Đang tải...
Tìm thấy 752 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.02 crt - VS

  8.489.392,00 ₫
  2.790.552  - 30.282.872  2.790.552 ₫ - 30.282.872 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Lerika Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Lerika Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.2 crt - VS

  20.948.388,00 ₫
  4.282.054  - 55.160.106  4.282.054 ₫ - 55.160.106 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.02 crt - VS

  7.933.263,00 ₫
  2.429.705  - 28.570.618  2.429.705 ₫ - 28.570.618 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly

  Mặt dây chuyền nữ Pearly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.03 crt - VS

  8.881.654,00 ₫
  2.416.969  - 34.131.906  2.416.969 ₫ - 34.131.906 ₫
 5. Dây chuyền nữ Yellun

  Dây chuyền nữ Yellun

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.232 crt - VS

  22.623.004,00 ₫
  10.761.741  - 100.516.503  10.761.741 ₫ - 100.516.503 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Dây chuyền nữ Kanasia Ø8 mm

  Dây chuyền nữ Kanasia Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.18 crt - VS

  18.357.929,00 ₫
  5.999.970  - 60.636.497  5.999.970 ₫ - 60.636.497 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.095 crt - VS

  15.215.303,00 ₫
  4.576.392  - 61.061.024  4.576.392 ₫ - 61.061.024 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Maiya

  Mặt dây chuyền nữ Maiya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.065 crt - VS

  12.259.751,00 ₫
  3.526.397  - 48.735.609  3.526.397 ₫ - 48.735.609 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø6 mm

  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.03 crt - VS

  10.216.364,00 ₫
  3.130.173  - 41.773.379  3.130.173 ₫ - 41.773.379 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal

  Mặt dây chuyền nữ Loyal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.04 crt - VS

  11.476.076,00 ₫
  3.546.209  - 46.825.243  3.546.209 ₫ - 46.825.243 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.045 crt - VS

  13.685.029,00 ₫
  4.635.827  - 57.452.556  4.635.827 ₫ - 57.452.556 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Quito

  Mặt dây chuyền nữ Quito

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.469.765,00 ₫
  3.441.492  - 37.924.345  3.441.492 ₫ - 37.924.345 ₫
 14. Dây chuyền nữ Lumpler

  Dây chuyền nữ Lumpler

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.09 crt - VS

  6.621.194,00 ₫
  3.118.853  - 40.457.354  3.118.853 ₫ - 40.457.354 ₫
  Mới

 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø10 mm

  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  14.697.382,00 ₫
  5.963.178  - 67.853.447  5.963.178 ₫ - 67.853.447 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Pernek

  Mặt dây chuyền nữ Pernek

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  7.096.947,00 ₫
  2.064.895  - 24.339.505  2.064.895 ₫ - 24.339.505 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.08 crt - VS

  13.214.370,00 ₫
  3.189.607  - 47.079.963  3.189.607 ₫ - 47.079.963 ₫
 18. Dây chuyền nữ Ozean

  Dây chuyền nữ Ozean

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.032 crt - VS

  8.773.260,00 ₫
  3.906.773  - 34.287.572  3.906.773 ₫ - 34.287.572 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Kamoore Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Kamoore Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.09 crt - VS

  9.343.256,00 ₫
  2.854.514  - 38.476.227  2.854.514 ₫ - 38.476.227 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø10 mm

  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.08 crt - VS

  19.404.529,00 ₫
  7.389.587  - 90.494.847  7.389.587 ₫ - 90.494.847 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid

  Mặt dây chuyền nữ Margid

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.173.163,00 ₫
  3.011.306  - 37.697.931  3.011.306 ₫ - 37.697.931 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø10 mm

  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.07 crt - VS

  14.618.136,00 ₫
  4.378.280  - 57.862.929  4.378.280 ₫ - 57.862.929 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.03 crt - VS

  10.883.720,00 ₫
  3.486.775  - 44.122.428  3.486.775 ₫ - 44.122.428 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø10 mm

  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.08 crt - VS

  14.771.532,00 ₫
  4.021.678  - 55.995.010  4.021.678 ₫ - 55.995.010 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Reside

  Dây chuyền nữ Reside

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.496 crt - VS

  29.185.898,00 ₫
  10.403.723  - 136.527.651  10.403.723 ₫ - 136.527.651 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Lindora Ø6 mm

  Mặt dây chuyền nữ Lindora Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.988.819,00 ₫
  4.038.093  - 42.367.716  4.038.093 ₫ - 42.367.716 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Woodriee

  Mặt dây chuyền nữ Woodriee

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.352 crt - VS

  16.777.560,00 ₫
  5.327.804  - 80.872.250  5.327.804 ₫ - 80.872.250 ₫
  Mới

 30. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  10.396.648,00 ₫
  3.665.076  - 43.230.925  3.665.076 ₫ - 43.230.925 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø4 mm

  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.03 crt - VS

  9.505.142,00 ₫
  2.674.515  - 35.164.922  2.674.515 ₫ - 35.164.922 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ø10 mm

  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.095 crt - VS

  19.108.209,00 ₫
  6.656.571  - 83.348.654  6.656.571 ₫ - 83.348.654 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø4 mm

  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  7.393.549,00 ₫
  2.060.367  - 26.037.610  2.060.367 ₫ - 26.037.610 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Dây chuyền nữ Kanasia Ø6 mm

  Dây chuyền nữ Kanasia Ø6 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.18 crt - VS

  17.913.026,00 ₫
  5.728.274  - 59.561.030  5.728.274 ₫ - 59.561.030 ₫
 35. Dây chuyền nữ Wunder

  Dây chuyền nữ Wunder

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.128 crt - VS

  10.910.324,00 ₫
  4.358.469  - 23.207.435  4.358.469 ₫ - 23.207.435 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Kanvika Ø6 mm

  Mặt dây chuyền nữ Kanvika Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.198 crt - VS

  17.494.444,00 ₫
  4.612.053  - 70.895.889  4.612.053 ₫ - 70.895.889 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Kinnerly Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Kinnerly Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.025 crt - VS

  11.995.979,00 ₫
  4.780.732  - 49.811.083  4.780.732 ₫ - 49.811.083 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Selia

  Mặt dây chuyền nữ Selia

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.061.937,00 ₫
  2.951.872  - 37.061.143  2.951.872 ₫ - 37.061.143 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Linora Ø4 mm

  Mặt dây chuyền nữ Linora Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.024.862,00 ₫
  3.560.360  - 35.377.187  3.560.360 ₫ - 35.377.187 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Coraggiostar

  Mặt dây chuyền nữ Coraggiostar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.16 crt - VS

  14.529.269,00 ₫
  4.882.617  - 62.730.827  4.882.617 ₫ - 62.730.827 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Fabiola

  Mặt dây chuyền nữ Fabiola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.139 crt - VS

  15.344.359,00 ₫
  4.100.923  - 53.504.456  4.100.923 ₫ - 53.504.456 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Trecia

  Mặt dây chuyền nữ Trecia

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.025 crt - VS

  9.289.483,00 ₫
  2.634.893  - 35.787.564  2.634.893 ₫ - 35.787.564 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Onalitonas

  Mặt dây chuyền nữ Onalitonas

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  11.290.417,00 ₫
  4.366.393  - 52.145.972  4.366.393 ₫ - 52.145.972 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Client

  Mặt dây chuyền nữ Client

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.726 crt - VS

  30.456.646,00 ₫
  4.172.810  - 64.867.615  4.172.810 ₫ - 64.867.615 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Enema

  Mặt dây chuyền nữ Enema

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.144 crt - VS

  13.996.913,00 ₫
  3.785.642  - 56.943.122  3.785.642 ₫ - 56.943.122 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Chastella

  Mặt dây chuyền nữ Chastella

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  1.16 crt - VS

  204.972.611,00 ₫
  5.162.239  - 1.576.464.220  5.162.239 ₫ - 1.576.464.220 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Selia Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Selia Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.951.744,00 ₫
  3.427.342  - 40.683.767  3.427.342 ₫ - 40.683.767 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø4 mm

  Mặt dây chuyền nữ Pearly Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.03 crt - VS

  8.436.750,00 ₫
  2.179.234  - 30.113.058  2.179.234 ₫ - 30.113.058 ₫
 50. Dây chuyền nữ Febinas

  Dây chuyền nữ Febinas

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Đen
  7.727.227,00 ₫
  3.562.624  - 27.947.980  3.562.624 ₫ - 27.947.980 ₫
 51. Dây chuyền nữ Bazi

  Dây chuyền nữ Bazi

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.275 crt - VS

  13.264.463,00 ₫
  6.962.230  - 89.724.477  6.962.230 ₫ - 89.724.477 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Luncsheon

  Mặt dây chuyền nữ Luncsheon

  Vàng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.469.765,00 ₫
  3.441.492  - 39.396.036  3.441.492 ₫ - 39.396.036 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Trecia Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Trecia Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  11.852.772,00 ₫
  3.566.020  - 48.679.010  3.566.020 ₫ - 48.679.010 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Paiva

  Mặt dây chuyền nữ Paiva

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.03 crt - VS

  9.623.159,00 ₫
  2.813.193  - 36.905.478  2.813.193 ₫ - 36.905.478 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Chamelier

  Mặt dây chuyền nữ Chamelier

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.45 crt - VS

  28.512.032,00 ₫
  7.193.172  - 122.051.302  7.193.172 ₫ - 122.051.302 ₫
 56. Dây chuyền nữ Atra

  Dây chuyền nữ Atra

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.332 crt - VS

  16.715.579,00 ₫
  8.532.978  - 310.470.221  8.532.978 ₫ - 310.470.221 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Jamais

  Mặt dây chuyền nữ Jamais

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.048 crt - VS

  12.725.881,00 ₫
  4.259.413  - 55.485.579  4.259.413 ₫ - 55.485.579 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Trecia Ø10 mm

  Mặt dây chuyền nữ Trecia Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  13.298.708,00 ₫
  4.338.658  - 56.957.270  4.338.658 ₫ - 56.957.270 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Kamoore Ø6 mm

  Mặt dây chuyền nữ Kamoore Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Đen

  0.09 crt - AAA

  8.502.128,00 ₫
  2.576.025  - 37.400.761  2.576.025 ₫ - 37.400.761 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Cannelletta

  Mặt dây chuyền nữ Cannelletta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.035 crt - VS

  11.872.866,00 ₫
  4.691.015  - 55.457.280  4.691.015 ₫ - 55.457.280 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Kosta

  Mặt dây chuyền nữ Kosta

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Đen

  0.128 crt - VS1

  16.855.390,00 ₫
  3.785.642  - 53.094.084  3.785.642 ₫ - 53.094.084 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Lecorria Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Lecorria Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  10.332.684,00 ₫
  3.343.851  - 39.070.563  3.343.851 ₫ - 39.070.563 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Susy Ø8 mm

  Mặt dây chuyền nữ Susy Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.045 crt - AAA

  10.565.609,00 ₫
  3.407.530  - 44.292.238  3.407.530 ₫ - 44.292.238 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Rooster

  Mặt dây chuyền nữ Rooster

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.3 crt - VS

  13.481.821,00 ₫
  3.355.455  - 66.565.718  3.355.455 ₫ - 66.565.718 ₫

You’ve viewed 60 of 752 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng