115,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  12.096.733,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 49. Nhẫn Spojiti Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Spojiti

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  19.150.662,00 ₫
  7.865.622  - 99.112.733  7.865.622 ₫ - 99.112.733 ₫
 50. Bông tai nữ Jednota Tròn

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  19.673.111,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 51. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - D Tròn

  Dây chuyền nữ Connectat - D

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.402 crt - VS

  26.892.323,00 ₫
  5.490.539  - 95.178.787  5.490.539 ₫ - 95.178.787 ₫
 52. Nhẫn Elkartu Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Elkartu

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.014 crt - VS

  62.410.739,00 ₫
  13.778.707  - 283.342.990  13.778.707 ₫ - 283.342.990 ₫
 53. Bông tai nữ Vishesh Tròn

  Bông tai nữ Vishesh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  17.572.274,00 ₫
  6.319.781  - 88.315.617  6.319.781 ₫ - 88.315.617 ₫
 54. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - R Tròn

  Dây chuyền nữ Hannu - R

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.734 crt - AAA

  29.637.592,00 ₫
  11.405.605  - 215.829.159  11.405.605 ₫ - 215.829.159 ₫
 55. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L Tròn

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  15.998.413,00 ₫
  7.686.756  - 97.075.011  7.686.756 ₫ - 97.075.011 ₫
 56. Nhẫn Chidones Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  18.434.061,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 57. Vòng Cổ Folyam Tròn

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - VS

  104.181.863,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 58. Nhẫn Ceangal Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  30.087.024,00 ₫
  7.811.283  - 127.046.559  7.811.283 ₫ - 127.046.559 ₫
 59. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - M Tròn

  Vòng tay nữ Lienax - M

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  23.506.584,00 ₫
  8.855.618  - 119.900.371  8.855.618 ₫ - 119.900.371 ₫
 60. Bông tai nữ Halawai Tròn

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.160.383,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 61. Dây chuyền nữ Esensi Tròn

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  19.821.696,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫

You’ve viewed 60 of 303 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng