Đang tải...
Tìm thấy 334 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Cổ Bluestraggier

  GLAMIRA Vòng Cổ Bluestraggier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.04 crt - VS

  206.594.301,00 ₫
  49.103.540  - 4.005.971.572  49.103.540 ₫ - 4.005.971.572 ₫
 2. Tennis Boyech

  Tennis GLAMIRA Boyech

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.69 crt - VS

  83.075.829,00 ₫
  20.603.675  - 1.467.728.884  20.603.675 ₫ - 1.467.728.884 ₫
 3. Tennis Exmo

  Tennis GLAMIRA Exmo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.295 crt - VS

  79.383.301,00 ₫
  20.080.093  - 581.388.752  20.080.093 ₫ - 581.388.752 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Security

  GLAMIRA Vòng Cổ Security

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.604 crt - VS

  85.276.576,00 ₫
  19.765.944  - 1.995.613.182  19.765.944 ₫ - 1.995.613.182 ₫
 5. Tennis Accures

  Tennis GLAMIRA Accures

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  6.425 crt - AAA

  83.575.072,00 ₫
  21.226.314  - 609.676.347  21.226.314 ₫ - 609.676.347 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Sympathia

  GLAMIRA Vòng Cổ Sympathia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.867 crt - VS

  241.772.249,00 ₫
  40.839.429  - 841.892.235  40.839.429 ₫ - 841.892.235 ₫
 7. Vòng Cổ Imagery

  GLAMIRA Vòng Cổ Imagery

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  70.913.718,00 ₫
  21.306.974  - 387.465.142  21.306.974 ₫ - 387.465.142 ₫
  Mới

 8. Vòng Cổ Kinka

  GLAMIRA Vòng Cổ Kinka

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.288 crt - VS

  101.885.741,00 ₫
  28.757.410  - 598.780.176  28.757.410 ₫ - 598.780.176 ₫
 9. Vòng Cổ Rayl

  GLAMIRA Vòng Cổ Rayl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.09 crt - VS

  317.016.137,00 ₫
  26.839.967  - 1.138.904.976  26.839.967 ₫ - 1.138.904.976 ₫
 10. Vòng Cổ Hanovee

  GLAMIRA Vòng Cổ Hanovee

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  26.5 crt - VS

  282.747.243,00 ₫
  33.877.197  - 22.347.361.064  33.877.197 ₫ - 22.347.361.064 ₫
 11. Tennis Accertible

  Tennis GLAMIRA Accertible

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.215 crt - VS

  146.436.946,00 ₫
  21.551.784  - 791.104.738  21.551.784 ₫ - 791.104.738 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Simasia

  GLAMIRA Vòng Cổ Simasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.929 crt - VS

  224.687.045,00 ₫
  37.613.029  - 774.109.534  37.613.029 ₫ - 774.109.534 ₫
 13. Tennis Aswell

  Tennis GLAMIRA Aswell

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.475 crt - VS

  86.701.002,00 ₫
  20.313.582  - 628.822.486  20.313.582 ₫ - 628.822.486 ₫
 14. Vòng Cổ Estrellastar

  GLAMIRA Vòng Cổ Estrellastar

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Sapphire Trắng

  7.165 crt - VS

  156.586.237,00 ₫
  43.216.776  - 1.657.067.612  43.216.776 ₫ - 1.657.067.612 ₫
 15. Vòng Cổ Pleiades

  GLAMIRA Vòng Cổ Pleiades

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  4.146 crt - AA

  200.751.971,00 ₫
  55.428.982  - 2.145.088.887  55.428.982 ₫ - 2.145.088.887 ₫
 16. Tennis Auranila

  Tennis GLAMIRA Auranila

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  7.229 crt - VS

  83.604.224,00 ₫
  19.995.188  - 630.520.591  19.995.188 ₫ - 630.520.591 ₫
 17. Vòng Cổ Clarkia

  GLAMIRA Vòng Cổ Clarkia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  14.3 crt - VS

  116.135.674,00 ₫
  25.485.162  - 7.059.815.594  25.485.162 ₫ - 7.059.815.594 ₫
 18. Vòng Cổ Fiten

  GLAMIRA Vòng Cổ Fiten

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Đen

  13.4 crt - AAA

  108.017.882,00 ₫
  14.501.817  - 1.449.516.708  14.501.817 ₫ - 1.449.516.708 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Choker Sescel

  GLAMIRA Choker Sescel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  13.242 crt - VS

  130.387.587,00 ₫
  76.189.732  - 629.170.600  76.189.732 ₫ - 629.170.600 ₫
 21. Tennis Artres

  Tennis GLAMIRA Artres

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  8.693 crt - VS

  103.435.262,00 ₫
  21.434.332  - 5.912.193.671  21.434.332 ₫ - 5.912.193.671 ₫
 22. Tennis Canortex

  Tennis GLAMIRA Canortex

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.752 crt - VS

  61.941.496,00 ₫
  18.834.816  - 409.795.221  18.834.816 ₫ - 409.795.221 ₫
 23. Vòng Cổ Kehidupan

  GLAMIRA Vòng Cổ Kehidupan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  5.604 crt - VS

  308.723.156,00 ₫
  41.278.106  - 978.915.167  41.278.106 ₫ - 978.915.167 ₫
 24. Vòng Cổ Folyam

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - VS

  104.181.863,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 25. Vòng Cổ Danube

  GLAMIRA Vòng Cổ Danube

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  7.815 crt - AAA

  152.876.160,00 ₫
  110.801.361  - 430.141.356  110.801.361 ₫ - 430.141.356 ₫
 26. Vòng Cổ Kiowa

  GLAMIRA Vòng Cổ Kiowa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  3.75 crt - AAA

  104.882.331,00 ₫
  65.263.841  - 465.098.549  65.263.841 ₫ - 465.098.549 ₫
 27. Tennis Erao

  Tennis GLAMIRA Erao

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.395 crt - VS

  80.927.160,00 ₫
  20.150.847  - 781.269.874  20.150.847 ₫ - 781.269.874 ₫
 28. Vòng Cổ Alyesa

  GLAMIRA Vòng Cổ Alyesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  20 crt - VS

  212.839.366,00 ₫
  24.848.938  - 2.877.439.187  24.848.938 ₫ - 2.877.439.187 ₫
 29. Vòng Cổ Yebo

  GLAMIRA Vòng Cổ Yebo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.318 crt - VS

  180.204.615,00 ₫
  31.683.245  - 1.729.491.798  31.683.245 ₫ - 1.729.491.798 ₫
 30. Vòng Cổ Liza

  GLAMIRA Vòng Cổ Liza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  6.57 crt - VS

  309.025.987,00 ₫
  98.688.211  - 787.301.550  98.688.211 ₫ - 787.301.550 ₫
 31. Tennis Abstane

  Tennis GLAMIRA Abstane

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  7.365 crt - VS

  92.046.919,00 ₫
  22.839.514  - 1.395.927.339  22.839.514 ₫ - 1.395.927.339 ₫
 32. Tennis Adrywest

  Tennis GLAMIRA Adrywest

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  9.995 crt - VS

  102.106.778,00 ₫
  22.768.760  - 846.038.442  22.768.760 ₫ - 846.038.442 ₫
 33. Tennis Ainver

  Tennis GLAMIRA Ainver

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  6.829 crt - VS

  91.823.619,00 ₫
  23.985.735  - 697.737.252  23.985.735 ₫ - 697.737.252 ₫
 34. Tennis Evadencene

  Tennis GLAMIRA Evadencene

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.45 crt - VS

  84.675.446,00 ₫
  21.905.556  - 618.959.328  21.905.556 ₫ - 618.959.328 ₫
 35. Vòng Cổ Rhine

  GLAMIRA Vòng Cổ Rhine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.36 crt - VS

  175.788.410,00 ₫
  64.018.564  - 426.482.505  64.018.564 ₫ - 426.482.505 ₫
 36. Tennis Adgertes

  Tennis GLAMIRA Adgertes

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  6.755 crt - VS

  93.588.516,00 ₫
  22.300.365  - 685.680.705  22.300.365 ₫ - 685.680.705 ₫
 37. Tennis Depossa

  Tennis GLAMIRA Depossa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  6.295 crt - VS

  88.846.274,00 ₫
  23.702.717  - 646.185.613  23.702.717 ₫ - 646.185.613 ₫
 38. Vòng Cổ Vils

  GLAMIRA Vòng Cổ Vils

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  3.27 crt - AAA

  103.466.961,00 ₫
  66.084.592  - 421.713.093  66.084.592 ₫ - 421.713.093 ₫
 39. Vòng Cổ Tenerte

  GLAMIRA Vòng Cổ Tenerte

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  4.794 crt - AAA

  196.959.820,00 ₫
  50.773.344  - 3.089.843.841  50.773.344 ₫ - 3.089.843.841 ₫
 40. Vòng Cổ Thames

  GLAMIRA Vòng Cổ Thames

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.18 crt - VS

  170.307.776,00 ₫
  63.594.038  - 408.924.098  63.594.038 ₫ - 408.924.098 ₫
 41. Vòng Cổ Thelasar

  GLAMIRA Vòng Cổ Thelasar

  Vàng 14K & Kim Cương

  5.97 crt - VS

  290.423.528,00 ₫
  97.018.408  - 728.325.227  97.018.408 ₫ - 728.325.227 ₫
 42. Vòng Cổ Neisse

  GLAMIRA Vòng Cổ Neisse

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  3.39 crt - AAA

  92.487.861,00 ₫
  63.169.511  - 427.790.046  63.169.511 ₫ - 427.790.046 ₫
 43. Vòng Cổ Ely

  GLAMIRA Vòng Cổ Ely

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.18 crt - VS

  174.682.661,00 ₫
  66.933.645  - 414.801.807  66.933.645 ₫ - 414.801.807 ₫
 44. Vòng Cổ Bronwen

  GLAMIRA Vòng Cổ Bronwen

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  4.136 crt - VS

  107.065.527,00 ₫
  24.720.165  - 641.841.288  24.720.165 ₫ - 641.841.288 ₫
  Mới

 45. Vòng Cổ Coulibistri

  GLAMIRA Vòng Cổ Coulibistri

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.014 crt - VS

  71.705.319,00 ₫
  19.867.830  - 388.300.044  19.867.830 ₫ - 388.300.044 ₫
  Mới

 46. Vòng Cổ Gaube

  GLAMIRA Vòng Cổ Gaube

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  1.524 crt - VS1

  118.359.342,00 ₫
  24.898.466  - 494.417.463  24.898.466 ₫ - 494.417.463 ₫
  Mới

 47. Vòng Cổ Machisanala

  GLAMIRA Vòng Cổ Machisanala

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.432 crt - VS1

  76.805.010,00 ₫
  21.765.462  - 385.851.941  21.765.462 ₫ - 385.851.941 ₫
  Mới

 48. Vòng Cổ Venetico

  GLAMIRA Vòng Cổ Venetico

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.188 crt - VS

  78.299.627,00 ₫
  21.141.409  - 403.837.705  21.141.409 ₫ - 403.837.705 ₫
  Mới

 49. Vòng Cổ Elbe

  GLAMIRA Vòng Cổ Elbe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.14 crt - VS

  206.174.305,00 ₫
  70.924.192  - 511.485.121  70.924.192 ₫ - 511.485.121 ₫
 50. Vòng Cổ Wye

  GLAMIRA Vòng Cổ Wye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  3.42 crt - AAA

  127.477.319,00 ₫
  83.829.791  - 466.954.012  83.829.791 ₫ - 466.954.012 ₫
 51. Vòng Cổ Moselle

  GLAMIRA Vòng Cổ Moselle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  7.65 crt - AAA

  177.049.820,00 ₫
  104.971.200  - 899.227.057  104.971.200 ₫ - 899.227.057 ₫
 52. Vòng Cổ Eden

  GLAMIRA Vòng Cổ Eden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.52 crt - VS

  154.957.755,00 ₫
  65.660.066  - 350.919.091  65.660.066 ₫ - 350.919.091 ₫
 53. Vòng Cổ Quinny

  GLAMIRA Vòng Cổ Quinny

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.9 crt - VS

  223.892.617,00 ₫
  89.461.840  - 521.696.394  89.461.840 ₫ - 521.696.394 ₫
 54. Vòng Cổ Rosesun

  GLAMIRA Vòng Cổ Rosesun

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  9.576 crt - VS

  273.319.645,00 ₫
  48.311.091  - 1.295.371.213  48.311.091 ₫ - 1.295.371.213 ₫
 55. Vòng Cổ Urip

  GLAMIRA Vòng Cổ Urip

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  2.284 crt - VS

  145.338.554,00 ₫
  42.056.404  - 829.184.742  42.056.404 ₫ - 829.184.742 ₫
 56. Vòng Cổ Adorarte

  GLAMIRA Vòng Cổ Adorarte

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.483 crt - VS

  165.114.970,00 ₫
  44.419.600  - 1.304.781.546  44.419.600 ₫ - 1.304.781.546 ₫
 57. Vòng Cổ Touchlove

  GLAMIRA Vòng Cổ Touchlove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  5.93 crt - VS

  204.748.744,00 ₫
  42.155.460  - 2.318.069.199  42.155.460 ₫ - 2.318.069.199 ₫
 58. Vòng Cổ Allmylife

  GLAMIRA Vòng Cổ Allmylife

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  2.085 crt - VS

  136.201.898,00 ₫
  40.740.372  - 756.321.878  40.740.372 ₫ - 756.321.878 ₫
 59. Vòng Cổ Driblet

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.33 crt - VS

  140.087.730,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 60. Vòng Cổ Siempre

  GLAMIRA Vòng Cổ Siempre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.779 crt - VS

  103.919.788,00 ₫
  30.212.120  - 616.398.013  30.212.120 ₫ - 616.398.013 ₫
 61. Vòng Cổ Lueur

  GLAMIRA Vòng Cổ Lueur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.952 crt - VS

  106.669.870,00 ₫
  30.311.177  - 532.384.267  30.311.177 ₫ - 532.384.267 ₫

You’ve viewed 60 of 334 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng