Đang tải...
Tìm thấy 126 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Tragus

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  7.091.568,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Tragus

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  5.961.763,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Tragus

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.845.259,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Tragus

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  8.663.730,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Tragus

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  7.610.057,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Tragus

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.276.393,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Tragus

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  5.043.371,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Tragus

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.313.469,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Tragus

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  5.667.991,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Tragus

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  5.326.389,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Tragus

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.315.450,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Tragus

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  11.370.228,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Tragus

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  5.636.575,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Tragus

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.084.408,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Tragus

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  9.549.860,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Tragus

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  5.713.839,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Tragus

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  4.498.845,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Tragus

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  6.506.006,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Tragus

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  6.133.272,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Tragus

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  6.652.608,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Tragus

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  5.374.218,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Tragus

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  9.725.896,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Tragus

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  5.073.654,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Tragus

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  11.744.943,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Tragus

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.786.674,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Tragus

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Tragus

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  4.758.372,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Tragus

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.047.332,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Tragus

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.973.182,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Tragus

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.117.338,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Tragus

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.574.977,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Tragus

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Xỏ lỗ tai Tred Tragus

  Xỏ lỗ tai Tred

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 35. Xỏ lỗ tai Ricg Tragus

  Xỏ lỗ tai Ricg

  Vàng Trắng 14K
  4.523.185,00 ₫
  2.624.137  - 6.076.950  2.624.137 ₫ - 6.076.950 ₫
 36. Xỏ lỗ tai Berot Tragus

  Xỏ lỗ tai Berot

  Vàng Trắng 14K
  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 5.827.896  2.516.591 ₫ - 5.827.896 ₫
 37. Xỏ lỗ tai Sype Tragus

  Xỏ lỗ tai Sype

  Vàng Trắng 14K
  4.189.508,00 ₫
  2.430.554  - 5.628.652  2.430.554 ₫ - 5.628.652 ₫
 38. Xỏ lỗ tai Agendp Tragus

  Xỏ lỗ tai Agendp

  Vàng Hồng 14K
  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 5.578.840  2.409.044 ₫ - 5.578.840 ₫
 39. Xỏ lỗ tai Wrati Tragus

  Xỏ lỗ tai Wrati

  Vàng 14K
  4.189.508,00 ₫
  2.430.554  - 5.628.652  2.430.554 ₫ - 5.628.652 ₫
 40. Xỏ lỗ tai Ftigen Tragus

  Xỏ lỗ tai Ftigen

  Vàng Hồng 14K
  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 41. Xỏ lỗ tai Tors Tragus

  Xỏ lỗ tai Tors

  Vàng Hồng 14K
  4.078.281,00 ₫
  2.366.025  - 5.479.217  2.366.025 ₫ - 5.479.217 ₫
 42. Xỏ lỗ tai Duvin Tragus

  Xỏ lỗ tai Duvin

  Vàng 14K
  4.004.131,00 ₫
  2.323.007  - 5.379.596  2.323.007 ₫ - 5.379.596 ₫
 43. Xỏ lỗ tai Boly Tragus

  Xỏ lỗ tai Boly

  Vàng Trắng 14K
  3.967.055,00 ₫
  2.301.498  - 5.329.785  2.301.498 ₫ - 5.329.785 ₫
 44. Xỏ lỗ tai Gidd Tragus

  Xỏ lỗ tai Gidd

  Vàng Trắng 14K
  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 5.827.896  2.516.591 ₫ - 5.827.896 ₫
 45. Xỏ lỗ tai Numbr Tragus

  Xỏ lỗ tai Numbr

  Vàng Trắng 14K
  4.708.561,00 ₫
  2.731.684  - 6.326.006  2.731.684 ₫ - 6.326.006 ₫
 46. Xỏ lỗ tai Agens Tragus

  Xỏ lỗ tai Agens

  Vàng Trắng 14K
  4.671.486,00 ₫
  2.710.175  - 6.276.195  2.710.175 ₫ - 6.276.195 ₫
 47. Xỏ lỗ tai Diur Tragus

  Xỏ lỗ tai Diur

  Vàng Trắng 14K
  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 5.977.329  2.581.119 ₫ - 5.977.329 ₫
 48. Xỏ lỗ tai Afrum Tragus

  Xỏ lỗ tai Afrum

  Vàng 14K
  4.523.185,00 ₫
  2.624.137  - 6.076.950  2.624.137 ₫ - 6.076.950 ₫
 49. Xỏ lỗ tai Henc Tragus

  Xỏ lỗ tai Henc

  Vàng 14K
  4.226.582,00 ₫
  2.452.063  - 5.678.462  2.452.063 ₫ - 5.678.462 ₫
 50. Xỏ lỗ tai Uppe Tragus

  Xỏ lỗ tai Uppe

  Vàng Trắng 14K
  3.929.980,00 ₫
  2.279.988  - 5.279.973  2.279.988 ₫ - 5.279.973 ₫
 51. Xỏ lỗ tai Wrawk Tragus

  Xỏ lỗ tai Wrawk

  Vàng Trắng 14K
  4.374.883,00 ₫
  2.538.100  - 5.877.706  2.538.100 ₫ - 5.877.706 ₫
 52. Xỏ lỗ tai Ooffas Tragus

  Xỏ lỗ tai Ooffas

  Vàng Trắng 14K
  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 5.578.840  2.409.044 ₫ - 5.578.840 ₫
 53. Xỏ lỗ tai Lmunti Tragus

  Xỏ lỗ tai Lmunti

  Vàng Trắng 14K
  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 5.977.329  2.581.119 ₫ - 5.977.329 ₫
 54. Xỏ lỗ tai Sourdy Tragus

  Xỏ lỗ tai Sourdy

  Vàng Trắng 14K
  4.189.508,00 ₫
  2.430.554  - 5.628.652  2.430.554 ₫ - 5.628.652 ₫
 55. Xỏ lỗ tai Neferst Tragus

  Xỏ lỗ tai Neferst

  Vàng 14K
  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 5.927.518  2.559.610 ₫ - 5.927.518 ₫
 56. Xỏ lỗ tai Cluv Tragus

  Xỏ lỗ tai Cluv

  Vàng Trắng 14K
  4.226.582,00 ₫
  2.452.063  - 5.678.462  2.452.063 ₫ - 5.678.462 ₫
 57. Xỏ lỗ tai Asac Tragus

  Xỏ lỗ tai Asac

  Vàng Trắng 14K
  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 5.578.840  2.409.044 ₫ - 5.578.840 ₫
 58. Xỏ lỗ tai Sidat Tragus

  Xỏ lỗ tai Sidat

  Vàng Hồng 14K
  4.226.582,00 ₫
  2.452.063  - 5.678.462  2.452.063 ₫ - 5.678.462 ₫
 59. Xỏ lỗ tai Onmun Tragus

  Xỏ lỗ tai Onmun

  Vàng 14K
  4.041.207,00 ₫
  2.344.517  - 5.429.408  2.344.517 ₫ - 5.429.408 ₫
 60. Xỏ lỗ tai Toble Tragus

  Xỏ lỗ tai Toble

  Vàng 14K
  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 61. Xỏ lỗ tai Scac Tragus

  Xỏ lỗ tai Scac

  Vàng Trắng 14K
  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫

You’ve viewed 60 of 126 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng