Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Tred

  Xỏ lỗ tai Tred

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Keid

  Xỏ khuyên tai Keid

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.1 crt - VS

  10.247.779,00 ₫
  5.073.088  - 57.749.719  5.073.088 ₫ - 57.749.719 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Sherac

  Xỏ lỗ tai Sherac

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  4.634.411,00 ₫
  2.688.666  - 6.226.385  2.688.666 ₫ - 6.226.385 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Zeit

  Xỏ khuyên tai Zeit

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.016 crt - VS

  4.897.900,00 ₫
  2.710.175  - 7.747.886  2.710.175 ₫ - 7.747.886 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Mants

  Xỏ khuyên tai Mants

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.29 crt - VS

  9.846.743,00 ₫
  4.924.504  - 69.197.780  4.924.504 ₫ - 69.197.780 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Suffles

  Xỏ khuyên tai Suffles

  Vàng 14K & Ngọc Trai Đen
  6.970.154,00 ₫
  4.043.754  - 39.905.467  4.043.754 ₫ - 39.905.467 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng